Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji IV w Białymstoku

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

aspirant Kamil Ksepka

Komisariat Policji IV w Białymstoku ulica Słowackiego 1

telefon stacjonarny 47 711 23 46

tymczasowa siedziba: Komisariat Policji II w Białymstoku, ulica Warszawska 65, 15-201 Białystok, telefon stacjonarny 47 711 23 46, pokój numer 9

 

Rejon dzielnicowego numer 41:

sierżant sztabowy Karolina Matyśkiewicz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 135

telefon stacjonarny 47 711 24 52

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Posterunek Policji w Zaściankach, ulica Górka Tomka 10 , 16-030 Zaścianki, telefon stacjonarny 47 711 41 84

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Diamentowej, na końcu drogi (za posesją nr 48) w godzinach 10:00 – 02:00, we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny, zakłócają spoczynek nocny, używają słów nieprzyzwoitych. Ponadto w tym miejscu dochodzi do grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zaagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz oznaczeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia.
 • Nawiązanie kontaktu z najbliższymi mieszkańcami i zobowiązanie ich do informowania o każdorazowym zakłócaniu porządku przez osoby przebywające w rejonie zagrożenia,
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie osób popełniających wykroczenia,
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo - wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowego – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.
 • Sąd Rejonowy w Białymstoku (IV Wydział Rodzinny i Nieletnich) – informowanie o przypadkach popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie oraz o przypadkach demoralizacji.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – w razie potrzeby zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w wyżej wymienionym miejscu i spożywających alkohol.

ulice:

Agatki, Ametystowa, Antoniewicza, Bagienna, Bagnówka Kol., Banachiewicza, Baśniowa, Berezyńska, Białkowskiego, Biebrzańska, Boruty, Brodowicza, Bursztynowa, Bystrzycka, Chełmońskiego (nr nieparzyste), Chętnika, Cypiska, Czarnej Hańczy, Czerwonego Kapturka, Diamentowa, Dożynkowa, Dyngusowa, Dźwińska, Familijna, Glogera, Gogola, Gorkiego, Gościnna, Gwiazdkowa, Hanki, Honorowych Krwiodawców, Jacka i Agatki, Janosika, Janickiego, Jaroszówka, Jaspisowa, Jutrzenki, Kameralna, Karnego, Kirkora, Kluka, Kopciuszka, Koralowa, Kosińskiego, Kossak Simony, Kościałkowskiego Zyndrama, Krasnoludków, Królika Mieczysława, Krzywoustego Bolesława (od ul. Raginisa do ul. Wysockiego prawa strona), Lazurowa, Malachitowa, Malczewskiego, Malinowskiego Franciszka, Marcinkiewicza Józefa, Modra, Mościckiego (nr parzyste), Nadburzańska, Nefrytowa, Niemeńska, Notecka, Nowakowskiego, Obłoków, Oczki, Odrzańska, Ondraszka, Paska, Plastusia, Prus Łucji, Pola, Prypecka, Przytulna, Puchalskiego, Raginisa (nieparzyste od nr 87 do końca; parzyste od nr 64 do końca), Recki, Róży Wiatrów, Rubinowa, Rubinowicza, Rumcajsa, Rycerska, Skalna, Skargi, Skrzatów, Struga, Szczęśliwa, Szmaragdowa, Teresy Trojańskiej, Topazowa, Trawiasta (parzyste od nr 20 do końca; nieparzyste od nr 9 do końca), Turkusowa, Ustronna (parzyste od nr 42 do końca; nieparzyste od 43 do końca), Uśmiechu, Wańkowicza, Wiankowa, Wiklinowa, Wilejki, Wiślana, Wymarzona, Wysockiego (od nr 152 do końca), Zana, Zoli, Żmichowskiej

 

Rejon dzielnicowego numer 42:

młodszy aspirant Karol Pycz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego12@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 502 576 233

telefon stacjonarny 47 711 21 79

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Komisariat Policji II w Białymstoku, ulica Warszawska 65, 15-201 Białystok, telefon stacjonarny 47 711 23 79, pokój numer 6

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Włościańskiej 41 / Dolistowskiej w godz. 06:00-21:00 przed wejściem do sklepu dochodzi do żebractwa, zaczepiania klientów sklepu przez osoby nieporadne życiowo i bezdomne, dochodzi również do spożywania alkoholu w rejonie sklepu jak i pętli autobusowej za przystankiem.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów pracowników i kierownika sklepu oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska;
 • Podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje;
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli wyżej wymienionego miejsca. Podjęcie wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia;
 • Stały kontakt z pracownikami i kierownikami sklepu w celu weryfikacji występowania zagrożenia i częstotliwości zjawiska;
 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska w swoim rejonie działania, wyznaczenie właściwego strażnika-dzielnicowego, który będzie współdziałał w ramach nowych porządków.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – objęcie zainteresowaniem sytuacji osób przebywających we wskazanym miejscu, nieporadnych życiowo i żebrzących.
 • Właściciel sklepu - przypomnienie o przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu

 

ulice:

42 Pułku Piechoty (od Kazimierza Wielkiego do końca), Baczyńskiego, Baranowicka (nr 203), Bogusławskiego, Brzechwy, Brzostowskiego, Chełmońskiego  ( parzyste od nr 22 do końca), Ciołkowskiego (nr od 94 do końca), Dolistowska, Drzymały, Fredry, Ignacego Prądzyńskiego, Kantora Tadeusza, Karłowicza, Kazimierza Wielkiego (prawa strona jadąc od ul. Piastowskiej – brak numerów), Komunalna, Korczaka, Księcia Poniatowskiego, Lema, Makuszyńskiego, Matejki, Moniuszki (nr parzyste do nr 44; nieparzyste do nr 51), Mościckiego (nr nieparzyste), Niemcewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Obrońców Westerplatte, Ofiar Majdanka, Piastowska (prawa strona jadąc od torów do skrzyżowania z ul. Sulika Nikodema), Pieczurki, Puszkina, Rolna, Rondo Jana Tarasiewicza, Sucharskiego, Sulika Nikodema (od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. Ciołkowskiego – prawa strona), Synów Pułku, Szymanowskiego, Ściegiennego, Św. Józefa, Warzywna, Włościańska, Wyspiańskiego, Ziemska.

 

Rejon dzielnicowego numer 43:

Starszy Dzielnicowy
aspirant sztabowy Adam Kulesza

e-mail: dzielnicowy.slowackiego2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 161

telefon stacjonarny 47 711 21 65

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Komisariat Policji II w Białymstoku, ulica Warszawska 65, 15-201 Białystok, telefon stacjonarny 47 711 21 65, pokój numer 4

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Generała Bema 100D przy zbiorniku wodnym gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja kkarty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie zarządców przyległych bloków o podjęciu działań w rejonie sklepu przy ulicy Bema 100D
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w wyżej wymienionym miejscu. Podjęcie wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia.
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją;
 •  Kierownictwo okolicznych sklepów z alkoholem - przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują;
 •  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia;
 • Zarząd Mienia Komunalnego UM w Białymstokuinformowanie, propagowanie przedsięwzięcia.

ulice:

Bema (nr parzyste od 60 do końca), Bydgoska, Celownicza, Cementowa, Depowa, Ekologiczna, Gnieźnińska, Hajduka, Handlowa, Hurtowa, Kanonierska, Kopernika (nr nieparzyste od 19 do końca), Łodzińskiego, Magazynowa, Oboźna, Octowa, Pińska, Pogodna (nr parzyste od 18 do końca), Przyrodnicza, Sejneńska, Składowa, Starosielce, Ścianka, Św. Kingi, Transportowa (nr parzyste), Wapienna, Zakątek.

 

Rejon dzielnicowego numer 44:

sierżant sztabowy Piotr Siebiesiuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 162

telefon stacjonarny 47 711 24 94

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Komisariat Policji II w Białymstoku, ulica Warszawska 65, 15-201 Białystok, telefon stacjonarny 47 711 21 65, pokój numer 4

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Wiejska 6 – w rejonie bloku na placu zabaw oraz na ławkach przed wejściami do klatek w godz. 14:00-22:00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców potwierdzonych obserwacją wlasną.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD w celu wyeliminowania zjawiska;
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska;
 • powiadomienie ,,Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Mazowiecka 39D, Administracja Tysiąclecia”;
 • zakomunikowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego;
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w wyżej wymienionym miejscu, wspólne działania z Policją.

 • Wspólnota Mieszkaniowa - rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach, współpraca z wspólnotą w celu monitorowania zagrożenia.

 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu ( zakaz sprzedaży małoletnim oraz osobom nietrzeźwym).

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

ulice:

Bema (nr nieparzyste od 75 do końca), Kopernika (nr nieparzyste 3-9), Lisia, Ostrołęcka, Pogodna (nr parzyste 2 -16d), Tęczowa, Wiejska (nr parzyste 4A – 8), Zdrojowa.

 

Rejon dzielnicowego numer 45:

sierżant sztabowy Piotr Siebiesiuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego13@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 165

telefon stacjonarny 47 711 24 94

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Komisariat Policji II w Białymstoku, ulica Warszawska 65, 15-201 Białystok, telefon stacjonarny 47 711 21 65, pokój numer 4

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Zachodnia 2/A3- jest to rejon pomiędzy blokami ul. Pogodnej 23 i 25, oraz ul. Zachodniej 2 porośnięty gęstymi krzakami, gdzie osoby tam przebywające umieściły kartony, oraz elementy drewnianych siedzisk tworząc warunki dogodne do spożywania alkoholu. W powyższym rejonie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Popełniane są również wykroczenia porządkowe takie jak: zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecanie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska;
 • powiadomienie spółdzielni mieszkaniowej o podjęciu działań w rejonie; 
 • rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia;
 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie osób popełniajacych wykroczenia;
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo - wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie osób popełnianych wykroczenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją

 • Wspólnota Mieszkaniowa – informowanie mieszkańców o działaniach i jego celach, współpraca ze wspólnotą w celu monitorowania zagrożenia,

 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów -przypominanie obowiązkowych przepisów dototyczącym sprzedaży alkoholu (między innymi zakaz sprzedaży małoletnim oraz osobom nietrzeźwym).

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – występowanie z wioska i o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynnościach wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Dzielna, Kisiela, Kręta (numery parzyste), Pogodna  (nr nieparzyste), Strzelecka (10-18/1), Wiejska (nr parzyste od 60 do końca), Zachodnia (nr 1 – 13C i nr 2A- 2G), Żeromskiego (nr nieparzyste 1, 1A, 1B).

 

Rejon dzielnicowego numer 46:

sierżant sztabowy Izabella Piszczatowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 163 

telefon stacjonarny 47 711 21 65

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Komisariat Policji II w Białymstoku, ulica Warszawska 65, 15-201 Białystok, telefon stacjonarny 47 711 24 09, pokój numer 4

 

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godzinach 15-17

każdy piątek miesiąca w godzinach 9.00-11.00

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku w rejonie sklepu przy ulicy Dubois 14 w Białymstoku, w godzinach 06.00-22.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska;
 • powiadomienie kierownika sklepu o podjęciu działań w rejonie sklepu przy ul. Dubois 14;
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli wskazywanego miejsca jaki podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia;
 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń, 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Kierownictwo okolicznych sklepów z alkoholem - przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie.

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Dubois (nr parzyste 2 – 22), Paderewskiego, Paszkowskiego (nr 3), Pułaskiego (nr 85 do końca i nr 92 do końca), Świętego Jerzego (nr  19 – 23, i nr 30 – 40), Transportowa ( nr nieparzyste – 11,13,15), Orląt Grodzieńskich (bez nr posesji).

 

Rejon dzielnicowego numer 47:

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Jan Bachmura

e-mail: dzielnicowy.slowackiego5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 164

telefon stacjonarny 47 71 124 09

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Komisariat Policji II w Białymstoku, ulica Warszawska 65, 15-201 Białystok, telefon stacjonarny 47 711 24 09, pokój numer 4

 

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godzinach 15-17

każdy piątek miesiąca w godzinach 9.00-11.00

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloku przy ulicy Świętego Jerzego 8, w godzinach popołudniowych, gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecają przyległy teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych w celu wyeliminowania zjawiska.
 • Spotkanie z kierownictwem Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani", poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w wyżej wymienionym miejscu, jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Wspólnie z dzielnicowym przyległego rejonu zaplanowanie w godzinach popołudniowo – wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie osób popełniających wykroczenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w wyżej wymienionym miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Administracja Osiedla ,,Budowlani’’ - współpraca z administracją w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

ulice:

Dubois (nieparzyste 3-27), Krucza (od 6 i 6a i od nr 5/1, 5/2, 7), Pułaskiego (nr 47/1-69  i nr 36,48-88, 58A), Sławińskiego (od ul. Świętego Jerzego do ul. Wspólnej 32 – nr 4, 8), Transportowa (nieparzyste 3-9), Orląt Grodzieńskich (brak nr posesji), Świętego Jerzego (nr  parzyste 4-22, nr nieparzyste 43-66), Zachodnia (nr parzyste 2/5 – 36 i 9/1), Żeromskiego (nr parzyste).

 

Rejon dzielnicowego numer 48:

sierżant Patryk Jóźwiak

e-mail: dzielnicowy.slowackiego6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 167

telefon stacjonarny 47 71 124 09

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Komisariat Policji II w Białymstoku, ulica Warszawska 65, 15-201 Białystok, telefon stacjonarny 47 711 24 94, pokój numer 9

Działania priorytetowe:

Zagrożenie: 

W Białymstoku przy ulicy Kawaleryjskiej 66, w rejonie sklepu spożywczego, w ciągu całego dnia gromadzą się osoby bezdomne, które zaczepiają przechodniów.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z kierownictwem i personelem sklepu spożywczego oraz zgłoszeń mieszkańców poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie Karty Zadań Doraźnych i jej realizacja celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w wyżej wymienionym miejscu.
 • Informowanie mieszkańców o podjętych działaniach i zachęcenie do czynnego włączenia się w ichrealizację.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska  - wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Właściciel oraz personel przyległego sklepu spożywczego – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).

 • Mieszkańcy osiedla Kawaleryjski- informowanie mieszkańców podczas obchodu o zagrożeniu i podjętych działaniach

ulice:

Braterska, Ciołkowskiego  (od ul. Kawaleryjskiej do ul. Wiosennej, bez numerów posesji), Gołębia, Grażyny, Harcerska, Horodniańska, Kawaleryjska, Kominek, Kredytowa, Kręta (nr nieparzyste), Krucza (nr 1 – 5C i 2 – 4A), Mrówcza, Nowa, Pajęcza, Pancerna, Plater Emilii, Południowa, Pracownicza, Pszczela, Pułaskiego (nr 1 - 45 i 2 – 34), Równa, Sławińskiego (cała ,bez nr 4 i 8), Słoneczna, Sowińskiego, Strzelecka (nr nieparzyste 1-11A, nr parzyste  4-8/1), Ułańska, Wiadukt, Wiosenna, Wspólna, Zachodnia (nr 15 i 15a), Zapiecek, Zielna, Żeromskiego (nr nieparzyste od nr 5 do końca).

 

Rejon dzielnicowego numer 49:

młodszy aspirant Robert Markowski

e-mail: dzielnicowy.slowackiego7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 170

telefon stacjonarny 47 71 124 52

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Komisariat Policji II w Białymstoku, ulica Warszawska 65, 15-201 Białystok, telefon stacjonarny 47 711 24 52, pokój numer 6

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloków przy ulicy Parkowej 23 w Białymstoku, dochodzi do spożywania alkoholu oraz zaśmiecania we wskazanym miejscu. Do tego typu sytuacji dochodzi w godzinach popołudniowych przez cały tydzień. Zagrożenia nasilają się w weekendy.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów pochodzących od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych w celu eleiminacji zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli wyżej wymienionego miejsca, jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.

 • Powiadomienie ,,Wspólnoty imienia Adama Mickiewicza” o podjęciu działań.

 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

 • Zakomunikowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.

 • Wspólnota Mieszkaniowa - rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach, współpraca z wspólnotą w celu monitorowania zagrożenia.

 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (m.in. zakaz sprzedaży małoletnim oraz osobom nietrzeźwym).

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

ulice:

11 listopada  (nr 6/7, 7A), Białowieska, Bracka, Cienista, Ciołkowskiego  (nr  1 – 11/3 i nr 2 – 2/3), Grottgera, Hoża, Jagodowa, Księżycowa, Kwiatowa, Letniska, Majora Jana Michałowskiego, Mickiewicza (nr parzyste 14 do końca nr 106), Miła, Modrzewiowa, Parkowa, Podleśna, Prosta, Prusa, Przekątna, Przemysłowa, Romantyczna, Słowackiego, Świerkowa, Świętojańska (nr nieparzyste 15 – 21), Św. Ojca Pio, Urocza, Wiejska (nr nieparzyste 1 – 83), Zaułek Bracki, Zwierzyniecka (nr 4 – 84 i od 25 do nr 39), Żwirki i Wigury.

 

Rejon dzielnicowego numer 50:

aspirant sztabowy Andrzej Leoniuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 171

telefon stacjonarny 47 71 124 94

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Posterunek Policji w Zaściankach, ulica Górka Tomka 10 , 16-030 Zaścianki, telefon stacjonarny 47 711 41 84

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloku przy ulicy Świętojańskiej 13A, od strony bloku numer 13/2, w ciągu całego dnia gromadzą się osoby spożywające alkohol, zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają ten teren oraz dokonują dewastacji mienia. W wyżej wymienionym rejonie znajduje się przedszkole oraz szkoła podstawowa, a takie zachowania mogą wpływać demoralizująco na przechodzące dzieci i młodzież.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.     

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:
 • podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowyc,h w których zjawisko najczęściej występuje.

 • spotkanie z kierownictwem pobliskich sklepów oraz rozmowy z personelem sklepu, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w/w miejsca jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia.

 • wspólne działania z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach występowania zagrożenia ukierunkowane na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń w tym rejonie.

 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

   

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją

 • Kierownictwo sklepów – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. Stały kontakt z dzielnicowym. Poinformowanie pracowników o zagrożeniach sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz odpowiedzialność karalna za takie postępowanie.

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu działań, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe tych osób.

ulice:

Augustowska, Bartnicza, Bednarska, Bobrów, Bociania, Borsucza, Brańska, Ciołkowskiego (nr 11/5 – 65 i 4 – 12D), Dojlidzka, Dojlidy Fabryczne (nr parzyste), Drewniana (9-19, 12-34A), Folwarczna, Gdańska, Gliwicka, Jagiellońska, Jaskółcza, Jelenia, Karpińskiego (nr nieparzyste od ul. Mickiewicza do ul. Zalesie od nr 1 do 11)Kołodziejska, Konopnickiej, Kormoranów, Krecia, Królicza, Ks. Suchowolca  (nr parzyste od nr 6do nr 28), Kuropatwia, Kuronia, Lwowska, Łabędzia, Ładna, Łosia, Mickiewicza  ( nr nieparzyste  7 do 103), Miłosza Czesława, Murarska, Myśliwska, Niedźwiedzia, Nowowarszawska (nr parzyste od nr 84 do końca do 128), Orzeszkowej (nr 1 – 15b i  2 – 30), Pawia, Pod Krzywą, Ptasia, Rysia, Sarnia, Saska, Sępia, Skwer  Bł. Bolesławy Lament, Słowicza, Sokola, Stawowa (nr parzyste 2 – 2B, nr nieparzyste 1 – 13), Strusia, Szczecińska, Szpacza, Śląska, Świętojańska  (nr nieparzyste 13 - 13/4B), Św. Eliasza (nr parzyste, brak posesji od ul. Kuronia do ul. Karpińskiego), Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Zaułek Zakopiański, Żółwia, Żubrów, Żurawia.

 

Rejon dzielnicowego numer 51:

młodszy aspirant Tomasz Narel

e-mail: dzielnicowy.slowackiego10@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 174

telefon stacjonarny 47 71 121 79

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Posterunek Policji w Zaściankach, ulica Górka Tomka 10 , 16-030 Zaścianki, telefon stacjonarny 47 711 41 84

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przy ulicy Stoczni Gdańskiej, na placu zabaw w rejonie parkingu kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela, gromadzi się młodzież, która pomimo zakazu wyprowadza tam psy, zakłóca spokój i porządek publiczny, niszczy mienie. Gromadzące się tam osoby spożywają alkohol, palą papierosy. Zagrożenia występują przez cały dzień, w ciągu całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane poprzez zgłoszenia naniesione na  Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacja uzyskana od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Obserwacja, kontrola miejsca w czasie obchodu, legitymowanie i represjonowanie osób, które naruszają regulamin obiektu, popełniają czyny zabronione lub wykroczenia.
 • Podjęcie współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, patrolami Policj.
 • Założenie Karty Zadań Doraźnych.
 • W godzinach popołudniowych i wieczornych, ze względu na wolny czas pozalekcyjny młodzieży, objęcie obiektu szczególnym nadzorem.
 • Współpraca z pracownikami Szkoły Podstawowej numer 52. Rozmowy podczas spotkań z młodzieżą o występujących zagrożeniach.
 • Współpraca z Radą Osiedla Dojlidy Górne, mająca na celu zgłoszenie wspólnej potrzeby zamontowania monitoringu miejskiego w rejonie zgłoszonego obiektu,

 • Prelekcje z młodzieżą w Szkole Podstawowej numer 52 mieszczącej się przy ulicy Dojlidy Górne 48 w Białymstoku, odnośnie szkodliwego wpływu alkoholu, papierosów i e-papierosów,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - zwiększona liczba patroli na wskazanym terenie – represjonowanie sprawców wykroczeń.

 • Współpraca z Pedagogiem Szkolnym i nauczycielami – przekazywanie informacji o szkodliwym wpływie alkoholu, papierosów, oraz e-papierosów.

 • Współpraca z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej numer 52 - poinformowanie o zaistniałym zagrożeniu. W czasie zebrań, wymiana informacji i spostrzeżeń odnośnie zagrożeń w rejonie placu zabaw, jak również o przejawach demoralizacji wśród młodzieży.

ulice:

Dojlidy Górne (ulice: Agawy, Albatrosa, Algebraiczna, Ananasowa, Arnikowa, Astrów, Azaliowa, Bajeczna, Berberysowa, Browarowa, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Bukszpanowa, Burzowa Busolowa, Cukiniowa, Cumownicza, Cyfrowa, Cytrynowa, Cytrusowa, Czereśniowa, Daliowa, Dodatnia, Dojlidy Górne, Dokerów, Dolina Stawów, Drzewna, Dzwonkowa, Edukacyjna, Eliasza Proroka (nr nieparzyste), Falowa, Fiołkowa, Fregatowa, Funkcyjna, Geometryczna, Gerberowa, Gminna, Goździkowa, Górna, Grabowa, Halicka, Helska, Hiacyntowa, Holownicza, Irysowa, Jachtowa, Jaskrów, Jastrzębia, Kadłubowa, Kaktusowa, Kameliowa, Kanarkowa, Kapitańska, Karpińskiego (nr parzyste), Kaszmirowa, Kolonia Dojlidy, Kolorowa, Komandorska, Koperkowa, Kotwicowa, Kowalska, Kraski, Krokusowa, Kryniczna, Ks. Suchowolca (nr parzyste od 30), Krzywa, Laurowa, Leśna Polana, Leśne Echa, Leśnej Jagody, Liniowa, Logarytmiczna, Lubczykowa, Maciejki, Macierzanki, Majowa, Malwowa,Mandarynkowa, Margerytki, Marynarska, Masztowa, Matematyczna, Michałowe Pole, Mickiewicza (nr nieparzyste od ul. Karpińskiego do granic miasta), Milowa, Mnożna, Morska, Motyla, Nad Potokiem, Nagietkowa, Narcyzowa, Nasienna, Nasturcjowa, Niezapominajki, Okrętowa, Ordynacka, Ostróżki, Pagórkowa, Paprociowa, Pelargonii, Perłowa, Pierwiastkowa, Piracka, Pływacka, Pod Lasem, Podmokła, Pokładowa, Poranna, Portowa, Posejdona, Potokowa, Promowa, Przelotowa, Przepiórki, Pszeniczna, Rejsowa, Rozmarynowa, Rybitwy, Rzeczna, Sasanki, Sezamkowa, Sieciowa, Sikorki, Skowronkowa, Solnicka, Sterowa, Stoczni Gdańskiej, Stokrotki, Strumykowa, Szafirowa, Szkwałowa, Sztormowa, Św. Grzegorza Peradze, Św. Jana Chrzciciela, Tulipanowa, Ułamkowa, Wigierska, Wiosłowa, Wodna, Wolińska, Wydmowa, Zabłudowska, Zagórki, Zalesie, Zatokowa, Zawilców, Zielona, Zielone Jabłuszko, Żeglarska), Izabelin (ulice: Dworska, Herbowa, Husarska, Lubomirska, Magnacka, Ordynacka, Ułańska), Niewodnica Nargilewska (ulice: Dębowa, Drozda, Jaśminowa, Jaworowa, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Międzyleśna, Miła, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Pozytywna, Sezamkowa, Sosnowa, Szczęśliwa, Świerkowa, Wesoła, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Olmonty (ulice: Bobrowa, Bociania, Chabrowa, Chmielna), Solniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Bukowa, Klonowa, Leszczynowa, Osiedlowa, Świerkowa, Wiejska), Stanisławowo (ulice: Mroźna, Niebanalna, Słonecznikowa, Sympatyczna).

 

Rejon dzielnicowego numer 52:

sierżant sztabowy Dariusz Gejdel

e-mail: dzielnicowy.slowackiego9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 172

telefon stacjonarny 47 71 124 52

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Komisariat Policji II w Białymstoku, ulica Warszawska 65, 15-201 Białystok, telefon stacjonarny 47 711 24 52, pokój numer 6

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Sowlańskiej 40, w rejonie sklepu spożywczego, codziennie w godzinach popołudniowych gromadzą się osoby, które spożywają alkohol. Pod jego wpływem zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają wyżej wymienione miejsce.. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.

 •  Powiadomienie Straży Miejskiej i dzielnicowego, którzy będą wspólnie dbać o porządek we wskazanym miejscu.

 • Przekazanie mieszkańcom osiedla informacji dotyczących zagrożenia.

 • Powiadomienie spółdzielni mieszkaniowej o podjęciu działań w rejonie przyległych bloków do sklepu spożywczego.

 • Nawiązanie współpracy z właścicielem sklepu, zobowiązanie go do informowania o każdorazowym zakłócaniu porządku przez osoby przebywające w rejonie sklepu.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu ,efektach działania.
 • Gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Właściciel oraz personel sklepu spożywczo - monopolowego -przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu.

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

 • Straż Miejska – Zwiększona liczba patroli we wskazanym terenie – represjonowanie sprawców wykroczeń. Wyznaczenie właściwego rejonowo Dzielnicowego - Strażnika i podjęcie współpracy.

ulice:

Baranowicka (nr 56 do końca i nr 59 do końca), Cała, Ceramiczna, Ciesielska, Ciołkowskiego (nr parzyste 16 – 38A), Dojlidy Fabryczne (nieparzyste), Dojnowska, Górnicza, Gródecka, Hutnicza, Iglasta, Juranda, Kajki, Kąpielowa, Kmicica, Kolonijna, Korzeniowskiego, Ks. Suchowolca (nr nieparzyste do końca), Leśna, Liściasta, Mokra, Naftowa, Nowatorska, Nowowarszawska (nr nieparzyste 95  do końca), Obrębowa, Piaskowa, Pionowa, Plażowa, Podłużna, Pozioma, Przejściowa, Puchatka, Serwitutowa, Sobolewska, Sowlańska, Stawowa (od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Leśnej, 6-50 i nr 17-51), Śmiała, Turystyczna, Wczasowa, Zagłoby, Zdrowa, Zuchów, Źródlana,Rondo A.B. Meyera.

 

Rejon dzielnicowego numer 53:

młodszy aspirant Anna Krasowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego14@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 173

telefon stacjonarny 47 71 121 79

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Posterunek Policji w Zaściankach, ulica Górka Tomka 10 , 16-030 Zaścianki, telefon stacjonarny 47 711 41 84

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie drogi dojazdowej pomiędzy ulicą Kujawską 3, a ulicą Warmińską 14F, w ciągu całego dnia gromadzą się osoby spożywające alkohol. Pod jego wpływem zakłócają porządek publiczny oraz dokonują dewastacji mienia. Swoim zachowaniem działają demoralizująco na dzieci uczęszczające do pobliskiej szkoły przy ulicy Warmińskiej, jak również i osoby starsze.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnych ustaleń oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,
 • spotkanie z kierownictwem pobliskich sklepów oraz rozmowy z personelem sklepu, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w/w miejsca jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia,
 • wspólne działania z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach występowania zagrożenia ukierunkowane na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń w tym rejonie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Białymstoku poinformowanie o zagrożeniu właściwego dzielnicowego, który będzie współdziałał i eliminował zagrożenie,

 • aściciele pobliskich sklepów - przypomnienie o obowiązku reagowania na popełniane wykroczenia i przestępstwa, stały kontakt z właściwym dzielnicowym celem przekazywania aktualnych informacji na temat zagrożeń. Rozmowa z Mieszkańcami sąsiadującymi ze sklepami rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o ww. działaniach i jego celach.

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym działaniem, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla tych osób.

ulice:

Andrukiewicza St. Ks., Baranowicka (od nr 1 do 57 i od nr 2 do 54), Branickiego  (od Placu Antonowicza do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego  (nr 67 – 175 i 52 – 92A), Geodetów, Gospodarska, Karmelowa, Kujawska, Łużycka, Małopolska, Nowowarszawska (nr 1 – 87 i 2 – 78), Opolska, Piasta (nr 123 – 129 i 126 – 146/5), Pomorska, Rzeszowska, Sybiraków, Wakacyjna, Warmińska, Wielkopolska, Wołyńska, Zaściańska, Zaułek Kłodzki, Zaułek Łęczycki, Zaułek Olsztyński, Zaułek Podhalański, Zaułek Podlaski, Zbożowa.

 

Rejon dzielnicowego numer 54:

aspirant Artur Sznajderuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego11@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 186

telefon stacjonarny 47 71 121 65

tymczasowa siedziba dzielnicowego: Komisariat Policji II w Białymstoku, ulica Warszawska 65, 15-201 Białystok, telefon stacjonarny 47 711 24 94, pokój numer 9

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Kleosin ul. Wyszyńskiego 2,4,6- w rejonie bloków w godzinach 16:00-24:00 grupy osób spożywają alkohol, zakłócają ład i porządek publiczny, zaśmiecają miejsce publiczne. Swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, a także działają demoralizująco na młodzież i dzieci, które przechodzą tamtędy do szkoły podstawowej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska;
 • Powiadomienie Spółdzielni Mieszkaniowej o podjęciu działań-rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia;
 • Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową celem założenia kamer w rejonie zagrożonym.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Szkoła Podstawowa w Kleosinie - organizacja spotkań z młodzieżą celem poinformowania ich o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa - podjęcie działań mających na celu montaż kamer monitoringu w zagrożonym rejonie, rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za popełniane wykroczenia.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - nawiązanie współpracy z pracownikami socjalnymi celem zagłębienia się w sytuację rodzinną osób nadmiernie spożywających alkohol w miejscu zagrożonym.

miejscowości:

Kleosin (ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Dąbrowskiej, Długosza, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Morcinka, Norwida, Prusa, Reja, Rejmonta, Słowackiego, Staffa, Tarasiuka, Tuwima, Wańkowicza, Wyszyńskiego, Zambrowska, Zdrojowa, Żeromskiego), Księżyno (ulice: Alberta, Brukowa, Bociania, Borsucza, Gołębia, Jaskółcza, Klepacka, Krokusowa, Krucza, Leśna, Lisia, Mazowiecka, Niedźwiedzia, Niewodnicka, Pawia, Południowa, Przemysłowa, Przepiórcza, Sarnia, Sokola, Słowicza, Spokojna, Storczykowa, Szkolna, Szpacza, Wąska, Wiewiórcza, Wilcza, Witosa, Wrzosowa, Zajęcza), Księżyno Kolonia, Horodniany, Ignatki Osiedle (ulice: Bluszczowa, Borówkowa, Czereśniowa, Dereniowa, Działkowa, Goździkowa, Hiacyntowa, Hryniewicka, Jeździecka, Jeżynowa, Jodłowa, Leśna, Ogrodowa, Przejezdna, Różana, Śródleśna, Zalesie).

 

 

POSTERUNEK POLICJI W ZAŚCIANKACH

                 ulica Górka Tomka 10 , 16-030 Zaścianki telefon stacjonarny 47 71 141 80

                 Kierownik - aspirant sztabowy Piotr Jarmoc

                              telefon komórkowy 507 816 252

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego numer 75:

aspirant sztabowy Piotr Giba

e-mail: dzielnicowy.slowackiego15@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 193

telefon stacjonarny 47 71 141 84

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Grabówce przy ul. Jodłowej 32 na terenie stadionu oraz w okolicznym masywie leśnym w godz. 17:00-23:00 podczas weekendów i w okresie wakacyjnym, gromadzą się osoby spożywające alkohol, pod wpływem którego zakłócają porządek publiczny, dewastują trybuny i wiaty piłkarskie oraz zaśmiecają miejsce publiczne.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD, celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie oraz nawiązanie kontaktu z władzami klubu sportowego-podjęcie współpracy oraz poinformowanie o negatywnych zjawiskach i bieżących problemach władze klubu w celu podjęcia wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia,
 • ustalenie właściciela masywu leśnego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • spotkania z mieszkańcami osiedla informowanie ich podczas obchodu o przedsięwzięciu,
 • wzmożona kontrola zagrożonego miejsca podczas codziennego obchodu dzielnicy oraz reakcja na wszelkie wykroczenia porządkowe.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Władze klubu i mieszkańcy osiedla – rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciach i wspólnych celach do osiągnięcia. Informowanie i zgłaszanie Policji wszelkich wykroczeń i przejawów demoralizacji oraz przypadkach niszczenia mienia w tym rejonie.
 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo -monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu

miejscowości:

Grabówka (ulice: Agrestowa, Aloesowa, Amerykańska, Ananasowa, Barwinkowa, Berberysowa, Berlińska, Borówkowa, Białostocka, Brazylijska, Brukselska, Brzoskwiniowa, Bukowa, Ciołkowskiego, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Dębowa, Dolna, Europejska, Głogowa, Goryczkowa, Górna, Graniczna, Hebanowa, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Imbirowa, Jałowcowa, Jemiołowa, Jeżynowa, Jodłowa, Klonowa, Klubowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Kwiatowa, Kś.. Piotra Zabielskiego, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Leśna Polana, Liliowa, Londyńska, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Madrycka, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa, Miętowa, Meksykańska, Melisowa, Młodzieżowa, Mniszkowa, Modrzewiowa, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Nagietkowa, Oliwkowa, Orzechowa, Ottawska, Palmowa, Panamska, Paryska, Pokrzywowa, Pomarańczowa, Portugalska, Poziomkowa, Praska, Prosta, Rejtana Tadeusza, Rozmarynowa, Różana, Rzymska, Sadowa, Sekwojowa, Sportowa, Szałwiowa, Szczęśliwa, Szosa Baranowicka (strona nieparzysta od nr 55 włącznie), Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa, Waszyngtońska, Wąska, Wiśniowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Wysoka, Zielarska, Zielony Zakątek), Krasny LasTrakt Napoleoński, Zielona, Zaścianki (ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Cicha, Dakarska,  Dolna, Egipska, Grecka,  Kairska, Kasztanowa, Letnia, Lipowa, Majowa, Pogodna, Polna, Produkcyjna, Rondo Powstania Styczniowego, Słoneczna, Sosnowa, Szosa Baranowicka (nr 1 – 53), Topolowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna).

 

Rejon dzielnicowego numer 85:

młodszy aspirant  Magdalena Ditmar

e-mail: dzielnicowy.slowackiego16@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 507 816 468

telefon stacjonarny 47 71 141 85

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem przez osoby przebywające w rejonie zaplecza sklepu w miejscowości Zaścianki, ulica Szosa Baranowicka 60/1. Zagrożenie występuje codziennie w godzinach 13:00-23:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne w trakcie obchodu

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń porządkowych,
 • aktywizacja Urzędu Gminy Filia w miejscowości Zaścianki do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania.
 • przypomnienie właścicielowi sklepu oraz jego pracownikom o obowiązujących przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski Filia w Zaściankach – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami.
 • Komenda Miejska Policji w Białymstoku – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia, wspólne działania celem wyeliminowania zjawiska.
 • Pracownicy sklepu oraz stoiska z fastfoodami – informowanie klientów, reagowanie na negatywne zachowania w rejonie przyległym. 

miejscowości:

Henrykowo (ulice: Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Diamentowa, Drukowszczyzna, Granitowa, Henrykowo, Jubilerska, Jadeitowa, Kryształowa, Opalowa, Perłowa, Turkusowa, Rubinowa, Szafirowa, Złota), Majówka, Sobolewo (ulice: Bobrowa, Bobrowska, Bociania, Borsucza, Bosmańska, Gronostajowa, Gruszkowa, Henrykowska, Jagodowa, Jabłoniowa, Jelenia, Kamionkowska, Królicza, Lisia, Łagodna, Łosia, Miła, Millenium, Niedźwiedzia, Ogrodowa, Owocowa, Podlaska, Podleśna, Pogodna, Przepiórcza, Rybacka, Rysia, Rondo Kś. Wojciecha Pełkowskiego, Sarnia, Sobolewska, Sokoła, Spacerowa, Sójki, Stawowa, Śliwkowa, Szkolna, Szmaragdowa, Szosa Baranowicka (od nr 80 do końca), Szpacza, Tygrysia, Truskawkowa, Wesoła, Wiejska, Wiewiórcza, Wilcza, Zaciszna, Zajęcza, Żabia, Żółwia, Żubrów), Zaścianki (ulice: Bałtycka, Bosmańska, Górka Tomka, Jacka Soplicy, Kasztelańska, Konrada, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Pawła, Rybacka, Szlachecka, Szklarniana, Szosa Baranowicza (nr parzyste- od 2 do 78), Usługowa, Tadeusza Rejtana, Wojskiego, Zaścianki, Ziemiańska).

 

 

 

 

Powrót na górę strony