Informacje

Komisariat Policji w Łapach

Data publikacji 01.01.2008

Komisariat Policji w Łapach

ulica Główna 5, 18 -100 Łapy

Telefon Dyżurny 47 712 42 12

e-mail: dyzurny.kp-lapy@bk.policja.gov.pl

 

Komendant Komisariatu Policji

 młodszy inspektor Tomasz Organek

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji

komisarz Agnieszka Makar

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Komisariat Policji w Łapach,

ulica Główna 5, 18-100 Łapy

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Głównej. Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku. Przed budynkiem dostępne są ogólnodostępne miejsca parkingowe. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na nr tel. 47 712 42 12, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz. Po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi wejściowe prowadzą do poczekalni. Po lewej stronie znajdują się 2 schodki prowadzące do stanowiska dyżurnego, oznaczonego napisem DYŻURNY. Naprzeciwko drzwi wejściowych znajduje się pokój przyjęć interesantów, dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Do pokoju przyjęć prowadzi podjazd. W głębi pomieszczenia poczekalni, po lewej stronie, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

  • W budynku nie ma windy.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a: Dyżurny, Toaleta dla interesantów

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 26 61, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony