Poradnik korzystania z Krajowej Mapy dla osób głuchoniemych

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, osoby głuchonieme, często z uwagi na swoje dysfunkcje mają utrudniony lub ograniczony kontakt z instytucjami użyteczności publicznej. Wdrożenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w niewątpliwy sposób jest w stanie ułatwić niniejszym osobom komunikację z Policją, zgłaszanie sygnałów o występujących w ich okolicy zagrożeniach. Dlatego też Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku opracował prezentację z podkładem lektora oraz przetłumaczeniem zawartych w niej treści przez tłumacza języka migowego przedstawia ogólny zarys KMZB oraz zasady dodawania zgłoszeń na Mapie. Zaproponowane rozwiązanie ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych oraz umożliwić im pełniejsze korzystanie z prawa do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Dzięki zaprezentowaniu osobom z opisanymi powyżej dysfunkcjami walorów Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, będą mogły one bezpośrednio przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w ich najbliższej okolicy, a tym samym brać aktywny udział w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.1 MB)

Powrót na górę strony