Posterunek Policji w Michałowie

Posterunek Policji w Michałowie

POSTERUNEK POLICJI W MICHAŁOWIE

ulica Białostocka 30A, 16-050 Michałowo

47 711 41 54

 

 

Kierownik - młodszy aspirant Daniel Wappa

telefon stacjonarny 47 711 41 50

 

pełni dyżur w każdy poniedziałekw godz. 10.00-14.00

 

 

Dostępność architektoniczna

Posterunek Policji w Michałowie,

ulica Białostocka 30A, 16-050 Michałowo

Budynek znajduje się przy ulicy Białostockiej. Do siedziby komisariatu prowadzi droga wewnętrzna. Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku. Przed budynkiem dostępne są miejsca parkingowe.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Po prawej stronie przy wejściu umieszczono tablicę z grafikiem służb funkcjonariuszy oraz numerami kontaktowymi. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym funkcjonariuszem na numer telefonu 47 711 41 52, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi. Po prawej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem „DYŻURNY”. Po lewej stronie pomieszczenia znajdują się krzesła stanowiące poczekalnię.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się w głębi korytarza. Toaleta znajduje się po prawej stronie i nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

  • W budynku nie ma windy.

  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 26 61, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony