Komisariat Policji I w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji I w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

aspirant Agnieszka Augustynowicz

Komisariat Policji I w Białymstoku ulica Waryńskiego 8 

telefon stacjonarny 47 711 21 86

 

Rejon dzielnicowego numer 1:

 

 

sierżant Michał Redźko

e-mail: dzielnicowy.warynskiego1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 120

telefon stacjonarny 47 711 24 25

Ulice: Biała, Białówny (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Malmeda numer 1 – 9 a i 2 – 6),  Bulwar Ireny Sendlerowej, Kilińskiego, Kościelna (od ulicy Rynek Kościuszki do rzeki Białej numer 1 – 3 i 4 – 8), Liniarskiego, Lipowa (parzyste), Sienkiewicza (od ulicy Rynek Kościuszki do rzeki Białej numer 1- 9 i 2 – 26), Skwer Armii Krajowej, Spółdzielcza, Suraska (od ulicy Rynek Kościuszki do Placu Uniwersyteckiego numer 2-6), Zamenhofa

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przy ulicy Spółdzielczej 10a w Białymstoku, znajduje się pustostan, gdzie od poniedziałku do niedzieli całodobowo gromadzą się i nocują osoby bezdomne. W trakcie spotkań z mieszkańcami uzyskano informację, że czują się zagrożeni z uwagi na zbieranie się w tym miejscu różnych osób, co wpływa negatywnie na stan ich poczucia bezpieczeństwa. Dochodzi tam do spożywania alkoholu oraz istnieje możliwość zaprószenia ognia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Opracowanie i realizacja karty zadań doraźnych.
 • Monitorowanie oraz kontrole wyżej wymienionego rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu. Organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu w związku z własnego rozpoznania dzielnicowego.
 • Podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu, co do sposobów wyjścia z bezdomności.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie celem represjonowania sprawców wykroczeń.
 • Mieszkańcy – informowanie mieszkańców o realizacji przedsięwzięcia. Kontakt z okolicznymi mieszkańcami, monitorowanie ich poczucia bezpieczeństwa.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ds. bezdomności – współpraca przy informowaniu i edukowaniu osób bezdomnych o zagrożeniach oraz eliminacja zjawiska bezdomności.

Rejon dzielnicowego numer 2:

 starszy sierżant Mariusz Kulesza

e-mail: dzielnicowy.warynskiego2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 121

telefon stacjonarny 47 711 24 25

Ulice: Aleja Piłsudskiego, Białówny (od ulicy Malmeda do ulicy Nowy Świat numer 10  i 11),  Częstochowska (od ulicy Lipowej do Alei Piłsudskiego nr 1 i  6a),  Dąbrowskiego (od wiaduktu nad torami do Alei Piłsudskiego numery nieparzyste), Księdza Abramowicza, Malmeda, Mazowieckiego, Nowy Świat, Piotrkowska, Placu Niepodległości imienia Dmowskiego, Przejazd, Skwer Ludwika Zamenhoffa, Stefana Kisielewskiego, Waryńskiego (od ulicy Lipowej do Alei Piłsudskiego numer 1 – 11 i numer 2 – 8)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz gromadzenie się osób bezdomnych przed wejściem do bloku przy ulicy Malmeda 8 Białymstoku, w godzinach popołudniowych, przez cały tydzień. Teren ten znajduje się w pobliżu lokali rozrywkowych i ścisłego centrum miasta Białegostoku. Osoby spożywają tam alkohol, pozostawiają nieczystości.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji przekazanych przez mieszkańców, jak również nasilenia się w ostatnim czasie interwencji, aktów wandalizmu w rejonie powyższego bloku.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Założenie karty zadań doraźnych w rejonie powyższego bloku.
 • Częstsze kontrole służb patrolowych, szczególnie w porze popołudniowej. Monitorowanie oraz kontrolowanie obszaru w czasie obchodu w rejonie służbowym, celem wyeliminowania zagrożenia.
 • Represjonowanie sprawców wykroczeń popełnianych w wyżej wymienionym obszarze.
 • Poinformowanie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie.
 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań. Na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań, celem osiągnięcia wyżej wymienionych założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, celem represjonowania sprawców wykroczeń.
 • Zarząd wspólnoty i Administracji Budynku – informowanie mieszkańców, informowanie o przedsięwzięciu.

Rejon dzielnicowego numer 3:

sierżant sztabowy Paweł Mierzwiński

e-mail: dzielnicowy.warynskiego3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 124

telefon stacjonarny 47 711 25 22

Ulice: Armatnia, Artyleryjska, Bohaterów Getta, Botaniczna, Częstochowska (od Alei Piłsudskiego do Włókienniczej numer 12 –14 i numer 21 – 25), Czysta, Dąbrowskiego (od Alei Piłsudskiego do ulicy Poleskiej numery parzyste 14-30A), Grajewska, Plac Mordechaja Tenenbauma, Poleska (od rzeki Białej do ulicy Dąbrowskiego numer 49 – 89 i 46 – 48), Północna, Proletariacka, Skwer Tamary Sołoniewicz, Waryńskiego (od Alei Piłsudskiego do Włókienniczej  nr 24 – 38 i 29 – 43), Włókiennicza, Żabia, Żytnia

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przy ulicy Poleskiej 55A w Białymstoku, znajduje się pustostan, gdzie całodobowo od poniedziałku do niedzieli dochodzi do przebywania osób bezdomnych. Osoby te narażone są na wychłodzenie organizmu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, a także interwencji pod wyżej wymienionym adresem.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:;

 • Założenie karty zadań doraźnych.
 • Monitorowanie oraz kontrole wyżej wymienionego rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia.
 • Podnoszenie świadomości osób przebywających w tym miejscu, co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • Spotkania z mieszkańcami budynków. Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania. Zbieranie nowych pomysłów.
 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań, modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania sprawców wykroczeń.
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku - poinformowanie w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania sprawców wykroczeń.
 • Mieszkańcy – informowanie mieszkańców o realizacji przedsięwzięcia. Kontakt z okolicznymi mieszkańcami, monitorowanie ich poczucia bezpieczeństwa.
 • Fundacja „Spe Salvi” - poinformowanie fundacji zajmującej się „streetworkingiem” w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska bezdomności.

Rejon dzielnicowego numer 4:

młodszy aspirant Maciej Andrzejewski

e-mail: dzielnicowy.warynskiego4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 125

telefon stacjonarny 47 711 25 22

Ulice: Bohaterów Monte Cassino (od ulicy Św. Rocha do ulicy Wyszyńskiego numer 5 i 5a) Brukowa, Grochowa, Kalinowskiego, Krakowska, Lipowa (numery nieparzyste), Marmurowa, Park Centralny, Park Dziekońskiej, Skwer Konstantyna I Wielkiego, Stołeczna (od ulicy Krakowskiej do ulicy Wyszyńskiego numer 1 – 25 i 2– 14d), Sukienna, Świętego Mikołaja, Św. Rocha, Plac Uniwersytecki

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych oraz spożywających alkohol w rejonie opuszczonej kamienicy przy ulicy świętego Mikołaja 8. Zagrożenie występuje całodobowo, od poniedziałku do niedzieli. Przebywanie osób bezdomnych we wskazanym miejscu obniża poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Dodatkowo, jest to sygnał do zwrócenia uwagi na osoby narażone na wychłodzenie i zamarznięcie oraz pomoc tym osobom we wskazaniu noclegowni, ogrzewalni.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, interwencje policji oraz naniesionych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Założenie karty zadań doraźnych.
 • Monitorowanie sytuacji w rejonie wskazanym przez mieszkańców, gdzie dochodziło do interwencji policji i doprowadzania osób bezdomnych do izby wytrzeźwień.
 • Rozmowa z napotkanymi osobami bezdomnymi i informowanie ich o ogrzewalniach i noclegowniach oraz obowiązku przestrzegania przepisów prawa.
 • Informowanie mieszkańców sąsiednich bloków podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie.
 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań, modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie patroli Straży Miejskiej o zagrożeniu wskazanym przez mieszkańców.
 • Mieszkańcy – informowanie mieszkańców o realizacji przedsięwzięcia. Kontakt
  z mieszkańcami i osobami korzystającymi z pobliskiego przedszkola, monitorowanie ich poczucia bezpieczeństwa
 • Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, „Eleos”, „Caritas”, „Fundacja Spe Salvi” - poinformowanie organizacji celem wyeliminowania zaistniałego zjawiska bezdomności. Współpraca przy informowaniu i edukowaniu osób bezdomnych o zagrożeniach.
 • Mieszkańcy sąsiadujących bloków uzyskanie informacji na temat przebywania i zachowań osób bezdomnych.

Rejon dzielnicowego numer 5:

 aspirant Paulina Sidorska

e-mail: dzielnicowy.warynskiego5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 126

telefon stacjonarny 47 711 23 85

Ulice: Bażantarska, Bohaterów Monte Cassino (od ulicyWyszyńskiego do ulicy Młynowej nr 6 – 10 i nr 13 – 25), Ciechanowska, Grunwaldzka, Kopernika (od ulicy Młynowej do ulicy Składowej, nr parzyste 24 – 56), Opatowska, Łomżyńska, Pokorna, Sosnowa, Stołeczna (od ulicy Wyszyńskiego nr 53 – 81), Szczuczyńska, Warecka, Wyszyńskiego

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 12, w rejonie galerii handlowej, codziennie, w godzinach 8-20, gromadzą się osoby bezdomne. Osoby te popełniają wykroczenia polegające na żebraniu i wyłudzaniu pieniędzy od osób robiących zakupy. Swoim zachowaniem budują negatywny wizerunek tego miejsca.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń od osób prowadzących działalność gospodarczą w galerii, jak też od ochrony oraz własnego rozpoznania dzielnicowego i analizy przeprowadzonych interwencji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Opracowanie i realizacja karty zadań doraźnych.
 • Monitorowanie oraz kontrole rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w osiągnięciu zakładanego celu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska żebractwa.
 • Podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu, co do sankcji za popełniane wykroczenia oraz sposobów wyjścia z bezdomności.
 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań, modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Białymstoku - kontrole miejsc, gdzie zbierają się osoby bezdmone.

Rejon dzielnicowego numer 6:

 

Starszy Dzielnicowy

 aspirant sztabowy  Arkadiusz Kordaszewski 

e-mail: dzielnicowy.warynskiego6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 127

telefon stacjonarny 47 711 24 25

Ulice: Angielska (od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Kopernika numer 1- 27 i 2 – 32), Bema (od ulicy Cieszyńskiej do ulicy Kopernika numer 2 – 58 i 1 – 61), Bażantarska, Chełmska, Cieszyńska, Cygańska, Czarna, Jasna, Kaczorowskiego, Kielecka, Kijowska, Kochanowskiego, Kopernika (od ulicy Kaczorowskiego do ulicy Młynowej, numery parzyste 2 – 22), Krótka, Kurpiowska, Legionowa (numer 28 i 30), Lubelska, Łukowska, Mariańskiego, Mławska, Młynowa, Mohylowska, Odeska, Ołowiana, Ostrowiecka, Piękna, Przechodnia, Sienny Rynek, Sosnowskiego, Św. Anny, Toruńska, Waszyngtona  (od numeru 30 do  numeru 38), Witebska, Wyszyńskiego (numerów brak), Żółta

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Bema 46,48 w pustostanach, od poniedziałku do niedzieli, całodobowo, gromadzą się osoby, często bezdomne, które spożywają alkohol i zakłócają porządek publiczny. Okoliczni mieszkańcy czują się zagrożeni, a zachowania osób grupujących się w tych miejscach, negatywnie wpływają na stan poczucia bezpieczeństwa współmieszkających obywateli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia od mieszkańców i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia .
 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań, modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowanie powyższego zjawiska
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ds. bezdomności - wyeliminowanie powyższego zjawiska.

Rejon dzielnicowego numer 7:

 

Starszy Dzielnicowy

młodszy aspirant Anna Kazberuk

e-mail: dzielnicowy.warynskiego7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 128

telefon stacjonarny 47 711 25 22

Ulice: Aleja Bluesa, Akademicka, Czackiego, Elektryczna (numer 12 i 13 – 15), Krasińskiego, Legionowa, (numer 1– 5  i 2–18), Marii C. Skłodowskiej, (numery nieparzyste 1 – 25), Mickiewicza (numer 1 – 5 i 2 – 2c), Park Stary im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Park Planty, Plac Branickich, Plac Jana Pawła II, Plac Katyński, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rynek Kościuszki, Suraska (od Rynku Kościuszki do ulicy Skłodowskiej numer 1 – 3a), Skwer Lecha i Marii Kaczyńskich, Świętojańska (numer 12 – 32), Waszyngtona (od ulicy Akademickiej do Marii C. Skłodowskiej numer 1 –11 i 4– 10)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się i przebywanie osób bezdomnych całodobowo, od poniedziałku do niedzieli, w rejonie budynku mieszczącego się przy ulicy Rynku Kościuszki 15 w Białymstoku (schody i przejście obok baru Podlasie). Przebywanie osób naraża je na wychłodzenie i zamarznięcie oraz negatywnie wpływa na ogólny wizerunek centrum miasta i stan poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie skarg od mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego, zarejestrowanych interwencji Policji oraz zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Założenie karty zadań doraźnych.
 • Monitorowanie sytuacji w rejonie wskazanym przez mieszkańców, a następnie reakcja na osoby bezdomne adekwatna do zaistniałej sytuacji.
 • Rozmowa z napotkanymi osobami bezdomnymi i informowanie ich o ogrzewalniach i noclegowniach.
 • W przypadkach przewidzianych prawem, gdy osoby te są nietrzeźwe doprowadzenie ich do izby wytrzeźwień.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie.
 • Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i instytucjami zajmującymi się pomocą osobom bezdomnym.
 • Rozmowa z mieszkańcami.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie patroli Straży Miejskiej o zagrożeniu wskazanym przez mieszkańców.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie- poinformowanie o miejscu gromadzenia się osób bezdomnych oraz prośba o wsparcie dla tych osób.
 • Mieszkańcy – informowanie mieszkańców o realizacji przedsięwzięcia. Kontakt z mieszkańcami i monitorowanie ich poczucia bezpieczeństwa.

 

Rejon dzielnicowego numer 8:

aspirant Krzysztof Szeszel

e-mail: dzielnicowy.warynskiego8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 129

telefon stacjonarny 47 711 23 85

Punkt przyjęć interesanta:

siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej SM "Piaski" ulica Legionowa 9A
każda środa w godz. 12-14
Ulice: Bułgarska, Legionowa (nr 7 -15), Marii C. Skłodowskiej (numery parzyste nr 2 – 26), Rynek Rybny, Sucha, Waszyngtona (od ul. Marii C. Skłodowskiej do ul. Żelaznej nr 13 – 17 i 12 – 28), Wojskowa, Żelazna (nr  5 – 9)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsca publicznego przez osoby przebywające w rejonie skweru przy ulicy Legionowa 11-13 w Białymstoku. Zdiagnozowane zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli, w godzinach popołudniowych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, własnych ustaleń dzielnicowego w administracji osiedla Piaski oraz zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej.
 • Aktywizacja spółdzielni mieszkaniowej "Piaski" do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • Spotkania z mieszkańcami w ramach dyżurów w spółdzielni mieszkaniowej "Piaski".
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działaniach.
 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań, modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie formacji.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami, informowanie władz miasta o potrzebach mieszkańców.

 

Rejon dzielnicowego numer 9:

starszy sierżant Marcin Krupienik

e-mail: dzielnicowy.warynskiego9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 130

telefon stacjonarny 47 711 23 85

Punktprzyjęć interesanta:
Administracja Osiedla Tysiąclecia ul. Mazowiecka 39D
ostatni wtorek miesiąca w godz. 15:30-17

Ulice: 11 Listopada (nr 2), Mazowiecka, Szpitalna, Waszyngtona (od ul. Żelaznej do ul. Mazowieckiej nr 23 – 29), Wesoła, Wołodyjowskiego, Zwierzyniecka  (numery   nieparzyste  nr 1 –  21/1, Żelazna (nr 19 – 55   i 36 – 38)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon przyległy do pasażu handlowo-usługowego przy ulicy Wesoła 17/1 w Białymstoku. Zagrożenia: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie oraz zanieczyszczanie miejsc publicznych. We wskazanym miejscu znajdują się lokale usługowe, gabinety medyczne oraz sklep spożywczo-monopolowy. Od zaplecza sklepu znajduje się parking oraz rampa załadunkowa, gdzie często dochodzi do spożywania alkoholu i zaśmiecania miejsca publicznego. W wyżej wymienionym rejonie gromadzą się osoby popełniające wykroczenia porządkowe, takie jak: żebractwo, spożywanie alkoholu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecanie i zanieczyszczanie własnymi odchodami miejsca publiczne, używanie słów nieprzyzwoitych. Utrudnia to prawidłowe funkcjonowanie okolicznym mieszkańcom, a także negatywnie wpływa na wizerunek osiedla Tysiąclecia. Wskazane zagrożenia występują od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6:00-22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne w trakcie obchodu rejonu służbowego oraz naniesionych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Realizacja karty zadań doraźnych, naniesień na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, celem wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących przepisów.
 • Monitorowanie oraz kontrole rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie sprawował nadzór we wskazanym rejonie.
 • Podniesienie świadomości osób spożywających alkohol w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia oraz konsekwencjach prawnych takiego zachowania.
 • Nawiązanie współpracy z najemcami lokali usługowo-handlowych celem wyeliminowania wyżej wymienionych zagrożeń występujących w rejonie ich miejsca pracy.
 • Przekazywanie informacji mieszkańcom i administracji osiedla Tysiąclecia
  o występujących zagrożeniach oraz sposobach ich eliminacji podczas obchodu.
 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań, modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - poinformowanie strażnika - dzielnicowego który będzie współdziałał w celu wyeliminowaniu zaistniałego zjawiska oraz represjonował sprawców wykroczeń i przestępstw
 • Administrację budynku oraz najemców lokali usługowo-handlowych - informowanie podmiotów o istniejących zagrożeniach oraz przedstawienie sposobu ich eliminacji.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -nawiązanie współpracy pod kątem działań pomocowych osobom uzależnionych od alkoholu