Aktualności

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Z BIAŁOSTOCKIMI POLICJANTAMI

Data publikacji 01.09.2022

Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, należy spodziewać się większego ruchu samochodów, jak i pieszych. Policyjnych patroli w tych miejscach na pewno nie zabraknie.

Białostoccy policjanci przez cały wrzesień będą prowadzić akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, a także edukacja dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W pierwszych dniach nauki w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Policjanci zwrócą uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zmniejszeniu prędkości przed przejściem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego oraz o ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo na nie wchodzącemu. 

Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia oraz czy dzieci są prawidłowo przewożone. Będą też rozmawiać z najmłodszymi i ich opiekunami na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Ważnym elementem bezpieczeństwa w pobliżu szkół jest prawidłowe oznakowanie dróg. Dlatego w ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, a także kontrolowali gimbusy, które rozpoczynają dowożenie dzieci do szkół. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Przypominamy, że powrót do szkoły, szczególnie po długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też dla dorosłych. Nie zapomnijmy porozmawiać ze swoimi pociechami o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Dawajmy też dzieciom przykład jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z drogi.

 • Radiowóz i lecący dron.
 • Policjant przy radiowozie obsługujący dron.
 • Policjanci przy radiowozie obsługujący dron.
 • Policjant obsługujący dron.
 • Policjanci zatrzymują samochód do kontroli.
 • Policjanci podczas kontroli samochodu.
 • Policjant w radiowozie.
 • Kogut policyjny na tle przejścia dla pieszych.
 • Monitor do obsługi drona.
 • Lecący dron, w tle radiowóz.
 • Policjanci przy radiowozie obsługujący drona.
 • Policjanci podczas kontroli samochodu.
 • Radiowóz policyjny, w tle przejście dla pieszych.
 • Policjantka wręczająca dziecku odblaski.
 • Policjanci obsługujący dron.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.35 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony