Posterunek Policji w Choroszczy

Posterunek Policji w Choroszczy

Data publikacji 01.07.2015

Posterunek Policji w Choroszczy

ul. Lipowa 2 16-070 Choroszcz

Telefon Dyżurny ( w godzinach pracy Posterunku Policji w Choroszczy)

47 712 82 12

Kierownik - aspirant Ewelina Jarosławska

telefon 606 414 040

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Dostępność architektoniczna

ulica Lipowa 2, 16 – 070 Choroszcz

Budynek znajduje się na ogrodzonej posesji przy ulicy Lipowej. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku. Dzwonek przy bramie wejściowej pozwala na połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Przy bramie znajduje się także dzwonek przywoławczy Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 712 82 12, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem „DYŻURNY”. Po prawej stronie pomieszczenia znajdują się krzesła stanowiące poczekalnię.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po prawej stronie przy wejściu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

  • W budynku nie ma windy.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a: Dzwonek przywoławczy

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 26 61, adres e-mail:wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony