Aktualności

Toleruję, szanuję i akceptuję - Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Data publikacji 16.11.2023

Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który na całym świecie obchodzony jest 16 listopada jest świętem szacunku, akceptacji i uznania różnorodności kultur na świecie. Tolerancja przez to, że jest tak ważną cechą życia społeczeństw, znalazła swój wyraz w konstytucyjnej zasadzie równości.

Tolerancja nie jest kwestią instynktu, lecz świadomości. Często pewne zachowania nietolerancyjne mogą wynikać z niewiedzy, stereotypów czy też mitów krążących w społeczeństwie, stąd tak ważne jest uwrażliwianie i uświadamianie młodych ludzi. To najlepszy czas by podczas spotkań porozmawiać o tolerancji, której brak często może doprowadzić do różnych form przemocy. Takich zachowań mogą doświadczyć uczniowie w domu lub wśród grupy rówieśniczej. Dzieci mogły dowiedzieć się, co to jest tolerancja, a kiedy jest jej brak, rozwiązywały krzyżówkę i wykreślanki związane z tematyką tolerancji. Najmłodsi stworzyl również drzewko z wlasnoręcznie napisanymi słowami, które kojarzą właśnie z tolerancją.

Pamiętajmy, że istnieje wiele rodzajów dyskryminacji, m.in:
➡️ Dyskryminacja ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne - zachodzi wtedy, gdy ma miejsce niepożądane zachowanie związane z pochodzeniem rasowym, narodowym lub etnicznym, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
➡️ Dyskryminacja ze względu na płeć - wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw człowieka i podstawowych wolności w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym, obywatelskim i innych.
➡️ Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową - nierówne traktowanie, poniżanie, upokarzanie oraz molestowanie seksualne w związku z prawdziwą bądź domniemaną orientacją seksualną. Rozróżnione są trzy orientacje psychoseksualne: heteroseksualna, biseksualna i homoseksualna. W tym kontekście grupą, która zdecydowanie częściej pada ofiarą dyskryminacji są osoby homo i biseksualne.
➡️ Dyskryminacja ze względu na religię, wyznanie, światopogląd - gdy osoba traktowana jest gorzej niż inna w podobnej sytuacji ze względu na swój światopogląd; pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiają ją w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu do innej, chyba że zostało to obiektywnie uzasadnione słusznym celem, a środki są odpowiednie.
➡️ Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność - nieuzasadnione różnicowanie sytuacji lub praw, które dotyka osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności; nierówne traktowanie, prawnie nieusprawiedliwione i nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami. Każde tego typu działanie stanowi pogwałcenie podstawowych praw i wolności danego człowieka.
➡️ Dyskryminacja ze względu na wiek - sytuacja, gdy z powodu wieku, jesteśmy gorzej traktowani niż inni znajdujący się w takiej samej/podobnej sytuacji. Może przyjmować różne formy i dotyczyć różnych aspektów życia społecznego: zatrudnienia, dochodów, dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i usług finansowych, udziału w procesie decyzyjnym itd.
 

Warto pamiętać - by przeciwdziałać nietolerancji, uprzedzeniom i dyskryminacji warto traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, by odnosić się zawsze z szacunkiem do innych, by nie oceniać kogoś zbyt pochopnie i by reagować na próbę wykluczenia kogoś z grupy. Pamiętajmy, zawsze warto być otwartym i poznawać inne kultury. 

  • Policjantki na spotkaniu z dziećmi
  • Policjantki na spotkaniu z dziećmi
  • Policjantki na spotkaniu z dziećmi
  • Policjantki na spotkaniu z dziećmi
  • Policjantki na spotkaniu z dziećmi
  • Policjantki na spotkaniu z dziećmi
  • Policjantki na spotkaniu z dziećmi
  • Policjantki na spotkaniu z dziećmi
  • Policjantki na spotkaniu z dziećmi
Powrót na górę strony