Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Wasilkowie

KOMISARIAT POLICJI W WASILKOWIE

ulica Dworna 4 16-010 Wasilków 

telefon stacjonarny 47 71 340 34

 

 

Rejon dzielnicowego numer 69:

młodszy aspirant Adam Śniadach

e-mail: dzielnicowy.wasilkow1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 789 218 169

telefon stacjonarny 47 713 92 18

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloków przy ul. Emilii Plater 1-2-3-4-5-5a w godz. 06:00 – 23:00 we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby popełniające wykroczenia porządkowe. Między blokami przy ul. Emilii Plater 2a mieści się sklep spożywczy, który jest otwarty przez wiele godzin we wszystkie dni tygodnia. Chętnie korzystają z tego okoliczni mieszkańcy spożywający alkohol na zewnątrz sklepu. Miejsce to jest notorycznie zaśmiecane, głównie butelkami po wypitych napojach wysokoprocentowych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów napływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje
 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież
 • nawiązanie współpracy z właścicielami/pracownikami pobliskich sklepów celem pogłębienia wiedzy o negatywnych zjawiskach występujących w przyległym rejonie
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Właściciele i pracownicy lokali prowadzących działalność gospodarczą w przyległym rejonie – wspólnie z dzielnicowym przekazywanie informacji przechodniom oraz klientom o zdiagnozowanym zagrożeniu jak również uczulenie na konsekwencje związane z popełnianymi wykroczeniami, pozyskiwanie nagrań z kamer monitoringu,
 • Urząd Miasta w Wasilkowie – podjęcie dialogu w celu oceny możliwości zagospodarowania terenu, który do tej pory ułatwia ludności bezkarne popełnianie wykroczeń

ulice:

Wasilków (ulice: 11-go Listopada, Bagienna, Białostocka, Bociania, Ciemna, Cisowa, Czysta, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dereniowa,  Dmowskiego, Dworna, Gajna, Godlewskiego, Grodzieńska, Jana Pawła II, Jagodowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kryńska, Krzywa, Ks. Rabczyńskiego, Leśna, Mickiewicza, Nadawki, Nadrzeczna, Nowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Plater, Pogodna, Prosta, Prusa, Rondo Św. Krzysztofa, Równoległa, Rydza Śmigłego, Rynek Kilińskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skrzatów, Słoneczna, Słowackiego, Sosnkowskiego, Sportowa, Stawowa, Supraślska, Ukośna, Witosa, Wyszyńskiego, Zaułek, Żeromskiego).

 

Rejon dzielnicowego numer 70:

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Karol Januszko

e-mail: dzielnicowy.wasilkow2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 188

telefon stacjonarny 47 713 92 18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Studziankach przy ul. Wasilkowskiej 16 znajduje się wiejski sklep spożywczo-przemysłowy. Bezpośrednio za sklepem znajduje się wiata, wokół której miejscowi mieszkańcy gromadzą się od godz. 12:00 i do późnych godzin wieczornych tj. 22:00 od poniedziałku do soboty spożywają alkohol zakupiony w sklepie obok. Teren wokół sklepu zaśmiecony jest licznymi pozostałościami po napojach alkoholowych tj. kapslami, puszkami i butelkami. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości natarczywie żebrzą i wzbudzają niepokój wśród innych klientów chcących zrobić codzienne zakupy.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie sygnałów napływających od mieszkańców oraz sołtysa wsi Studzianki.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,
 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież,
 • nawiązanie współpracy z właścicielami/pracownikami pobliskich sklepów celem pogłębienia wiedzy o negatywnych zjawiskach występujących w przyległym rejonie,
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Właściciele i pracownicy lokali prowadzących działalność gospodarczą w przyległym rejonie – wspólnie z dzielnicowym przekazywanie informacji przechodniom oraz klientom o zdiagnozowanym zagrożeniu jak również uczulenie na konsekwencje związane z popełnianymi wykroczeniami, pozyskiwanie nagrań z kamer monitoringu,
 • Urząd Miasta w Wasilkowie – podjęcie dialogu w celu oceny możliwości zagospodarowania terenu, który do tej pory ułatwia ludności bezkarne popełnianie wykroczeń

miejscowości:

Dąbrówki (ulice: Dębowa, Dworna, Gajowa, Gruntowa, Klonowa, Krótka, Leśna, Nadawki, Nadrzeczna, Ostra Góra, Podgórna, Piaskowa, Radosna, Starowiejska, Tartaczna, Wesoła, Zdrojowa, Zimny Zdrój), Horodnianka, Jurowce (ulice: Augustowska, Białostocka, Dębowa, Dobra, Jaśminowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Malinowa, Polna, Przyleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Stroma, Świerkowa, Uskok, Wasilkowska, Wiązowa, Wierzbowa, Wiejska, Wiśniowa, Wjazd, Wschodnia, Zagórna), Katrynka, Kolonia Zaścianek, Kolonia Mostek, Małogruska, Nowodworce (ulice: 3 Maja, Bagnowska, Bociania, Brzozowa, Ceglana, Daliowa, Działkowa, Gajowa, Grzybowa, Gwiazdowska, Krynicka, Krzywe Góry, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Przytulna, Sadzawki, Skrajna, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Supraślska, Turowska, Wasilkowska, Wspólna, Zaciszna), Osowicze, Ożynnik, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie (ulice: Bohaterów Monte Cassino, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dębowa, Dorzeczna, Jeżynowa, Kaczorowskiego Ryszarda, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Krzywa, Leśna, Łąkowa, Mokra, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Ukośna, Polna, Porzeczkowa, Rogowo, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Spójna, Stawowa, Świerkowa, Transportowa, Wspólna), Studzianki (ulice: Akacjowa, 3 –go Maja, Białostocka, Brzozowa, Dębowa, Dworna, Gajna, Gościnna, Jagodowa, Konwaliowa, Krzywa, Lipowa, Łącznikowa, Łąkowa, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Nowa, Plażowa, Podgórna, Podleśna, Polna, Polonijna, Sokólska, Sosnowa, Spółdzielcza, Supraślska, Warszawska, Wasilkowska, Wesoła, Wichrowa, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście, Zapiecek, Zapieczki.

 

Rejon dzielnicowego numer 84:

aspirant Waldemar Grygieńcze

e-mail: dzielnicowy.wasilkow3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 187

telefon stacjonarny 47 713 92 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie boiska „Orlik” w Wasilkowie przy ul. Wojtachowskiej 84 w godz. 12:00-22:00 we wszystkie dni tygodnia gromadzi się młodzież, która przegania z boiska młodsze dzieci, spożywa alkohol, pali papierosy i używa słów wulgarnych. Jest to miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców, a poprzez gromadzenie się osób popełniających wykroczenia zakłócany jest ład i porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie dialogu z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie wykroczeń
 • nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. Urzędem Miejskim w Wasilkowie celem zapewnienia lepszego nadzoru nad terenem
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach 12:00-22:00 działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennej służby,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miasta w Wasilkowie – konsultacje pod kątem zainstalowania kamer monitoringu obejmującymi swoim zasięgiem boisko wraz z przyległą infrastrukturą

ulice:

Wasilków (ulice: Akacjowa, Błękitna, Borsucza, Brzozowa, Cedrowa, Chabrowa, Dębowa, Dolna, Elektryczna, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Jałowcowa, Jaworowa, Jesionowa, Jurowiecka, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krucza, Kupiecka, Leszczynowa, Lipowa, Lisia, Łazienna, Łąkowa, Łukasza Górnickiego, Modrzewiowa, Ogrodowa, Olszowa, Orla, Orzechowa, Piaskowa, Piasta, Podleśna, Polna, Produkcyjna, Projektowana, Przejazdowa, Przemysłowa, Przytorowa, Rolna, Rzemieślnicza, Sokola, Sosnowa, Spożywcza, Staszica, Świerkowa, Wielobranżowa, Wierzbowa, Wiewiórcza, Wiśniowa, Wojtachowska, Wołowicza, Wspólna, Zachodnia, Zajęcza, Zakładowa, Zielona, Żurawia, Żwirowa).

 

POSTERUNEK POLICJI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ulica Marszałka Piłsudskiego 9, 

telefon stacjonarny 47 711 41 12

 

 

 

Kierownik 

aspirant Ziemowit Wróblewski

telefon komórkowy 694 407 999

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 - 14.00

 

Rejon dzielnicowego numer 71:

Starszy dzielnicowy

młodszy aspirant Marta Dzikiewicz

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 190

telefon stacjonarny 47 711 41 13

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie osiedla Buksztel w Czarnej Białostockiej w różnych godzinach mieszkańcy osiedla zgłaszają problem wałęsających się psów, a także psów przy trzymaniu których właściciele nie zachowują należytej ostrożności. Zagrożenie występuje od 6:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano podczas obchodu rejonu służbowego, poprzez interwencje, osobiste zgłoszenia urzędników Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego podczas obchodu przez cały okres trwania Planu Działań Priorytetowych
 • propagowanie planu działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań, odwiedzin rodzin oraz rozmów z mieszkańcami osiedla Buksztel
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym sąsiedniego rejonu w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk
 • nawiązanie współpracy z właściwym miejscowo lekarzem weterynarii, prezes AS, Urzędem Miejskim w Czarnej Białostockiej
 • wspólne działania z dzielnicowym przyległego rejonu w celu wyeliminowania wskazanego zjawiska

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej – informowanie Policji poprzez zaznaczenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa o każdym stwierdzonym przypadku popełniania wykroczenia z art. 77 kw
 • Lekarz weterynarii – w trakcie szczepień informowanie właścicieli psów o ich obowiązkach wynikających z trzymania zwierząt

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Bablika, Białostocka, Borówkowa, Gołębia, Jagodowa, Jeżynowa, Konopnickiej, Kosińskiego, Łąkowa, Malinowa, Piłsudskiego, Poziomkowa, Prusa, Rybacka, Sienkiewicza, Sportowa, Św. Huberta, Torowa, Zagórna, Zamiany, Żeromskiego, Żurawinowa).

 

Rejon dzielnicowego numer 72:

młodszy aspirant Kamil Popławski

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 504 316 412

telefon stacjonarny 47 711 41 13

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej w godz. 05:40 - 06:20, 13:40 - 14:20 i 21:40 - 22:20 od poniedziałku do piątku przemieszczają się osoby nietrzeźwe kierujące pojazdami mechanicznymi, osoby te jadą do pracy bądź wracają z pracy w lokalnych firmach znajdujących się na terenie Parku Przemysłowego przy ul. Fabrycznej 7 w Czarnej Białostockiej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano poprzez oficjalne pismo przesłane do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • wystosowanie pisma do Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku z dołączeniem aktualnie prowadzonej Karty Zadań Doraźnych w celu zwiększenia częstotliwości kontroli drogowych w rejonie ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej,
 • propagowanie planu działania priorytetowego podczas służby obchodowej i odwiedzin rodzin oraz rozmów z mieszkańcami Czarnej Białostockiej,
 • wspólne działania z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu w celu wyeliminowania negatywnych zachowań sukcesywnie przez cały okres trwania Planu Działań Priorytetowych,
 • wspólne działania z patrolem Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku lub z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku polegające na kontrolach stanu trzeźwości kierujących pojazdami dojeżdżających na zmiany i wracających ze zmian w pracy
 • wspólne działania z Strażą Ochrony Kolei w rejonie przejazdów kolejowych przy ul. Fabrycznej, Piłsudskiego i Brzozowy Mostek

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Ochrony Kolei w Białymstoku - w zakresie wspólnych działań w rejonie przejazdów kolejowych w rejonie ul. Fabrycznej, Piłsudskiego i Brzozowy Mostek

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Bromboszcza, Brzozowa, Brzozowy Mostek, Bukowa, Chabrowa, Cicha, Ciepła, Czajkowskiego, Dębowa, Dolna, Dreszera, Fabryczna, Gajowa, Gęsia, Grabowa, Jastrzębia, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Makowa, Marszałkowska, Mieszka I, Mickiewicza, Młynowa, Modrzewiowa, Ochotnicza, Ogrodowa, Olchowa, Orzeszkowej, Parkowa, Piękna, Podleśna, Pogodna, Polna, Różana, Skórzana, Słoneczna, Słowackiego, Sokólska, Sosnowa, Spokojna, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Tartaczna, Traugutta, Tulipanów, Wierzbowa, Wiosenna, Wrzosowa , Wybickiego, Zielona).

 

Rejon dzielnicowego numer 73:

Starszy Dzielnicowy

młodszy aspirant Kamil Popławski

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 191

telefon stacjonarny 47 711 41 14

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie miejscowości Czarna Wieś Kościelna podczas obchodu w godzinach 6.00-22.00 we wszystkie dni tygodnia mieszkańcy zgłaszają problem biegających luzem psów. Najczęściej dochodzi do niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem został zdiagnozowany na podstawie rozpoznania terenowego i zgłoszeń mieszkańców oraz rozmowy i ustaleń z Prezes Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt w Czarnej Białostockiej.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych,
 • spotkanie z Sołtysem miejscowości Czarna Wieś Kościelna spotkanie z Inspektorem ds. ochrony Środowiska i gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim Czarna Białostocka oraz prezesem Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt AS celem poinformowania o założeniach planu i współpracy, przekazanie plakatów,
 • spotkanie z dziećmi Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej 
 • propagowanie przedsięwzięcia planu priorytetowego podczas służby obchodowej, odwiedzin rodzin oraz rozmów z mieszkańcami Czarnej Wsi Kościelnej, działania z dzielnicowym przyległego rejonów m. Czarna Białostocka,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, współpraca z sołtysem i mieszkańcami – w celu ujawniania wykroczeń popełnionych poprzez właścicieli psów dot. nieostrożności przy trzymaniu psów zgodnie z art. 77 KW
 • nawiązanie współpracy z właściwym miejscowo lekarzem weterynarii, spotkanie z dziećmi Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej,
 • wspólne działania z dzielnicowym przyległego rejonu w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej - nawiązanie współpracy z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, przekazywanie i uzupełnianie informacji zgłaszanych przez mieszkańców dot. bezpańskich psów jak również pomoc w ich odłowieniu
 • Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt w Czarnej Białostockiej - nawiązanie współpracy, pomoc przy ustalaniu właścicieli psów jak również pomoc w znalezieniu miejsca bezpańskim psom w schroniskach
 • Lekarz weterynarii - nawiązanie współpracy i informowanie właścicieli psów o ich obowiązkach wynikających z trzymania zwierząt podczas szczepień
 • Sołtys miejscowości Czarna Wieś Kościelna – wymiana informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń w rejonie wymienionych wsi związanych z wałęsającymi się psami

miejscowości:

Brzozowy Mostek, Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Chmielnik, Czarna Wieś Kościelna (ulice: Cicha, Górna , Leśna, Okrężna , Piękna, Ratowiecka, Sosnowa, Stawowa, Szapela, Szkolna, Świętojańska, Ustronie, Wesoła, Wierzbowa, Zacisze), Czumażówka – Gajówka, Jezierzysk, Karczmisko, Klimki, Kolonia Dworzysk, Kolonia Burczak, Kosmaty Borek, Lacka Buda, Łapczyn, Machnacz, Niemczyn, Ogóły, Oleszkowo, Ośrodek, Podniemczyn, Podzamczysk, Przewalanka, Ratowiec, Rogoziński Most – Gajówka, Ruda Rzeczka, Wilcza Jama, Wólka Ratowiecka, Zamczysk, Zdroje, Złota Wieś.

 

POSTERUNEK POLICJI W SUPRAŚLU

ulica Kościelna 2, telefon stacjonarny 47 71 141 63

aspirant Mariusz Grądzki

telefon komórkowy 512 650 413

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego numer 74:

sierżant sztabowy Barbara Januszko

e-mail: dzielnicowy.suprasl1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 192

telefon stacjonarny 47 711 41 61

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, akty wandalizmu na placu zabaw przy ulicy Nowej w Supraślu.Zagrożenie to występuje w ciągu tygodnia w godzinach 10-19.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane poprzez rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, rejestr licznych interwencji Policji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych,
 • podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje;
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie ujawnionych sprawców wykroczeń;
 • nawiązanie ścisłej współpracy z Urzędem Miasta w Supraślu;
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem;
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Miasta w Supraśl – sprawdzenie oznakowania powyższego terenu,ewentualnie zmiana oznakowania, sprawdzenie monitoringu,

Okoliczni mieszkańcy - informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, pozyskiwanie pomysłów i propozycji na eliminacje powyższego problemu

miejscowości:

Supraśl (ulice: 11-go Listopada, 3 –go maja, Aleja Niepodległości, Bazylianów, Białostocka, Brzozówka, Budkiewicza i Ulmana, Cegielniana, Chodakowskiego, Chodkiewicza, Cieliczańska, Dolna, Dublaka, Grzybowa, Klasztorna, Klonowa, Kodeksu Supraskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Krasny Las, Ks. Stanisława Bujnowskiego, Ks. Biskupa Jaworowskiego, Ks. Stanisława Piotrowskiego, Ks. Ottona Sidorowicza, Leśna, Letniskowa, Lewitówka, Majowa, Mareckiego Ferdynanda, Modrzewiowa, ,Nowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Orla, Os. Robotnicze, Piaskowa, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Podleśna, Podsupraśl, Posterunkowa, Rymarka, Sarnia, Sławińskiego, Słowackiego, Sosnowa, Sowia, Spółdzielcza, Stanisława Stasica, Szkolna, Świerkowa, Uroczysko Pustelnia, Tartaczna, Topolowa, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla, Wróblewskiego, Zacherta, Zielona, Źródlana, Żurawia, Żwirki i Wigury.

 

Rejon Dzielnicowego numer 83:

aspirant Krzysztof Raszkiewicz

 e-mail: dzielnicowy.suprasl2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 606 112 472

telefon stacjonarny 47 711 41 61

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, akty wandalizmu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu i boiska za świetlicą wiejską w miejscowości Karakule ul. Karakule 72-74.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, przeprowadzonej interwencji oraz sygnałów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych i jej realizacja,
 • podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawiska najczęściej występują,
 • nawiązanie współpracy z zarządcą sklepu celem właściwego oznakowania miejsca oraz wypracowania metody działania w przypadku naruszenia porządku prawnego

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Właściciel i pracownicy sklepu – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasila, aktywizacja społeczności lokalnej
 • Świetlica wiejska w Karakulach - bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasila
 • Sołtys miejscowości Karakule - bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, przekazywanie ustaleń mieszkańcom za pośrednictwem sołtysa

miejscowości:

Cieliczanka (ulica:Aroniowa, Borowinowa, Chabrowa, Fiołkowa, Makowa, Łubinowa, Paprociowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Tatarakowa, Uzdrowiskowa, Wawrzynkowa, Wiesiołkowa), Ciasne (ulice: Dobra, Polna, Serwitutowa, Słowikowa, Spacerowa, Sportowa, Urocza, Wczasowa, Wrzosowa, Zielona, Żurawinowa), Cegielnia, Czołnowo, Drugowszczyzna, Izoby, Jałówka, Karakule (ulice: Bagnowska, Karakule, Klasztorna, Kościelna, Krótka, Leśna, Olszowa, Osiedlowa, Poranna, Ptasia, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Tęczowa, Turystyczna, Wąska, Widokowa, Wycieczkowa, Zagumienna), Konne, Kopna Góra, Kozły, Kolonie, Krasne, Krasny Las, Krzemienne, Łaźnie, Międzyrzecze (ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Kozia, Górka, Młynowa, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Świerkowa), Ogrodniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Elektryczna, Graniczna, Iglasta, Jeziorna, Kamienna, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Piaskowa, Polna, Sosnowa, Szkolna, Wierzbowa, Zagórna, Żwirowa), Pieczonka Kol., Podjałówka, Podłaźcie, Podsokołda, Pólno, Sadowy Stok, Sokołda, Sowlany (ulice: Alejkowa, Cedrowa, Ładna, Łąkowa, Miodowa, Objazdowa, Oficerska, Przyjazna, Przyjemna, Sosenkowa, Sympatyczna, Św. Krzyża, Św.Marka, Truskawkowy Zakątek, Ułańska, Wiatrakowa, Wojskowa), Stary Majdan, Surażkowo, Turośl Kol., Woronicze, Zacisze, Zdroje Kol., Zielona

 

 
Powrót na górę strony