Działania profilaktyczne

Bezpieczne wakacje

Data publikacji 15.01.2019

Celem programu jest przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać w okresie letniego wypoczynku. Zajęcia edukacyjno - profilaktyczne oraz przedsięwzięcia w tym zakresie realizowane są przed rozpoczęciem wakacji  w szkołach podstawowych i przedszkolach, a w okresie trwania letniego wypoczynku na zorganizowanych koloniach, półkoloniach, obozach i festynach rodzinnych.  Dzieci podczas spotkań dowiadują się jak należy się zachować nad wodą, w górach, spędzając czas wolny w domu i na podwórku. Program skierowany jest do dzieci kl. I – III Szkół Podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Powrót na górę strony