Posterunek Policji w Gródku

Posterunek Policji w Gródku

Data publikacji 04.01.2008

Posterunek Policji w Gródku

ulica Michałowska 7, 16-040 Gródek

Telefon

47 71 141 33

 

Kierownik - aspirant sztabowy Grzegorz Bazyluk

telefon 47 71 141 33

pełni dyżur w każdy poniedziałekw godzinach 10.00-14.00

 

 

Dostępność architektoniczna

Posterunek Policji w Gródku,

ulica Michałowska 7, 16 – 040 Gródek

Budynek znajduje się przy ulicy Michałowskiej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed wejściem do budynku, po lewej stronie, znajduje się parking dla interesantów. Przy drzwiach wejściowych umieszczono tablicę z numerami kontaktowymi do funkcjonariuszy. Dzwonek przy drzwiach wejściowych pozwala na połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 477114133, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Po wejściu do budynku, po prawej stronie, znajdują się schody prowadzące do poczekalni. Wejście do poczekalni zabezpieczono drzwiami magnetycznymi. Po lewej stronie, w głębi poczekalni, znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem „DYŻURKA”. Po prawej stronie znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

  • W budynku nie ma windy.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 26 61, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony