Działania profilaktyczne

„Cyberzagrożenia”

Data publikacji 15.01.2019

Celem programu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży, rodziców/ opiekunów prawnych oraz kadry pedagogicznej na temat cyberprzemocy, przedstawienie rodzicom opiekunom wiedzy na temat rodzajów cyberzagrożeń, upowszechnienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Program jest skierowany do klas V – VIII Szkół Podstawowych oraz klas I szkół średnich.

Powrót na górę strony