Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KOBIETY W MUNDURZE

Data publikacji 05.03.2020

Dzisiaj w związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet oraz 95 rocznicą utworzenia Policji Kobiecej zorganizowano spotkanie pod hasłem ”Kobiety w mundurze”. W przedsięwzięciu uczestniczyły przedstawicielki różnych formacji mundurowych prezentując specyfikę poszczególnych służb.

Dzisiaj w Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku odbyło się przedsięwzięcie poświęcone kobietom w mundurze. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki poszczególnych formacji mundurowych tj.  Pani Komendant Komisariatu III Policji w Białymstoku, Panie Naczelnik Wydziału Wykroczeń, Kadr i Prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, jak również przedstawicielki, Żandarmerii Wojskowej, Batalionu Obrony Terytorialnej czy Straży Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyły również uczennice klas pierwszych wspomnianego liceum. Funkcjonariuszki  podczas spotkania opowiedziały o swojej służbie z perspektywy kobiety. Nie zabrakło również informacji na temat realizowanych zadań na zajmowanych stanowiskach czy też przebieg kariery zawodowej funkcjonariuszek.  Inicjatywa nawiązywała również do 95 rocznicy utworzenia Policji Kobiecej. Funkcjonariuszki przybliżyły słuchaczkom temat ewaluacji roli policjantki przez pryzmat kilkudziesięciu lat.

W trakcie spotkania poruszono również temat doboru do służb mundurowych. Kobiety omówiły z uczennicami, jakie trzeba spełniać wymagania, gdzie należy złożyć odpowiednie dokumenty, a także jak wygląda proces postępowania kwalifikacyjnego oraz ich poszczególne etapy. Po spotkaniu słuchaczki przeświadczone już były, że predyspozycje fizyczne, psychiczne i wiedza to niemalże sukces dający możliwość nałożenia munduru, pytanie tylko którego koloru?

  • Fotografia kolorowa przedstawiająca siedzące na krzesłach funkcjonariuszki
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca przedstawicielki różnych formacji mundurowych pozujące do zdjęcia.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca siedzące uczestniczki spotkania.
Powrót na górę strony