Informacje

Komisariat Policji w Wasilkowie

Data publikacji 07.01.2008

Komisariat Policji w Wasilkowie

ulica Dworna 4, 16-010 Wasilków

Telefon Dyżurny 47 713 92 12

e-mail: dyzurny.kp-wasilkow@bk.policja.gov.pl

 

Komendant Komisariatu Policji

komisarz Anna Wąsowicz

 

Dostępność architektoniczna

Komisariat Policji w Wasilkowie,

ulica Dworna 4, 16-010 Wasilków

Budynek znajduje się na ogrodzonej posesji przy ulicy Dwornej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku. Dzwonek przy bramie wejściowej pozwala na połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Przy bramie znajduje się także dzwonek przywoławczy. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 713 92 12, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem „DYŻURNY”. Po prawej stronie pomieszczenia znajdują się krzesła stanowiące poczekalnię.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po lewej stronie przy wejściu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  • W budynku nie ma windy.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a: Dzwonek przywoławczy, Dyżurny

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 26 61, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony