Działania profilaktyczne

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY/ DOMU”

Data publikacji 15.01.2019

Celem programu jest przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać pokonując drogę do szkoły i do miejsca zamieszkania. Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne oraz przedsięwzięcia w tym zakresie realizowane są w szkołach podstawowych i przedszkolach co roku w miesiącu wrześniu i październiku. Mundurowi w czasie spotkań uczą dzieci zasad obowiązujących zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu drogowego, którymi są piesi. Program skierowany jest do dzieci kl. I – III szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Powrót na górę strony