Informacje

Komisariat Policji w Zabłudowie

Data publikacji 10.08.2012

Komisariat Policji w Zabłudowie

ulica Białostocka 68, 16-060 Zabłudów

Telefon Dyżurny 47 712 02 12

e-mail: dyzurny.kp-zabludow@bk.policja.gov.pl
 

Komendanta Komisariatu Policji w Zabłudowie

nadkomisarz Piotr Zdrodowski

 

 

Dostępność architektoniczna

Komisariat Policji w Zabłudowie,

ulica Białostocka 68, 16-060 Zabłudów

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Białostockiej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Po lewej stronie przy wejściu umieszczono dzwonek, który umożliwia połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 477139212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem „DYŻURNY”. Po prawej stronie pomieszczenia znajdują się krzesła stanowiące poczekalnię.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po prawej stronie przy wejściu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  • W budynku nie ma windy.

  • Przed wejściem do budynku brak miejsc parkingowych.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 b89 lub 47 711 26 61, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony