Komisariat Policji IV w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji IV w Białymstoku

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

aspirant sztabowy Paweł Sidorski

Komisariat Policji IV w Białymstoku ulica Słowackiego 1

telefon stacjonarny 47 711 23 46

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego numer 41:

 

sierżant sztabowy Karolina Matyśkiewicz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 135

telefon stacjonarny 47 711 24 52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku wzdłuż ulicy Nowakowskiego (w rejonie skrzyżowania z ulicą Chętnika) na miejscach parkingowych w godzinach 12:00 – 0:00 gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny. Osoby przebywające w tym rejonie swym zachowaniem zakłócają porządek publiczny dla pobliskich mieszkańców oraz swym zachowaniem działają demoralizująco na młodzież i dzieci, które przechodzą tamtędy do szkoły.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zaagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz oznaczeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia.
 • Nawiązanie kontaktu z najbliższymi mieszkańcami z ulicy Chętnika oraz z ulicy Nowakowskiego, zobowiązanie ich do informowania o każdorazowym zakłócaniu porządku przez osoby przebywające w rejonie zagrożenia,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń porządkowych,
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo - wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń.
 • Kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowego – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

ulice:

Agatki, Ametystowa, Antoniewicza, Bagienna, Bagnówka Kol., Banachiewicza, Baśniowa, Berezyńska, Białkowskiego, Biebrzańska, Boruty, Brodowicza, Bursztynowa, Bystrzycka, Chełmońskiego (nr nieparzyste), Chętnika, Cypiska, Czarnej Hańczy, Czerwonego Kapturka, Diamentowa, Dożynkowa, Dyngusowa, Dźwińska, Familijna, Glogera, Gogola, Gorkiego, Gościnna, Gwiazdkowa, Hanki, Honorowych Krwiodawców, Jacka i Agatki, Janosika, Janickiego, Jaroszówka, Jaspisowa, Jutrzenki, Kameralna, Karnego, Kirkora, Kluka, Kopciuszka, Koralowa, Kosińskiego, Kossak Simony, Kościałkowskiego Zyndrama, Krasnoludków, Królika Mieczysława, Krzywoustego Bolesława (od ul. Raginisa do ul. Wysockiego prawa strona), Lazurowa, Malachitowa, Malczewskiego, Malinowskiego Franciszka, Marcinkiewicza Józefa, Modra, Mościckiego (nr parzyste), Nadburzańska, Nefrytowa, Niemeńska, Notecka, Nowakowskiego, Obłoków, Oczki, Odrzańska, Ondraszka, Paska, Plastusia, Prus Łucji, Pola, Prypecka, Przytulna, Puchalskiego, Raginisa (nieparzyste od nr 87 do końca; parzyste od nr 64 do końca), Recki, Róży Wiatrów, Rubinowa, Rubinowicza, Rumcajsa, Rycerska, Skalna, Skargi, Skrzatów, Struga, Szczęśliwa, Szmaragdowa, Teresy Trojańskiej, Topazowa, Trawiasta (parzyste od nr 20 do końca; nieparzyste od nr 9 do końca), Turkusowa, Ustronna (parzyste od nr 42 do końca; nieparzyste od 43 do końca), Uśmiechu, Wańkowicza, Wiankowa, Wiklinowa, Wilejki, Wiślana, Wymarzona, Wysockiego (od nr 152 do końca), Zana, Zoli, Żmichowskiej

 

Rejon dzielnicowego numer 42:

 

sierżant sztabowy Karol Pycz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego12@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 502 576 233

telefon stacjonarny 47 711 21 79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Pieczurki, codziennie od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 06:00-22:00, w rejonie placu zabaw, boiska do piłki nożnej oraz przystanku autobusowego gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, używają słów wulgarnych oraz zaśmiecają miejsce, czym demoralizują przebywającą w tych rejonach młodzieży.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 • Podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje.
 • Spotkanie z kierownictwem pobliskich sklepów oraz rozmowy z personelem, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli wyżej wymienionego miejsca. Podjęcie wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia.
 • Wspólne działania z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach występowania zagrożenia ukierunkowane na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń w tym rejonie.
 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia. Dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska w swoim rejonie działania, wyznaczenie właściwego strażnika-dzielnicowego, który będzie współdziałał w ramach działań.
 • Zarząd Mienia Komunalnego - przypomnienie o obowiązku reagowania na popełniane wykroczenia i przestępstwa, stały kontakt z dzielnicowym celem przekazywania aktualnych informacji na temat zagrożeń.
 • Rozmowa z mieszkańcami w sąsiedztwie boiska i placu zabaw – rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o podjętych działaniach i jego celach.

ulice:

42 Pułku Piechoty (od Kazimierza Wielkiego do końca), Baczyńskiego, Baranowicka (nr 203), Bogusławskiego, Brzechwy, Brzostowskiego, Chełmońskiego  ( parzyste od nr 22 do końca), Ciołkowskiego (nr od 94 do końca), Dolistowska, Drzymały, Fredry, Ignacego Prądzyńskiego, Kantora Tadeusza, Karłowicza, Kazimierza Wielkiego (prawa strona jadąc od ul. Piastowskiej – brak numerów), Komunalna, Korczaka, Księcia Poniatowskiego, Lema, Makuszyńskiego, Matejki, Moniuszki (nr parzyste do nr 44; nieparzyste do nr 51), Mościckiego (nr nieparzyste), Niemcewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Obrońców Westerplatte, Ofiar Majdanka, Piastowska (prawa strona jadąc od torów do skrzyżowania z ul. Sulika Nikodema), Pieczurki, Puszkina, Rolna, Rondo Jana Tarasiewicza, Sucharskiego, Sulika Nikodema (od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. Ciołkowskiego – prawa strona), Synów Pułku, Szymanowskiego, Ściegiennego, Św. Józefa, Warzywna, Włościańska, Wyspiańskiego, Ziemska

 

Rejon dzielnicowego numer 43:

 

Starszy Dzielnicowy
aspirant sztabowy Adam Kulesza

e-mail: dzielnicowy.slowackiego2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 161

telefon stacjonarny 47 711 21 65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Bema 64 (rejon bloku i zaplecza Poczty Polskiej, przy stacji „Trafo”) w godzinach 6.00-23.00, we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja kkarty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie zarządców przyległych bloków o podjęciu działań w rejonie sklepu przy ulicy Bema 64.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w wyżej wymienionym miejscu. Podjęcie wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia.
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń.
 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań. Na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań, celem osiągnięcia wyżej wymienionych założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia. Dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Kierownictwo okolicznych sklepów z alkoholem - przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia.

Bema (nr parzyste od 60 do końca), Bydgoska, Celownicza, Cementowa, Depowa, Ekologiczna, Gnieźnińska, Hajduka, Handlowa, Hurtowa, Kanonierska, Kopernika (nr nieparzyste od 19 do końca), Łodzińskiego, Magazynowa, Oboźna, Octowa, Pińska, Pogodna (nr parzyste od 18 do końca), Przyrodnicza, Sejneńska, Składowa, Starosielce, Ścianka, Św. Kingi, Transportowa (nr parzyste), Wapienna, Zakątek

 

Rejon dzielnicowego numer 44:

sierżant Krzysztof Jasieńczuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 162

telefon stacjonarny 47 711 24 94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ulica Wiejska 8 – w rejonie bloku na placu zabaw oraz na ławkach przed wejściami do klatek, codziennie w godzinach 14.00-22.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym. Blok przy ulicy Wiejska 8 w Białymstoku jest zamieszkały przez rodziny z dziećmi oraz osoby starsze. Obserwowanie osób łamiących przepisy prawa naraża nieletnich na demoralizację, a osoby starsze na utratę poczucia bezpieczeństwa.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych w celu wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika, celem wzmożenia kontroli w wyżej wymienionym miejscu. Podjęcie wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • Powiadomienie wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy Wiejskiej 8 o podjęciu działań.
 • Przekazanie mieszkańcom osiedla informacji dotyczących zagrożenia.
 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Informowanie mieszkańców oraz odwiedzanych rodzin podczas obchodu o przedsięwzięciu.
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń.
 • Działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu w godzinach popołudniowo – wieczornych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń.
 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań. Na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań, celem osiągnięcia wyżej wymienionych założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia. Dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w wyżej wymienionym miejscu, wspólne działania z Policją.

 • Wspólnota Mieszkaniowa - rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach, współpraca z wspólnotą w celu monitorowania zagrożenia.

 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu ( zakaz sprzedaży małoletnim oraz osobom nietrzeźwym).

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

ulice:

Bema (nr nieparzyste od 75 do końca), Kopernika (nr nieparzyste 3-9), Lisia, Ostrołęcka, Pogodna (nr parzyste 2 -16d), Tęczowa, Wiejska (nr parzyste 4A – 8), Zdrojowa

 

Rejon dzielnicowego numer 45:

sierżant sztabowy Piotr Siebiesiuk 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego13@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 165

telefon stacjonarny 47 711 24 94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Pogodnej 11 E i 11H, od poniedziałku do niedzieli, w rejonie tunelu, garaży podziemnych, zadaszenia garaży, jak również terenów zielonych na ławkach w godzinach 16.00-20.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol. Osoby te zakłócają ład i porządek publiczny zamieszkujących w tym rejonie ludzi oraz zaśmiecają miejsce publiczne. Swoim zachowaniem działają demoralizująco na młodzież i dzieci, które korzystają z terenów zielonych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie spółdzielni mieszkaniowej o podjęciu działań w rejonie bloków przy ulicy Pogodna 11 E i 11 H. Rozważenie wystąpienia o zamontowanie monitoringu w tym rejonie.
 • Rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia.
 • Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową celem założenia kamer w rejonie zagrożonym.
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych.
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo - wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń.
 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań. Na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań, celem osiągnięcia wyżej wymienionych założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia. Dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęcie działań mających na celu montaż kamer monitoringu w zagrożonym rejonie, rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za popełniane wykroczenia.

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

 

ulice:

Dzielna, Kisiela, Kręta (numery parzyste), Pogodna  (nr nieparzyste), Strzelecka (10-18/1), Wiejska (nr parzyste od 60 do końca), Zachodnia (nr 1 – 13C i nr 2A- 2G), Żeromskiego (nr nieparzyste 1, 1A, 1B)

 

Rejon dzielnicowego numer 46:

sierżant sztabowy Izabella Piszczatowska


 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 163 

telefon stacjonarny 47 711 21 65

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godzinach 15-17

każdy piątek miesiąca w godzinach 9.00-11.00

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Św. Jerzego 40 w rejonie klatek schodowych w godzinach 06.00-00.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie zarządcy o podjęciu działań w rejonie bloku przy ulicy Świętego Jerzego 40
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jaki podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia.
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń, 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Kierownictwo okolicznych sklepów z alkoholem - przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie.

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Dubois (nr parzyste 2 – 22), Paderewskiego, Paszkowskiego (nr 3), Pułaskiego (nr 85 do końca i nr 92 do końca), Świętego Jerzego (nr  19 – 23, i nr 30 – 40), Transportowa ( nr nieparzyste – 11,13,15), Orląt Grodzieńskich (bez nr posesji)

 

Rejon dzielnicowego Nr 47:

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Jan Bachmura

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 164

telefon stacjonarny 47 71 124 09

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godz. 15-17

każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ulica Dubois 11 – w rejonie bloku w godz. 15.00 – 24.00 przez wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecają przyległy teren.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD w celu wyeliminowania zjawiska.
 • Spotkanie z kierownictwem SM Elemencik, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Wspólnie z dzielnicowym przyległego rejonu zaplanowanie w godz. popołudniowo – wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie osób popełniających wykroczenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Administracji Osiedla ,,Elemencik’’ - współpraca z administracją w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

ulice:

Dubois (nieparzyste 3-27), Krucza (od 6 i 6a i od nr 5/1, 5/2, 7), Pułaskiego (nr 47/1-69  i nr 36,48-88, 58A), Sławińskiego (od ul. Świętego Jerzego do ul. Wspólnej 32 – nr 4, 8), Transportowa (nieparzyste 3-9), Orląt Grodzieńskich (brak nr posesji), Świętego Jerzego (nr  parzyste 4-22, nr nieparzyste 43-66), Zachodnia (nr parzyste 2/5 – 36 i 9/1), Żeromskiego (nr parzyste)

 

Rejon dzielnicowego Nr 48:

 

sierżant Patryk Jóźwiak

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 167

telefon stacjonarny 47 71 124 09

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie: 

W Białymstoku przy ulicy Kawaleryjskiej 25 za punktami handlowymi w godzinach 08:00 – 0:00 gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny. Powyższe zagrożenie występuje codziennie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców oraz własnych ustaleń dzielnicowego. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie karty Karty Zadań Doraxnych i jej realizacja celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w wyżej wymienionym miejscu.
 • Informowanie mieszkańców o podjętych działaniach i zachęcenie do czynnego włączenia się w ichrealizację.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska  - wyeliminowania zjawiska,  poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym,
 • Właściciel oraz personel przyległego sklepu monopolowego – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

Braterska, Ciołkowskiego  (od ul. Kawaleryjskiej do ul. Wiosennej, bez numerów posesji), Gołębia, Grażyny, Harcerska, Horodniańska, Kawaleryjska, Kominek, Kredytowa, Kręta (nr nieparzyste), Krucza (nr 1 – 5C i 2 – 4A), Mrówcza, Nowa, Pajęcza, Pancerna, Plater Emilii, Południowa, Pracownicza, Pszczela, Pułaskiego (nr 1 - 45 i 2 – 34), Równa, Sławińskiego (cała ,bez nr 4 i 8), Słoneczna, Sowińskiego, Strzelecka (nr nieparzyste 1-11A, nr parzyste  4-8/1), Ułańska, Wiadukt, Wiosenna, Wspólna, Zachodnia (nr 15 i 15a), Zapiecek, Zielna, Żeromskiego (nr nieparzyste od nr 5 do końca)

 

Rejon dzielnicowego Nr 49:

sierżant sztabowy Robert Markowski

e-mail: dzielnicowy.slowackiego7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 170

telefon stacjonarny 47 71 124 52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu na terenie placu zabaw w Białymstoku przy ulicy Parkowej 25 w godzinach 15:00-23:00 od poniedziałku do niedzieli, a szczególnie w weekendy.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów pochodzących od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych w celu eleiminacji zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.

 • Powiadomienie ,,Wspólnoty im. Adama Mickiewicza” o podjęciu działań.

 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.

Wspólnota Mieszkaniowa - rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach, współpraca z wspólnotą w celu monitorowania zagrożenia.

Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (m.in. zakaz sprzedaży małoletnim oraz osobom nietrzeźwym).

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

ulice:

11 listopada  (nr 6/7, 7A), Białowieska, Bracka, Cienista, Ciołkowskiego  (nr  1 – 11/3 i nr 2 – 2/3), Grottgera, Hoża, Jagodowa, Księżycowa, Kwiatowa, Letniska, Majora Jana Michałowskiego, Mickiewicza (nr parzyste 14 do końca nr 106), Miła, Modrzewiowa, Parkowa, Podleśna, Prosta, Prusa, Przekątna, Przemysłowa, Romantyczna, Słowackiego, Świerkowa, Świętojańska (nr nieparzyste 15 – 21), Św. Ojca Pio, Urocza, Wiejska (nr nieparzyste 1 – 83), Zaułek Bracki, Zwierzyniecka (nr 4 – 84 i od 25 do nr 39), Żwirki i Wigury

 

Rejon dzielnicowego Nr 50:

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Andrzej Leoniuk

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 171

telefon stacjonarny 47 71 124 94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się osób spożywających alkohol, pod wpływem którego zakłócają porządek publiczny oraz dokonują dewastacji mienia. Zagrożenie ma miejsce na ulicy Elizy Orzeszkowej 2 w Białymstoku. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 6.00-22.00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.     

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • spotkanie z kierownictwem pobliskich sklepów oraz rozmowy z personelem sklepu, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w/w miejsca jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia,
 • wspólne działania z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach występowania zagrożenia ukierunkowane na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń w tym rejonie.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Kierownictwo sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu działań, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla tych osób.

ulice:

Augustowska, Bartnicza, Bednarska, Bobrów, Bociania, Borsucza, Brańska, Ciołkowskiego (nr 11/5 – 65 i 4 – 12D), Dojlidzka, Dojlidy Fabryczne (nr parzyste), Drewniana (9-19, 12-34A), Folwarczna, Gdańska, Gliwicka, Jagiellońska, Jaskółcza, Jelenia, Karpińskiego (nr nieparzyste od ul. Mickiewicza do ul. Zalesie od nr 1 do 11), Kołodziejska, Konopnickiej, Kormoranów, Krecia, Królicza, Ks. Suchowolca  (nr parzyste od nr 6do nr 28), Kuropatwia, Kuronia, Lwowska, Łabędzia, Ładna, Łosia, Mickiewicza  ( nr nieparzyste  7 do 103), Miłosza Czesława, Murarska, Myśliwska, Niedźwiedzia, Nowowarszawska (nr parzyste od nr 84 do końca do 128), Orzeszkowej (nr 1 – 15b i  2 – 30), Pawia, Pod Krzywą, Ptasia, Rysia, Sarnia, Saska, Sępia, Skwer  Bł. Bolesławy Lament, Słowicza, Sokola, Stawowa (nr parzyste 2 – 2B, nr nieparzyste 1 – 13), Strusia, Szczecińska, Szpacza, Śląska, Świętojańska  (nr nieparzyste 13 - 13/4B), Św. Eliasza (nr parzyste, brak posesji od ul. Kuronia do ul. Karpińskiego), Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Zaułek Zakopiański, Żółwia, Żubrów, Żurawia

 

Rejon dzielnicowego Nr 51:

młodszy aspirant Tomasz Narel

e-mail: dzielnicowy.slowackiego10@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 174

telefon stacjonarny 47 71 121 79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw znajdującym się przy ulicy Wolińskiej 6 w Białymstoku w godz. 7.00-12.00 i 17:00-2:00 codziennie gromadzi się młodzież, która pomimo zakazu wprowadza tam psy, zakłóca ład i porządek publiczny, niszczy mienie, jeździ po terenie placu motorowerami. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane poprzez zgłoszenia naniesione na  Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, oraz informacja uzyskana od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • obserwacja, kontrola miejsca w czasie obchodu, legitymowanie i represjonowanie osób, które naruszają regulamin obiektu, popełniają czyny zabronione lub wykroczenia.
 • podjęcie współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, patrolami WPI KMP, założenie karty Karty Zadań Doraźnych,
 • w godzinach popołudniowych i wieczornych ze względu na wolny czas pozalekcyjny młodzieży: objęcie obiektu szczególnym nadzorem (w przypadku powrotu do nauczania stacjonarnego współpraca z dyrekcją SP 52, wspólne pogadanki podczas spotkań profilaktycznych z młodzieżą w szkole),
 • Współpraca z Radą Osiedla Dojlidy Górne, mająca na celu zgłoszenie wspólnej potrzeby zamontowania monitoringu miejskiego w rejonie zgłoszonego obiektu,

 • prelekcje z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 52 mieszczącej się przy ul. Dojlidy Górne 48 w Białymstoku, odnośnie szkodliwego wpływu alkoholu, papierosów i e-papierosów,

 • przypadku zdalnego nauczania kontakt z Wydziałem Prewencji, celem zorganizowania wspólnego spotkania z dziećmi – spotkanie online z Dzielnicowym

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska (właściwy rejonowo dzielnicowy SM) Zwiększona liczba patroli na wskazanym terenie – represjonowanie sprawców wykroczeń.
 • Współpraca z Pedagogiem Szkolnym i nauczycielami – Przekazywanie informacji o szkodliwym wpływie alkoholu, papierosów, oraz e-papierosów.

ulice:

Dojlidy Górne (ulice: Agawy, Albatrosa, Algebraiczna, Ananasowa, Arnikowa, Astrów, Azaliowa, Bajeczna, Berberysowa, Browarowa, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Bukszpanowa, Burzowa Busolowa, Cukiniowa, Cumownicza, Cyfrowa, Cytrynowa, Cytrusowa, Czereśniowa, Daliowa, Dodatnia, Dojlidy Górne, Dokerów, Dolina Stawów, Drzewna, Dzwonkowa, Edukacyjna, Eliasza Proroka (nr nieparzyste), Falowa, Fiołkowa, Fregatowa, Funkcyjna, Geometryczna, Gerberowa, Gminna, Goździkowa, Górna, Grabowa, Halicka, Helska, Hiacyntowa, Holownicza, Irysowa, Jachtowa, Jaskrów, Jastrzębia, Kadłubowa, Kaktusowa, Kameliowa, Kanarkowa, Kapitańska, Karpińskiego (nr parzyste), Kaszmirowa, Kolonia Dojlidy, Kolorowa, Komandorska, Koperkowa, Kotwicowa, Kowalska, Kraski, Krokusowa, Kryniczna, Ks. Suchowolca (nr parzyste od 30), Krzywa, Laurowa, Leśna Polana, Leśne Echa, Leśnej Jagody, Liniowa, Logarytmiczna, Lubczykowa, Maciejki, Macierzanki, Majowa, Malwowa,Mandarynkowa, Margerytki, Marynarska, Masztowa, Matematyczna, Michałowe Pole, Mickiewicza (nr nieparzyste od ul. Karpińskiego do granic miasta), Milowa, Mnożna, Morska, Motyla, Nad Potokiem, Nagietkowa, Narcyzowa, Nasienna, Nasturcjowa, Niezapominajki, Okrętowa, Ordynacka, Ostróżki, Pagórkowa, Paprociowa, Pelargonii, Perłowa, Pierwiastkowa, Piracka, Pływacka, Pod Lasem, Podmokła, Pokładowa, Poranna, Portowa, Posejdona, Potokowa, Promowa, Przelotowa, Przepiórki, Pszeniczna, Rejsowa, Rozmarynowa, Rybitwy, Rzeczna, Sasanki, Sezamkowa, Sieciowa, Sikorki, Skowronkowa, Solnicka, Sterowa, Stoczni Gdańskiej, Stokrotki, Strumykowa, Szafirowa, Szkwałowa, Sztormowa, Św. Grzegorza Peradze, Św. Jana Chrzciciela, Tulipanowa, Ułamkowa, Wigierska, Wiosłowa, Wodna, Wolińska, Wydmowa, Zabłudowska, Zagórki, Zalesie, Zatokowa, Zawilców, Zielona, Zielone Jabłuszko, Żeglarska), Izabelin (ulice: Dworska, Herbowa, Husarska, Lubomirska, Magnacka, Ordynacka, Ułańska), Niewodnica Nargilewska (ulice: Dębowa, Drozda, Jaśminowa, Jaworowa, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Międzyleśna, Miła, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Pozytywna, Sezamkowa, Sosnowa, Szczęśliwa, Świerkowa, Wesoła, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Olmonty (ulice: Bobrowa, Bociania, Chabrowa, Chmielna), Solniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Bukowa, Klonowa, Leszczynowa, Osiedlowa, Świerkowa, Wiejska), Stanisławowo (ulice: Mroźna, Niebanalna, Słonecznikowa, Sympatyczna)

 

Rejon dzielnicowego Nr 52:

Starszy sierżant Dariusz Gejdel

e-mail: dzielnicowy.slowackiego9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 172

telefon stacjonarny 47 71 124 52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Dojnowskiej 80 A, 80 B i 80 C w rejonie placu zabaw w godz. 17.00-2.00 gromadzenie się osób spożywających alkohol, pod wpływem którego zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsce publiczne. Swoim zachowaniem działają demoralizująco na młodzież i dzieci. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I  połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska.
 • Zorganizowanie spotkań z młodzieżą w SP 20 ul. Leśna 30 celem uświadomienia ich o zagrożeniu.

 • Rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia.
 • Nawiązanie kontaktu z najbliższymi mieszkańcami z ul. Dojnowskiej 
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń.
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo - wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Leśna 30 w Białymstoku– wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęcie działań mających na celu montaż kamer monitoringu w zagrożonym rejonie, rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za popełniane wykroczenia,

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

 • Straż Miejska – Zwiększona liczba patroli na wskazanym terenie – represjonowanie sprawców wykroczeń, wyznaczenie właściwego rejonowo Dzielnicowego-Strażnika i podjęcie współpracy.

 

ulice:

Baranowicka (nr 56 do końca i nr 59 do końca), Cała, Ceramiczna, Ciesielska, Ciołkowskiego (nr parzyste 16 – 38A), Dojlidy Fabryczne (nieparzyste), Dojnowska, Górnicza, Gródecka, Hutnicza, Iglasta, Juranda, Kajki, Kąpielowa, Kmicica, Kolonijna, Korzeniowskiego, Ks. Suchowolca (nr nieparzyste do końca), Leśna, Liściasta, Mokra, Naftowa, Nowatorska, Nowowarszawska (nr nieparzyste 95  do końca), Obrębowa, Piaskowa, Pionowa, Plażowa, Podłużna, Pozioma, Przejściowa, Puchatka, Serwitutowa, Sobolewska, Sowlańska, Stawowa (od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Leśnej, 6-50 i nr 17-51), Śmiała, Turystyczna, Wczasowa, Zagłoby, Zdrowa, Zuchów, Źródlana,Rondo A.B. Meyera

 

Rejon dzielnicowego Nr 53:

młodszy aspirant Anna Krasowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego14@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 173

telefon stacjonarny 47 71 121 79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku w rejonie bloków przy ulicy Sybiraków 4 i 6 od strony terenów zielonych w godzinach 06.00-22.00 we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby spożywające alkohol, pod wpływem którego zakłócają porządek publiczny oraz dokonują dewastacji mienia. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnych ustaleń oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,
 • spotkanie z kierownictwem pobliskich sklepów oraz rozmowy z personelem sklepu, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w/w miejsca jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia,
 • wspólne działania z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach występowania zagrożenia ukierunkowane na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń w tym rejonie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Białymstoku poinformowanie o zagrożeniu właściwego dzielnicowego, który będzie współdziałał i eliminował zagrożenie,

 • właściciele pobliskich sklepów - przypomnienie o obowiązku reagowania na popełniane wykroczenia i przestępstwa, stały kontakt z właściwym dzielnicowym celem przekazywania aktualnych informacji na temat zagrożeń. Rozmowa z Mieszkańcami sąsiadującymi ze sklepami rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o ww. działaniach i jego celach.

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym działaniem, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla tych osób.

ulice:

Andrukiewicza St. Ks., Baranowicka (od nr 1 do 57 i od nr 2 do 54), Branickiego  (od Placu Antonowicza do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego  (nr 67 – 175 i 52 – 92A), Geodetów, Gospodarska, Karmelowa, Kujawska, Łużycka, Małopolska, Nowowarszawska (nr 1 – 87 i 2 – 78), Opolska, Piasta (nr 123 – 129 i 126 – 146/5), Pomorska, Rzeszowska, Sybiraków, Wakacyjna, Warmińska, Wielkopolska, Wołyńska, Zaściańska, Zaułek Kłodzki, Zaułek Łęczycki, Zaułek Olsztyński, Zaułek Podhalański, Zaułek Podlaski, Zbożowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 54:

 

młodszy aspirant Artur Sznajderuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego11@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 186

telefon stacjonarny 47 71 121 65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Kleosinie przy ul. Ojca Walerowskiego w rejonie garaży w godzinach 16:00-24:00 grupy osób spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają miejsce publiczne. Swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, a także działają demoralizująco na młodzież i dzieci, które przechodzą tamtędy do szkoły podstawowej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska;
 • Powiadomienie Spółdzielni Mieszkaniowej o podjęciu działań-rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia;
 • Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową celem założenia kamer w rejonie zagrożonym.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Szkoła Podstawowa w Kleosinie - organizacja spotkań z młodzieżą celem poinformowania ich o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa - podjęcie działań mających na celu montaż kamer monitoringu w zagrożonym rejonie, rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za popełniane wykroczenia.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - nawiązanie współpracy z pracownikami socjalnymi celem zagłębienia się w sytuację rodzinną osób nadmiernie spożywających alkohol w miejscu zagrożonym.

miejscowości:

Kleosin (ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Dąbrowskiej, Długosza, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Morcinka, Norwida, Prusa, Reja, Rejmonta, Słowackiego, Staffa, Tarasiuka, Tuwima, Wańkowicza, Wyszyńskiego, Zambrowska, Zdrojowa, Żeromskiego), Księżyno (ulice: Alberta, Brukowa, Bociania, Borsucza, Gołębia, Jaskółcza, Klepacka, Krokusowa, Krucza, Leśna, Lisia, Mazowiecka, Niedźwiedzia, Niewodnicka, Pawia, Południowa, Przemysłowa, Przepiórcza, Sarnia, Sokola, Słowicza, Spokojna, Storczykowa, Szkolna, Szpacza, Wąska, Wiewiórcza, Wilcza, Witosa, Wrzosowa, Zajęcza), Księżyno Kolonia, Horodniany, Ignatki Osiedle (ulice: Bluszczowa, Borówkowa, Czereśniowa, Dereniowa, Działkowa, Goździkowa, Hiacyntowa, Hryniewicka, Jeździecka, Jeżynowa, Jodłowa, Leśna, Ogrodowa, Przejezdna, Różana, Śródleśna, Zalesie)

 

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 75:

aspirant sztabowy Piotr Giba

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego15@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 193

telefon stacjonarny 47 71 141 84

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W ZAŚCIANKACH

                 ulica Górka Tomka 10 , 16-030 Zaścianki telefon stacjonarny 47 71 141 80

                 Kierownik - aspirant sztabowy Piotr Jarmoc

                              telefon komórkowy 507 816 252

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicka 9 w rejonie sklepu monopolowego  w godz. 15:00-21:00 gromadzą się osoby spożywające alkohol, pod wpływem którego zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsce publiczne. Ponadto osoby nietrzeźwe, bezdomne gromadzące się w rejonie wejścia głównego do sklepu żebrzą o pieniądze i nie stosują się do nakazu nakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD, celem wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie właściciela sklepu, miejscowych radnych oraz sołtysa o podjęciu działań w zagrożonym rejonie

 • Ustalenie właściciela masywu leśnego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Kontrole miejsca wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu ukierunkowanej na eliminację zjawiska gromadzenia w tym miejscu osób spożywających alkohol-stanowcze reakcja na wszelkie wykroczenia porządkowe.
 • Wzmożona kontrola własna zagrożonego miejsca, podczas codziennego obchodu rejonu służbowego, natychmiastowa reakcja na wszelkie wykroczenia porządkowe.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Personel i właściciel sklepu w Zaściankach- informowanie o sposobach wyeliminowania negatywnych zjawisk.
 • MOPS w Zaściankach - zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w rejonie sklepu.
 • Przedstawiciele władz lokalnych, radni, sołtys oraz okoliczni mieszkańcy miejscowości Zaścianki.

 

miejscowości:

Grabówka (ulice: Agrestowa, Aloesowa, Amerykańska, Ananasowa, Barwinkowa, Berberysowa, Berlińska, Borówkowa, Białostocka, Brazylijska, Brukselska, Brzoskwiniowa, Bukowa, Ciołkowskiego, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Dębowa, Dolna, Europejska, Głogowa, Goryczkowa, Górna, Graniczna, Hebanowa, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Imbirowa, Jałowcowa, Jemiołowa, Jeżynowa, Jodłowa, Klonowa, Klubowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Kwiatowa, Kś.. Piotra Zabielskiego, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Leśna Polana, Liliowa, Londyńska, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Madrycka, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa, Miętowa, Meksykańska, Melisowa, Młodzieżowa, Mniszkowa, Modrzewiowa, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Nagietkowa, Oliwkowa, Orzechowa, Ottawska, Palmowa, Panamska, Paryska, Pokrzywowa, Pomarańczowa, Portugalska, Poziomkowa, Praska, Prosta, Rejtana Tadeusza, Rozmarynowa, Różana, Rzymska, Sadowa, Sekwojowa, Sportowa, Szałwiowa, Szczęśliwa, Szosa Baranowicka (strona nieparzysta od nr 55 włącznie), Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa, Waszyngtońska, Wąska, Wiśniowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Wysoka, Zielarska, Zielony Zakątek), Krasny Las, Trakt Napoleoński, Zielona, Zaścianki (ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Cicha, Dakarska,  Dolna, Egipska, Grecka,  Kairska, Kasztanowa, Letnia, Lipowa, Majowa, Pogodna, Polna, Produkcyjna, Rondo Powstania Styczniowego, Słoneczna, Sosnowa, Szosa Baranowicka (nr 1 – 53), Topolowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna)

 

Rejon dzielnicowego Nr 85:

młodszy aspirant  Magdalena Ditmar

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego16@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 507 816 468

telefon stacjonarny 47 71 141 85

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem przez osoby przebywające w rejonie parkingu od strony zaplecza sklepu, jak również przyległego lokalu gastronomicznego z fastfoodami w m. Sobolewo, ul. Szosa Baranowicka 82. Zagrożenie występuje codziennie w godz: 14:00-24:00

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne w trakcie obchodu

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń porządkowych. Aktywizacja Urzędu Gminy Filia w m. Zaścianki do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania. Przypomnienie właścicielowi sklepu oraz jego pracownikom o obowiązujących przepisach dot. sprzedaży alkoholu.
 • Na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem eliminacji zagrożenia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski Filia w Zaściankach – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami.
 • Komenda Miejska Policji w Białymstoku – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia, wspólne działania celem wyeliminowania zjawiska.
 • Pracownicy sklepu oraz stoiska z fastfoodami – informowanie klientów, reagowanie na negatywne zachowania w rejonie przyległym. 

miejscowości:

Henrykowo (ulice: Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Diamentowa, Drukowszczyzna, Granitowa, Henrykowo, Jubilerska, Jadeitowa, Kryształowa, Opalowa, Perłowa, Turkusowa, Rubinowa, Szafirowa, Złota), Majówka, Sobolewo (ulice: Bobrowa, Bobrowska, Bociania, Borsucza, Bosmańska, Gronostajowa, Gruszkowa, Henrykowska, Jagodowa, Jabłoniowa, Jelenia, Kamionkowska, Królicza, Lisia, Łagodna, Łosia, Miła, Millenium, Niedźwiedzia, Ogrodowa, Owocowa, Podlaska, Podleśna, Pogodna, Przepiórcza, Rybacka, Rysia, Rondo Kś. Wojciecha Pełkowskiego, Sarnia, Sobolewska, Sokoła, Spacerowa, Sójki, Stawowa, Śliwkowa, Szkolna, Szmaragdowa, Szosa Baranowicka (od nr 80 do końca), Szpacza, Tygrysia, Truskawkowa, Wesoła, Wiejska, Wiewiórcza, Wilcza, Zaciszna, Zajęcza, Żabia, Żółwia, Żubrów), Zaścianki (ulice: Bałtycka, Bosmańska, Górka Tomka, Jacka Soplicy, Kasztelańska, Konrada, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Pawła, Rybacka, Szlachecka, Szklarniana, Szosa Baranowicza (nr parzyste- od 2 do 78), Usługowa, Tadeusza Rejtana, Wojskiego, Zaścianki, Ziemiańska)