Posterunek Policji w Zaściankach

Posterunek Policji w Zaściankach

Posterunek Policji w Zaściankach

ulica Górka Tomka 10, 16-030 Zaścianki

Telefon

47 71 141 82

 

 Kierownik - aspirant sztabowy Piotr Jarmoc

telefon 507 816 252

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

 

Dostępność architektoniczna

Posterunek Policji w Zaściankach,

ulica Górka Tomka 10, 15-521 Zaścianki

Budynek znajduje się przy ulicy Górka Tomka. Przed budynkiem, po lewej stronie, znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Po prawej stronie przy wejściu umieszczono tablicę z grafikiem służb funkcjonariuszy oraz numerami kontaktowymi. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym funkcjonariuszem na numer telefonu 477114182, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi. Po prawej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurującego funkcjonariusza, po lewej stronie pomieszczenia znajduje się toaleta, która jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku oraz krzesła stanowiące poczekalnię.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się w głębi korytarza.

  • W budynku nie ma windy.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 266 21, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony