Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia EGIDA-22 w białostockiej komendzie

Data publikacji 16.10.2022

W niedzielę 16 października br., w wybranych 38 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego i miejskiego oraz Szkole Policji w Słupsku przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-22. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 780 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz. U. poz. 2493) oraz decyzja Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiada Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji oraz szkoły Policji.

Głównym założeniem ćwiczenia, było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP/KMP/ – KWP/KSP/SP – KGP.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji będą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 – 2035.

 

 

 • Policjant stojący przed grupą prelegentów
 • Policjanci i strażacy stojący przed komendą, tuż obok namiot z napisem Policja
 • Mężczyzna stojący przed policjantką
 • Mężczyzna siedzący przy stoliku
 • Policjantka stojąca przed wejściem do komendy przy plakacie z napisem Egida-22
 • mężczyzna siedzący przy stoliku
 • mężczyzna siedzący przy stoliku tuż przed nim dwóch męzczyzn
 • Mężczyzna stojący w magazynie, tuż obok policjant
 • Kobieta stojąca przed grupą prelegentów
 • Policjant stojący przed grupą prelegentów
 • Policjant siedzący przed grupą prelegentów
 • Policjanci stojący przed grupą prelegentów
 • Broń i magazynki ułożone na stoliku
 • Policjant pokazujący budowę broni
 • Policjanci wyjmujący mężczyznę z samochodu za pomącą siły fizycznej
 • Policjant wykonujący resuscytację
 • Budynek jednostki Policji z perspektywy
Powrót na górę strony