Ruch Drogowy - KMP Białystok

Ruch Drogowy

Ruch Drogowy

Data publikacji 19.02.2019

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału

asp. szt. Adam Harasimczuk
 

Z-ca Naczelnika Wydziału

kom. Robert Pawlak

tel. sekretariat – 47 71 134 50