Posterunek Policji w Supraślu

Posterunek Policji w Supraślu

Data publikacji 04.01.2008

Posterunek Policji w Supraślu

ulica Kościelna 2, 16-030 Supraśl

Telefon Dyżurny

47 711 41 63

Kierownik Posterunku Policji w Supraślu

 aspirant Mariusz Grądzki

telefon komórkowy 512 650 413

 

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

Dostępność architektoniczna

Posterunek Policji w Supraślu,

Ulica Kościelna 2, 16-030 Supraśl

Budynek znajduje się na posesji przy ulicy Kościelnej. Ogólnodostępny parking dla interesantów znajduje się po przeciwległej stronie ulicy. Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Na drzwiach wejściowych umieszczono tablicę z grafikiem służb funkcjonariuszy oraz numerami kontaktowymi. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym funkcjonariuszem na numer telefonu 47 711 41 63, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Drzwi wejściowe prowadzą bezpośrednio do poczekalni. Po prawej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurującego funkcjonariusza, w głębi poczekalni znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

 Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się w głębi korytarza.

  • W budynku nie ma windy.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a: Dyżurny, Toaleta

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 26 61, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony