Posterunek Policji w Tykocinie

Posterunek Policji w Tykocinie

Posterunek Policji w Tykocinie

ulica Stary Rynek 2 , 16-080 Tykocin

Telefon Dyżurny ( w godzinach pracy Posterunku Policji w Tykocinie)

telefon 47 711 41 70

 Kierownik -  aspirant sztabowy Anna Falkowska

telefon 696 471 355

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

 

Dostępność architektoniczna

Posterunek Policji w Tykocinie,

ulica Stary Rynek 2, 16-080 Tykocin

Budynek znajduje się na posesji przy placu Stary Rynek. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking dla interesantów. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku. Po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków.

Po lewej stronie przy wejściu umieszczono dzwonek, który umożliwia połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Na drzwiach wejściowych umieszczono tablicę z grafikiem służb funkcjonariuszy oraz numerami kontaktowymi. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym funkcjonariuszem na numer telefonu 47 711 41 70, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Drzwi wejściowe prowadzą do poczekalni. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurującego funkcjonariusza, w głębi poczekalni znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

  • W budynku nie ma windy.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a: Dzwonek przywoławczy, Toaleta dla interesantów

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 26 61, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony