Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja zawodu policjanta wśród uczniów białostockiej mundurówki

Data publikacji 17.11.2023

Białostocką komendę odwiedzili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku. O korzyściach płynących ze służby opowiadali funkcjonariusze ze sztabu, kadr i zajmujących się profilaktyką. Opowiedzieli również o procesie rekrutacji do służby w Policji.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku odwiedzili policjantów białostockiej komendy. W czasie spotkania licealiści mieli możliwość zapoznania się z zasadami rekrutacji do służby. Policjant z wydziału kard opowiadał o służbie policjanta prewencji, kryminalnego czy dochodzeniowo – śledczego. Mówił też w jaki sposób pełnią służbę policjanci, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Ale to tylko niektóre, możliwe drogi, które można obrać decydując się na służbę w szeregach Policji. Uczniowie rozmawiali też z policjantami ze sztabu, którzy opowiedzieli im o swojej służbie, a także z policjantką zajmującą się profilaktyką. Podczas spotkania nie zabrakło również tematu odpowiedzialności prawnej nieletnich. Policjanci przestrzegali młodzież, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.

➡️ przekierowanie do strony zawierającej informacje o rekrutacji

 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
 • Spotkanie policjantów z młodzieżą
Powrót na górę strony