Informacje

Komisariat Policji IV w Białymstoku

Data publikacji 10.08.2012

Komisariat Policji IV w Białymstoku 

ulica Słowackiego 1,15-229 Białystok

Telefon Dyżurny 47 71 132 44

Telefon sekretariat 47 71 133 44

e-mail: dyzurny.kp-4@bk.policja.gov.pl

Komendant Komisariatu Policji

nadkomisarz Jacek Borawski

 

 Zastępca Komendanta Komisariatu Policji

podinspektor Mirosław Kubajewski

 

Dostępność architektoniczna

Komisariat Policji IV w Białymstoku,

ulica Juliusza Słowackiego 1 , 15-229 Białystok.

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Słowackiego. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku. Przy budynku jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy miejscu parkingowym znajduje się winda zewnętrzna. Brak dzwonka przywoławczego. Po lewej stronie znajdują się schody prowadzące do budynku. Na schodach brak oznaczeń kontrastowych.

Wejście odbywa się przez podwójne drzwi otwierane na zewnątrz. Przed wejściem po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy. Nie jest dostosowany do korzystania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Po wejściu do budynku, po lewej stronie znajduje się pomieszczenie dyżurnych, oznaczone napisem DYŻURNY. Po prawej stronie znajduje się poczekalnia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Interesanci mogą zostać przyjęci w wyodrębnionym pomieszczeniu, dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Toaleta znajduje się po lewej stronie, w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do pomieszczenia, w którym przyjmowani są interesanci, nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze pracujący na stanowisku dyżurnego nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 266 21, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Powrót na górę strony