Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Łapach

 

Komisariat Policji w Łapach

ulica Główna 5

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

komisarz Cezary Żyliński

telefon stacjonarny 47 71 242 25

 

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

aspirant sztabowy Mariusz  Sobieski

telefon stacjonarny 47 712 42 33

 

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego numer 55:

młodszy aspirant Martyna Szumarska

e-mail: dzielnicowy.lapy7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 175

telefon stacjonarny 47 712 42 61

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie parku przy Placu NSZZ "Solidarność" w Łapach we wszystkie dni tygodnia, gromadzi się młodzież, która spożywa alkohol w miejscu objętym zakazem. Jednocześnie popełniają wykroczenia porządkowe, takie jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych czy zaśmiecanie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia mieszkańców, zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, własne rozpoznanie dzielnicowego. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja założonej w tym miejscu karty zadań doraźnych, celem ograniczenia zjawisk niepożądanych.
 • Systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego, zlecenie tego zadania dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach.
 • Powiadamianie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zainteresowanie się sytuacją osób nadużywających alkoholu, bądź nagminnie popełniających wykroczenia w rejonie Placu Solidarności.
 • Bezwzględne reagowanie na popełniane w tym miejscu wykroczenia.
 • Przeprowadzenie działań wspólnie z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, ukierunkowanych na ujawnianie wykroczeń i represjonowanie sprawców,
 • aktywizacja lokalnej wspólnoty mieszkaniowej poprzez organizacje spotkań eduakcyjno–profilaktycznych z mieszkańcami

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach – współpraca w zakresie zabezpieczania imprez społecznych organizowanych na terenie Parku przy Placu NSZZ "Solidarność" w Łapach.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” – organizacja spotkań edukacyjno – profilaktycznych dla mieszkańców.
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy – organizacja spotkań edukacyjno – profilaktycznych dla mieszkańców.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach – wnioski nt. osób nadużywających alkoholu.

ulice:

Łapy (ulice: Armii Krajowej, Bukowa, Dębowa, Gęsia, Główna, Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Krzywa, Mikołaja Kopernika, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Piaskowa (nr nieparzyste 1 – 9 i nr  2, 2A, 2B, 2C), Plac Niepodległości, Polna, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Zdrojowa).

 

Rejon dzielnicowego numer 56:

starszy aspirant Tomasz Łapiński

e-mail: dzielnicowy.lapy6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 176

telefon stacjonarny 47 712 42 07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się młodzieży i spożywanie alkoholu na terenie dworca PKP w miejscowości Łapy przy ulicy Sikorskiego ze szczególnym uwzględnieniem wiat peronowych jak również poczekalni dworca PKP. Zagrożenia zdiagnozowano od godzin popołudniowych do późnych godzin wieczornych

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz własnych ustaleń dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych,

 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Ochrony Kolei , podejmowanie wspólnych działań mających na celu ograniczenie popełnianych wykroczeń.

 • Informowanie mieszkańców podczas służby obchodowej o przedsięwzięciu,

 • Umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych, aby rozpowszechnić informacje o przedsięwzięciu.

 • Propagowanie planu działań priorytetowych podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin.

 • Działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Wydziału Prewencji. W szczególności z asystentem do spraw nieletnich Komisariatu Policji w Łapach.

 • Spotkanie z uczniami pobliskiej szkoły, w trakcie którego omawiana będzie profilaktyka uzależnień

 • Aktywizacja mieszkańców sąsiednich bloków do wspólnych działań. Reagowanie na bieżąco na wykroczenia oraz negatywne zachowania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach – nawiązanie współpracy z zarządcą terenu

 • Straż Ochrony Kolei – prowadzenie wspólnych działań na terenie dworca PKP

 • Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – przeprowadzenie spotkania profilaktycznego z młodzieżą dotyczącego używek

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach- sporządzanie wniosków na leczenie w przypadku ujawnienia osób dorosłych uzależnionych od alkoholu

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i nadużywających alkohol

 • Samorząd lokalny – nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku

ulice:

Łapy (ulice: Bagno, Barwikowska, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Chełmońskiego, Cybisa, Cygańskiego, Czeladnicza, Dolna, Dunikowskiego, Fałata, Gen. Maczka, Gierymskiego, Gliniana, Głucha, Goździkowska, Grottgera, Kardynała Wyszyńskiego, Kłosowa, Konwaliowa, Korczaka, Kossaka, Krańcowa, Kraszewskiego, Leśnikowska, Łanowa, Łąkowa, Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Mokra, Mostowa, Nikifora, Odległa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pankiewicza, Parkowa, Piaskowa (nr 4, nieparzyste  11 do końca), Piłsudskiego, Płonkowska, Przechodnia, Puchalskiego, Północna, Rzemieślnicza, Różana, Siedleckiego, Sikorskiego, Sławińskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Strażacka, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Śliska, Tuwima, Wąska, Witkacego, Wodzickiego, Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zachodnia, Żabia, Żniwna, Żytnia).

 

Rejon dzielnicowego numer 57:

starszy sierżant Beata Grygieńcze

e-mail: dzielnicowy.lapy5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 177

telefon stacjonarny 47 712 42 07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Łapach Szołajdach 1 w rejonie Wiejskiego Domu Kultury, na terenie którego znajduje się Sky Park w godzinach 16:00 – 23:00, we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby, które popełniają wykroczenia porządkowe takie jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego i zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,

 • aktywizacja lokalnych wspólnot, Miejskiego Domu Kultury do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia zakładanego celu,

 • spotkanie w SP 2 w Łapach odnośnie uczniów przebywających w miejscu zagrożonym,

 • zaplanowanie i realizacja wspólnych działań z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, w celu ujawniania wykroczeń i nieprawidłowości, a wobec osób spożywających alkohol sporządzać wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na przymusowe leczenie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach w Łapach – rozmowa z radnymi i urzędnikami

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie

 • Dom Kultury w Łapach  – podnoszenie świadomości mieszkańców o reagowaniu na zjawiska niepożądane i powiadamianiu o nich odpowiednich instytucji

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach – spotkania profilaktyczne z młodzieżą dążące do podnoszenia świadomości na temat uzależnień

 • Centrum Usług Społecznych w Łapach, ul. Główna 50 – spotkania z pracownikami socjalnymi

miejscowości:

Łapy (ulice: Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, Czerwonego Krzyża, Długa, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Jasna, Jastrzębia, Kamieńskiego „Huzara”, Kasprzaka, Konopnickiej, Krucza, 3 Maja, 11-go listopada, Mała, Nadnarwiańska, Nilskiego – Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Parafialna, Piękna, Piotrowskiego, Południowa, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia, Żurawia, Żwirki i Wigury), Łapy Dębowina, Łapy Szołajdy.

 

Rejon dzielnicowego numer 58:

starszy sierżant Adrian Kozub

e-mail: dzielnicowy.lapy2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 179

telefon stacjonarny 47 712 42 07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Uhowie w rejonie stacji kolejowej PKP pomiędzy Domem Kultury oraz sklepem spożywczym przy ul. Kościelnej 42 znajduje się miejsce porośnięte drzewami, odgrodzone torowiskiem i ogrodzeniem przyległych posesji, gdzie godz. 07:00 – 01:00 w trakcie trwania całego tygodnia gromadzą się osoby małoletnie zagrożone demoralizacją oraz osoby spożywające alkohol, a stworzone warunki sprzyjają anonimowości oraz popełnianiu wykroczeń.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie rozmów z mieszkańcami sąsiednich posesji, pracownikami kolei oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych,
 • wystąpienie do Straży Ochrony Kolei w celu organizacji wspólnych akcji ukierunkowanych na eliminację zjawiska spożywania alkoholu,
 • aktywizacja innych służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania osób na leczenie od uzależnienia od alkoholu,
 • powiadomienie Centrum Usług Społecznych, o zainteresowanie się sytuacją osób,
 • spotkania z mieszkańcami - informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów,
 • nawiązanie kontaktów z przedstawicielami sołectwa, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych i różnego rodzaju placówek,
 • spotkanie w SP Uhowo ul. Cmentarna 2 odnośnie uczniów przebywających w miejscu zagrożonym,
 • wspólne działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu w celu eliminacji zdiagnozowanego zagrożenia,
 • kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia założonych celów, lub wdrożenie nowych metod, form, środków i sposobów, które pozwolą na wypracowanie i uzyskania określonego celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Służba Ochrony Kolei – współdziałanie i współpraca z właściwym funkcjonariuszem,
 • Centrum Usług Społecznych – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu w tym bezdomnych,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie,
 • Nauczyciele i pedagodzy z SP w Uhowo – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących osób małoletnich.

miejscowości:

Łapy (Osse) (ulice: Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa), Uhowo (1 –go Maja, Białostocka, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Rzeczna, Spokojna, Sportowa, Strażacka, Surażska, Szkolna, Zdrojowa), Bokiny, Daniowo Duże, Daniowo Małe, Gąsówka – Oleksin, Gąsówka Osse, Gąsówka, Skwarki, Gąsówka Somachy, Gąsówka Stara (ulice: Asnyka, Kasprowicza, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Surażska, Wańkowicza, Żeromskiego, Gąsówka Stara Kolonia), Łapy – Łynki (ulice: Kombatantów), Łapy Kołpaki, Łapy Korczaki, Łapy Pluśniaki, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kozły, Płonka Kościelna, Płonka Matyski, Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki, Wólka Waniewska.

 

Rejon dzielnicowego numer 59:

sierżant sztabowy Adam Łapiński

e-mail: dzielnicowy.lapy8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 180

telefon stacjonarny 47 712 42 03

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Poświętne 40 w godzinach 7:00 - 21:00 spożywanie alkoholu oraz nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem Covid-19.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych,
 • nawiązanie współpracy z właścicielem sklepu,
 • zaplanowanie i realizacja wspólnych działań z dzielnicowym sąsiedniego rejonu,
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,
 • gromadzenie nowych pomysłów, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych, aby rozpowszechnić i rozreklamować informacje o przedsięwzięciu,
 • systematyczna kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod lub sposobów, przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łapach akcji w rejonie sklepu w m. Poświętne 40 z naciskiem na w/w wykroczenia porządkowe.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poświętnym – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol.
 • Miejska Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnym – sporządzanie wniosków na leczenie.
 • Właściciel sklepu – nawiązanie współpracy, przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących spożywania alkoholu.

miejscowości:

Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo Solniki, Brzozowo Stare, Chomizna, Dzierżki, Dzierżki Ząbki, Gabrysin, Gołębie, Grochy, Józefin, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ocioski, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Liza Nowa, Liza Stara, Łukawica, Marynki, Pietkowo I, Pietkowo II, Porośl Głuchy, Porośl Wojsławy, Poświętne, Turek, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wołkuny, Zdrody Nowe, Zdrody Stare.

 

Rejon dzielnicowego numer 60:

 

starszy aspirant Daniel Bączek

e-mail: dzielnicowy.lapy1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 181

telefon stacjonarny 47 712 42 32

Punkt przyjęć interesanta:
Suraż ulica Bielska 17
każdy czwartek miesiąca w godzinach 9:30-12:30

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Suraż ul. Bielska 2 spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w godzinach 7:00 - 21:00, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecanie oraz nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem Covid-19 przez osoby przebywające w tym rejonie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawisk,
 • kontrola miejsca celem wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia,
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia oraz uświadomienie o obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z zagrożeniem zachorowania na Covid-19
 • przekazanie informacji właścicielowi sklepu o umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu oraz przestrzegania zasad reżimu sanitarnego,
 • wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów,
 • umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych, aby rozpowszechnić i rozreklamować informacje o przedsięwzięciu
 • wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu i funkcjonariuszami ZPI KP Łapy przeprowadzenie szeregu akcji w rejonie sklepu z naciskiem na wykroczenia porządkowe,
 • kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol.,
 • Właściciele oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe), przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa,
 • Rada Gminy i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem,
 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Surażu - wnioski o leczenie odwykowe.

miejscowości:

Baranki, Bogdanki, Czerewki, Doktorce, Dorożki, Końcowizna, Kożany, Kowale, Lesznia, Pańki, Rynki, Suraż (ulice: 11 – go Listopada, Białostocka, Bielska, Ciesielska, Cmentarna, Graniczna, J. Piłsudskiego, Kościelna, Mostowa, Osiedlowa, Polna, Rybna, Rynek Kościelny, Szkolna, Tatarska, Zabłudowska, Zagumienna, Zakościelna), Simuny, Średzińskie, Wojszki, Zajączki, Zaleskie, Zawyki Ferma, Zimnochy. 

 

Rejon dzielnicowego numer 61:

Starszy Dzielnicowy
aspirant sztabowy Mariusz Gąsowski

e-mail: dzielnicowy.lapy3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 183

telefon stacjonarny 47 712 42 32

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczo - przemysłowego w miejscowości Turośń Kościelna ul. Białostocka spożywanie alkoholu w miejscu objęnym zakazem w godzinach 7:00 - 22:00, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecanie oraz nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem Covid-19 przez osoy przebywające w tym rejonie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD i kontrola miejsca celem wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia,
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia oraz uświadomienie o obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z zagrożeniem zachorowania na Covid-19
 • przekazanie informacji właścicielowi sklepu o umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu, oraz przestrzegania zasad reżimu sanitarnego
 • wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów,
 • umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych, aby rozpowszechnić i rozreklamować informacje o przedsięwzięciu
 • wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu i funkcjonariuszami ZPI KP Łapy przeprowadzenie szeregu akcji w rejonie sklepu z naciskiem na wykroczenia porządkowe,
 • systematyczna kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol,
 • Właściciele oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe), przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa,
 • Rada Gminy i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem,
 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej - wnioski o leczenie odwykowe.

miejscowości:

Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Niecki, Pomigacze, Piećki, Stoczki, Turośń Dolna, Turośń Kościelna (ulice: Białostocka, Dworska, Lipowa, Wysokie).

 

Rejon dzielnicowego numer 62:

starszy aspirant Kazimierz Twarowski

e-mail: dzielnicowy.lapy9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 184

telefon stacjonarny 47 712 42 37

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Niewodnicy Kościelnej w rejonie stacji kolejowej PKP przy ul. Kolejowej 1 oraz w rejonie przyległym, w którym znajduje się miejsce, zarośnięte drzewami, gromadzą się osoby małoletnie zagrożone demoralizacją oraz osoby spożywające alkohol. Podczas kontroli opisywanego miejsca zaobserwowano liczne opakowania po alkoholu, niedopałki papierosów i rozbite szkło. Zagrożenie zaobserwowane w  godzinach 07:00 – 01:00 w trakcie trwania całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie weryfikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozmów z mieszkańcami sąsiednich posesji, pracownikami kolei oraz ustaleń własnych.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • wystąpienie do Straży Ochrony Kolei w celu, organizacji wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • powiadomienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • spotkania z mieszkańcami - informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami sołectwa, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych i różnego rodzaju placówek,
 • wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu,
 • konsultacje w NSP Niewodnica Kościelna odnośnie uczniów przebywających w miejscu zagrożonym,
 • analiza przeprowadzonych działań oraz osiągniętych rezultatów,
 • dalsze kontrole wskazanego rejonu, działania prewencyjne oraz represyjne,
 • kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia założonych celów, lub wdrożenie nowych metod, form, środków i sposobów, które pozwolą na wypracowanie i uzyskania określonego celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Służba Ochrony Kolei - wyeliminowania zjawiska, współpraca, współdziałanie z właściwym funkcjonariuszem,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w/w miejscu w tym bezdomnych,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie
 • Nauczyciele i pedagodzy z NSP w Niewodnicy Kościelnej – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących osób małoletnich.

miejscowości:

Baciuty Kolonia, Baciuty Stacja, Baciuty Wieś, Barszczówka, Dobrowoda, Markowszczyzna, Tołcze (ulice: Kwiatowa), Topilec, Topilec Kolonia, Trypucie, Zalesiany, Zawady, Niewodnica Korycka (ulice: Bajkowa, Dębowa, Jodłowa, Kościuszki , Kwiatowa, Leśna, Makowa, Nadrzeczna, Olchowa, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna, Wesoła, Wiosenna, Zagumienna, Ziołowa)Niewodnica Kościelna (ulice: 26 Pułku Piechoty LWP, Brzozowa, Bukowina, Cedrowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Gajowa, Graniczna, Grzybowa, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna Polana, Łąkowa, Miętowa, Mostowa, Myśliwska, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Podleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Środkowa, Świerkowa, Topole, Trakt Napoleoński, Wczasowa, Zaułek, Zdrojowa).

 

Rejon dzielnicowego numr 63:

sierżant sztabowy Marcin Konopko

e-mail: dzielnicowy.lapy4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 185

telefon stacjonarny 47 712 42 37

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon sklepu spożywczego w miejscowości Juchnowiec Górny ul. Białostocka 1 - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w godzinach 7:00-21:00, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecanie oraz nie przestrzeganie reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem Covid-19 przez osoby przebywające w tym rejonie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozpoznania własnego dzielnicowego

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska,
 • wystąpienie do właściciela sklepu z wnioskiem o umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu,
 • wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów,
 • umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych, aby rozpowszechnić i rozreklamować informacje o przedsięwzięciu,
 • wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu i funkcjonariuszami ZPI KP Łapy przeprowadzenie szeregu akcji w rejonie sklepu z naciskiem na wykroczenia porządkowe,
 • systematyczna kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol.
 • Właściciele oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu.
 • Rada Gminy i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem
 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnym – sporządzanie wniosków na leczenie.

miejscowości:

Biele, Brończany, Hermanówka, Hołówki Duże, Hołówki Małe, Hryniewicze, Iagnatki (ulice: Gajowa, Jagodowa, Kręta, Kwiatowa, Malinowa, Miła, Piękna, Pogodna, Poziomkowa, Przemysłowa, Sosnowa, Spokojna, Wspólna, Zacisze)Janowicze, Janowicze Kol., Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Dolny Kol., Juchnowiec Górny (ulice: Białostocka, Osiedlowa, Szkolna), Juchnowiec Kościelny (ulice: Brzozowa, Jaśminowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, Plac królowej Rodzin, Rumiankowa, Słonecznikowa), Klewinowo, Koplany, Koplany Kol., Lewickie, Lewickie Kol., Lewickie Stacja, Niewodnica  Narg. Kol., Ogrodniczki, Rostołty, Rumejki, Szerenosy, Śródlesie (ulice: Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Leszczynowa, Myśliwska, Podleśna, Sosnowa, Świerkowa, Tryczówka, Wólka, Złotniki).

 

 

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W CHOROSZCZY

ulica Lipowa 2, telefon stacjonarny +48 47712 82 12

Kierownik -  aspirant Ewelina Jarosławska

telefon komórkowy 606 414 040

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego numer 64:

aspirant Adam Bartnicki

e-mail:dzielnicowy.choroszcz1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 199

telefon stacjonarny 47 712 82 18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie ciszy nocnej, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu oraz niszczenie mienia w rejonie terenu rekreacyjnego przy Jana Klemensa Branickiego w Choroszczy w godzinach 16:00- 22:00 przez osoby tam przebywające.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w latach ubiegłych oraz obecnie uzyskano informację od mieszkańców ulicy Branickiego w Choroszczy, którzy zgłaszali nieprawidłowości na numer alarmowy 112.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • dokonywanie sprawdzeń rejonu boiska oraz przyległego terenu w Choroszczy przy ulicy Branickiego w ramach wykonywanych czynności służbowych: ujawnianie i rozliczanie sprawców wykroczeń porządkowych,
 • sporządzenie Karty Zdarzeń Doraźnych,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu, przeprowadzenie przez dzielnicowych szeregu działań w rejonie z naciskiem na wykroczenia porządkowe,
 • dokonywanie sprawdzeń rejonu terenu rekreacyjnego oraz przyległego terenu w Choroszczy przy ulicy Branickiego w ramach wykonywanych czynności służbowych: ujawnianie i rozliczanie sprawców wykroczeń porządkowych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy – zainteresowanie się sytuacją osób nadużywających alkoholu, a ujawnionych w miejscu prowadzenia PDP,
 • Gminna Komisja Riozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Choroszczy – wnioski o leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu, a ujawnionych w miejscu prowadzenia PDP,
 • Urząd Miejski w Choroszczy - zarządca terenu rekreacyjnego

miejscowości:

Choroszcz (ulice: 3 – go Maja, Akacjowa, Al. Niepodległości, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Baczyńskiego, Berlinga, Białostocka, Branickiego, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Chodkiewicza, Dominikańska, Dzika, Klonowa, Kolonia Gaj, Konwaliowa, Kościuszki, Kraszewskiego, Kruszewska, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Mickiewicza, Narwińska, Ogrodowa, Paca Stefana Mikołaja, Pieściuka, Piłsudskiego, Piskowa, Plac Brodowicza, Podleśna, Powstania Styczniowego, Raginisa, Rybacka, Rynek 11 – go Listopada, Rumiankowa, Sarosieka Mieczysława, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spławikowa, Sportowa, Szkolna, Szpitalna, Szyszkowizna, Świerkowa, Traugutta, Warszawska, Wędkarska, Wodociągowa, Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zaczerlańska, Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Żeromskiego, Żółtkowska).

 

Rejon dzielnicowego numer 65:

starszy aspirant Robert Modzelewski

e-mail: dzielnicowy.choroszcz2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 200

telefon stacjonarny 47 712 82 18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczo -przemysłowego w miejscowości Rogowo 58 gm. Choroszcz w godz. 7:00 - 20:00 od poniedziałku do soboty dochodzi do grupowania się osób, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecają miejsce ogólnodostępne.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych, systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego oraz przez służby patrolowo - interwencyjne z Komisariatu Policji w Łapach i bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia,
 • wystąpienie do właściciela sklepu z wnioskiem o umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu,
 • wspólne działania z dzielnicowymi przyległego rejonu w zakresie kontroli sklepu, w którym sprzedawany jest alkohol pod kątem przestrzegania przepisów,
 • spotkanie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejsko Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy – propozycja wspólnych działań,
 • spotkanie z sołtysem wsi i mieszkańcami celem propagowania wśród społeczności lokalnej postaw sąsiedzkiej czujności i świadomości oraz właściwych sposobów reagowania na zagrożenia,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych czynności celem osiągnięcia w/w założeń, opracowanie nowych metod, sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w przypadku ujawnienia osób spożywających alkohol sporządzanie wniosków na przymusowe leczenie,

Właściciel oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu osobom małoletnim lub nietrzeźwym zobligowanie do umieszczenia informacji w obrębie sklepu o zakazie spożywania alkoholu,

Sołtys wsi Rogowo - współpraca w kwestii informowania mieszkańców o przedsięwzięciu, zaangażowanie do zgłaszania niewłaściwych zachowań w rejonie sklepu, zaangażowanie do rozpropagowania informacji o obowiązujących przepisach dotyczących spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem poprzez umieszczenie informacji na należących do sołectwa tablicach ogłoszeń.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających tam alkohol.

 

miejscowości:

Babino, Dzikie, Dzikie Kolonia, Gajowniki, Izbiszcze, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Pańki, Rogowo, Rogowo Kolonia, Rogowo Majątek, Rogówek, Ruszczany, Śliwno, Zaczerlany, Złotoria, Żółtki, Żółtki Kolonia.

 

Rejon dzielnicowego numer 66:

aspirant Beata Wyżykowska

e-mail: dzielnicowy.choroszcz4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 201

telefon stacjonarny 47 712 82 14

              

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – psów przez właścicieli w miejscowości Kulikówka, gm. Dobrzyniewo Duże. Psy biegające bez nadzoru, jak też psy bezpańskie, stwarzają zagrożenie nie tylko dla mieszkańców, ale też dla innych zwierząt i mieszkańców. Zagrożenie to występuje całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne dzielnicowego, zgłoszeń mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • spotkanie z sołtysem wsi Kulikówka oraz pracownikiem Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym w celu zapoznania z założeniami PDP,
 • informowanie o realizacji planu podczas spotkań z mieszkańcami oraz odwiedzin rodzin,
 • sprawdzanie rejonu m. Kulikówka podczas obchodu, uświadamianie społeczności lokalnej o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania przepisów, reagowanie na popełniane wykroczenia,
 • w przypadku ujawnienia bezpańskich psów wystąpienie do urzędu gminy o ich odłowienie,
 • przeprowadzenie wspólnych działań z pracownikiem Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym,
 • przeprowadzenie wspólnych działań wraz z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu ukierunkowanych na ujawnianie wykroczeń,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu, przeprowadzenie przez dzielnicowych z PP Choroszcz szeregu działań w rejonie z naciskiem na wykroczenia porządkowe.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym – działanie w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku; przeprowadzenie wspólnych działań dot. informowania społeczności o przedsięwzięciu;
 • Sołtys m. Kulikówka - współpraca w kwestii informowania mieszkańców o przedsięwzięciu; informowanie Policji w przypadkach ujawnionych nieprawidłowości przy trzymaniu zwierząt, bądź też posiadanych informacji o braku szczepień p/wściekliźnie

miejscowości:

Fasty (ulice: Bajeczna, Białostocka, Dobra, Dobrzyniewska, Dzikowska, Hydroforowa, Leśna, Ładna, Łyskowska, Osiedlowa, Pogodna, Polonijna, Przytorowa, Rolna, Skrajna, Słoneczna, Szosa Knyszyńska, Wiosenna, Zajazd), Nowe Aleksandrowo (ulice: Dominika, Kościelna, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Pogodna, Polna, Promienna, Radosna, Słoneczna, Spacerowa, Wiosenna, Wiśniowa), Dobrzyniewo Fabryczne (ulice: Dębowa, Dworska, Gajowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Królewska, Lipina, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Parkowa, Świerkowa, Zamkowa)Dobrzyniewo Duże (ulice: Białostocka, Czterech Wiatrów, Dębowa, Ełcka, Klonowa, Klubowa, Kościelna, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Podleśna, Polna, Sadowa, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Zagórna, Żwirowa)Bohdan, Borsukówka, Chraboły, Dobrzyniewo Kościelne, Gniła, Jaworówka, Kobuzie, Kopisk, Krynice, Kozińce, Kulikówka, Leńce, Letniki, Nowosiółki, Obrubniki, Ogrodniki, Pogorzałki, Podleńce, Ponikła, Rybaki, Szaciły, Zalesie.

 

POSTERUNEK POLICJI W TYKOCINE

ulica Stary Rynek 2, telefon stacjonarny 47 71 141 70

Kierownik - aspirant Aniela Litwiniuk-Wysztygiel

telefon stacjonarny 47 711 41 70

telefon komórkowy 696 471 355

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-14:00

 

 

Rejon dzielnicowego numer 67:

aspirant Grzegorz Hećman

e-mail: dzielnicowy.tykocin1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 202

telefon stacjonarny 47 711 41 72

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Tykocinie przy ul. Sokołowskiej 40 w rejonie sklepu spożywczo - przemysłowegow godzinach 18:00-22:00 we wszystkie dni tygodnia dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak żebractwo, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu oraz niszczenie mienia przez osoby przebywające w tym rejonie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozpoznania dzielnicowego, skarg mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa..

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • spotkanie z administratorem sklepu w celu zapoznania z założeniami PDP,
 • informowanie o realizacji planu podczas spotkań z mieszkańcami oraz odwiedzin rodzin,
 • sprawdzanie rejonu sklepu podczas obchodu, uświadamianie społeczności lokalnej o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania przepisów, reagowanie na popełniane wykroczenia,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych czynności celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie określonego na początku celu, przeprowadzenie przez dzielnicowych PP Tykocin szeregu działań w rejonie z naciskiem na ujawnianie wykroczeń porządkowych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie – zainteresowanie się sytuacją osób nadużywających alkoholu ujawnionych w miejscu prowadzenia PDP,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tykocinie – wnioski o leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu ujawnionych w miejscu prowadzenia PDP,
 • Kierownictwo sklepu – umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie spożywania alkoholu w tym rejonie oraz informowanie klientów o konsekwencjach prawnych wynikających z popełniania wykroczeń porządkowych takich jak żebractwo, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu oraz niszczenie mienia przez osoby przebywające w tym rejonie.

miejscowości:

Tykocin (ulice: 11-go Listopada, Bernardyńska, Browarna, Choroszczańska, Gasztołda, Glogera, Górnickiego, Holendry, Jordyka, Kaczorowska, Kolonia Kaczorowo, Klasztorna, Kochanowskiego, Kombatantów, Kozia, 27-go Maja, Nadkanalna, Kolonia Nowe Miasto, Ogrodowa, Piekarska, Piłsudskiego, Plac Czarnieckiego, Puchalskiego, Poświętna, Sokołowska, Stary Rynek, Wiesiołowskiego, Zacerkiewna, Zagumienna, Zatylna, Złota), Bagienki, Broniszewo, Dobki, Hermany, Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice Lipniki, Kapice Stare, Kiślaki, Krosno, Leśniki, Lipniki, Łaziuki, Łazy Duże, Łazy Małe, Łopuchowo, Nieciece, Pajewo, Piaski, Popowlany, Radule, Rzędziany, Saniki, Sawino, Siekierki, Sierki, Słomianka, Sępiki, Stelmachowo, Stelmachowo Kolonia, Szafranki, Szelągówka Osada Leśna, Tatary, Żuki.

 

Rejon dzielnicowego numer 68:

starszy sierżant Przemysław Maliszewski

e-mail: dzielnicowy.tykocin2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 601 504 322

telefon stacjonarny 47 711 41 74

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W miejscowości Konopki Pokrzywnica 17 gm. Zawady w rejonie sklepu spożywczego w godz. 12:00-21:00 we wszystkie dni tygodnia dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu przez osoby przebywające w tym rejonie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz naniesionych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeńswa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zdań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • sporządzenie informacji skierowanej do mieszkańców Gminy Zawady, przesłanie do Urzędu Gminy Zawady oraz sołtysów miejscowości Konopki Pokrzywnica oraz właściciela sklepu Konopki Pokrzywnica 17 celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców;
 • sporządzenie informacji skierowanej do mieszkańców gminy Zawady, przesłanie do Urzędu Gminy Zawady oraz sołtysa miejscowości celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców;
 • dokonywanie sprawdzeń wskazanego rejonu podczas wykonywania czynności służbowych i represjonowanie osób popełniających wykroczenia porządkowe w rejonie sklepu.
 • kontynuacja działań, ewentualna modyfikacja przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia założonych celów lub wdrożenie nowych metod, form, środków i sposobów, które pozwolą na wypracowanie i uzyskania określonego celu;
 • informowanie o realizacji planu podczas spotkań z mieszkańcami oraz odwiedzin rodzin.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Zawady - zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat obowiązujących przepisów dotyczących zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych;
 • Sołtysi - zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat powyższych przepisów podczas spotkań z mieszkańcami miejscowości, uczulenie na konsekwencje prawne wynikające z opisanego wyżej zagrożenia;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawadach - kierowanie wniosków na leczenie ujawnionych osób nadużywających alkoholu.

miejscowości:

Zawady (ulice: Akacjowa, Kościuszki, Młynowa, Plac Wolności, Sienkiewicza, Wesoła), Zawady Borysówka, Zawady Kolonia, Zawady Stare, Cibory Chrzczony, Cibory Gałeckie, Cibory Kołaczki, Cibory Krupy, Cibory Marki, Cibory Witki, Góra Strękowa, Konopki Klimki, Konopki Pokrzywnica, Krzewo Plebanki, Kurpiki, Łaś Toczyłowo, Maliszewo Łynki, Maliszewo Perkusy, Nowe Chlebiotki, Nowe Grabowo, Nowe Krzewo, Rudniki, Stare Chlebiotki, Stare Grabowo, Stare Krzewo, Strękowa Góra, Targonie Krytuły, Targonie Wielkie, Targonie Wity, Wieczorki.

 

 

 
Powrót na górę strony