Informacje

Komisariat Policji I w Białymstoku

Data publikacji 10.08.2012

Komisariat Policji I w Białymstoku

ulica Waryńskiego 8, 15-461 Białystok

Telefon Dyżurny 47 711 32 11

Telefon sekretariat  47 711 33 11

e-mail: dyzurny.kp-1@bk.policja.gov.pl

 

Komendant Komisariatu Policji

 podkomisarz Michał Chmurkowski

 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I

komisarz Marcin  Dariusz Wrzesiński

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Komisariat Policji I w Białymstoku,

ulica Ludwika Waryńskiego 8, 15-461 Białystok.

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Waryńskiego. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą schody, które nie są oznaczone kontrastowo, brak dzwonka przywoławczego. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 711 32 11, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi otwierane do wewnątrz. Po prawej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem „DYŻURNY”. Po lewej stronie pomieszczenia znajdują się krzesła stanowiące poczekalnię.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu wymaga wejścia po dwóch stopniach oznaczonych taśmą koloru żółtego i zabezpieczone jest drzwiami, przez które nie ma możliwości przejechać osoba poruszająca się na wózku. Brak podjazdu.

Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po lewej stronie przy wejściu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  • W budynku nie ma windy.

  • Przed wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze pracujący na stanowisku dyżurnego nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 266 21, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony