Informacje

Komisariat Policji III w Białymstoku

Data publikacji 10.08.2012

Komisariat Policji III w Białymstoku

ulica Wrocławska 51a, 15 – 669 Białystok

Telefon dyżurny 47 711 32 33

Telefon sekretariat 47 711 33 33

e-mail: dyzurny.kp-3@bk.policja.gov.pl

 

Komendant Komisariatu Policji

komisarz Rafał Radkiewicz

 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji

komisarz Wojciech Borowski

 

 

 

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Komisariat Policji III w Białymstoku,

Ulica Wrocławska 51A , 15-660 Białystok.

Budynek znajduje się przy ulicy Wrocławskiej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym po dwóch stronach budynku – od ulicy Wrocławskiej i przy wejściu do budynku.

Bezpośrednio przed wejściem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi otwierane automatyczne.

W holu głównym, naprzeciwko wejścia, znajduje się Recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego, oznaczona napisem RECEPCJA. Po prawej stronie wzdłuż ściany znajdują się miejsca siedzące stanowiące poczekalnię.

Po lewej stronie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku Za toaletą znajduje się punkt przyjęć interesantów, dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

  • W budynku jest winda dostosowana do transportu osoby poruszającej si na wózku.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze pracujący na stanowisku dyżurnego nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku zastosowano tablice informacyjne w alfabecie Braille’a: Toaleta dla interesantów, Dyżurny.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 26 61, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

 


 

Powrót na górę strony