Komisariat Policji w Łapach - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Łapach

 

Komisariat Policji w Łapach

ulica Główna 5

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

komisarz Cezary Żyliński

telefon stacjonarny 47 71 282 25

 

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

aspirant sztabowy Mariusz  Sobieski

telefon stacjonarny 47 712 82 33

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego numer 55:

sierżant sztabowy Martyna Szumarska

e-mail: dzielnicowy.lapy7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 175

telefon stacjonarny 47 71 282 61

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie parku przy Placu NSZZ "Solidarność" w Łapach w godzinach 17.00 -1.00, we wszystkie dni tygodnia, gromadzi się młodzież, która spożywa alkohol w miejscu objętym zakazem. Jednocześnie popełniają wykroczenia porządkowe, takie jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych czy zaśmiecanie. Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego i zgłoszeń na KMZB.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia mieszkańców, zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, własne rozpoznanie dzielnicowego. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 

 • Sporządzenie i realizacja założonej w tym miejscu karty zadań doraźnych, celem ograniczenia zjawisk niepożądanych.
 • Systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego, zlecenie tego zadania dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach.
 • Powiadamianie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zainteresowanie się sytuacją osób nadużywających alkoholu, bądź nagminnie popełniających wykroczenia w rejonie Placu Solidarności.
 • Aktywizacja lokalnej wspólnoty mieszkaniowej poprzez organizacje spotkań eduakcyjno–profilaktycznych z mieszkańcami. Spotkania będą odbywać się w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta Gminy Łapy oraz w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” przy ulicy Nowy Rynek 15 w Łapach (z zachowaniem obostrzeń związanych z Covid – 19).
 • Bezwzględne reagowanie na popełniane w tym miejscu wykroczenia.
 • Przeprowadzenie działań wspólnie z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, ukierunkowanych na ujawnianie wykroczeń i represjonowanie sprawców.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 

 • Urząd Miejski w Łapach – współpraca w zakresie zabezpieczania imprez społecznych organizowanych na terenie Parku przy Placu NSZZ "Solidarność" w Łapach.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” – organizacja spotkań edukacyjno – profilaktycznych dla mieszkańców.
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy – organizacja spotkań edukacyjno – profilaktycznych dla mieszkańców.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach – wnioski nt. osób nadużywających alkoholu.

ulice:

Łapy (ulice: Armii Krajowej, Bukowa, Dębowa, Gęsia, Główna, Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Krzywa, Mikołaja Kopernika, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Piaskowa (nr nieparzyste 1 – 9 i nr  2, 2A, 2B, 2C), Plac Niepodległości, Polna, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Zdrojowa)

 

Rejon dzielnicowego numer 56:

aspirant Tomasz Łapiński

 

e-mail: dzielnicowy.lapy6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 176

telefon stacjonarny 47 71 282 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon bloków w miejscowości Łapy ul. Sikorskiego 9 i ul. Sikorskiego 32 - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w godzinach od 8.00 do 22.00, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, przez osoby przebywające w rejonie bloków.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców, naniesionych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz własnych ustaleń dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych. Jej celem jest wyeliminowanie grupowania się młodzieży, która przychodzi na powyższy plac, aby spotkać się towarzysko. Osoby te spożywają alkohol i zaśmiecają powyższy teren.

 • Informowanie mieszkańców podczas służby obchodowej o przedsięwzięciu, efektach działania. Gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami.

 • Umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych, aby rozreklamować i rozpowszechnić informacje o przedsięwzięciu.

 • Propagowanie planu działań priorytetowych podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin.

 • Działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Wydziału Prewencji. W szczególności z asystentem do spraw nieletnich Komisariatu Policji w Łapach.

 • Kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

 • W przypadku ustania pandemii koronawirusa w trakcie spotkań z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach oraz Szkoły Podstawowej w Łapach przy ulicy Matejki, Polna - prowadzenie działań profilaktycznych związanych z uzależnieniem od alkoholu .

 • Aktywizacja mieszkańców sąsiednich bloków do wspólnych działań. Reagowanie na bieżąco na wykroczenia oraz negatywne zachowania.

 • Prowadzenie dalszych działań przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łapach w rejonie sklepu, ze szczególnym uwzględnieniem na wykroczenia porządkowe. W przypadku dalszego gromadzenia się młodzieży, która popełnia wykroczenia, nawiązanie współpracy z Urzędem Miejskim w Łapach, w celu zamontowania we wskazanym miejscu kamer monitoringu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach – wnioski do Urzędu Miejskiego w sprawie zainstalowania monitoringu we wskazanym miejscu.

 • Przedstawiciele Wspólnot osiedlowych – rozpropagowanie wśród mieszkańców Planu Działania Priorytetowego.

 • Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach, Szkoła Podstawowa numer 1 w Łapach- spotkania z uczniami, prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień.

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach- sporządzanie wniosków na leczenie w przypadku ujawnienia osób dorosłych uzależnionych od alkoholu.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i nadużywających alkohol .

 • Samorząd lokalny – nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku.

ulice:

Łapy (ulice: Bagno, Barwikowska, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Chełmońskiego, Cybisa, Cygańskiego, Czeladnicza, Dolna, Dunikowskiego, Fałata, Gen. Maczka, Gierymskiego, Gliniana, Głucha, Goździkowska, Grottgera, Kardynała Wyszyńskiego, Kłosowa, Konwaliowa, Korczaka, Kossaka, Krańcowa, Kraszewskiego, Leśnikowska, Łanowa, Łąkowa, Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Mokra, Mostowa, Nikifora, Odległa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pankiewicza, Parkowa, Piaskowa (nr 4, nieparzyste  11 do końca), Piłsudskiego, Płonkowska, Przechodnia, Puchalskiego, Północna, Rzemieślnicza, Różana, Siedleckiego, Sikorskiego, Sławińskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Strażacka, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Śliska, Tuwima, Wąska, Witkacego, Wodzickiego, Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zachodnia, Żabia, Żniwna, Żytnia)

 

Rejon dzielnicowego numer 57:

młodszy aspirant Adam Malecki

e-mail: dzielnicowy.lapy5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 177

telefon stacjonarny 47 71 282 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zagrożenie występuje w rejonie bloku mieszkalnego w Łapach przy ulicy Długiej 68a , w godzinach popołudniowych i wieczornych, we wszystkie dni tygodnia. We wskazanym miejscu gromadzą się osoby, które popełniają wykroczenia porządkowe, takie jak: zakłócenia spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego i zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem ograniczenia zjawisk niepożądanych.

 • Systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego. Zlecenie tego zadania dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach. Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia.

 • Wnioski do Urzędu Miejskiego w przypadku zakłóceń porządku publicznego w rejonie sklepu przy ulicy Długiej 70.

 • Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zainteresowanie się sytuacją osób nadużywających alkoholu, bądź nagminnie popełniających wykroczenia.

 • Aktywizacja lokalnej wspólnoty mieszkaniowej.

 • Nawiązanie współpracy z właścicielem sklepu, przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, radnymi z Urzędu Miejskiego w Łapach.

 • Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami na temat powyższego problemu;

 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań z lokalną społecznością o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenia nowych pomysłów.

 • Umieszczanie informacji na tablicach informacyjnych Spółdzielni mieszkaniowych dotyczących planu priorytetowego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach- rozmowa z radnymi i urzędnikami w kwestii monitoringu

 • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Długa 68 - „Domy”, Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A – informowanie mieszkańców.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ulica Główna 50- wnioski na temat osób nadużywających alkohol. Spotkania z pracownikami socjalnymi.

miejscowości:

Łapy (ulice: Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, Czerwonego Krzyża, Długa, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Jasna, Jastrzębia, Kamieńskiego „Huzara”, Kasprzaka, Konopnickiej, Krucza, 3 Maja, 11-go listopada, Mała, Nadnarwiańska, Nilskiego – Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Parafialna, Piękna, Piotrowskiego, Południowa, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia, Żurawia, Żwirki i Wigury), Łapy Dębowina, Łapy Szołajdy

 

Rejon dzielnicowego numer 58:

Starszy Dzielnicowy

starszy aspirant Przemysław Wróblewski


 

 

 

e-mail: dzielnicowy.lapy2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 179

telefon stacjonarny 47 71 282 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zagrożenie występuje na terenie placu zabaw i boiska Orlik w Szkole Podstawowej numer 3 w Łapach, przy ulicy Letniej 1 w godzinach 16:00 – 23:00, we wszystkie dni tygodnia. W wyżej wymienionym miejscu gromadzi się młodzież, która popełnia wykroczenia porządkowe, takie jak: zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, dewastacja mienia oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, dyrekcji szkoły i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych. Dodatkowo, sporządzenie katalogu obowiązków skierowanych do właściciela przyległego sklepu, dotyczących przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
 • Zlecenie odpowiednich zadań dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach. Ich celem będzie ograniczenie zjawisk niepożądanych.
 • Przeprowadzenie szeregu spotkań na temat powyższego zagrożenia. Podnoszenie świadomości osób przebywających, co do sposobu wyjścia z uzależnienia.
 • Systematyczna kontrola w ramach obchodu rejonu służbowego i weryfikacja zagrożenia. Ponadto bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia, a w uzasadnionych przypadkach kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Białymstoku.
 • W uzasadnionych przypadkach wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zainteresowanie się sytuacją wyżej wymienionych osób. Kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach celem skierowania na leczenie od uzależnienia alkoholowego.
 • Spotkanie z sołtysem Maciejem Michno.
 • Spotkanie z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Łapach przy ulicy Letniej, która znajduje się w sąsiedztwie miejsca zagrożonego, dotyczące omawianego zagadnienia.
 • Kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach – zaproponowanie katalogu obowiązków
 • Sołtys Gąsówka Stara – rozpropagowanie katalogu obowiązków
 • Samorząd lokalny – nawiązanie współpracy
 • Rada Gminy i mieszkańcy – rozpowszechnienie informacji

miejscowości:

Łapy (Osse) (ulice: Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa), Uhowo (1 –go Maja, Białostocka, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Rzeczna, Spokojna, Sportowa, Strażacka, Surażska, Szkolna, Zdrojowa), Bokiny, Daniowo Duże, Daniowo Małe, Gąsówka – Oleksin, Gąsówka Osse, Gąsówka, Skwarki, Gąsówka Somachy, Gąsówka Stara (ulice: Asnyka, Kasprowicza, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Surażska, Wańkowicza, Żeromskiego, Gąsówka Stara Kolonia), Łapy – Łynki (ulice: Kombatantów), Łapy Kołpaki, Łapy Korczaki, Łapy Pluśniaki, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kozły, Płonka Kościelna, Płonka Matyski, Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki, Wólka Waniewska

 

Rejon dzielnicowego numer 59:

młodszy aspirant Artur Namankiewicz

 

 

e-mail: dzielnicowy.lapy8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 180

telefon stacjonarny 47 71 282 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zagrożenie występuje w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego w miejscowości Brzozowo Stare 34, w godzinach 8.00-18.00, od poniedziałku do soboty. We wskazanym miejscu dochodzi do spożywana alkoholu w miejscu objętym zakazem, używania słów nieprzyzwoitych, zaśmiecania. Ponadto, osoby przebywające w tym rejonie nie przestrzegareżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem Covid-19.  

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego i zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska, spożywania alkoholu, ale również nieprzestrzegania reżimu sanitarnego. Podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, gromadzenie nowych pomysłów.

 • Umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych, aby rozpowszechnić informacje o przedsięwzięciu.

 • Kontrola przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łapach rejonu sklepu w miejscowości Brzozowo Stare 34.

 • Kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poświętnym – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol.
 • Miejska Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnym – sporządzanie wniosków na leczenie.
 • Właściciel sklepu – nawiązanie współpracy, przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących spożywania alkoholu jak i obostrzeń w związku z pandemia.

 

miejscowości:

Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo Solniki, Brzozowo Stare, Chomizna, Dzierżki, Dzierżki Ząbki, Gabrysin, Gołębie, Grochy, Józefin, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ocioski, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Liza Nowa, Liza Stara, Łukawica, Marynki, Pietkowo I, Pietkowo II, Porośl Głuchy, Porośl Wojsławy, Poświętne, Turek, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wołkuny, Zdrody Nowe, Zdrody Stare

 

Rejon dzielnicowego numer 60:


aspirant Daniel Bączek

 

e-mail: dzielnicowy.lapy1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 181

telefon stacjonarny 47 71 282 03

Punkt przyjęć interesanta:
Suraż ulica Bielska 17
każdy czwartek miesiąca w godz. 9:30-12:30

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zagrożenie występuje w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Doktorce 41, w godzinach 7.00-17.00, od poniedziałku do niedzieli. W wyżej wymienionym rejonie dochodzi do spożywana alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłóceń spokoju i porządku publicznego, używania słów nieprzyzwoitych, zaśmiecania. Dodatkowo ,osoby przebywające w tym rejonie, nie przestrzegają reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem Covid-19.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawisk, takich jak: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku.

 • Podniesienie świadomości osób, które przebywają w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

 • Aktywizacja innych w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby.

 • Wystąpienie do właściciela sklepu z wnioskiem o umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu

 • Wobec osób spożywających alkohol, sporządzanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na przymusowe leczenie.

 • Wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu i funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Łapach, przeprowadzenie szeregu akcji w rejonie sklepu z naciskiem na wykroczenia porządkowe oraz pod kątem przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

 • Kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Surażu – w przypadku ujawnienia osób spożywających alkohol, sporządzanie wniosków na przymusowe leczenie.

 • Właściciele oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe). Zobligowanie do umieszczenia informacji w obrębie sklepu o zakazie spożywania alkoholu.

 • Rada Gminy i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami. Informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.

 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze.

miejscowości:

Baranki, Bogdanki, Czerewki, Doktorce, Dorożki, Końcowizna, Kożany, Kowale, Lesznia, Pańki, Rynki, Suraż (ulice: 11 – go Listopada, Białostocka, Bielska, Ciesielska, Cmentarna, Graniczna, J. Piłsudskiego, Kościelna, Mostowa, Osiedlowa, Polna, Rybna, Rynek Kościelny, Szkolna, Tatarska, Zabłudowska, Zagumienna, Zakościelna), Simuny, Średzińskie, Wojszki, Zajączki, Zaleskie, Zawyki Ferma, Zimnochy 

 

Rejon dzielnicowego numer 61:

 

Starszy Dzielnicowy
aspirant sztabowy Mariusz Gąsowski

e-mail: dzielnicowy.lapy3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 183

telefon stacjonarny 47 71 282 03

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zagrożenia występują na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Turośń Dolna, w rejonie boiska oraz placu zabaw, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 19:00-23:00. W wyżej wymienionym miejscu gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem. Dodatkowo, popełniają wykroczenia porządkowe, takie jak: zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie oraz dewastacja mienia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, dyrekcji szkoły i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska, spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

 • Aktywizacja innych służb, w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby.

 • Sporządzanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec osób spożywających alkohol, celem skierowania na przymusowe leczenie.

 • Wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu i funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Łapach, przeprowadzenie szeregu działań w rejonie szkoły. Zwrócenie uwagi na wykroczenia porządkowe.

 • Kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Szkoła Podstawowa w Turośń Dolna– podnoszenie świadomości o zagrożeniach wśród młodzieży szkolnej.

 • Sołectwa, samorząd lokalnyrozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców, nawiązanie współpracy i poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku. Pozyskanie funduszy na zakup tabliczek informacyjnych. Umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze.

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Surażu – w przypadku ujawnienia osób spożywających alkohol, sporządzanie wniosków na przymusowe leczenie

miejscowości:

Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Niecki, Pomigacze, Piećki, Stoczki, Turośń Dolna, Turośń Kościelna (ulice: Białostocka, Dworska, Lipowa, Wysokie)

 

Rejon dzielnicowego numer 62: 

aspirant Kazimierz Twarowski

e-mail: dzielnicowy.lapy9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 184

telefon stacjonarny 47 71 282 37

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zagrożenia występują w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego w miejscowości Trypucie 54, w godzinach 14.00-22.00, od poniedziałku do soboty. W wyżej wymienionym rejonie dochodzi do grupowania się młodzieży i osób, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem. Osoby te również zaśmiecają przyległy teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, sołtysa i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja karty zadań doraźnych.

 • Systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego oraz przez policjantów z Komisariatu Policji w Łapach. W przypadku ujawnienia wykroczeń, bezwzględne reagowanie.

 • Wystąpienie do właściciela sklepu z wnioskiem o umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu oraz o zamontowanie kamer monitoringu.

 • Profilaktyczne spotkania z młodzieżą pobliskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej.

 • Kontrole pobliskiego sklepu sprzedającego alkohol.

 • Spotkanie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – propozycja wspólnych działań.

 • Działania z dzielnicowymi przyległych rejonów.

 • Spotkanie z sołtysem i mieszkańcami celem propagowania wśród społeczności lokalnej postaw czujności sąsiedzkiej i świadomości właściwych sposobów reagowania na zagrożenia .

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w przypadku ujawnienia osób spożywających alkohol sporządzanie wniosków na przymusowe leczenie.
 • Właściciele oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe). Zobligowanie do umieszczenia informacji w obrębie sklepu o zakazie spożywania alkoholu i ewentualnych kamer monitoringu.
 • Rada Gminy i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami. Informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem
 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy. Poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku. Umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze.

 

miejscowości:

Baciuty Kolonia, Baciuty Stacja, Baciuty Wieś, Barszczówka, Dobrowoda, Markowszczyzna, Tołcze (ulice: Kwiatowa), Topilec, Topilec Kolonia, Trypucie, Zalesiany, Zawady, Niewodnica Korycka (ulice: Bajkowa, Dębowa, Jodłowa, Kościuszki , Kwiatowa, Leśna, Makowa, Nadrzeczna, Olchowa, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna, Wesoła, Wiosenna, Zagumienna, Ziołowa), Niewodnica Kościelna (ulice: 26 Pułku Piechoty LWP, Brzozowa, Bukowina, Cedrowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Gajowa, Graniczna, Grzybowa, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna Polana, Łąkowa, Miętowa, Mostowa, Myśliwska, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Podleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Środkowa, Świerkowa, Topole, Trakt Napoleoński, Wczasowa, Zaułek, Zdrojowa)

 

Rejon dzielnicowego numr 63:

sierżant sztabowy Marcin Konopko

 

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.lapy4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 185

telefon stacjonarny 47 71 282 37

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zagrożenia występują w rejonie sklepu spożywczo-monopolowego w miejscowości Brończany, w godzinach 7-21, od poniedziałku do niedzieli. We wskazanym rejonie dochodzi do spożywana alkoholu w miejscu objętym zakazem. Popełniania wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócenia spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu. Podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia. Aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby.

 • Wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu.

 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania.

 • Gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych.

 • Umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych, aby rozpowszechnić i rozreklamować informacje o przedsięwzięciu.

 • Kontakt z kierownictwem oraz personelem sklepu w Brończanach pod kątem przypomnienia obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu małoletnim oraz osobom nietrzeźwym.

 • Kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnymw przypadku ujawnienia osób spożywających alkohol sporządzanie wniosków o przymusowe leczenie.

 • Właściciele oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe). Zobligowanie do umieszczenia informacji w obrębie sklepu o zakazie spożywania alkoholu.

 • Rada Gminy i mieszkańcy- rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.

 • Samorząd lokalny- nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku.

miejscowości:

Biele, Brończany, Hermanówka, Hołówki Duże, Hołówki Małe, Hryniewicze, Iagnatki (ulice: Gajowa, Jagodowa, Kręta, Kwiatowa, Malinowa, Miła, Piękna, Pogodna, Poziomkowa, Przemysłowa, Sosnowa, Spokojna, Wspólna, Zacisze), Janowicze, Janowicze Kol., Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Dolny Kol., Juchnowiec Górny (ulice: Białostocka, Osiedlowa, Szkolna), Juchnowiec Kościelny (ulice: Brzozowa, Jaśminowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, Plac królowej Rodzin, Rumiankowa, Słonecznikowa), Klewinowo, Koplany, Koplany Kol., Lewickie, Lewickie Kol., Lewickie Stacja, Niewodnica  Narg. Kol., Ogrodniczki, Rostołty, Rumejki, Szerenosy, Śródlesie (ulice: Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Leszczynowa, Myśliwska, Podleśna, Sosnowa, Świerkowa, Tryczówka, Wólka, Złotniki)

 

 

POSTERUNEK POLICJI W CHOROSZCZY

ul. Lipowa 2, tel. +48 47712 82 12

Kierownik - asp. szt. Dariusz Kalisty

tel. 606 414 040

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 64:

 aspirant Adam Bartnicki

e-mail:dzielnicowy.choroszcz1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 199

telefon stacjonarny 47 71 241 53

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie ciszy nocnej, zakłócanie porządku publicznego , zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w rejonie ulicy Powstania Styczniowego 26 w Choroszczy w rejonie sklepu „ Żabka” oraz przyległego bloku nr 8, w godzinach 18:00- 00:00 przez osoby przebywające na parkingu przed sklepem.

.Źródło informacji o zagrożeniu:

zagrożenie było zgłaszane  na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • dokonywanie sprawdzeń rejonu sklepu oraz przyległego bloku nr 8 znajdującego się w Choroszczy przy ulicy Powstania Styczniowego w ramach wykonywanych czynności służbowych. Ujawnianie sprawców wykroczeń porządkowych, w razie ujawnienia nieprawidłowości powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choroszczy, sporządzić KZD.
 • kontynuacja w/w działań, bądź też ich modyfikacja celem osiągnięcia w/w założeń, w ramach potrzeb przeprowadzić działania mające na celu eliminacje w/w zagrożeń.
 • w zależności od poczynionych ustaleń, w razie potrzeby przeprowadzić wspólne działania z dzielnicowym przyległego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Informowanie mieszkańców o przedsięwzięciu, zgłaszaniu niewłaściwych zachowań min. na opisanym wyżej odcinku drogi oraz negatywnych zachowań w rejonie sklepu Żabka.
 • Informowanie MGOPS w Choroszczy , GKRPA w Choroszczy , o zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu spożywających alkohol.
 • Informowanie właściciela sklepu o zakazie sprzedawania alkoholu osobom nietrzeźwym.

miejscowości:

Choroszcz (ulice: 3 – go Maja, Akacjowa, Al. Niepodległości, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Baczyńskiego, Berlinga, Białostocka, Branickiego, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Chodkiewicza, Dominikańska, Dzika, Klonowa, Kolonia Gaj, Konwaliowa, Kościuszki, Kraszewskiego, Kruszewska, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Mickiewicza, Narwińska, Ogrodowa, Paca Stefana Mikołaja, Pieściuka, Piłsudskiego, Piskowa, Plac Brodowicza, Podleśna, Powstania Styczniowego, Raginisa, Rybacka, Rynek 11 – go Listopada, Rumiankowa, Sarosieka Mieczysława, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spławikowa, Sportowa, Szkolna, Szpitalna, Szyszkowizna, Świerkowa, Traugutta, Warszawska, Wędkarska, Wodociągowa, Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zaczerlańska, Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Żeromskiego, Żółtkowska)

 

Rejon dzielnicowego Nr 65:

  

aspirant Robert Modzelewski

e-mail: dzielnicowy.choroszcz2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 200

telefon stacjonarny 47 71 241 53

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w rejonie murowanej wiaty za świetlicą wiejską w Izbiszczach. W tym rejonie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak: dopuszczanie się wybryków nieobyczajnych, używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie. Najczęściej mieszkańcy wsi Izbiszcze, gromadzą się w przedmiotowym miejscu w godzinach wieczornych 20:00-00:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zagrożenie było zgłaszane  na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Dokonywanie sprawdzeń rejonu sklepu podczas wykonywania czynności służbowych, ujawnianie i legitymowanie osób spożywających alkohol, reagowanie na popełniane wykroczenia porządkowe.
 • Wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Choroszczy z wnioskiem o utworzenie regulaminu korzystania z wiaty,
 • Działania mające na celu eliminację zjawiska spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, tj: podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu, co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • Ewentualne wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu.
 • Aktywizacja Sołtysa wsi Izbiszcze do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • Kontynuacja w/w działań, bądź też ich modyfikacja celem osiągnięcia w/w założeń.
 • Działania j.w. oraz ocena realizacji określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Właściciel wiaty tj. Urząd Miejski w Choroszczy – utworzenie regulaminu korzystania z wiaty i umieszczenie go na terenie wiaty w widocznym miejscu.
 • Sołtys miejscowości Izbiszcze – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ewentualna pomoc przy uprzątnięciu zaśmieconego terenu.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy – rozpatrywanie ewentualnych wniosków o leczenie odwykowe osób stale spożywających napoje alkoholowe w miejscach objętych zakazem.

miejscowości:

Babino, Dzikie, Dzikie Kolonia, Gajowniki, Izbiszcze, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Pańki, Rogowo, Rogowo Kolonia, Rogowo Majątek, Rogówek, Ruszczany, Śliwno, Zaczerlany, Złotoria, Żółtki, Żółtki Kolonia

 

Rejon dzielnicowego Nr 66:

aspirant Beata Wyżykowska

 

e-mail: dzielnicowy.choroszcz4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 201

telefon stacjonarny 47 71 241 53                  

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez właścicieli w m. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. Całodobowo, we wszystkie dni tygodnia psy biegające bez nadzoru, jak też psy bezpańskie. Stwarzają zagrożenie dla osób oraz innych zwierząt. Niektóre psy nie posiadają aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie. .

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne dzielnicowego. oraz zgłoszeń mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Spotkanie z Sołtysem wsi Dobrzyniewo Duże oraz pracownikiem Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym.
 • Przeprowadzenie wspólnych działań wraz z pracownikiem Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.
 • Informowanie o założeniach Planu Działania Priorytetowego podczas spotkań z mieszkańcami oraz odwiedzin rodzin, sprawdzanie rejonu m. Dobrzyniewo Duże podczas obchodu. Uświadamianie społeczności lokalnej o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania przepisów, reagowanie na popełniane wykroczenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym – działanie w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 roku; przeprowadzenie wspólnych działań dot. informowania społeczności o przedsięwzięciu.
 • Sołtys m. Dobrzyniewo Duże - współpraca w kwestii informowania mieszkańców o przedsięwzięciu; informowanie Policji w przypadkach ujawnionych nieprawidłowości przy trzymaniu zwierząt, bądź też posiadanych informacji o braku szczepień p/wściekliźnie.

miejscowości:

Fasty (ulice: Bajeczna, Białostocka, Dobra, Dobrzyniewska, Dzikowska, Hydroforowa, Leśna, Ładna, Łyskowska, Osiedlowa, Pogodna, Polonijna, Przytorowa, Rolna, Skrajna, Słoneczna, Szosa Knyszyńska, Wiosenna, Zajazd), Nowe Aleksandrowo (ulice: Dominika, Kościelna, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Pogodna, Polna, Promienna, Radosna, Słoneczna, Spacerowa, Wiosenna, Wiśniowa), Dobrzyniewo Fabryczne (ulice: Dębowa, Dworska, Gajowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Królewska, Lipina, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Parkowa, Świerkowa, Zamkowa), Dobrzyniewo Duże (ulice: Białostocka, Czterech Wiatrów, Dębowa, Ełcka, Klonowa, Klubowa, Kościelna, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Podleśna, Polna, Sadowa, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Zagórna, Żwirowa), Bohdan, Borsukówka, Chraboły, Dobrzyniewo Kościelne, Gniła, Jaworówka, Kobuzie, Kopisk, Krynice, Kozińce, Kulikówka, Leńce, Letniki, Nowosiółki, Obrubniki, Ogrodniki, Pogorzałki, Podleńce, Ponikła, Rybaki, Szaciły, Zalesie

 

 

 POSTERUNEK POLICJI W TYKOCINE

                 ul.Stary Rynek 2, tel. 47 71 141 70

              Kierownik -  st. asp. Krzysztof Pawluczuk

                               telefon stacjonarny 47 711 41 70

                                     telefon komórkowy 696 471 355

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 67:


młodszy aspirant Grzegorz Hećman

e-mail: dzielnicowy.choroszcz3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 202

telefon stacjonarny 47 71 141 72

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczo monoplowego w miejscowości Tykocin ul.Stary Rynek 14.Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,wszczynanie burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów,jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakółcenie spokoju i porządku publicznego

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • działania ukireunkowane na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale rówież podniesienie świadomości osób spożywających w tym mjescu co do sposobów wyjscia z uzależnienia.
 • aktywacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przybawające
 • wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych celem skierowanie na leczenie od uzleżnienia od alkoholu,Sądu rodzinnego i Nieletnich o wgląd sytuację rodzinną
 • spotkania z mieszkańcami -zorganizwoanie np.mini debaty społecznej
 • informacje mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,efektach działania,gromadzenie nowych pomysłow oraz nawiążanie kontaktów z władzami lokalnymi,
 • umieszczenie infromacji na tablicach informacyjnych
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu
 • działania oraz ewaluacja

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminny w Tykocinie-informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami

Gminny Ośrodek Pomocy w Tykocinie-zaintersowanie się sytuacją osób przebywających w/w miejscu i spożywaniu alkoholu

Właściciel oraz personel sklepu spożywczo-monopolowego w Tykocie ul.Stary Rynek 14-przypomnienie obowiązujących przepisów dot.sprzedaży alkoholu (małoletni,osoby nietrzeźwe)

miejscowości:

Tykocin (ulice: 11-go Listopada, Bernardyńska, Browarna, Choroszczańska, Gasztołda, Glogera, Górnickiego, Holendry, Jordyka, Kaczorowska, Kolonia Kaczorowo, Klasztorna, Kochanowskiego, Kombatantów, Kozia, 27-go Maja, Nadkanalna, Kolonia Nowe Miasto, Ogrodowa, Piekarska, Piłsudskiego, Plac Czarnieckiego, Puchalskiego, Poświętna, Sokołowska, Stary Rynek, Wiesiołowskiego, Zacerkiewna, Zagumienna, Zatylna, Złota), Bagienki, Broniszewo, Dobki, Hermany, Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice Lipniki, Kapice Stare, Kiślaki, Krosno, Leśniki, Lipniki, Łaziuki, Łazy Duże, Łazy Małe, Łopuchowo, Nieciece, Pajewo, Piaski, Popowlany, Radule, Rzędziany, Saniki, Sawino, Siekierki, Sierki, Słomianka, Sępiki, Stelmachowo, Stelmachowo Kolonia, Szafranki, Szelągówka Osada Leśna, Tatary, Żuki.

 

Rejon dzielnicowego Nr 68:

sierżant Przemysław Maliszewski

 

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.choroszcz5@bk.policja.gov.pl

 telefon komórkowy 601 504 322

 telefon stacjonarny 47 71 141 74

 

 

 

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psów oraz zwierząt gospodarskich przez mieszkańców gminy Zawady. Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak: wypuszczanie psów poza posesję, nieodpowiednie zabezpieczenie posesji, wskutek czego zwierzę wychodzi na teren miejscowości bez właściciela..

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie katalogu obowiązków skierowanych do właścicieli psów oraz zwierząt gospodarskich dotyczących zachowania środków ostrożności przy ich trzymaniu. Przesłanie powyższego pisma do Urzędu Gminy Zawady oraz Sołtysów miejscowości w Gminie Zawady, celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców.
 • Dokonywanie sprawdzeń rejonu miejscowości gminy Zawady, podczas wykonywania czynności służbowych. Legitymowania właścicieli zwierząt, reagowanie na wykroczenia porządkowe.
 • Współpraca z Urzędem Gminy Zawady w celu propagowania konieczności zachowywania ostrożności przy trzymaniu zwierząt.
 • Kontynuacja w/w działań, przekazanie informacji władzom Gminy Zawady cele omawiania zagadnienia na sesjach Rady Gminy Zawady.
 • Kontynuacja w/w działań, ewentualna ich modyfikacja celem osiągnięcia w/w założeń oraz ocena realizacji określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Zawady - zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat obowiązujących przepisów dotyczących zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt poprzez umieszczanie informacji na terenie budynku Urzędu Gminy.
 • Sołtysi - zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat powyższych przepisów podczas spotkań z mieszkańcami miejscowości.

miejscowości:

Zawady (ulice: Akacjowa, Kościuszki, Młynowa, Plac Wolności, Sienkiewicza, Wesoła), Zawady Borysówka, Zawady Kolonia, Zawady Stare, Cibory Chrzczony, Cibory Gałeckie, Cibory Kołaczki, Cibory Krupy, Cibory Marki, Cibory Witki, Góra Strękowa, Konopki Klimki, Konopki Pokrzywnica, Krzewo Plebanki, Kurpiki, Łaś Toczyłowo, Maliszewo Łynki, Maliszewo Perkusy, Nowe Chlebiotki, Nowe Grabowo, Nowe Krzewo, Rudniki, Stare Chlebiotki, Stare Grabowo, Stare Krzewo, Strękowa Góra, Targonie Krytuły, Targonie Wielkie, Targonie Wity, Wieczorki