Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

REGIONALNE OBCHODY 100. ROCZNICY POWSTANIA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 04.08.2019

W Tykocinie na Placu Czarnieckiego, odbył się uroczysty apel z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, pod honorowym patronatem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, Komendy Powiatowej Policji w Sokółce oraz Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. W uroczystości udział wzięli między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak, a także kadra kierownicza podlaskiej Policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem oraz zaproszeni goście i mieszkańcy.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919r. Na pamiątkę tego wydarzenia białostoccy, sokólscy i monieccy policjanci obchodzili dzisiaj uroczystość 100-lecia powstania formacji. Uroczysty apel odbył się na Placu Czarnieckiego w Tykocinie. Uroczyste obchody poprzedzone zostały Mszą Świętą w Kościele Świętej Trójcy w Tykocinie.

W uroczystości obok Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego udział wzięli I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak,  Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcami młodszym inspektorem Jackiem Kumpiałowskim oraz młodszym inspektorem Jackiem Tarnowskim, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa wraz z Jego Ekscelencją Biskupem Stanisławem Stefankiem, przedstawiciele instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz reprezentanci związków zawodowych i mieszkańcy miasta Białegostoku oraz Tykocina.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów, podniesiono na maszt flagę państwową i odegrano hymn Polski.

Tradycyjnie, podczas dzisiejszego święta przyznano medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Z białostockiej jednostki Policji na wyższy stopień Policji awansowało w sumie 220 mundurowych. W korpusie oficerów młodszych awansowało - 9 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse - 91 policjantom, w korpusie podoficerów – 65, zaś szeregowych – 55. Z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce awansowało ogółem 35 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów młodszych awansowało - 3 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse - 12 policjantom, w korpusie podoficerów - 11 funkcjonariuszom, zaś szerogowych - 9 policjantom. Awansowało również 21 monieckich funkcjonariuszy. W korpusie oficerów młodszych awansowało - 3 policjantów, w korpusie aspirantów - 8 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów - 8, zaś szeregowych - 2. 

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 10 funkcjonariuszy. Z kolei medalem „Za Długoletnią Służbę” odznaczone zostały 4 osoby.

W trakcie uroczystości Komenda Miejska Policji w Białymstoku otrzymała defibrylator, który został sfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego oraz przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji województwa podlaskiego.

Ponadto, koordynator Grupy Ratowniczej Nadzieja ks. dr Radosław Kubeł przekazał dwa jednoślady białostockiej jedostce Policji. Symbolicznego odbioru dokonał policyjny patrol, który w tym roku wygrał triathlon wodny. Rowery, będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku do pełnienia służby na terenia miasta oraz powiatu białostockiego.

Podczas dzisiejszych obchodów zostały również złożone kwiaty pod pomnikiem Stefana Czarnieckiego.

Całość obchodów Święta Policji uświetniła defilada w wykonaniu Kompanii Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Powiatowej Policji w Sokółce i w Mońkach, Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz pododdziału funkcjonariuszy odznaczanych i mianowanych.

 

 • Zdjęcie w kolorze. Na pierwszym planie Kompania Honorowa wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Białymstoku, która wprowadza sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Zdjęcie w kolorze. Na pierwszym planie Kompania Honorowa wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Białymstoku, która wprowadza sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Zdjęcie w kolorze. Nabożeństwo w Kościele Świętej Trójcy w Tykocinie.
 • Zdjęcie w kolorze. Kompania Honorowa wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Białymstoku.
 • Zdjęcie w kolorze. Nabożeństwo w Kościele Świętej Trójcy w Tykocinie.
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji, mianowani policjanci
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 3.23 MB)

Powrót na górę strony