Działania profilaktyczne

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Data publikacji 15.01.2019

Celemspotkań jest podniesienie świadomości prawnej nieletnich, przekazanie wiedzy dla dzieci i młodzieży oraz rodziców/ opiekunów prawnych, a także kadry pedagogicznej na temat najważniejszych przepisów zawartych w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji  i przestępczości oraz wiedzy na temat podstawowych pojęć takich jak demoralizacja, czyn karalny, małoletni, nieletni, a także tego za jakie czyny zabronione mogą odpowiadać nieletni sprawcy czynu karalnego, jakie są środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz jakie są prawne aspekty zatrzymania nieletniego. Spotkania skierowane są do ucznów klas VII– VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół średnich.

Powrót na górę strony