Działania profilaktyczne

„PATROL SZKOLNY”

Data publikacji 15.01.2019

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Białymstoku sprawdzają rejony białostockich szkół w ramach „PATROLu Szkolnego”. Są to służby pełnione systematycznie przez cały rok. Głównym celem tego typu PATROLi jest poprawa bezpieczeństwa na terenach należących do placówek oświatowych oraz w ich pobliżu. Do zadań mundurowych należy także eliminowanie zagrożeń i zjawisk patologicznych godzących w prawidłowe funkcjonowanie białostockich placówek, zapobieganie zjawisku przestępczości nieletnich oraz zachowaniom agresywnym wśród młodzieży, przeciwdziałanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży, zapobieganie sprzedaży i spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych małoletnim oraz reagowanie na uchylanie się dzieci od obowiązku szkolnego. „Patrol szkolny” działa przez cały rok z wyłączeniem świąt.

Powrót na górę strony