Informacje

Komisariat Policji IV w Białymstoku

Data publikacji 10.08.2012

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku 

ulica Sławińskiego 14, 15-349 Białystok

Telefon Dyżurny 47 71 132 44

Telefon sekretariat 47 71 133 44

e-mail: dyzurny.kp-4@bk.policja.gov.pl

 

Komendant Komisariatu Policji

podinspektor Mirosław Kubajewski

 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji

komisarz Sebastian Wiertel

 

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

ulica Sławińskiego 14

15-349 Białystok

Budynek komisariatu znajduje się przy ulicy Sławińskiego. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z  napisem Policja, umieszczonym przed budynkiem. Naprzeciw wjazdu znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Drugie miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami usytuowano bezpośrednio przed wejściem do budynku, po lewej stronie.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do wejścia prowadzą podwójne drzwi otwierane automatycznie.

W holu głównym znajduje się poczekalnia dla interesantów. W głębi pomieszczenia, naprzeciwko wejścia jest Recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego, oznaczona napisem Recepcja. Po lewej stronie przy recepcji znajduje się pomieszczenie dyżurnego. Po prawej stronie znajdują się dwie toalety, z których jedna jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Za toaletami, w głębi korytarza, znajduje się pokój przyjęć interesantów, dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci oraz pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

W budynku jest winda dostosowana do transportu osoby poruszającej się na wózku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki Język migowy  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer telefonu 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony