Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji IV w Białymstoku

 

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 

p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych

młodszy aspirant Karolina Niewiarowska

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku ulica Sławińskiego 14

telefon stacjonarny 47 711 23 46

 

Rejon dzielnicowego numer 41:

młodszy aspirant Karol Pycz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 135

telefon stacjonarny 47 711 21 79

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Władysława Raginisa 74  w rejonie sklepu spożywczego we wszystkie dni tygodnia w godz. 06:00-23:00 gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny, zakłócają spoczynek nocny, używają słów nieprzyzwoitych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od okolicznych mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • powiadomienie właściciela sklepu o podjętych działaniach w rejonie,
 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego.
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego dzielnicowego-strażnika o zagrożeniu w celu wyeliminowania zjawiska,rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia, nawiązanie kontaktu z najbliższymi mieszkańcami, zobowiązanie ich do informowania o każdorazowym naruszeniu prawa przez osoby przebywające w rejonie zagrożeniawspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach występowania zagrożenia wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Właściciel oraz personel sklepu - przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia, kontrola okolicznych sklepów pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów alkoholowych

ulice:

Agatki, Ametystowa, Antoniewicza, Bagienna, Bagnówka Kol., Banachiewicza, Baśniowa, Berezyńska, Białkowskiego, Biebrzańska, Boruty, Brodowicza, Bursztynowa, Bystrzycka, Chełmońskiego (nr nieparzyste), Chętnika, Cypiska, Czarnej Hańczy, Czerwonego Kapturka, Diamentowa, Dożynkowa, Dyngusowa, Dźwińska, Familijna, Glogera, Gogola, Gorkiego, Gościnna, Gwiazdkowa, Hanki, Honorowych Krwiodawców, Jacka i Agatki, Janosika, Janickiego, Jaroszówka, Jaspisowa, Jutrzenki, Kameralna, Karnego, Kirkora, Kluka, Kopciuszka, Koralowa, Kosińskiego, Kossak Simony, Kościałkowskiego Zyndrama, Krasnoludków, Królika Mieczysława, Krzywoustego Bolesława (od ul. Raginisa do ul. Wysockiego prawa strona), Lazurowa, Malachitowa, Malczewskiego, Malinowskiego Franciszka, Marcinkiewicza Józefa, Modra, Mościckiego (nr parzyste), Nadbużańska, Nefrytowa, Niemeńska, Notecka, Nowakowskiego, Obłoków, Oczki, Odrzańska, Ondraszka, Paska, Plastusia, Prus Łucji, Pola, Prypecka, Przytulna, Puchalskiego, Raginisa (nieparzyste od nr 87 do końca; parzyste od nr 64 do końca), Recki, Róży Wiatrów, Rubinowa, Rubinowicza, Rumcajsa, Rycerska, Skalna, Skargi, Skrzatów, Struga, Szczęśliwa, Szmaragdowa, Teresy Trojańskiej, Topazowa, Trawiasta (parzyste od nr 20 do końca; nieparzyste od nr 9 do końca), Turkusowa, Ustronna (parzyste od nr 42 do końca; nieparzyste od 43 do końca), Uśmiechu, Wańkowicza, Wiankowa, Wiklinowa, Wilejki, Wiślana, Wymarzona, Wysockiego (od nr 152 do końca), Zana, Zoli, Żmichowskiej

 

Rejon dzielnicowego numer 42:

młodszy aspirant Karol Pycz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego12@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 502 576 233

telefon stacjonarny 47 711 21 79

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Włościańskiej 41 od poniedziałku do niedzieli w godz. 10:00 - 20:00 przed wejściem do sklepu spożywczego dochodzi do żebractwa, zaczepiania klientów sklepu przez osoby nieporadne życiowo i bezdomne, dochodzi również do spożywania alkoholu w rejonie sklepu jak również pętli autobusowej sąsiadującej ze sklepem, co wpływa negatywnie na stan bezpieczeństwa w rejonie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów pracowników i kierowniczki sklepu, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania

 • pismo do Straży Miejskiej o kontrolowanie wskazanego rejonu,
 • stały kontakt z pracownikami i kierowniczką sklepu w celu weryfikacji występowania zagrożenia i częstotliwości zjawiska.
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych koncepcji i wdrażanie ich w życie podczas obchodu.
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego.
 • kontrolowanie wskazanego miejsca, modyfikacja założonych przedsięwzięć w razie potrzeby.
 • zaplanowanie działań prewencyjnych uwzględniając dynamikę zagrożenia.
 • kontrolowanie wskazanego miejsca, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska w swoim rejonie działania, wyznaczenie właściwego strażnika-dzielnicowego, który będzie współdziałał w ramach planu priorytetowego.

ulice:

42 Pułku Piechoty (od Kazimierza Wielkiego do końca), Baczyńskiego, Baranowicka (nr 203), Bogusławskiego, Brzechwy, Brzostowskiego, Chełmońskiego  ( parzyste od nr 22 do końca), Ciołkowskiego (nr od 94 do końca), Dolistowska, Drzymały, Fredry, Ignacego Prądzyńskiego, Kantora Tadeusza, Karłowicza, Kazimierza Wielkiego (prawa strona jadąc od ul. Piastowskiej – brak numerów), Komunalna, Korczaka, Księcia Poniatowskiego, Lema, Makuszyńskiego, Matejki, Moniuszki (nr parzyste do nr 44; nieparzyste do nr 51), Mościckiego (nr nieparzyste), Niemcewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Obrońców Westerplatte, Ofiar Majdanka, Piastowska (prawa strona jadąc od torów do skrzyżowania z ul. Sulika Nikodema), Pieczurki, Puszkina, Rolna, Rondo Jana Tarasiewicza, Sucharskiego, Sulika Nikodema (od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. Ciołkowskiego – prawa strona), Synów Pułku, Szymanowskiego, Ściegiennego, Św. Józefa, Warzywna, Włościańska, Wyspiańskiego, Ziemska.

 

Rejon dzielnicowego numer 43:

starszy sierżant Tomasz Słowikowski

e-mail: dzielnicowy.slowackiego2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 161

telefon stacjonarny 47 711 24 09

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok, ul. Transportowa 2B w rejonie sklepu spożywczego we wszystkie dni tygodnia (oprócz świąt i niedziel niehandlowych) w godz. 14:00 - 00:00 gromadzą się osoby które spożywają alkohol w miejscu publicznym.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych przez mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia.
 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń.
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego. Represjonowanie sprawców wykroczeń.
 • powiadomienie kierowników lokalnych sklepów o podjętych działaniach w rejonie ul. Transportowej 2B
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego i dzielnicowego z rejonu sąsiedniego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Kierownictwo okolicznych sklepów z alkoholem - stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia. Kontrola placówek handlowych pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

ulice:

Bema (nr parzyste od 60 do końca), Bydgoska, Celownicza, Cementowa, Depowa, Ekologiczna, Gnieźnińska, Hajduka, Handlowa, Hurtowa, Kanonierska, Kopernika (nr nieparzyste od 19 do końca), Łodzińskiego, Magazynowa, Oboźna, Octowa, Pińska, Pogodna (nr parzyste od 18 do końca), Przyrodnicza, Sejneńska, Składowa, Starosielce, Ścianka, Św. Kingi, Transportowa (nr parzyste), Wapienna, Zakątek.

 

Rejon dzielnicowego numer 44:

Starszy dzielnicowy

młodszy aspirant Piotr Siebiesiuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 162

telefon stacjonarny 47 711 24 52

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Wiejska 6 – w rejonie bloku na placu zabaw oraz na ławkach przed wejściami do klatek we wszystkie dni tygodnia w godz. 14:00-23:00 gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu publicznym.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców, wiedzy własnej dzielnicowego oraz na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych w celu wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego,
 • powiadomienie Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Administracji Osiedla ,,Tysiąclecia” o podjęciu działań,
 • zakomunikowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,
 • informowanie mieszkańców oraz odwiedzanych rodzin podczas obchodu o przedsięwzięciu,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracji Osiedla ,,Tysiąclecia” - informowanie pracowników, propagowanie przedsięwzięcia wśród mieszkańców.
 • Właściciele sklepów – przypomnienie pracownikom obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (m.in. zakaz sprzedaży małoletnim oraz osobom nietrzeźwym)
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego. Kontrola sklepu pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących sprzedażny alkoholu.

ulice:

Bema (nr nieparzyste od 75 do końca), Kopernika (nr nieparzyste 3-9), Lisia, Ostrołęcka, Pogodna (nr parzyste 2 -16d), Tęczowa, Wiejska (nr parzyste 4A – 8), Zdrojowa.

 

Rejon dzielnicowego numer 45:

Starszy dzielnicowy

młodszy aspirant Piotr Siebiesiuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego13@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 165

telefon stacjonarny 47 711 21 65

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok, ul. Pogodna 1 rejon przejścia podziemnego i placu zabaw- w rejonie placu zabaw i przejścia podziemnego we wszystkie dni tygodnia w godz. 14:00-00:00 gromadzą się osoby które spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsce publiczne.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego,
 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń,
 • informowanie mieszkańców w trakcie obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • powiadomienie kierowników lokalnych sklepów o podjętych działaniach w rejonie ul. Pogodna 7,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego i dzielnicowego z rejonu sąsiedniego,
 • rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia, nawiązanie kontaktu z najbliższymi mieszkańcami, zobowiązanie ich do informowania o każdorazowym naruszeniu prawa przez osoby przebywające w rejonie zagrożenia,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego. Represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu w godzinach popołudniowo- wieczornych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby wykroczeń.
 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją,
 • Kierownictwo okolicznych sklepów z alkoholem - stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia. Kontrola placówek handlowych pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.
 • Zarządca Nieruchomości Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „WIELKOBLOKOWA” - działania zmierzające do poprawy infrastruktury poprzez montażu dodatkowego oświetlenia lub monitoringu.

ulice:

Dzielna, Kisiela, Kręta (numery parzyste), Pogodna  (nr nieparzyste), Strzelecka (10-18/1), Wiejska (nr parzyste od 60 do końca), Zachodnia (nr 1 – 13C i nr 2A- 2G), Żeromskiego (nr nieparzyste 1, 1A, 1B).

 

Rejon dzielnicowego numer 46:

Starszy dzielnicowy

aspirant sztabowy Adam Kulesza

e-mail: dzielnicowy.slowackiego4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 163 

telefon stacjonarny 47 711 24 09

 

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godzinach 15-17

każdy piątek miesiąca w godzinach 9.00-11.00

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczego przy ulicy Dubois 14 w Białymstoku, w godzinach 06.00-22.00 we wszystkich dniach tygodnia (oprócz świąt i niedziel niehandlowych) gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od pracowników sklepu oraz rozpoznania właściwego miejscowo dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego,
 • powiadomienie kierownika sklepu o podjęciu działań w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Dubois 14,
 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego i dzielnicowego z sąsiedniego rejonu,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, zwiększenie liczby patroli na wskazanym terenie, represjonowanie sprawców wykroczeń.
 • Współpraca z Pedagogiem Szkolnym oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 25- pomoc w zorganizowaniu spotkań profilaktycznych dzielnicowego z młodzieńczą. Przekazywanie informacji m. in. o szkodliwym wpływie alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia, kontrola okolicznych sklepów pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów alkoholowych

ulice:

Dubois (nr parzyste 2 – 22), Paderewskiego, Paszkowskiego (nr 3), Pułaskiego (nr 85 do końca i nr 92 do końca), Świętego Jerzego (nr  19 – 23, i nr 30 – 40), Transportowa ( nr nieparzyste – 11,13,15), Orląt Grodzieńskich (bez nr posesji).

 

Rejon dzielnicowego numer 47:

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Adam Kulesza

e-mail: dzielnicowy.slowackiego5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 164

telefon stacjonarny 47 711 21 65

 

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godzinach 15-17

każdy piątek miesiąca w godzinach 9.00-11.00

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok rejon ul. Pułaskiego 65 w godzinach 6-23 we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców oraz rozpoznania właściwego miejscowo dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń w miejscu objętym planem
 • systematyczne kontrole rejonu wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego i  dzielnicowego z rejonu sąsiedniego
 • powiadomienie pobliskich właścicieli sklepów z alkoholem i zarządcę nieruchomości o podjęciu działań w rejonie objętym Planem Działań Priorytetowych,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego i dzielnicowego z rejonu sąsiedniego

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Kierownictwo okolicznych sklepów z alkoholem - przypominanie pracownikom o obowiązujących przepisach dot. sprzedaży alkoholu oraz rozpropagowanie wśród nich informacji dotyczących zagrożenia, w razie potrzeby stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym.
 • Zarządca nieruchomości - informowanie dzielnicowego o występujących zagrożeniach, propagowanie wśród pracowników i mieszkańców informacji dotyczących zagrożenia, w razie potrzeby stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym..
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia

ulice:

Dubois (nieparzyste 3-27), Krucza (od 6 i 6a i od nr 5/1, 5/2, 7), Pułaskiego (nr 47/1-69  i nr 36,48-88, 58A), Sławińskiego (od ul. Świętego Jerzego do ul. Wspólnej 32 – nr 4, 8), Transportowa (nieparzyste 3-9), Orląt Grodzieńskich (brak nr posesji), Świętego Jerzego (nr  parzyste 4-22, nr nieparzyste 43-66), Zachodnia (nr parzyste 2/5 – 36 i 9/1), Żeromskiego (nr parzyste).

 

Rejon dzielnicowego numer 48:

starszy sierżant Patryk Jóźwiak

e-mail: dzielnicowy.slowackiego6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 167

telefon stacjonarny 47 711 24 94

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Pułaskiego 17, w przyległym rejonie sklepu spożywczego od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14:00 – 24:00 gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem co skutkuje tym, że swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny dla pobliskich mieszkańców oraz zaśmiecają przyległy rejon.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie osób popełnianych wykroczeń,
 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • monitorowanie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozmowy z mieszkańcami osiedla.
 • rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie osób popełnianych wykroczeń,
 • współpraca z dyrekcją pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 25, podczas spotkań z młodzieżą rozmowy na temat zgłoszonego zagrożenia oraz o szkodliwym wpływie alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, zwiększenie liczby patroli na wskazanym terenie, represjonowanie sprawców wykroczeń.
 • Współpraca z Pedagogiem Szkolnym oraz nauczycielami SP 25- pomoc w zorganizowaniu spotkań profilaktycznych dzielnicowego z młodzieńczą. Przekazywanie informacji m. in. o szkodliwym wpływie alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia, kontrola okolicznych sklepów pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów alkoholowych

ulice:

Braterska, Ciołkowskiego  (od ul. Kawaleryjskiej do ul. Wiosennej, bez numerów posesji), Gołębia, Grażyny, Harcerska, Horodniańska, Kawaleryjska, Kominek, Kredytowa, Kręta (nr nieparzyste), Krucza (nr 1 – 5C i 2 – 4A), Mrówcza, Nowa, Pajęcza, Pancerna, Plater Emilii, Południowa, Pracownicza, Pszczela, Pułaskiego (nr 1 - 45 i 2 – 34), Równa, Sławińskiego (cała ,bez nr 4 i 8), Słoneczna, Sowińskiego, Strzelecka (nr nieparzyste 1-11A, nr parzyste  4-8/1), Ułańska, Wiadukt, Wiosenna, Wspólna, Zachodnia (nr 15 i 15a), Zapiecek, Zielna, Żeromskiego (nr nieparzyste od nr 5 do końca).

 

Rejon dzielnicowego numer 49:

młodszy aspirant Robert Markowski

e-mail: dzielnicowy.slowackiego7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 170

telefon stacjonarny 47 711 24 52

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Słowackiego 14 przy sklepie spożywczym w godz. 06:00-21:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol i zaśmiecają.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji od mieszkańców ulicy Słowackiego i Podleśnej oraz wiedzy własnej dzielnicowego, jak również informacji przekazanych na debacie społecznej.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadania doraźnego, podjęcie współpracy z zarządcą terenu jak i okolicznymi mieszkańcam
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adam Mickiewicza - informowanie pracowników, propagowanie przedsięwzięcia wśród mieszkańców,
 • Personel sklepu - przestrzeganie przepisów sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

ulice:

11 listopada  (nr 6/7, 7A), Białowieska, Bracka, Cienista, Ciołkowskiego  (nr  1 – 11/3 i nr 2 – 2/3), Grottgera, Hoża, Jagodowa, Księżycowa, Kwiatowa, Letniska, Majora Jana Michałowskiego, Mickiewicza (nr parzyste 14 do końca nr 106), Miła, Modrzewiowa, Parkowa, Podleśna, Prosta, Prusa, Przekątna, Przemysłowa, Romantyczna, Słowackiego, Świerkowa, Świętojańska (nr nieparzyste 15 – 21), Św. Ojca Pio, Urocza, Wiejska (nr nieparzyste 1 – 83), Zaułek Bracki, Zwierzyniecka (nr 4 – 84 i od 25 do nr 39), Żwirki i Wigury.

 

Rejon dzielnicowego numer 50:

starszy sierżant Sebastian Florczuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 694 407 953

telefon stacjonarny 47 711 24 52

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Mickiewicza 27 przy sklepie spożywczym w godz. 06:00 - 21:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol i zaśmiecają.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji od mieszkańców ulicy Mickiewicza oraz wiedzy własnej dzielnicowego jak również informacji przekazanych na debacie społecznej.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:
 • sporządzenie karty zadania doraźnego, podjęcie współpracy z zarządcą terenu jak i okolicznymi mieszkańcami
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adam Mickiewicza - informowanie pracowników, propagowanie przedsięwzięcia wśród mieszkańców
 • Personel sklepu spożywczego -  przestrzeganie przepisów sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

ulice:

Augustowska, Bartnicza, Bednarska, Bobrów, Bociania, Borsucza, Brańska, Ciołkowskiego (nr 11/5 – 65 i 4 – 12D), Dojlidzka, Dojlidy Fabryczne (nr parzyste), Drewniana (9-19, 12-34A), Folwarczna, Gdańska, Gliwicka, Jagiellońska, Jaskółcza, Jelenia, Karpińskiego (nr nieparzyste od ul. Mickiewicza do ul. Zalesie od nr 1 do 11)Kołodziejska, Konopnickiej, Kormoranów, Krecia, Królicza, Ks. Suchowolca  (nr parzyste od nr 6do nr 28), Kuropatwia, Kuronia, Lwowska, Łabędzia, Ładna, Łosia, Mickiewicza  ( nr nieparzyste  7 do 103), Miłosza Czesława, Murarska, Myśliwska, Niedźwiedzia, Nowowarszawska (nr parzyste od nr 84 do końca do 128), Orzeszkowej (nr 1 – 15b i  2 – 30), Pawia, Pod Krzywą, Ptasia, Rysia, Sarnia, Saska, Sępia, Skwer  Bł. Bolesławy Lament, Słowicza, Sokola, Stawowa (nr parzyste 2 – 2B, nr nieparzyste 1 – 13), Strusia, Szczecińska, Szpacza, Śląska, Świętojańska  (nr nieparzyste 13 - 13/4B), Św. Eliasza (nr parzyste, brak posesji od ul. Kuronia do ul. Karpińskiego), Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Zaułek Zakopiański, Żółwia, Żubrów, Żurawia.

 

Rejon dzielnicowego numer 51:

starszy posterunkowy Ewa Choroszewska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego10@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 174

telefon stacjonarny 47 711 24 94

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Dojlidy Górne 133B, w rejonie sklepu spożywczego we wszystkich dniach tygodnia w godz 06:00 - 21:00 gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem co skutkuje tym, że swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, a także zaśmiecają rejon sklepu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, podczas rozmów w obchodzie.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie osób popełnianych wykroczeń,
 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • monitorowanie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie osób popełnianych wykroczeń,
 • rozmowy z mieszkańcami osiedla

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, zwiększenie liczby patroli na wskazanym terenie, represjonowanie sprawców wykroczeń.
 • Właściciel oraz personel sklepu- przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym, rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalność za nie.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia, kontrola okolicznych sklepów pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów alkoholowych

ulice:

Dojlidy Górne (ulice: Agawy, Albatrosa, Algebraiczna, Ananasowa, Arnikowa, Astrów, Azaliowa, Bajeczna, Berberysowa, Browarowa, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Bukszpanowa, Burzowa Busolowa, Cukiniowa, Cumownicza, Cyfrowa, Cytrynowa, Cytrusowa, Czereśniowa, Daliowa, Dodatnia, Dojlidy Górne, Dokerów, Dolina Stawów, Drzewna, Dzwonkowa, Edukacyjna, Eliasza Proroka (nr nieparzyste), Falowa, Fiołkowa, Fregatowa, Funkcyjna, Geometryczna, Gerberowa, Gminna, Goździkowa, Górna, Grabowa, Halicka, Helska, Hiacyntowa, Holownicza, Irysowa, Jachtowa, Jaskrów, Jastrzębia, Kadłubowa, Kaktusowa, Kameliowa, Kanarkowa, Kapitańska, Karpińskiego (nr parzyste), Kaszmirowa, Kolonia Dojlidy, Kolorowa, Komandorska, Koperkowa, Kotwicowa, Kowalska, Kraski, Krokusowa, Kryniczna, Ks. Suchowolca (nr parzyste od 30), Krzywa, Laurowa, Leśna Polana, Leśne Echa, Leśnej Jagody, Liniowa, Logarytmiczna, Lubczykowa, Maciejki, Macierzanki, Majowa, Malwowa,Mandarynkowa, Margerytki, Marynarska, Masztowa, Matematyczna, Michałowe Pole, Mickiewicza (nr nieparzyste od ul. Karpińskiego do granic miasta), Milowa, Mnożna, Morska, Motyla, Nad Potokiem, Nagietkowa, Narcyzowa, Nasienna, Nasturcjowa, Niezapominajki, Okrętowa, Ordynacka, Ostróżki, Pagórkowa, Paprociowa, Pelargonii, Perłowa, Pierwiastkowa, Piracka, Pływacka, Pod Lasem, Podmokła, Pokładowa, Poranna, Portowa, Posejdona, Potokowa, Promowa, Przelotowa, Przepiórki, Pszeniczna, Rejsowa, Rozmarynowa, Rybitwy, Rzeczna, Sasanki, Sezamkowa, Sieciowa, Sikorki, Skowronkowa, Solnicka, Sterowa, Stoczni Gdańskiej, Stokrotki, Strumykowa, Szafirowa, Szkwałowa, Sztormowa, Św. Grzegorza Peradze, Św. Jana Chrzciciela, Tulipanowa, Ułamkowa, Wigierska, Wiosłowa, Wodna, Wolińska, Wydmowa, Zabłudowska, Zagórki, Zalesie, Zatokowa, Zawilców, Zielona, Zielone Jabłuszko, Żeglarska), Izabelin (ulice: Dworska, Herbowa, Husarska, Lubomirska, Magnacka, Ordynacka, Ułańska), Niewodnica Nargilewska (ulice: Dębowa, Drozda, Jaśminowa, Jaworowa, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Międzyleśna, Miła, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Pozytywna, Sezamkowa, Sosnowa, Szczęśliwa, Świerkowa, Wesoła, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Olmonty (ulice: Bobrowa, Bociania, Chabrowa, Chmielna), Solniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Bukowa, Klonowa, Leszczynowa, Osiedlowa, Świerkowa, Wiejska), Stanisławowo (ulice: Mroźna, Niebanalna, Słonecznikowa, Sympatyczna).

 

Rejon dzielnicowego numer 52:

starszy sierżant Maciej Goliszewski

e-mail: dzielnicowy.slowackiego9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 172

telefon stacjonarny 47 711 26 55

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok, ul. Ciołkowskiego 38A - w rejonie sklepu całodobowego we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny przez łatwy dostęp.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania oraz personel sklepu.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia,
 • powiadomienie personelu sklepu o podjętych działaniach w rejonie,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego i dzielnicowego z rejonu sąsiedniego,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Personel sklepu - przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia, kontrola okolicznych sklepów pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów alkoholowych

ulice:

Baranowicka (nr 56 do końca i nr 59 do końca), Cała, Ceramiczna, Ciesielska, Ciołkowskiego (nr parzyste 16 – 38A), Dojlidy Fabryczne (nieparzyste), Dojnowska, Górnicza, Gródecka, Hutnicza, Iglasta, Juranda, Kajki, Kąpielowa, Kmicica, Kolonijna, Korzeniowskiego, Ks. Suchowolca (nr nieparzyste do końca), Leśna, Liściasta, Mokra, Naftowa, Nowatorska, Nowowarszawska (nr nieparzyste 95  do końca), Obrębowa, Piaskowa, Pionowa, Plażowa, Podłużna, Pozioma, Przejściowa, Puchatka, Serwitutowa, Sobolewska, Sowlańska, Stawowa (od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Leśnej, 6-50 i nr 17-51), Śmiała, Turystyczna, Wczasowa, Zagłoby, Zdrowa, Zuchów, Źródlana,Rondo A.B. Meyera.

 

Rejon dzielnicowego numer 53:

starszy sierżant Karol Burak

e-mail: dzielnicowy.slowackiego14@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 173

telefon stacjonarny 47 711 26 55

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok, ul. Warmińska 55 - w rejonie Szkoły Podstawowej nr 28 w godz. 16:00 -22-00 we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby spożywające alkohol, pod wpływem którego zakłócają ład i porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców i pracowników szkoły oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia,
 • powiadomienie pracowników szkoły SP 28 o podjętych działaniach w rejonie,
 • rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia, nawiązanie kontaktu z najbliższymi mieszkańcami, zobowiązanie ich do informowania o każdorazowym naruszeniu prawa przez osoby przebywające w rejonie zagrożenia,
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnionych wykroczeń,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia, kontrola okolicznych sklepów pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów alkoholowych

ulice:

Andrukiewicza St. Ks., Baranowicka (od nr 1 do 57 i od nr 2 do 54), Branickiego  (od Placu Antonowicza do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego  (nr 67 – 175 i 52 – 92A), Geodetów, Gospodarska, Karmelowa, Kujawska, Łużycka, Małopolska, Nowowarszawska (nr 1 – 87 i 2 – 78), Opolska, Piasta (nr 123 – 129 i 126 – 146/5), Pomorska, Rzeszowska, Sybiraków, Wakacyjna, Warmińska, Wielkopolska, Wołyńska, Zaściańska, Zaułek Kłodzki, Zaułek Łęczycki, Zaułek Olsztyński, Zaułek Podhalański, Zaułek Podlaski, Zbożowa.

 

Rejon dzielnicowego numer 54:

starszy sierżant Patryk Jóźwiak

e-mail: dzielnicowy.slowackiego11@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 186

telefon stacjonarny 47 711 24 09

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Kleosinie przy ul. Walerowskiego – w rejonie garaży oraz wzdłuż torów kolejowych we wszystkie dni tygodnia w godz. 08:00-23:00 gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny, używają słów nieprzyzwoitych, nie zachowują ostrożności przy trzymaniu psów.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnychc elem wyeliminowania zjawiska,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia, nawiązanie kontaktu z najbliższymi mieszkańcami, zobowiązanie ich do informowania o każdorazowym naruszeniu prawa przez osoby przebywające w rejonie zagrożenia,
 • powiadomienie dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej w Kleosinie o podjętych działaniach w rejonie,
 • powiadomienie spółdzielni mieszkaniowej o podjęciu działań w rejonie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – nawiązanie współpracy z pracownikiem socjalnym, celem zagłębienia się w sytuację rodzinną osób nadmiernie spożywających alkohol w miejscu zagrożonym,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia, kontrola okolicznych sklepów pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów alkoholowych

miejscowości:

Kleosin (ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Dąbrowskiej, Długosza, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Morcinka, Norwida, Prusa, Reja, Rejmonta, Słowackiego, Staffa, Tarasiuka, Tuwima, Wańkowicza, Wyszyńskiego, Zambrowska, Zdrojowa, Żeromskiego), Księżyno (ulice: Alberta, Brukowa, Bociania, Borsucza, Gołębia, Jaskółcza, Klepacka, Krokusowa, Krucza, Leśna, Lisia, Mazowiecka, Niedźwiedzia, Niewodnicka, Pawia, Południowa, Przemysłowa, Przepiórcza, Sarnia, Sokola, Słowicza, Spokojna, Storczykowa, Szkolna, Szpacza, Wąska, Wiewiórcza, Wilcza, Witosa, Wrzosowa, Zajęcza), Księżyno Kolonia, Horodniany, Ignatki Osiedle (ulice: Bluszczowa, Borówkowa, Czereśniowa, Dereniowa, Działkowa, Goździkowa, Hiacyntowa, Hryniewicka, Jeździecka, Jeżynowa, Jodłowa, Leśna, Ogrodowa, Przejezdna, Różana, Śródleśna, Zalesie).

 

 

POSTERUNEK POLICJI W ZAŚCIANKACH

ulica Górka Tomka 10, 16 - 030 Zaścianki 

telefon stacjonarny 47 711 41 80               

Kierownik

starszy aspirant Bożena Wilińska

telefon komórkowy 507 816 252

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 - 14.00

 

 

Rejon dzielnicowego numer 75:

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Piotr Giba

e-mail: dzielnicowy.slowackiego15@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 193

telefon stacjonarny 47 711 41 84

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Grabówce przy ul. Jodłowej w rejonie placu zabaw w godzinach 10:00-22:00 we wszystkich dniach tygodnia dniach gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają plac i okoliczny las. W miejscu tym gromadzą się również osoby nieletnie, które poprzez takie zachowanie narażone są na demoralizację. Swoim zachowaniem działają demoralizującą na dzieci przebywające na placu zabaw.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców Grabówki oraz rozpoznania właściwego miejscowo dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych w celu wyeliminowania w/w zjawiska,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego podczas codziennego obchodu rejonu służbowego,
 • powiadomienie właściciela obiektu o podjętych działaniach w rejonie,
 • podjęcie współpracy oraz poinformowanie o negatywnych zjawiskach i bieżących problemach właściciela działki leśnej w rejonie placu zabaw oraz właścicieli okolicznych sklepów z alkoholem w celu podjęcia wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia,
 • wzmożona kontrola wskazanego miejsca przez dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu, represjonowanie popełnianych wykroczeń,
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego, zaplanowanie w godzinach występowania zagrożenia działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Właścicieli oraz personel okolicznych sklepów z alkoholem w Grabówce - przypomnienie o obowiązujących przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwie terytorialnie dzielnicowym
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaściankach - zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w rejonie placu i masywu leśnego
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Supraślu – wystąpienie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia

miejscowości:

Grabówka (ulice: Agrestowa, Aloesowa, Amerykańska, Ananasowa, Barwinkowa, Berberysowa, Berlińska, Borówkowa, Białostocka, Brazylijska, Brukselska, Brzoskwiniowa, Bukowa, Ciołkowskiego, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Dębowa, Dolna, Europejska, Głogowa, Goryczkowa, Górna, Graniczna, Hebanowa, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Imbirowa, Jałowcowa, Jemiołowa, Jeżynowa, Jodłowa, Klonowa, Klubowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Kwiatowa, Kś.. Piotra Zabielskiego, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Leśna Polana, Liliowa, Londyńska, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Madrycka, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa, Miętowa, Meksykańska, Melisowa, Młodzieżowa, Mniszkowa, Modrzewiowa, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Nagietkowa, Oliwkowa, Orzechowa, Ottawska, Palmowa, Panamska, Paryska, Pokrzywowa, Pomarańczowa, Portugalska, Poziomkowa, Praska, Prosta, Rejtana Tadeusza, Rozmarynowa, Różana, Rzymska, Sadowa, Sekwojowa, Sportowa, Szałwiowa, Szczęśliwa, Szosa Baranowicka (strona nieparzysta od nr 55 włącznie), Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa, Waszyngtońska, Wąska, Wiśniowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Wysoka, Zielarska, Zielony Zakątek), Krasny LasTrakt Napoleoński, Zielona, Zaścianki (ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Cicha, Dakarska,  Dolna, Egipska, Grecka,  Kairska, Kasztanowa, Letnia, Lipowa, Majowa, Pogodna, Polna, Produkcyjna, Rondo Powstania Styczniowego, Słoneczna, Sosnowa, Szosa Baranowicka (nr 1 – 53), Topolowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna).

 

Rejon dzielnicowego numer 85:

starszy sierżant Krzysztof Jasieńczuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego16@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 507 816 468

telefon stacjonarny 47 711 41 85

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem przez osoby przebywające w rejonie sklepu spożywczego i okolicznych garaży w Sobolewie, ul. Henrykowska 7. Zagrożenie występuje przez cały tydzień w godz: 8:00-18:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • kontrola wskazanego miejsca przez właściwego dzielnicowego podczas codziennego obchodu rejonu służbowego,
 • powiadomienie właściciela obiektu o podjętych działaniach w rejonie,
 • aktywizacja Urzędu Gminy Filia w m. Zaścianki do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania. Przypomnienie właścicielowi sklepu oraz jego pracownikom o obowiązujących przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu, represjonowanie popełnianych wykroczeń,
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego, zaplanowanie w godzinach występowania zagrożenia działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski Filia w Zaściankach – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami
 • Komenda Miejska Policji w Białymstoku – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia, wspólne działania celem wyeliminowania zjawiska
 • Sklep spożywczy – informowanie klientów, reagowanie na negatywne zachowania w rejonie przyległym

miejscowości:

Henrykowo (ulice: Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Diamentowa, Drukowszczyzna, Granitowa, Henrykowo, Jubilerska, Jadeitowa, Kryształowa, Opalowa, Perłowa, Turkusowa, Rubinowa, Szafirowa, Złota), Majówka, Sobolewo (ulice: Bobrowa, Bobrowska, Bociania, Borsucza, Bosmańska, Gronostajowa, Gruszkowa, Henrykowska, Jagodowa, Jabłoniowa, Jelenia, Kamionkowska, Królicza, Lisia, Łagodna, Łosia, Miła, Millenium, Niedźwiedzia, Ogrodowa, Owocowa, Podlaska, Podleśna, Pogodna, Przepiórcza, Rybacka, Rysia, Rondo Kś. Wojciecha Pełkowskiego, Sarnia, Sobolewska, Sokoła, Spacerowa, Sójki, Stawowa, Śliwkowa, Szkolna, Szmaragdowa, Szosa Baranowicka (od nr 80 do końca), Szpacza, Tygrysia, Truskawkowa, Wesoła, Wiejska, Wiewiórcza, Wilcza, Zaciszna, Zajęcza, Żabia, Żółwia, Żubrów), Zaścianki (ulice: Bałtycka, Bosmańska, Górka Tomka, Jacka Soplicy, Kasztelańska, Konrada, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Pawła, Rybacka, Szlachecka, Szklarniana, Szosa Baranowicza (nr parzyste- od 2 do 78), Usługowa, Tadeusza Rejtana, Wojskiego, Zaścianki, Ziemiańska).

 

 

 

 

Powrót na górę strony