Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej

Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej

Data publikacji 13.01.2017

Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej

ulica Marszałka Piłsudskiego 9, 16-020 Czarna Białostocka

Telefon Dyżurny

47 711 41 12

 

  Kierownik Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej

aspirant Ziemowit Wróblewski

telefon komórkowy 694 407 999

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

 

Dostępność architektoniczna

Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej,

ulica Marszałka Piłsudskiego 9, 16-020 Czarna Białostocka

Budynek znajduje się na posesji przy ulicy Marszałka Piłsudskiego. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku, przed schodami, po lewej stronie umieszczono dzwonek przywoławczy. Przy wejściu umieszczono tablicę z grafikiem służb funkcjonariuszy oraz numerami kontaktowymi. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym funkcjonariuszem na numer telefonu 47 711 41 10, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Bezpośrednio przy drzwiach wejściowych znajduje się poczekalnia. Po prawej stronie w głębi poczekalni znajduje się stanowisko dyżurującego funkcjonariusza, po lewej stronie pomieszczenia znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się w głębi korytarza.

  • W budynku nie ma windy.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a. Dzwonek przywoławczy, Dyżurny

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 26 61, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony