Co należy zrobić w przypadku utraty dowodu osobistego

Zgubiłeś albo skradziono Ci dowód osobisty, a nie chcesz, aby osoba, która weszła w posiadanie Twojego dokumentu wzięła kredyt w banku czy też wzięła rzeczy na raty.

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych . O skutkach nie zgłoszenia utraty dokumentu przekonało się wiele osób, gdy do drzwi ich mieszkań zapukali komornicy

 

Zgubione dokumenty mozna zastrzegać wyłącznie w Bankach (nie trzeba nawet mieć konta bankowego):

  • Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
  • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
  • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pamiętaj za każdym razem:

Powiadomić oddział banku, w którym posiadamy rachunek lub, którego jesteśmy  stałym klientem. Jeśli nie mamy konta bankowego, należy iść do banku, który przyjmuje zastrzeżenia. W banku należy złożyć wniosek o zastrzeżenie dokumentu - dyspozycja jest potrzebna, aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumentów Zastrzeżonych. Dzięki temu informacja ta zostanie przekazana do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z tego Systemu. Postępujemy tak zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży.

W przypadku utraty dokumentu w wyniku kradzieży należy zawiadomić o tym policję. Nie odkładaj tego na później, bo czas działa na twoją niekorzyść. Każda jednostka organizacyjna Policji ma obowiązek przyjąć zgłoszenie. W przypadkach, gdy istnieje pewność, że doszło do kradzieży dokumentów, najlepiej udać się do najbliższego komisariatu Policji, właściwego terytorialnie ze względu na miejsce kradzieży lub właściwego ze względu na miejsce, w którym zorientowaliśmy się, że dokumenty zostały utracone. Zgodnie z art. 42 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy (wójt, burmistrz). Organ gminy wyda zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu. W razie odnalezienia dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony, należy również niezwłocznie o tym fakcie powiadomić organ gminy, w którym złożono wniosek o wydanie nowego dowodu. W przypadku, gdy został już wydany nowy dowód, a zaginiony lub utracony odnajdzie się, należy jak najszybciej zwrócić ten, który został znaleziony, zachowując nowy.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego.

Powrót na górę strony