Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Wasilkowie

KOMISARIAT POLICJI W WASILKOWIE

ulica Dworna 4 16-010 Wasilków 

telefon stacjonarny 47 71 340 34

 

 

 

Rejon dzielnicowego numer 69:

młodszy aspirant Natalia Czeszczewik

e-mail: dzielnicowy.wasilkow1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 789 218 169

telefon stacjonarny 47 713 92 18

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw znajdującym się na terenie przedszkola w Wasilkowie przy ul. Sienkiewicza 24 w godz. 17:00 – 0:00 gromadzi się młodzież, która poprzez używanie słów wulgarnych zakłóca porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom. Ponadto w tym miejscu dochodzi do palenia papierosów, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje;

 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie sprawców wykroczeń.

 • nawiązanie współpracy z zarządcą terenu czyli Dyrektorem Przedszkola celem właściwego zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych,

 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń.

 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pedagog ze Szkoły Podstawowej w Wasilkowie ulica Mickiewicza 2 – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,

 • Dyrekcja Przedszkola Wasilków uliza Sienkiewicza 24 - zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych, kontrola nagrań monitoringu p/k osób popełniających wykroczenia porządkowe.

ulice:

Wasilków (ulice: 11-go Listopada, Bagienna, Białostocka, Bociania, Ciemna, Cisowa, Czysta, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dereniowa,  Dmowskiego, Dworna, Gajna, Godlewskiego, Grodzieńska, Jana Pawła II, Jagodowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kryńska, Krzywa, Ks. Rabczyńskiego, Leśna, Mickiewicza, Nadawki, Nadrzeczna, Nowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Plater, Pogodna, Prosta, Prusa, Rondo Św. Krzysztofa, Równoległa, Rydza Śmigłego, Rynek Kilińskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skrzatów, Słoneczna, Słowackiego, Sosnkowskiego, Sportowa, Stawowa, Supraślska, Ukośna, Witosa, Wyszyńskiego, Zaułek, Żeromskiego).

 

Rejon dzielnicowego numer 70:

Starszy Dzielnicowy

starszy aspirant Karol Januszko

e-mail: dzielnicowy.wasilkow2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 188

telefon stacjonarny 47 713 92 07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczego w Sochoniach przy ul. Bohaterów Monte Casino 1 codziennie w godzinach 8.00-22.00 gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają i zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania dzielnicowego i informacji od mieszkańców.

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych dotyczącej występującego zagrożenia,

 • nawiązanie współpracy z Sołtysem Wsi Sochonie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także okolicznymi mieszkańcami,

 • przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Sołtys Wsi Sochonie – pozyskiwanie informacji co do osób najczęściej przebywających we wskazanym rejonie i spożywających alkohol,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wasilkowie – występowanie z wnioskiem o leczenie odwykowe osób które nagminnie będą spożywać alkohol w rejonie sklepu, rozważenie wspólnych kontroli punku sprzedaży alkoholu w przypadku naruszeń przepisów co do sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym,
 • Personel sklepu z alkoholem – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu, stały kontakt z dzielnicowym rejonu i rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczącej zagrożenia.

 

miejscowości:

Dąbrówki (ulice: Dębowa, Dworna, Gajowa, Gruntowa, Klonowa, Krótka, Leśna, Nadawki, Nadrzeczna, Ostra Góra, Podgórna, Piaskowa, Radosna, Starowiejska, Tartaczna, Wesoła, Zdrojowa, Zimny Zdrój), Horodnianka, Jurowce (ulice: Augustowska, Białostocka, Dębowa, Dobra, Jaśminowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Malinowa, Polna, Przyleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Stroma, Świerkowa, Uskok, Wasilkowska, Wiązowa, Wierzbowa, Wiejska, Wiśniowa, Wjazd, Wschodnia, Zagórna), Katrynka, Kolonia Zaścianek, Kolonia Mostek, Małogruska, Nowodworce (ulice: 3 Maja, Bagnowska, Bociania, Brzozowa, Ceglana, Daliowa, Działkowa, Gajowa, Grzybowa, Gwiazdowska, Krynicka, Krzywe Góry, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Przytulna, Sadzawki, Skrajna, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Supraślska, Turowska, Wasilkowska, Wspólna, Zaciszna), Osowicze, Ożynnik, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie (ulice: Bohaterów Monte Cassino, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dębowa, Dorzeczna, Jeżynowa, Kaczorowskiego Ryszarda, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Krzywa, Leśna, Łąkowa, Mokra, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Ukośna, Polna, Porzeczkowa, Rogowo, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Spójna, Stawowa, Świerkowa, Transportowa, Wspólna), Studzianki (ulice: Akacjowa, 3 –go Maja, Białostocka, Brzozowa, Dębowa, Dworna, Gajna, Gościnna, Jagodowa, Konwaliowa, Krzywa, Lipowa, Łącznikowa, Łąkowa, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Nowa, Plażowa, Podgórna, Podleśna, Polna, Polonijna, Sokólska, Sosnowa, Spółdzielcza, Supraślska, Warszawska, Wasilkowska, Wesoła, Wichrowa, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście, Zapiecek, Zapieczki.

 

Rejon dzielnicowego numer 84:

młodszy aspirant Waldemar Grygieńcze

e-mail: dzielnicowy.wasilkow3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 187

telefon stacjonarny 47 713 92 18

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W zbiegu ulic Polnej oraz Kościelnej w Wasilkowie prowadzone jest przebudowa dróg oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych. Teren budowy ze wszystkich stron poprzedzają znaki pionowe B-1 tj. „zakaz ruchu”. Niestety osoby kierujące pojazdami, jak również kolumny pieszych notorycznie łamią przepisy wkraczając na teren budowy czym stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, zarówno własnego jak i osób wykonujących prace drogowe, często przy użyciu ciężkiego sprzętu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie oficjalnych pisemnych informacji przekazanych przez Urząd Miejski w Wasilkowie, jak również sygnałów napływających od okolicznych mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych,

 • podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje,

 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie sprawców wykroczeń,

 • wspólnie z dzielnicowym przyległego rejonu, zaplanowanie działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń.

 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miasta w Wasilkowie – nadzór nad prawidłowością przebiegu prac oraz kontrola właściwego zabezpieczenia terenu,

 • Pracownicy i właściciele okolicznych sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych – informowanie lokalnej społeczności o możliwych konsekwencjach nie stosowania się do obowiązujących na terenie budowy przepisów.

ulice:

Wasilków (ulice: Akacjowa, Błękitna, Borsucza, Brzozowa, Cedrowa, Chabrowa, Dębowa, Dolna, Elektryczna, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Jałowcowa, Jaworowa, Jesionowa, Jurowiecka, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krucza, Kupiecka, Leszczynowa, Lipowa, Lisia, Łazienna, Łąkowa, Łukasza Górnickiego, Modrzewiowa, Ogrodowa, Olszowa, Orla, Orzechowa, Piaskowa, Piasta, Podleśna, Polna, Produkcyjna, Projektowana, Przejazdowa, Przemysłowa, Przytorowa, Rolna, Rzemieślnicza, Sokola, Sosnowa, Spożywcza, Staszica, Świerkowa, Wielobranżowa, Wierzbowa, Wiewiórcza, Wiśniowa, Wojtachowska, Wołowicza, Wspólna, Zachodnia, Zajęcza, Zakładowa, Zielona, Żurawia, Żwirowa).

 

POSTERUNEK POLICJI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ulica Marszałka Piłsudskiego 9, telefon stacjonarny 47 71 141 12

 

 

Kierownik 

młodszy aspirant Ziemowit Wróblewski

 

telefon komórkowy 694 407 999

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

 

 

Rejon dzielnicowego numer 71:

młodszy aspirant Marta Dzikiewicz

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 190

telefon stacjonarny 47 711 41 13

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu w rejonie sklepu ulica Torowej 11A w Czarnej Białostockiej. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 6.00–20.00 w czasie jego otwarcia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie zgłoszeń mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych.
 • zmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, podczas obchodu przez cały okres trwania planu działania priorytetowego;
 • nawiązanie kontaktu z osobą odpowiedzialną za kwestie informacyjne w Urzędzie Miasta w Czarnej Białostockiej w związku z objęciem danego miejsca planem działania priorytetowego;
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, nawiązanie współpracy  z dzielnicowym przyległego rejonu-wspólne kontrole;
 • propagowanie planu działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,
 • nawiązanie kontaktu z właścicielem sklepu-przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu małoletnim oraz osobom nietrzeźwym;
 • nawiązanie kontaktu z członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Białostockiej.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • właściciel sklepu-nawiązanie kontaktu i przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu;
 • Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Białostockiej-kierowanie wniosków

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Bablika, Białostocka, Borówkowa, Gołębia, Jagodowa, Jeżynowa, Konopnickiej, Kosińskiego, Łąkowa, Malinowa, Piłsudskiego, Poziomkowa, Prusa, Rybacka, Sienkiewicza, Sportowa, Św. Huberta, Torowa, Zagórna, Zamiany, Żeromskiego, Żurawinowa).

 

Rejon dzielnicowego numer 72:

sierżant sztabowy Kamil Popławski

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 504 316 412

telefon stacjonarny 47 711 41 13

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się osób, które popełniają wykroczenia porządkowe takie jak spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie oraz niszczenie mienia należącego do miasta Czarna Białostocka. Zagrożenie ma miejsce w rejonie placu zabaw i siłowni przy ulicy Skórzanej w Czarnej Białostockiej w porze popołudniowej i wieczornej we wszystkie dni tygodnia. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem został wskazany przez Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej oraz mieszkańców Czarnej Białostockiej.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych;
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, podczas obchodu przez cały okres trwania planu działania priorytetowego;
 • kontakt z Urzędem Miejskim w Czarnej Białostockiej w celu nawiązania współpracy w zakresie wymiany informacji dotyczących ujawnionych wykroczeń oraz przypadków niszczenia mienia;
 • wspólne działania z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu w celu wyeliminowania negatywnych zachowań;
 • wystosowanie pisma do Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku o zwiększenie liczby patroli na terenie Czarnej Białostockiej. Przeprowadzenie wspólnych działań ukierunkowanych na ujawnianie i rozliczanie sprawców wykroczeń porządkowych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej-wymiana informacji dotyczących zdarzeń zaistniałych w rejonie placu zabaw przy ul. Skórzanej.

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Bromboszcza, Brzozowa, Brzozowy Mostek, Bukowa, Chabrowa, Cicha, Ciepła, Czajkowskiego, Dębowa, Dolna, Dreszera, Fabryczna, Gajowa, Gęsia, Grabowa, Jastrzębia, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Makowa, Marszałkowska, Mieszka I, Mickiewicza, Młynowa, Modrzewiowa, Ochotnicza, Ogrodowa, Olchowa, Orzeszkowej, Parkowa, Piękna, Podleśna, Pogodna, Polna, Różana, Skórzana, Słoneczna, Słowackiego, Sokólska, Sosnowa, Spokojna, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Tartaczna, Traugutta, Tulipanów, Wierzbowa, Wiosenna, Wrzosowa , Wybickiego, Zielona).

 

Rejon dzielnicowego numer 73:

sierżant sztabowy Kamil Popławski

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 191

telefon stacjonarny 47 711 41 14

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie terenów leśnych między posesjami przy ul. Cichej 6-8 w Czarnej Wsi Kościelnej dochodzi do grupowania się osób, w tym osób małoletnich zagrożonych demoralizacją. W wyniku popełnianych przez te osoby wykroczeń porządkowych ma miejsce zagrożenie pożarowe, w okolicy w bieżącym roku miały miejsce 3 sytuacje, w wyniku których doszło do zaprószenia ognia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem został zdiagnozowany na podsawie sygnałów mieszkanców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych,
 • nawiązanie kontaktu ze Strażą Leśną w Czarnej Białostockiej w celu podjęcia współpracy w zakresie wspólnych działań we wskazanym rejonie,
 • wspólne działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu w celu wyeliminowania negatywnych zachowań,
 • podjęcie próby ustalenia właścicieli działek na których dochodzi do grupowania się osób i przekazanie informacji o prowadzonych działaniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Leśna w Czarnej Białostockiej -wymiana informacji dotyczących zdarzeń zaistniałych na terenach leśnych oraz przeprowadzenia wspólnych działań.

 • Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej - stalenie właścicieli działek, na których dochodzi do grupowania się osób i stwarzania zagrożenia.

miejscowości:

Brzozowy Mostek, Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Chmielnik, Czarna Wieś Kościelna (ulice: Cicha, Górna , Leśna, Okrężna , Piękna, Ratowiecka, Sosnowa, Stawowa, Szapela, Szkolna, Świętojańska, Ustronie, Wesoła, Wierzbowa, Zacisze), Czumażówka – Gajówka, Jezierzysk, Karczmisko, Klimki, Kolonia Dworzysk, Kolonia Burczak, Kosmaty Borek, Lacka Buda, Łapczyn, Machnacz, Niemczyn, Ogóły, Oleszkowo, Ośrodek, Podniemczyn, Podzamczysk, Przewalanka, Ratowiec, Rogoziński Most – Gajówka, Ruda Rzeczka, Wilcza Jama, Wólka Ratowiecka, Zamczysk, Zdroje, Złota Wieś.

 

POSTERUNEK POLICJI W SUPRAŚLU

ulica Kościelna 2, telefon stacjonarny 47 71 141 63

 

Kierownik - aspirant Renata Brańska

telefon komórkowy 694 407 987

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego numer 74:

starszy sierżant Barbara Januszko

 

e-mail:

dzielnicowy.suprasl1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 192

telefon stacjonarny 47 711 41 63

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie bazaru miejskiego na ulicy Plac Kościuszki w Supraślu. Zagrożenie to występuje w szczególności weekendowo (piątek, sobota, niedziela) w godzinach 10-17 kiedy do miejscowości Supraśl przyjeżdżają turyści. We wskazanym miejscu kierujący nie stosują się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” oraz B2 „zakaz wjazdu”. Kierujący, którzy naruszają porządek prawny we wskazanym rejonie w znaczny sposób utrudniają ruch lokalny oraz praktycznie uniemożliwia dojazd do przystanku kierowcom autobusu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie licznych interwencji Policji, jak również na podstawie rozmów z mieszkańcami. Problem został również poruszony przez radą miejską gminy Supraśl.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych,
 • nawiązanie współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, nawiązanie współpracy z okolicznymi mieszkańcami,

 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie za popełnione wykroczenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Okoliczni mieszkańcy - informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, pozyskiwanie informacji.

miejscowości:

Supraśl (ulice: 11-go Listopada, 3 –go maja, Aleja Niepodległości, Bazylianów, Białostocka, Brzozówka, Budkiewicza i Ulmana, Cegielniana, Chodakowskiego, Chodkiewicza, Cieliczańska, Dolna, Dublaka, Grzybowa, Klasztorna, Klonowa, Kodeksu Supraskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Krasny Las, Ks. Stanisława Bujnowskiego, Ks. Biskupa Jaworowskiego, Ks. Stanisława Piotrowskiego, Ks. Ottona Sidorowicza, Leśna, Letniskowa, Lewitówka, Majowa, Mareckiego Ferdynanda, Modrzewiowa, ,Nowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Orla, Os. Robotnicze, Piaskowa, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Podleśna, Podsupraśl, Posterunkowa, Rymarka, Sarnia, Sławińskiego, Słowackiego, Sosnowa, Sowia, Spółdzielcza, Stanisława Stasica, Szkolna, Świerkowa, Uroczysko Pustelnia, Tartaczna, Topolowa, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla, Wróblewskiego, Zacherta, Zielona, Źródlana, Żurawia, Żwirki i Wigury.

 

Rejon Dzielnicowego numer 83:

młodszy aspirant Krzysztof Raszkiewicz

 e-mail: dzielnicowy.suprasl2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 606 112 472

telefon stacjonarny 47 711 41 63

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją, akty wandalizmu oraz zaśmiecanie w rejonie nowopowstałego placu zabaw, świetlicyi boiska ww miejscowości Ogrodniczki przy ulicy Białostockiej 57.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych.
 • nawiązanie współpracy z zarządcą wyżej wymienionego obiektu, celem właściwego oznakowania miejsca, ewentualnego minitoringu oraz wypracowania metody działania w przypadku naruszenia porządku prawnego,
 •  

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolenego w Ogrodniczkach-umieszczenie monitoringuobejmujacego wskazywany rejon,
 • Sołtys miejscowości Ogrodniczki - bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, przekazywanie ustaleń mieszkańcom za pośrednictwem sołtysa.

miejscowości:

Cieliczanka (ulica:Aroniowa, Borowinowa, Chabrowa, Fiołkowa, Makowa, Łubinowa, Paprociowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Tatarakowa, Uzdrowiskowa, Wawrzynkowa, Wiesiołkowa), Ciasne (ulice: Dobra, Polna, Serwitutowa, Słowikowa, Spacerowa, Sportowa, Urocza, Wczasowa, Wrzosowa, Zielona, Żurawinowa), Cegielnia, Czołnowo, Drugowszczyzna, Izoby, Jałówka, Karakule (ulice: Bagnowska, Karakule, Klasztorna, Kościelna, Krótka, Leśna, Olszowa, Osiedlowa, Poranna, Ptasia, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Tęczowa, Turystyczna, Wąska, Widokowa, Wycieczkowa, Zagumienna), Konne, Kopna Góra, Kozły, Kolonie, Krasne, Krasny Las, Krzemienne, Łaźnie, Międzyrzecze (ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Kozia, Górka, Młynowa, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Świerkowa), Ogrodniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Elektryczna, Graniczna, Iglasta, Jeziorna, Kamienna, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Piaskowa, Polna, Sosnowa, Szkolna, Wierzbowa, Zagórna, Żwirowa), Pieczonka Kol., Podjałówka, Podłaźcie, Podsokołda, Pólno, Sadowy Stok, Sokołda, Sowlany (ulice: Alejkowa, Cedrowa, Ładna, Łąkowa, Miodowa, Objazdowa, Oficerska, Przyjazna, Przyjemna, Sosenkowa, Sympatyczna, Św. Krzyża, Św.Marka, Truskawkowy Zakątek, Ułańska, Wiatrakowa, Wojskowa), Stary Majdan, Surażkowo, Turośl Kol., Woronicze, Zacisze, Zdroje Kol., Zielona

 

 
Powrót na górę strony