Informacje

Komisariat Policji II w Białymstoku

Data publikacji 07.08.2012
 

Komisariat Policji II w Białymstoku

ulica Warszawska 65, 15-201 Białystok

Telefon Dyżurny 47 71 132 22

Telefon sekretariat 47 71 133 22

e-mail: dyzurny.kp-2@bk.policja.gov.pl

 
Komendant Komisariatu Policji
 
 komisarz Marek Doroszkiewicz

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji

 komisarz Justyna Janczewska

 

 

Dostępność architektoniczna

Komisariat Policji II w Białymstoku,

ulica Warszawska 65 , 15-062 Białystok.

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Warszawskiej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer 477113222, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz. Brak dzwonka przywoławczego. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Po prawej stronie znajdują się schody prowadzące do poczekalni. Na schodach brak oznaczeń kontrastowych. Po wyjściu z windy, po lewej stronie, znajduje się pomieszczenie dyżurnych, oznaczone napisem DYŻURNY. Po prawej stronie znajduje się poczekalnia oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Interesanci mogą zostać przyjęci w wyodrębnionym pomieszczeniu, dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze pracujący na stanowisku dyżurnego nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 266 21, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

 

Powrót na górę strony