Aktualności

POLICJANCI W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH PODCZAS FERYJNEGO WYPOCZYNKU

Data publikacji 24.01.2023

Policjanci prowadzą spotkania poświęcone bezpieczeństwu podczas ferii. Są również w stałym kontakcie z organizatorami zimowych wypoczynków. Podczas spotkań przypominają najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw.

Profilaktycy z białostockiej komendy oraz dzielnicowi w czasie ferii zimowych odwiedzają zimowiska i przypominają o zasadach bezpiecznych zabaw podczas zimowego wypoczynku. Podczas spotkań policjanci uczulają najmłodszych i zwracają uwagę na zachowania, które mogą zagrozić ich bezpieczeństwu, tłumaczą również jak sobie poradzić w razie pojawienia się problemów. Policjanci omawiają podstawowe zasady bezpieczeństwa rozpoczynając od prawidłowego przejścia przez ulicę, poprzez bezpieczną zabawę, podając przykłady, w jaki sposób należy się bawić na śniegu, żeby nikomu nie stała się krzywda. Funkcjonariusze rozmawiają tez o bezpieczeństwie w domu.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PIGUŁCE:

  1. Do zabawy wybieraj tylko bezpieczne miejsca: place zabaw, boiska oraz różne tereny rekreacyjne – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych i tramwajowych.

  2. Nie wchodź na lód zamarzniętych: jezior, stawów, rzek – pod wpływem ciężaru twojego ciała lód może się załamać.

  3. Nie zjeżdżaj na sankach z górek, będących przy drogach i zbiornikach wodnych.

  4. Nie rzucaj śnieżkami w jadące samochody – możesz spowodować wypadek.

  5. Przed wyjściem na dwór informuj swoich rodziców bądź opiekunów, gdzie i z kim będziesz przebywać oraz o której planujesz swój powrót.

  6. Wracaj do domu o czasie ustalonym z rodzicami bądź opiekunami – przed zapadnięciem zmroku.

  7. Nie rozmawiaj z obcymi osobami, nie przyjmuj od nich słodyczy, prezentów, nie wpuszczaj ich do mieszkania.

  8. Pozostając sam w mieszkaniu ostrożnie obchodź się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi.

  9. Bądź ostrożny wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne mogą być niebezpieczne.

  10.     10. Po zapadnięciu zmroku zawsze noś przy ubraniu/plecaku elementy odblaskowe.

Powrót na górę strony