Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa zapory pod czujnym okiem policjantów

Data publikacji 28.02.2022

Policjanci z całej Polski, nieprzerwanie od kilku miesięcy, pełnią służbę na granicy polsko - białoruskiej. Patrolują rejon przyległy do pasa granicznego, kontrolują pojazdy oraz zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom terenów przygranicznych. Od kilku tygodni dbają również o bezpieczeństwo osób wykonujących prace budowlane na granicy. Dziś pokazujemy służbę policjantów na terenie powiatu białostockiego.

Powrót na górę strony