Informacje

Komisariat Policji w Łapach

Data publikacji 01.01.2008

Komisariat Policji w Łapach

ulica Główna 5, 18 -100 Łapy

Telefon Dyżurny 47 712 42 12

e-mail: dyzurny.kp-lapy@bk.policja.gov.pl

 

Komendant Komisariatu Policji

 podinspektor Tomasz Organek

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji

 podinspektor Jarosław Zalewski

 

 

Dostępność architektoniczna

Komisariat Policji w Łapach,

ulica Główna 5, 18-100 Łapy

Budynek znajduje się przy ulicy Głównej.

Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku. Przed budynkiem dostępne są ogólnodostępne miejsca parkingowe. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na nr tel. 47 712 42 12, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz. Po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi wejściowe prowadzą do poczekalni. Po lewej stronie znajdują się 2 schodki prowadzące do stanowiska dyżurnego, oznaczonego napisem DYŻURNY. Naprzeciwko drzwi wejściowych znajduje się pokój przyjęć interesantów, dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Do pokoju przyjęć prowadzi podjazd. W głębi pomieszczenia poczekalni, po lewej stronie, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

  • W budynku nie ma windy.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 266 21, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony