Rzeczy znalezione

Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015r., poz. 397) przechowanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru należy do zadań właściwego starosty.

Rzeczy znalezione na terenie miasta Białegostoku przyjmuje Biuro Rzeczy Znalezionych w Białymstoku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 prowadzone przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Rzeczy znalezione na terenie Powiatu Białostockiego przyjmuje Biuro Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Właściwy starosta może jednak odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez właściwego starostę znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.

Powrót na górę strony