Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Łapach

 

Komisariat Policji w Łapach

ulica Główna 5

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

komisarz Cezary Żyliński

telefon stacjonarny 47 71 242 25

 

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

aspirant sztabowy Mariusz  Sobieski

telefon stacjonarny 47 712 42 33

 

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego numer 55:

młodszy aspirant Martyna Szumarska

e-mail: dzielnicowy.lapy7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 175

telefon stacjonarny 47 712 42 61

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie parku przy Placu NSZZ "Solidarność" w Łapach w godzinach 17.00 -1.00, we wszystkie dni tygodnia, gromadzi się młodzież, która spożywa alkohol w miejscu objętym zakazem. Jednocześnie popełniają wykroczenia porządkowe, takie jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych czy zaśmiecanie. Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego i zgłoszeń na KMZB.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia mieszkańców, zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, własne rozpoznanie dzielnicowego. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja założonej w tym miejscu karty zadań doraźnych, celem ograniczenia zjawisk niepożądanych.
 • Systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego, zlecenie tego zadania dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach.
 • Powiadamianie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zainteresowanie się sytuacją osób nadużywających alkoholu, bądź nagminnie popełniających wykroczenia w rejonie Placu Solidarności.
 • Bezwzględne reagowanie na popełniane w tym miejscu wykroczenia.
 • Przeprowadzenie działań wspólnie z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, ukierunkowanych na ujawnianie wykroczeń i represjonowanie sprawców,
 • aktywizacja lokalnej wspólnoty mieszkaniowej poprzez organizacje spotkań eduakcyjno–profilaktycznych z mieszkańcami

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach – współpraca w zakresie zabezpieczania imprez społecznych organizowanych na terenie Parku przy Placu NSZZ "Solidarność" w Łapach.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” – organizacja spotkań edukacyjno – profilaktycznych dla mieszkańców.
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy – organizacja spotkań edukacyjno – profilaktycznych dla mieszkańców.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach – wnioski nt. osób nadużywających alkoholu.

ulice:

Łapy (ulice: Armii Krajowej, Bukowa, Dębowa, Gęsia, Główna, Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Krzywa, Mikołaja Kopernika, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Piaskowa (nr nieparzyste 1 – 9 i nr  2, 2A, 2B, 2C), Plac Niepodległości, Polna, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Zdrojowa).

 

Rejon dzielnicowego numer 56:

starszy aspirant Tomasz Łapiński

e-mail: dzielnicowy.lapy6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 176

telefon stacjonarny 47 712 42 07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się młodzieży i spożywanie alkoholu na terenie dworca PKP w miejscowości Łapy przy ulicy Sikorskiego ze szczególnym uwzględnieniem wiat peronowych jak również poczekalni dworca PKP. Zagrożenia zdiagnozowano od godzin popołudniowych do późnych godzin wieczornych

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz własnych ustaleń dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych,

 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Ochrony Kolei , podejmowanie wspólnych działań mających na celu ograniczenie popełnianych wykroczeń.

 • Informowanie mieszkańców podczas służby obchodowej o przedsięwzięciu,

 • Umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych, aby rozpowszechnić informacje o przedsięwzięciu.

 • Propagowanie planu działań priorytetowych podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin.

 • Działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Wydziału Prewencji. W szczególności z asystentem do spraw nieletnich Komisariatu Policji w Łapach.

 • Spotkanie z uczniami pobliskiej szkoły, w trakcie którego omawiana będzie profilaktyka uzależnień

 • Aktywizacja mieszkańców sąsiednich bloków do wspólnych działań. Reagowanie na bieżąco na wykroczenia oraz negatywne zachowania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach – nawiązanie współpracy z zarządcą terenu

 • Straż Ochrony Kolei – prowadzenie wspólnych działań na terenie dworca PKP

 • Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – przeprowadzenie spotkania profilaktycznego z młodzieżą dotyczącego używek

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach- sporządzanie wniosków na leczenie w przypadku ujawnienia osób dorosłych uzależnionych od alkoholu

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i nadużywających alkohol

 • Samorząd lokalny – nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku

ulice:

Łapy (ulice: Bagno, Barwikowska, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Chełmońskiego, Cybisa, Cygańskiego, Czeladnicza, Dolna, Dunikowskiego, Fałata, Gen. Maczka, Gierymskiego, Gliniana, Głucha, Goździkowska, Grottgera, Kardynała Wyszyńskiego, Kłosowa, Konwaliowa, Korczaka, Kossaka, Krańcowa, Kraszewskiego, Leśnikowska, Łanowa, Łąkowa, Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Mokra, Mostowa, Nikifora, Odległa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pankiewicza, Parkowa, Piaskowa (nr 4, nieparzyste  11 do końca), Piłsudskiego, Płonkowska, Przechodnia, Puchalskiego, Północna, Rzemieślnicza, Różana, Siedleckiego, Sikorskiego, Sławińskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Strażacka, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Śliska, Tuwima, Wąska, Witkacego, Wodzickiego, Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zachodnia, Żabia, Żniwna, Żytnia).

 

Rejon dzielnicowego numer 57:

starszy sierżant Beata Grygieńcze

e-mail: dzielnicowy.lapy5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 177

telefon stacjonarny 47 712 42 07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W W rejonie bloków przy ul. Małej (7-21) w Łapach oraz przy ulicy Długiej 68 i 68a w godzinach popołudniowych i wieczornych we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby, które popełniają wykroczenia porządkowe takie jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego i zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem ograniczenia zjawisk niepożądanych.

 • Systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego. Zlecenie tego zadania dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach. Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia;

 • Wobec osób spożywających alkohol sporządzać wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na przymusowe leczenie;

 • Aktywizacja lokalnej wspólnoty mieszkaniowej.

 • Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami na temat powyższego problemu;

 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań z lokalną społecznością o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenia nowych pomysłów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach- rozmowa z radnymi i urzędnikami w kwestii monitoringu

 • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Długa 68 - „Domy”, Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A – informowanie mieszkańców.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ulica Główna 50- wnioski na temat osób nadużywających alkohol. Spotkania z pracownikami socjalnymi.

miejscowości:

Łapy (ulice: Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, Czerwonego Krzyża, Długa, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Jasna, Jastrzębia, Kamieńskiego „Huzara”, Kasprzaka, Konopnickiej, Krucza, 3 Maja, 11-go listopada, Mała, Nadnarwiańska, Nilskiego – Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Parafialna, Piękna, Piotrowskiego, Południowa, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia, Żurawia, Żwirki i Wigury), Łapy Dębowina, Łapy Szołajdy.

 

Rejon dzielnicowego numer 58:

starszy sierżant Adrian Kozub

e-mail: dzielnicowy.lapy2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 179

telefon stacjonarny 47 712 42 07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Uhowo ul. Białostocka 1 w godz. 8.00-19.00 od poniedziałku do niedzieli dochodzi do grupowania się młodzieży i osób, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, a także zaśmiecają przyległy teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, sołtysa wsi i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych. 
 • Wystąpienie do właściciela sklepu z wnioskiem o umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu.

 • Zlecenie odpowiednich zadań dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach. Ich celem będzie ograniczenie zjawisk niepożądanych.
 • Przeprowadzenie szeregu spotkań na temat powyższego zagrożenia. Podnoszenie świadomości osób przebywających, co do sposobu wyjścia z uzależnienia.
 • Systematyczna kontrola w ramach obchodu rejonu służbowego i weryfikacja zagrożenia. Ponadto bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia, a w uzasadnionych przypadkach kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Białymstoku.
 • Spotkanie z sołtysem, 
 • Spotkanie z młodzieżą Szkoły Podstawowej 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w przypadku ujawnienia osób spożywających alkohol sporządzanie wniosków na przymusowe leczenie.
 • Właściciel sklepu –zobligowanie do umieszczenia informacji w obrębie sklepu o zakazie spożywania alkoholu.
 • Rada Sołectwa i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem

miejscowości:

Łapy (Osse) (ulice: Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa), Uhowo (1 –go Maja, Białostocka, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Rzeczna, Spokojna, Sportowa, Strażacka, Surażska, Szkolna, Zdrojowa), Bokiny, Daniowo Duże, Daniowo Małe, Gąsówka – Oleksin, Gąsówka Osse, Gąsówka, Skwarki, Gąsówka Somachy, Gąsówka Stara (ulice: Asnyka, Kasprowicza, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Surażska, Wańkowicza, Żeromskiego, Gąsówka Stara Kolonia), Łapy – Łynki (ulice: Kombatantów), Łapy Kołpaki, Łapy Korczaki, Łapy Pluśniaki, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kozły, Płonka Kościelna, Płonka Matyski, Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki, Wólka Waniewska.

 

Rejon dzielnicowego numer 59:

młodszy aspirant Artur Namankiewicz

e-mail: dzielnicowy.lapy8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 180

telefon stacjonarny 47 712 42 03

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego w rejonie Sklepu Spożywczo Przemysłowego Bożena Chim w miejscowości Liza Stara 40 od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 18:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego i informocji pochodzących od dyrekcji pobliskiej szkoły.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska, spożywania alkoholu, ale również nieprzestrzegania reżimu sanitarnego. Podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, gromadzenie nowych pomysłów.

 • Umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych, aby rozpowszechnić informacje o przedsięwzięciu.

 • Kontrola przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łapach rejonu sklepu w miejscowości Brzozowo Stare 34.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poświętnym – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol.
 • Miejska Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnym – sporządzanie wniosków na leczenie.
 • Właściciel sklepu – nawiązanie współpracy, przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących spożywania alkoholu jak i obostrzeń w związku z pandemia.

miejscowości:

Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo Solniki, Brzozowo Stare, Chomizna, Dzierżki, Dzierżki Ząbki, Gabrysin, Gołębie, Grochy, Józefin, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ocioski, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Liza Nowa, Liza Stara, Łukawica, Marynki, Pietkowo I, Pietkowo II, Porośl Głuchy, Porośl Wojsławy, Poświętne, Turek, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wołkuny, Zdrody Nowe, Zdrody Stare.

 

Rejon dzielnicowego numer 60:

aspirant Daniel Bączek

e-mail: dzielnicowy.lapy1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 181

telefon stacjonarny 47 712 42 32

Punkt przyjęć interesanta:
Suraż ulica Bielska 17
każdy czwartek miesiąca w godzinach 9:30-12:30

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zakłócanie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecanie oraz nie przestrzeganie reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem Covid-19 przez osoby przebywające w rejonie sklepu w miejscowości Bogdanki. Zagrożenie zdiagnozowano w w godzinach 7.00-17.00.

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawisk,

 • Podniesienie świadomości osób, które przebywają w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,

 • Aktywizacja innych w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,

 • Wystąpienie do właściciela sklepu z wnioskiem o umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu,

 • Wobec osób spożywających alkohol, sporządzanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na przymusowe leczenie,

 • Wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu i funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Łapach, przeprowadzenie szeregu akcji w rejonie sklepu z naciskiem na wykroczenia porządkowe oraz pod kątem przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnym – w przypadku ujawnienia osób spożywających alkohol, sporządzanie wniosków na przymusowe leczenie.

 • Właściciele oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe). Zobligowanie do umieszczenia informacji w obrębie sklepu o zakazie spożywania alkoholu.

 • Rada Gminy i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami. Informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.

 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze.

 • Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol.

miejscowości:

Baranki, Bogdanki, Czerewki, Doktorce, Dorożki, Końcowizna, Kożany, Kowale, Lesznia, Pańki, Rynki, Suraż (ulice: 11 – go Listopada, Białostocka, Bielska, Ciesielska, Cmentarna, Graniczna, J. Piłsudskiego, Kościelna, Mostowa, Osiedlowa, Polna, Rybna, Rynek Kościelny, Szkolna, Tatarska, Zabłudowska, Zagumienna, Zakościelna), Simuny, Średzińskie, Wojszki, Zajączki, Zaleskie, Zawyki Ferma, Zimnochy. 

 

Rejon dzielnicowego numer 61:

Starszy Dzielnicowy
aspirant sztabowy Mariusz Gąsowski

e-mail: dzielnicowy.lapy3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 183

telefon stacjonarny 47 712 42 32

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie Kompleksu Sportowego Orlik 2012 w miejscowości Turośń Dolna w rejonie boiska, kortów tenisowych, siłowni oraz placu zabaw od poniedziałku do niedzieli w godz. 19:00-23:00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, popełniają wykroczenia porządkowe takie jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecanie oraz niszczenie mienia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, dyrekcji szkoły i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska, spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

 • Aktywizacja innych służb, w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby.

 • Sporządzanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec osób spożywających alkohol, celem skierowania na przymusowe leczenie.

 • Wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu i funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Łapach, przeprowadzenie szeregu działań w rejonie szkoły. Zwrócenie uwagi na wykroczenia porządkowe.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Szkoła Podstawowa w Turośń Dolna– podnoszenie świadomości o zagrożeniach wśród młodzieży szkolnej.

 • Sołectwa, samorząd lokalny – rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców, nawiązanie współpracy i poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku. Pozyskanie funduszy na zakup tabliczek informacyjnych. Umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze.

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Surażu – w przypadku ujawnienia osób spożywających alkohol, sporządzanie wniosków na przymusowe leczenie

miejscowości:

Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Niecki, Pomigacze, Piećki, Stoczki, Turośń Dolna, Turośń Kościelna (ulice: Białostocka, Dworska, Lipowa, Wysokie).

 

Rejon dzielnicowego numer 62:

starszy aspirant Kazimierz Twarowski

e-mail: dzielnicowy.lapy9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 184

telefon stacjonarny 47 712 42 37

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Niewodnica Korycka ul Kościuszki 52 w godz. 14.00-22.00 od poniedziałku do niedzieli dochodzi do grupowania się młodzieży i osób, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, a także zaśmiecają przyległy teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, sołtysa i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja karty zadań doraźnych.

 • Systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego oraz przez policjantów z Komisariatu Policji w Łapach. W przypadku ujawnienia wykroczeń, bezwzględne reagowanie.

 • Wystąpienie do właściciela sobiektu z wnioskiem o umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu

 • Profilaktyczne spotkania z młodzieżą pobliskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej.

 • Kontrole pobliskiego sklepu sprzedającego alkohol.

 • Spotkanie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – propozycja wspólnych działań.

 • Spotkanie z sołtysem i mieszkańcami celem propagowania wśród społeczności lokalnej postaw czujności sąsiedzkiej i świadomości właściwych sposobów reagowania na zagrożenia .

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w przypadku ujawnienia osób spożywających alkohol sporządzanie wniosków na przymusowe leczenie.
 • Opiekun WDK –zobligowanie do umieszczenia informacji w obrębie sklepu o zakazie spożywania alkoholu
 • Rada Gminy i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami. Informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem
 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy. Poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku. Umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze.

miejscowości:

Baciuty Kolonia, Baciuty Stacja, Baciuty Wieś, Barszczówka, Dobrowoda, Markowszczyzna, Tołcze (ulice: Kwiatowa), Topilec, Topilec Kolonia, Trypucie, Zalesiany, Zawady, Niewodnica Korycka (ulice: Bajkowa, Dębowa, Jodłowa, Kościuszki , Kwiatowa, Leśna, Makowa, Nadrzeczna, Olchowa, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna, Wesoła, Wiosenna, Zagumienna, Ziołowa)Niewodnica Kościelna (ulice: 26 Pułku Piechoty LWP, Brzozowa, Bukowina, Cedrowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Gajowa, Graniczna, Grzybowa, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna Polana, Łąkowa, Miętowa, Mostowa, Myśliwska, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Podleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Środkowa, Świerkowa, Topole, Trakt Napoleoński, Wczasowa, Zaułek, Zdrojowa).

 

Rejon dzielnicowego numr 63:

sierżant sztabowy Marcin Konopko

e-mail: dzielnicowy.lapy4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 185

telefon stacjonarny 47 712 42 37

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon sklepu spożywczego w miejscowości Brończany - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w godzinach 7.00-17.00, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecanie oraz nie przestrzeganie reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem Covid-19 przez osoby przebywające w tym rejonie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu;

 • Podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

 • Wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu.

 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu;

 • Gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych.

 • Umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych o przedsięwzięciu.

 • Kontakt z kierownictwem oraz personelem sklepu w Brończanach pod kątem przypomnienia obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu małoletnim oraz osobom nietrzeźwym.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol;

 • Właściciele oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe);

 • Rada Gminy i mieszkańcy- rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem;

 • Samorząd lokalny- nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze;

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnym – sporządzanie wniosków o leczenie

miejscowości:

Biele, Brończany, Hermanówka, Hołówki Duże, Hołówki Małe, Hryniewicze, Iagnatki (ulice: Gajowa, Jagodowa, Kręta, Kwiatowa, Malinowa, Miła, Piękna, Pogodna, Poziomkowa, Przemysłowa, Sosnowa, Spokojna, Wspólna, Zacisze)Janowicze, Janowicze Kol., Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Dolny Kol., Juchnowiec Górny (ulice: Białostocka, Osiedlowa, Szkolna), Juchnowiec Kościelny (ulice: Brzozowa, Jaśminowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, Plac królowej Rodzin, Rumiankowa, Słonecznikowa), Klewinowo, Koplany, Koplany Kol., Lewickie, Lewickie Kol., Lewickie Stacja, Niewodnica  Narg. Kol., Ogrodniczki, Rostołty, Rumejki, Szerenosy, Śródlesie (ulice: Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Leszczynowa, Myśliwska, Podleśna, Sosnowa, Świerkowa, Tryczówka, Wólka, Złotniki).

 

 

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W CHOROSZCZY

ulica Lipowa 2, telefon stacjonarny +48 47712 82 12

 

Kierownik -  aspirant Ewelina Jarosławska

telefon komórkowy 606 414 040

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego numer 64:

aspirant Adam Bartnicki

e-mail:dzielnicowy.choroszcz1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 199

telefon stacjonarny 47 712 82 18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie ciszy nocnej, zakłócanie porządku publicznego , zaśmiecanie, spożywanie alkoholu oraz niszczenie mienia w rejonie boiska przy ulicy Aleja Niepodległości 1D w Choroszczy w godzinach 18:00- 21:00 przez osoby przebywające na boisku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz sygnałów pochodzących od pracowników MGOPS w Choroszczy.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • dokonywanie sprawdzeń rejonu boiska oraz przyległego terenu w Choroszczy przy ulicy Aleja Niepodległości 1D- ujawnianie sprawców wykroczeń porządkowych, rozliczanie sprawców wykroczeń zgodnie z literą prawa

 • informowanie o inicjatywie podczas spotkań z mieszkańcami oraz odwiedzin rodzin,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy – zainteresowanie się sytuacją osób nadużywających alkoholu, a ujawnionych w miejscu prowadzenia PDP,

 • Gminna Komisja Riozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Choroszczy – wnioski o leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu, a ujawnionych w miejscu prowadzenia PDP,

miejscowości:

Choroszcz (ulice: 3 – go Maja, Akacjowa, Al. Niepodległości, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Baczyńskiego, Berlinga, Białostocka, Branickiego, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Chodkiewicza, Dominikańska, Dzika, Klonowa, Kolonia Gaj, Konwaliowa, Kościuszki, Kraszewskiego, Kruszewska, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Mickiewicza, Narwińska, Ogrodowa, Paca Stefana Mikołaja, Pieściuka, Piłsudskiego, Piskowa, Plac Brodowicza, Podleśna, Powstania Styczniowego, Raginisa, Rybacka, Rynek 11 – go Listopada, Rumiankowa, Sarosieka Mieczysława, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spławikowa, Sportowa, Szkolna, Szpitalna, Szyszkowizna, Świerkowa, Traugutta, Warszawska, Wędkarska, Wodociągowa, Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zaczerlańska, Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Żeromskiego, Żółtkowska).

 

Rejon dzielnicowego numer 65:

starszy aspirant Robert Modzelewski

e-mail: dzielnicowy.choroszcz2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 200

telefon stacjonarny 47 712 82 18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego w miejscowości Kruszewo 23 w godz. 7.00-20.00 od poniedziałku do soboty dochodzi do grupowania się osób, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, naniesienia zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • wystąpienie do właściciela sklepu z wnioskiem o umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu

 • kontrole sklepu w którym sprzedawany jest alkohol pod kątem przestrzegania przepisów

 • dokonywanie sprawdzeń wskazanego rejonu podczas wykonywania czynności służbowych i legitymowania osób popełniających wykroczenie, 

 • działania z dzielnicowymi przyległych rejonów. Spotkanie z sołtysem wsi i mieszkańcami celem propagowania wśród społeczności lokalnej postaw czujności sąsiedzkiej i świadomości właściwych sposobów reagowania na zagrożenia .

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w przypadku ujawnienia osób spożywających alkohol sporządzanie wniosków na przymusowe leczenie,
 • Właściciel oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe) zobligowanie do umieszczenia informacji w obrębie sklepu o zakazie spożywania alkoholu

miejscowości:

Babino, Dzikie, Dzikie Kolonia, Gajowniki, Izbiszcze, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Pańki, Rogowo, Rogowo Kolonia, Rogowo Majątek, Rogówek, Ruszczany, Śliwno, Zaczerlany, Złotoria, Żółtki, Żółtki Kolonia.

 

Rejon dzielnicowego numer 66:

aspirant Beata Wyżykowska

e-mail: dzielnicowy.choroszcz4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 201

telefon stacjonarny 47 712 82 14

              

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez właścicieli w miejscowości Letniki, gminA Dobrzyniewo Duże. Całodobowo, we wszystkie dni tygodnia

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne dzielnicowego, zgłoszeń mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • spotkanie z sołtysem wsi Letniki oraz pracownikiem Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym, w celu zapoznania z założeniami PDP,
 • informowanie o realizacji planu podczas spotkań z mieszkańcami oraz odwiedzin rodzin,
 • sprawdzanie rejonu m. Letniki podczas obchodu, uświadamianie społeczności lokalnej o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania przepisów, reagowanie na popełniane wykroczenia,
 • w przypadku ujawnienia bezpańskich psów wystąpienie do urzędu gminy o ich odłowienie;
 • przeprowadzenie wspólnych działań wraz z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu ukierunkowanych na ujawnianie wykroczeń,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym – działanie w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 roku; przeprowadzenie wspólnych działań dot. informowania społeczności o przedsięwzięciu;
 • Sołtys m. Letniki - współpraca w kwestii informowania mieszkańców o przedsięwzięciu; informowanie Policji w przypadkach ujawnionych nieprawidłowości przy trzymaniu zwierząt, bądź też posiadanych informacji o braku szczepień p/wściekliźnie;

miejscowości:

Fasty (ulice: Bajeczna, Białostocka, Dobra, Dobrzyniewska, Dzikowska, Hydroforowa, Leśna, Ładna, Łyskowska, Osiedlowa, Pogodna, Polonijna, Przytorowa, Rolna, Skrajna, Słoneczna, Szosa Knyszyńska, Wiosenna, Zajazd), Nowe Aleksandrowo (ulice: Dominika, Kościelna, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Pogodna, Polna, Promienna, Radosna, Słoneczna, Spacerowa, Wiosenna, Wiśniowa), Dobrzyniewo Fabryczne (ulice: Dębowa, Dworska, Gajowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Królewska, Lipina, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Parkowa, Świerkowa, Zamkowa)Dobrzyniewo Duże (ulice: Białostocka, Czterech Wiatrów, Dębowa, Ełcka, Klonowa, Klubowa, Kościelna, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Podleśna, Polna, Sadowa, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Zagórna, Żwirowa)Bohdan, Borsukówka, Chraboły, Dobrzyniewo Kościelne, Gniła, Jaworówka, Kobuzie, Kopisk, Krynice, Kozińce, Kulikówka, Leńce, Letniki, Nowosiółki, Obrubniki, Ogrodniki, Pogorzałki, Podleńce, Ponikła, Rybaki, Szaciły, Zalesie.

 

POSTERUNEK POLICJI W TYKOCINE

ulica Stary Rynek 2, telefon stacjonarny 47 71 141 70

Kierownik - aspirant sztabowy Krzysztof Pawluczuk

telefon stacjonarny 47 711 41 70

telefon komórkowy 696 471 355

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-14:00

 

 

Rejon dzielnicowego numer 67:

aspirant Grzegorz Hećman

e-mail: dzielnicowy.tykocin1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 202

telefon stacjonarny 47 711 41 72

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez właścicieli w miejscowości Tykocin.Zagrożenie zdiagnozowano całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców bozpośrednio do dzielnicoqwego, jak rownieżzazanaczanyh na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • spotkanie z włodarzami miejscowości Tykocin oraz pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Tykocinie, w celu zapoznania z założeniami planu działania priorytetowego,
 • informowanie o realizacji planu podczas spotkań z mieszkańcami oraz odwiedzin rodzin,
 • sprawdzanie rejonu m. Tykocin podczas obchodu, uświadamianie społeczności lokalnej o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania przepisów, reagowanie na popełniane wykroczenia,
 • w przypadku ujawnienia bezpańskich psów wystąpienie do urzędu gminy o ich odłowienie;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Urząd Miasta i Gminy w Tykocinie– działanie w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tykocin w 2021 roku; przeprowadzenie wspólnych działań dot. informowania społeczności o przedsięwzięciu;
 • włodarze miejscowości Tykocin - współpraca w kwestii informowania mieszkańców o przedsięwzięciu; informowanie Policji w przypadkach ujawnionych nieprawidłowości przy trzymaniu zwierząt, bądź też posiadanych informacji o braku szczepień p/wściekliźnie;

 

miejscowości:

Tykocin (ulice: 11-go Listopada, Bernardyńska, Browarna, Choroszczańska, Gasztołda, Glogera, Górnickiego, Holendry, Jordyka, Kaczorowska, Kolonia Kaczorowo, Klasztorna, Kochanowskiego, Kombatantów, Kozia, 27-go Maja, Nadkanalna, Kolonia Nowe Miasto, Ogrodowa, Piekarska, Piłsudskiego, Plac Czarnieckiego, Puchalskiego, Poświętna, Sokołowska, Stary Rynek, Wiesiołowskiego, Zacerkiewna, Zagumienna, Zatylna, Złota), Bagienki, Broniszewo, Dobki, Hermany, Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice Lipniki, Kapice Stare, Kiślaki, Krosno, Leśniki, Lipniki, Łaziuki, Łazy Duże, Łazy Małe, Łopuchowo, Nieciece, Pajewo, Piaski, Popowlany, Radule, Rzędziany, Saniki, Sawino, Siekierki, Sierki, Słomianka, Sępiki, Stelmachowo, Stelmachowo Kolonia, Szafranki, Szelągówka Osada Leśna, Tatary, Żuki.

 

Rejon dzielnicowego numer 68:

starszy sierżant Przemysław Maliszewski

e-mail: dzielnicowy.tykocin2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 601 504 322

telefon stacjonarny 47 711 41 74

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Akty wandalizmu w postaci zniszczenia elewacji dwóch wiat autobusowych znajdujących się przy drodze krajowej numer 64 pomiędzy miejscowościami Rudniki- Strękowa Góra poprzez naniesienie napisów w postaci graffiti/malowideł. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 08:00 – 22:00 w trakcie trwania całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz naniesionych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeńswa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zdań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • sporządzenie informacji skierowanej do mieszkańców Gminy Zawady, przesłanie do Urzędu Gminy Zawady oraz sołtysów miejscowości Rudniki oraz Strękowa Góra celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców;

 • współpraca z Urzędem Gminy Zawady w celu odnowienia elewacji murowanej wiaty autobusowej- spotkanie z przedstawicielami Urzędu Gminy Zawady

 • dokonywanie sprawdzeń wskazanego rejonu podczas wykonywania czynności służbowych i legitymowania osób popełniających wykroczenie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Zawady- zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat obowiązujących przepisów dotyczących niszczenia mienia;

 • Sołtysi- zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat powyższych przepisów podczas spotkań z mieszkańcami miejscowości, uczulenie na konsekwencje prawne wynikające z opisanego wyżej zagrożenia;

 • Dyrektorzy szkół Gminy Zawady- zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat powyższych przepisów podczas zajęć z uczniami, uczulenie na konsekwencje prawne wynikające z opisanego wyżej zagrożenia.

miejscowości:

Zawady (ulice: Akacjowa, Kościuszki, Młynowa, Plac Wolności, Sienkiewicza, Wesoła), Zawady Borysówka, Zawady Kolonia, Zawady Stare, Cibory Chrzczony, Cibory Gałeckie, Cibory Kołaczki, Cibory Krupy, Cibory Marki, Cibory Witki, Góra Strękowa, Konopki Klimki, Konopki Pokrzywnica, Krzewo Plebanki, Kurpiki, Łaś Toczyłowo, Maliszewo Łynki, Maliszewo Perkusy, Nowe Chlebiotki, Nowe Grabowo, Nowe Krzewo, Rudniki, Stare Chlebiotki, Stare Grabowo, Stare Krzewo, Strękowa Góra, Targonie Krytuły, Targonie Wielkie, Targonie Wity, Wieczorki.

 
Powrót na górę strony