Aktualności

Promocja zawodu policjanta wśród uczniów białostockiego zespołu szkół

Data publikacji 21.05.2024

Białostocką komendę odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. O korzyściach płynących ze służby opowiadali między innymi policyjni sportowcy, którzy łączą pasję z zawodem policjanta. Policjanci opowiedzieli również o procesie rekrutacji do służby w Policji.

Licealiści z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku odwiedzili białostocką komendę. Młodzież planująca swoją drogę zawodową miała okazję poznać specyfikę pracy policjantów z różnych pionów. W czasie spotkania licealiści mieli możliwość zapoznania się z zasadami rekrutacji do służby. Obecny był również emerytowany policjant, który przedstawił swoje doświadczenia, przykłady z praktyki oraz ciekawe przypadki, które ilustrują różnorodność zadań, jakie podejmuje się w służbie. Uczniowie rozmawiali też z policjantami ze sztabu, którzy opowiedzieli im o swojej służbie, a także z policjantką zajmującą się profilaktyką. W spotkaniu wzięli udział również policyjni sportowcy, którzy realizują swoje pasje. Opowiedzieli licealistom o swoich osiągnięciach nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym. Wiele z umiejętności nabytych podczas realizowania sportowych pasji zostało wykorzystanych przez nich w służbie. Podczas spotkania nie zabrakło również tematu odpowiedzialności prawnej nieletnich. Mundurowi przestrzegali młodzież, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.

Powrót na górę strony