Kierownictwo

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 30.03.2018

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

ulica Generała Józefa Bema 4
15-369 Białystok
województwo podlaskie

 

Dyżurny Komendy Miejskiego Policji w Białymstoku

 telefon stacjonarny 47 711 24 73; fax: 47 711 34 41

e-mail: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Skontaktuj się z nami przez ePUAP

  Policyjny Telefon zaufania - 47 711 27 37 

 

KONTAKT DO WYDZIAŁÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU


Wydział Kadr telefon................................................................telefon 47 711 26 61

Wydział Prewencji telefon........................................................telefon 47 711 34 40

Wydział Ruchu Drogowego telefon..........................................telefon 47 711 34 50

Wydział do Spraw Wykroczeń telefon.....................................telefon 47 711 38 80

 Wydział Patrolowo – Interwencyjny .......................................telefon 47 711 34 70

Wydział Sztab Policji................................................................telefon 47 711 36 10

Wydział Kryminalny...................................................................telefon 47 711 34 20 

Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową..................telefon. 47 711 33 00

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą...................telefon 47 711 34 10 

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu............telefon 47 711 34 30

Referat Techniki Kryminalistycznej.............................................telefon. 47 711 24 61

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych.................................telefon 47 711 28 45

Zespół Administracyjno – Gospodarczym....................................telefon 47 711 32 39        

Zespół ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej...............................telefon 47 71 125 32 

Radca Prawny...............................................................................telefon 47 711 25 04

Zespół Prasowo-Informacyjny........................................................telefon 47 711 22 52

 

Powrót na górę strony