Stop agresji drogowej

Data publikacji 10.07.2014
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej „STOP agresji drogowej”. 
Na adres stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl *można przesyłać wszelkie sygnały o rażących naruszeniach przepisów ruchu drogowego na terenie województwa podlaskiego, jak też zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 
Policjanci przeanalizują nadesłane materiały dążąc do ustalenia sprawcy popełnionych czynów celem pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej. 
Proponowane przedsięwzięcie, to doskonała propozycja dla osób którym nie jest obojętne bezpieczeństwo na drodze i chcą wyrazić swój sprzeciw brawurowym zachowaniom niektórych kierowców. 
Ponadto przypominamy, że mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, na powyższy adres można przesyłać informacje o wszelkich innych nieprawidłowościach z jakimi spotykają się Państwo na drogach województwa podlaskiego (np. nieprawidłowa organizacja ruchu drogowego, nieprawidłowe oznakowanie itp.). 
 Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu 
i nagrałeś ten fakt przy pomocy kamery 
 a bezpieczeństwo nie jest dla Ciebie obojętne 
 POWIADOM NAS! 
 stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl 
* * Zasady przesyłania korespondencji: 
Wskazanym jest aby informacja zawierała: imię i nazwisko nadawcy, sposób kontaktu z nadawcą, data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica), dane dotyczące pojazdu tj. nr rejestracyjny i marka. 
Maksymalny rozmiar pliku - 22MB. 
Skrzynka pocztowa nie przyjmuje plików video (*.avi, *.mpg, *.mp4 i innych). 
Przed wysłaniem materiału należy spakować go przy użyciu programu ZIP i wysłać do nas plik w tym formacie. 
Po wysłaniu niepoprawnego pliku, automatycznie zostanie przesłana informacja zwrotna w języku angielskim, która poinformuje nadawcę o niedostarczeniu wiadomości. 
W przypadku przysłania nieprawidłowego pliku, policjant odpowiedzialny za obsługę niniejszego przedsięwzięcia skontaktuje się z nadawcą drogą elektroniczną celem wypracowania właściwego sposobu przekazania informacji. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie w miarę możliwości technicznych będzie modernizowane celem ułatwienia przepływu informacji.
Powrót na górę strony