Działania profilaktyczne

„Cyberzagrożenia”

Data publikacji 15.01.2019

Celem spotkań profilaktycznych jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży, rodziców/ opiekunów prawnych oraz kadry pedagogicznej na temat cyberprzemocy, przedstawienie rodzicom opiekunom wiedzy na temat rodzajów cyberzagrożeń, upowszechnienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Wyżej wymienione spotkania skierowane są do klas IV – V szkół podstawowych.

Powrót na górę strony