Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie roku 2022 w białostockiej komendzie

Data publikacji 16.02.2023

Początek roku to czas podsumowań minionych 12 miesięcy, jak również okres analiz, wyciągania wniosków i planowanie działań na kolejny rok. Wczoraj odbyła się odprawa roczna, której gospodarzem był Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Maciej Daniel Wesołowski. W naradzie służbowej uczestniczyli również Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku, komendanci podległych komisariatów Policji, naczelnicy poszczególnych wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych i pracownicy komendy.

Podczas odprawy służbowej omówiony został stan bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w minionym roku. Przedstawione zostały też efekty pracy poszczególnych pionów komendy oraz plany na bieżący rok.

Jak wynika z przedstawionych danych, białostoccy policjanci w ubiegłym roku stwierdzili 7685 przestępstw, natomiast wykrywalność wszystkich przestępstw wyniosła 66.9%. W 2022 roku wskaźnik wykrywalności w kategorii 7 przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie wzrósł do poziomu 51,2% z 44,6% w 2021 roku, tj o 6,7% więcej, niż w roku ubiegłym. W kategoriach przestępstw: kradzież, kradzież samochodu oraz bójka nastąpił wzrost wykrywalności, kolejno z 39,3% w 2021 roku do 53,1% w 2022r roku (wzrost o 13,9%), z 42,9% w 2021r roku do 63,3% (wzrost o 20,5%) i z 75,6% w 2021 roku do 76,9% w 2022r roku (wzrost o 1,3%). Znacząco spadła liczba osób rannych w wypadkach drogowych oraz sama ich ilość. W 2022 roku na terenie Białegostoku i powiatu białostockiego doszło do 94 wypadków drogowych, tj. o 34 mniej niż w roku ubiegłym. W tych zdarzeniach zginęły 4 osoby mniej, niż w roku ubiegłym i o 62 osoby mniej zostały ranne. Policjanci zabezpieczyli blisko 90 kilogramów środków odurzających, które nie trafiły do obrotu. Największą ilość zabezpieczonych środków odurzających stanowiła amfetamina. Funkcjonariusze zlikwidowali w ubiegłym roku 12 upraw konopi indyjskich, w których rosło blisko 300 roślin.

W trakcie spotkania komendant zwrócił również uwagę na służbę policjantów na granicy w związku z kryzysem oraz falą migracyjną obywateli państw z bliskiego wschodu. Zaznaczył także, że na terenie podległym komendzie miejskiej działały siły skierowane z całej Polski do realizacji zadań związanych z nielegalną migracją oraz egzekwowania przepisów w związku z wprowadzonym zakazem przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej. Przez cały okres funkcjonariusze Policji współdziałali z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Żołnierzami Wojska Polskiego podczas realizacji codziennych zadań. Miniony rok to również inwestycje zarówno w infrastrukturę, jak i w sprzęt transportowy. W ramach programu modernizacyjnego policjanci otrzymali do użytkowania 3 pojazdy oraz 9 motocykli. Ford Transit sfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a motocykle z funduszy unijnych. W ręce policjantów trafiły również nowe pojazdy zakupione ze środków Komendy Głównej Policji, współfinansowane również przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku, a także lokalne samorządy. Były to 3 KIA SPORTAGE, które trafiły do dyspozycji funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Wasilkowie, Komisariatu Policji w Łapach i do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Komenda Miejska Policji w Białymstoku otrzymała również od Urzędu Miejskiego w Białymstoku 6 alkomatów DRAGER 7 000, które są wykorzystywane przez policjantów ruchu drogowego. Komendant Miejski Policji w Białymstoku podkreślił, że do użytku został oddany nowy komisariat przy ulicy Sławińskiego, do którego przenieśli się policjanci Komisariatu Policji IV w Białymstoku. odnosząc się do planów na bieżący rok, inspektor Maciej Daniel Wesołowski wspomniał o planach oddania do użytku nowego budynku przy ulicy Ogrodowej, w którym będzie mieścił się Komisariat Policji II.

W trakcie odprawy Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Maciej Daniel Wesołowski pożegnał funkcjonariuszy kadry kierowniczej, którzy po wielu latach służby obejmą stanowiska w innych jednostkach Policji w województwie podlaskim. Podziękował im również za wzorowo wykonywane obowiązki i życzył powodzenia podczas realizacji zadań stawianych przed nimi na nowych stanowiskach. Stanowisko Komendanta Komisariatu Policji III w Białymstoku objął dziś podkomisarz Rafał Radkiewicz, który do tej pory pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji I w Białymstoku.

 • Policjanci na odprawie.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Policjanci podczas odprawy.
Powrót na górę strony