Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji II w Białymstoku

 

 

Punkty przyjęć interesantów w rejonie Komisariatu Policji II w Białymstoku

  Adres Miejsce Godziny przyjęć Dni tygodnia Dzielnicowy
1. ul. Komisji Edukacji Narodowej 36, Białystok Lokal nr 5 13:00-15:00

każdy wtorek

(jeden z dzielnicowych)

starszy sierżant Ewa Kaniewska

sierżant sztabowy Edyta Pasieka

sierżant sztabowy Daniel Skibicki

2. ul. Kozłowa 4, Białystok Pomieszczenie w budynku administracji osiedla 16:00-18:00

każdy poniedziałek

(jeden z dzielnicowych)

aspirant Marta Buchowiecka

sierżant sztabowy Cezary Falkowski

3. ul. Konstytucji III Maja 24, Białystok Pomieszczenie administracji pokój kierownika 12:00-14:00 pierwszy i trzeci czwartek miesiąca (jeden z dzielnicowych)

aspirant Mirosław Szubart

aspirant Marcin Kazimierski

4. ul. Ciepła 15, Białystok Klub "Micron" sala główna 15:00-17:00 pierwsza środa miesiąca

starszy sierżant Łukasz Fifielski

sierżant Marcin Adamczyk

5. ul. Gajowa 86, Białystok Pokój w budynku ADM Osiedla Dziesięciny II 12:00-14:00 pierwszy i trzeci wtorek miesiąca

sierżant Michał Suproń

sierżant Ewa Kaniewska

 

 

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

aspirant sztabowy Małgorzata Czyż-Kalisz

Komisariat Policji II w Białymstoku ulica Ogrodowa 21

telefon stacjonarny 47 711 22 12

 

Rejon dzielnicowego numer 10:

Starszy Dzielnicowy

aspirant Mirosław Szubart

e-mail: dzielnicowy.warszawska4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 146

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy czwartek w godzinach 12.00-14.00

Ulice: Konstytucji 3–go Maja (parzyste od nemeru 22 do numeru 36, nieparzysty numer 3), Antoniuk Fabryczny (numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 39), Blokowa, Budowlana, Długa, Działkowa, Dziecinna, Fiedorowicza, Gromadzka, Ogrodniczki, Pochyła, Pomiarowa, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Studzienna

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również używanie słów nieprzyzwoitych przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Konstytucji 3 Maja 22 i 22A. We wskazanym miejscu przebywają zarówno grupy młodzieży, jak też mieszkańcy osiedla, którzy spożywają tam alkohol, w ciągu całego tygodnia w godzinach 06.00-24.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, Kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej Wysoki Stoczek Południe w Białymstoku oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeprowadzonych w tym miejscu interwencji.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. kierownictwem administracji osiedla celem właściwego zabezpieczenia miejsca,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • informowanie właścicieli placówek, oraz mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia

 

Rejon dzielnicowego numer 11:

starszy aspirant Marcin Kazimierski

e-mail: dzielnicowy.warszawska10@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 148

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Konstytucji 3-go Maja 24- administracja( pokój kierownika)
każdy czwartek w godz. 12-14

Ulice: Aleja Jana Pawła II (numer 58 do 78), Antoniuk Fabryczny (numery nieparzyste numer 45 – 55), Bystra, Dworska, Jałbrzykowskiego, Kołłątaja (numer 2 – 36), Konstytucji 3 Maja (numery nieparzyste, nr 5), Łagodna, Najmilsza, Swobodna, Szeroka, Wysoki Stoczek

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Swobodna 20/1 w rejonie pawilonów usługowych oraz sklepu spożywczo-przemysłowego we wszystkie dni tygodnia w godz. od 6:00 do 23:00 dochodzi do grupowania się osób, które popełniają wykroczenia porządkowe takie jak spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie oraz zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z pracownicami lokali handlowych oraz mieszkańcami.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja założonego Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska;
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń;
 • organizacja wspólnej akcji z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu;
 • podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia

 

Rejon dzielnicowego numer 12:

Starszy Dzielnicowy

aspirant Mirosław Szubart

e-mail: dzielnicowy.warszawska18@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 514 896 009

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal numer 5
każdy wtorek w godz. 12.00-14.00

Ulice: Generała Kleberga (ulica Kołłątaja do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych), Kołłątaja (numery nieparzyste od 63 do 75), Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od ulicy Kołłątaja do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych od numeru 40 do 58), Okulickiego, Pietkiewicza (od numeru 1 do ulicy Komisji Edukacji Narodowej), Pietkuna (od ulicy Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pileckiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie Skate parku i Bulwarów przy ul. Okulickiego w Białymstoku zdiagnozowano zagrożenie polegające na grupowaniu się osób nieletnich zagrożonych demoralizacją, które spożywają alkohol, zaśmiecają teren w miejscu publicznym oraz używają słów nieprzyzwoitych. W/w problem przeszkadza również mieszkańcom budynków znajdujących się na przeciwko. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godz. 13:00-23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, ustaleń własnych dzielnicowego oraz odnotowanych interwencjach.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych;
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską, kontaktu ze spółdzielnią mieszkaniową, podmiotami, które będą współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń;
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu i efektach jego działania.
 • kontynuacja  działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych czynności celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod, sposobów i środków które pozwolą na uzyskanie określonego na początku celu.
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem; informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia
 • Spółdzielnia mieszkaniowa- rozpowszechnianie informacji, wystąpienie o zamontowanie lamp na czujnik ruchu w rejonie prowadzenia Planu Działania Priorytetowego

 

Rejon dzielnicowego numer 13:

starszy aspirant Marcin Kazimierski

e-mail: dzielnicowy.warszawska5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 149

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Ulice: Aleja Jana Pawła II (od numeru 80 do 100), Bacieczki (od ulicy Kołłątaja do Alei Jana Pawła II numer 98-142 i 89 – 131), Esperantystów, Generała Kleberga (od ulicy Narodowych Sił Zbrojnych do Esperantystów), Grabowskiego, Herberta, Kołłątaja (numery nieparzyste od 21 do ulicy Komisji Edukacji Narodowej), Komisji Edukacji Narodowej (od ulicy Kołłątaja nieparzyste do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych numer od 3 do 9), Mackiewicza, Miętowa, Mikołajczyka Stanisława, Narodowych Sił Zbrojnych, Owocowa, Pietkiewicza (od ulicy Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pietkuna (od początku do ulicy Komisji Edukacji Narodowej), Szaykowskiej.

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal 5
każdy wtorek w godzinach 12.00-14.00

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, żebractwo, wszczynanie głośnych awantur przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych 13. Jest to rejon sklepu ogólnospożywczego, teren przyległy to parkingi, zaplecze sklepu w którym znajdują się dogodne warunki do spożywania alkoholu. Osoby dokonujące zakupów bardzo często z dziećmi są demoralizowane przez osoby popełniające tam wykroczenia porządkowe. Wskazane zagrożenie występuje od poniedziałku do soboty w godz. 06:00-23:00 oraz w niedziele handlowe.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji od mieszkańców przyległych bloków, informacji uzyskanych od pracowników sklepu oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeprowadzonej w tym miejscu interwencji.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań  
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • wystąpienie do kierownictwa sklepu spożywczego o zainstalowanie dodatkowych kamer monitoringu obejmujących wskazane miejsce

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego w celu eliminacji zagrożenia poprzez wspólne patrole i kontrole miejsca oraz represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • Kierownictwo sklepu spożywczego - montaż dodatkowych kamer monitoringu obejmujących miejsce zagrożone, uczulenie pracowników ochrony sklepu, aby zgłaszali zaobserwowane przypadki łamania prawa na telefon alarmowy

 

Rejon dzielnicowego numer 14:

sierżant Michał Suproń

e-mail: dzielnicowy.warszawska12@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 147

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Antoniuk Fabryczny (numer 40 – 56), Hallera (numer 1 – 15), Gajowa (numer 53 – 81 od ulica Hallera do ulica Jarzębinowej, nieparzyste), Jarzębinowa, Porzeczkowa, Świętego Kazimierza (numery parzyste), Winogronowa, Zagórna

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Gajowa 86
I i III wtorek w godzinach 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloku przy ulicy Zagórna 23 w Białymstoku zdiagnozowano zagrożenie polegające na popełnianiu wykroczeń przez kierowców oraz grupowaniu się osób spożywających alkohol. Jest to rejon bloku, teren przyległy to parkingi, zaplecze sklepu spożywczego, w którym znajdują się dogodne warunki do spożywania alkoholu. Osoby dokonujące zakupów bardzo często z dziećmi są demoralizowane przez osoby popełniające tam wykroczenia porządkowe. Wskazane zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 06:00-21:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji od mieszkańców przyległych bloków, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeprowadzonych w tym miejscu interwencji Policji.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • dalsze systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • wystąpienie do administracji osiedla o zainstalowanie dodatkowego oświetlenia,
 • wystąpienie do Zarządu Dróg Miejskich o zamontowanie słupków drogowych oraz oznaczeń drogowych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, w celu eliminacji zagrożenia poprzez wspólne patrole i kontrole miejsca oraz represjonowanie sprawców wykroczeń.
 • Administracja osiedla – wspólne działania polegające na zwiększeniu bezpieczeństwa w rejonie bloku oraz rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu i zamontowaniu słupków drogowych.

 

Rejon dzielnicowego numer 15:

Starszy Dzielnicowy

starszy aspirant Norbert Sieradzki

e-mail: dzielnicowy.warszawska8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 150

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Akacjowa, Antoniuk Fabryczny (numer 2 – 34), Hallera (numer 2 do końca), Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Dolna, Dziesięciny, Gajowa (numer 2 – 38 tylko parzyste oraz nieparzyste od 1 do 51), Generała Maczka (numer 22-52), Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karskiego (cała prawa strona do wiaduktu ulica Generała Maczka), Kasztanowa, Leszczynowa, Malinowa, Morelowa, Orzechowa, Świętego Kazimierza (numery nieparzyste), Wiązowa, Wrzosowa

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, żebractwo, wszczynanie głośnych awantur przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy Leszczynowej 31 w Białymstoku. Jest to rejon sklepu ogólnospożywczego, teren przyległy to parkingi, zaplecze sklepu, w którym znajdują się dogodne warunki do spożywania alkoholu. Osoby dokonujące zakupów bardzo często z dziećmi są demoralizowane przez osoby popełniające tam wykroczenia porządkowe. Wskazane zagrożenie występuje od poniedziałku do soboty w godz. 07:00-22:00 oraz w niedziele handlowe.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji od mieszkańców przyległych bloków, informacji uzyskanych od pracowników sklepu, zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeprowadzonych w tym miejscu interwencji Policji.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • wystąpienie do kierownictwa sklepu o zainstalowanie dodatkowego oświetlenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, w celu eliminacji zagrożenia poprzez wspólne patrole i kontrole miejsca oraz represjonowanie sprawców wykroczeń
 • Kierownictwo sklepu - wystosowanie odpowiedniego pisma celem zamontowania lepszego oświetlenia

 

Rejon dzielnicowego numer 16:

starszy sierżant Ewa Kaniewska

e-mail:dzielnicowy.warszawska17@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 514 896 048

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Aleja 1000 lecia PP (numer 73, 75 i 83), Atłasowa, Bohunowa, Chmielowa, Daktylowa, Figowa, Gajowa (numery parzyste od 50 do 101), Generała Maczka (od numeru 54-134), Karskiego (cała lewa strona), Kaszmirowa, Kleberga (od Generała Maczka do Kołłątaja), Kokosowa, Końcowa, Liliowa, Lodowa, Malinowa, Morelowa, Oleńki, Oliwkowa, Orląt Lwowskich, Palmowa,Pistacjowa, Polana, Produkcyjna (nemer 80 do końca i numer 93 do końca), Przędzalniana, Radziwiłła, Reytana, Sapiehy, Skrzetuskiego, Sopelkowa, Szosa Ełcka, Śnieżna, Tkacka, Winogronowa, Wiśniowa, Zamojskiego, Zawady

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Gajowa 86
I i III wtorek w godzinach 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczanie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie Klubu osiedlowego „Gaj” ul. Gajowa 68. Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 18:00-24:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie ustaleń z administracją osiedla oraz rozmowy z mieszkańcami.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole, powiadomienie dzielnicowego z sąsiednich rejonów.
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon o realizacji planu priorytetowego
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami

 

Rejon dzielnicowego numer 17:

starszy sierżant Ewa Kaniewska

e-mail: dzielnicowy.warszawska1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 151

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal 5
każdy wtorek w godzinach 12.00-14.00

Ulice: Astronautów, Bacieczki (od ulicy Produkcyjnej do Kołłątaja numer 1 – 81 i 2 -92), Elektronowa, Gwiezdna, Ikara, Jowisza, Kozaneckiego, Heweliusza, Komety, Kosmiczna, Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od numeru 2 do 36), Królowej Rodzin, Marsa, Merkurego, Neptuna, Orbitalna, Orkana, Planetarna, Plutona, Produkcyjna (numer 2 – 78 i numer 1 – 91), Rakietowa, Satelitarna, Syriusza, Saturna, Strażacka, Szewko, Tetmajera, Urana, Wenus, Wróblewskiego

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W związku z sygnałami o spożywaniu alkoholu, gromadzeniu się osób popełniających wykroczenia porządkowe takie jak zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków mieszkalnych przy ul. Planetarnej 25, gdzie w rozmowie z mieszkańcami potwierdzono występowanie zjawiska, postanowiono o objęciu rejonu działaniami. W powyższym rejonie znajduje się przejście pomiędzy domami ul. Planetarna nr 23 i 25 wraz z terenem zielonym, który tworzy warunki do spożywania alkoholu oraz popełniania wykroczeń porządkowych. We wskazanym miejscu przebywają zarówno osoby przyjezdne, jak też mieszkańcy osiedla, którzy również spożywają tam alkohol. Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 18:00-24:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,powiadomienie dzielnicowego z sąsiednich rejonów.
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną.
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami

 

Rejon dzielnicowego numer 18:

sierżant Ewa Gajewska

e-mail: dzielnicowy.warszawska16@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 131

telefon stacjonarny 47 711 3514

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00

Ulice: Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego (numer 15 – 69), Białostoczek (numerr 21 - 107 i numer 32 do 36), Brzeska, Buska, Giżycka, Grodzieńska, Kowieńska, Lidzka, Łańcucka, Olecka, Olsztyńska, Racławicka, Radzymińska (numer 14 – 46), Sitarska (numer 18 – 68), Skidelska, Sokólska (numer 9 -  31 i numer 2), Suwalska, Świsłocka, Wileńska, Wołkowyska, Zagumienna

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, grupowanie się osób jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców bloku przy ul. Sitarskiej 68, oraz okolicznych budynków, a także przebywanie osób nietrzeźwych i spożywających alkohol na parkingu przed wskazanym blokiem. Budynek ten zlokalizowany jest na skraju osiedla mieszkaniowego, w pobliżu bloku znajdują się, parkingi, zakrzewienia, są tam warunki dogodne do spożywania alkoholu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami i skarg.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, organizacja w celu eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia. Aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające:powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon.
 • organizacja w celu eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające: w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną.
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami

 

Rejon dzielnicowego Numer 19:

Starszy dzielnicowy

aspirant Marta Buchowiecka

e-mail: dzielnicowy.warszawska9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 153

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00

Ulice: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego (numer 3 – 13), Białostoczek (numer 2 – 30 i numer 1 – 19A), Bielska, Gołdapska, Hajnowska, Kozłowa, Radzymińska (numer 1 – 17 i numer 2 – 10), Siemiatycka, Sitarska (numer nieparzyste, oraz numer  2 –18), Sokólska (numer 1 – 7)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie łącznika pomiędzy sklepem spożywczo-przemysłowym ul. Radzymińska 5 a blokiem przy ul. Radzymińska 7 zdiagnozowano zagrożenie polegające na grupowaniu się osób, które spożywają alkohol, zaśmiecają teren w miejscu publicznym.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Opisywane zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • Zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami

Rejon dzielnicowego numer 20:

sierżant Ewa Gajewska

e-mail: dzielnicowy.warszawska14@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 132

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Ulice: 1000 - Lecia Państwa Polskiego (parzyste od numeru 2 do 72), Fabryczna (numer 89 – 147 i  numer 52 – 98), Generała Władysława Andersa (nieparzyste), I Armii Wojska Polskiego, Kombatantów, Lewandowskiego, Mierosławskiego (numery 15 i 15A), Płocka, Przytorowa, Siedleckiego, Wasilkowska (nieparzyste do numeru 49 do ulicy Generała Andersa), Wąska (numer 37 – do 81 i od numer 28 do 64), Węglowa

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 W Białymstoku przy ul. Tysiąclecia PP 54a w rejonie bloku oraz pobliskiego Parku Kieszonkowego dochodzi do spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania. We wskazanym miejscu grupuje się również młodzież z pobliskich bloków co przeszkadza mieszkańcom. Zagrożenie występuje głównie w godzinach południowych i wieczornych od 18 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami i skarg.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólne działania,
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu informowanie ich o możliwości podjęcia leczeni, o miejscach, gdzie mogą takowe podjąć bądź kierowania wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie odwykowe,
 • wgląd w sytuację rodzinną,
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się w/w osobami,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,
 • gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Socha” – rozważenie założenia monitoringu w rejonie Planu Priorytetowego,Spółdzielnia na stronie internetowej umieści Plan Priorytetowy dzielnicowego

 

Rejon dzielnicowego numer 21:

starszy posterunkowy Piotr Czapliński

e-mail: dzielnicowy.warszawska15@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 138

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Ulice: 1000 - Lecia Państwa Polskiego (parzyste od numeru 74 do granic miasta), Aliny, Anny Jagiellonki, Batorego, Błękitna, Chodkiewicza, Cicha, Domeyki, Duracza, Gaskiewicza, Gedymina, Goszczyńskiego, Grota – Roweckiego, Hałki, Hubala, Jagiełły, Jęczmienna, Karpowicza, Kasprzaka, Kirkora, Kłosowa, Kolbego, Kolonia Pietrasze, Kordiana, Króla Zygmunta Augusta, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krzyżowa, Księcia Kiejstuta, Księcia Witolda, Lelewela, Łącznikowa, Łokietka, Partyzantów, Pietrasze, ppłk. Feliksa Selmanowicza, Powstańców Warszawskich, Radosna, Raginisa (nieparzyste do numeru 71), Skarżyńskiego, Staffa, Twardowskiego, Wallenroda, Warneńczyka, Węgierki, Wybickiego, Wysockiego (nieparzyste, parzyste do numeru 150), Zapolskiej, Zgoda, Żółkowskiego

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczanie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie pomiędzy galerią ul. Wysockiego 67 a Cmentarzem Miejskim przy ul. Wysockiego 63 na drodze piaskowej do lasu Pietrasze. Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 18:00-24:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z administracją osiedla oraz rozmowami z mieszkańcami.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole, powiadomienie dzielnicowego z sąsiednich rejonów,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Zarządca Cmentarza - zamontowanie dodatkowego oświetlenia

 

Rejon dzielnicowego numer 22:

starszy sierżant Dariusz Fieducik

e-mail: dzielnicowy.warszawska19@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 136

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Ulice: 42 Pułku Piechoty (parzyste od numeru 2 do numeru 42 , nieparzyste od numeru 3 do 93), Bacewicz Grażyny, Bagnowska, Balladyny, Boya Żeleńskiego, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłopska, Ciasna, Dunikowskiego, Gradowa, Harnasiów, Jaracza, Jesienna, Kapralska, Kątowa, Krańcowa, Leca, Ludowa, Makowa, Młoda, Moniuszki ( numery nieparzyste od numeru 55 do 87; numery parzyste od 46 do 90), Odległa, Ogińskiego, Pionierska, Pułkowa, Pusta, Raginisa (parzyste do numeru 62), Robotnicza, Rodzinna, Sadowa, Sandomierska, Saperska, Sąsiedzka, Sekcyjna, Sielska, Siewna, Sosabowskiego, Stepowa, Syczewskiego, Środkowa, Tarasowa, Tarnowska, Traugutta (parzyste od numeru 4 do 18/1, nieparzyste od numeru 1 do 33), Trawiasta (parzyste do numeru 18; nieparzyste do numeru 7), Ustronna (nieparzyste do numeru 35; nieparzyste do numeru 36), Wasilkowska ( numery parzyste), Wieniawskiego, Wschodnia, Wyki, Zacisze, Zawadzka, Ziołowa, Żniwna, Żołnierska, Żwirowa, Żyzna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Raginisa 2A w rejonie przystanku autobusowego we wszystkie dni tygodnia w godz, tj. od 12:00 do 20:00 dochodzi do grupowania się osób m.in. bezdomnych, które popełniają wykroczenia porządkowe takie jak spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie oraz zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z pracownikami pobliskich lokali handlowych, mieszkańcami rejonu oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja założonego Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska;

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń;

 • organizacja wspólnej akcji z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu;

 • podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, oraz działania mające na celu represjonowanie sprawców wykroczeń
 • Kierownik i pracownicy sklepu – współpraca i wymiana informacji o stanie zagrożenia, przypomnienie o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, oraz nietrzeźwym. Montażu monitoringu/dodatkowego oświetlenia przy sklepie

 

Rejon dzielnicowego numer 23:

 

starszy sierżant Łukasz Fifielski

e-mail: dzielnicowy.warszawska3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 133

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Ciepła 15
pierwsza środa miesiąca w godzinach 15.00-17.00

Ulice: Chmielna, Ciepła, Fabryczna (nieparzyste od numeru 1 do 57), Jagienki (od ulicy Fabrycznej do ulicy Poleskiej bez nieparzystych, parzyste od numeru 4), Jurowiecka (parzyste od ulicy Fabrycznej numer 24 do 60, nieparzyste wszystkie), Kaszubska, Nowogródzka, Ogrodowa (od ulicy Fabrycznej do ulicy Ciepłej bez numerów), ul. Poleska - (od ul. Fabrycznej do linii brzegowej rzeki Białej nr nieparzyste od 11 do 47A), Sienkiewicza (od linii brzegowej rzeki Białej do ulicy Jurowieckiej nieparzyste rejon Galerii Jurowiecka i przyległy), Wąska ( numer 1 – 25 i numery 2-8)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie bloków przy ul. Nowogródzkiej 8 i 10 w Białymstoku. Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 18:00-24:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie ustaleń z administracją osiedla oraz rozmowy z mieszkańcami, a także naniesień na Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • Realizacja założonej Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej w celu ograniczenia występujących zagrożeń oraz organizacja wspólnej akcji ze Strażą Miejską ukierunkowanej na eliminację popełniania wykroczeń oraz zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • Spotkania z mieszkańcami - informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.
 • Wspólne działania z dzielnicowym z przyległego rejonu mające na celu wyeliminowanie istniejącego zagrożenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Administracja Osiedla Sienkiewicza - zamontowanie lamp na czujnik ruchu w rejonie prowadzenia Planu Działań Priorytetowych.

 

Rejon dzielnicowego numer 24:

sierżant  Marcin Adamczyk

e-mail: dzielnicowy.warszawska11@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 134

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Ulice: Dzika, Fabryczna (parzyste od numeru 2 do 50), Jagienki (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Fabrycznej bez parzystych, nieparzyste numer 1), Kraszewskiego (nieparzyste od ulicy Ogrodowej numer 5 do numeru 21), Łąkowa, Ogrodowa (od numeru 1 do numeru 23 nieparzyste do ulicy Kraszewskiego), Plac Wyzwolenia, Próżna, Ryska, Sienkiewicza (nieparzyste od numeru 49 do końca ( numeru 89)/parzyste od numeru 50 do końca (do 114A)), Skwer Zankiewicza, Sobieskiego, Sporna, Starobojarska (od ul. Kraszewskiego nieparzyste od nr 21 do 27 od nr 18 do 32), Towarowa (od wiaduktu do ul. Kraszewskiego), Złota

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie parkingu i placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 89 w Białymstoku zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecaniu oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godz. 13:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, ustaleń własnych dzielnicowego, odnotowanych interwencjach oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja założonego Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska;
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską, kontaktu ze spółdzielnią mieszkaniową, podmiotami które będą współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń;
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu i efektach jego działania;
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem;
 • gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia
 • Spółdzielnia mieszkaniowa - rozpowszechnianie informacji, wystąpienie o zamontowanie monitoringu

 

Rejon dzielnicowego numer 25:

sierżant sztabowy Wojciech Nesteruk

e-mail: dzielnicowy.warszawska2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 139

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Ulice: Aleja Piłsudskiego (od ulicy Pałacowej do linii brzegowej rzeki Białej do ulicy Sienkiewicza, numer 28A), Branickiego (od ulicy Pałacowej do ulicy Elektrycznej (nieparzyste numer 1 do 9; do linii brzegowej rzeki Białej), Bulwar Hałko St., Daleka, Dobra, Elektryczna (od ulicy Warszawskiej do linii brzegowej rzeki Białej (parzyste numer 2 do numeru 8), Kamienna, Kościelna (od linii brzegowej rzeki Białej do ulicy Warszawskiej ( numer 9 i 10), Kraszewskiego (parzyste od ulicy Ogrodowej ( numer 2) do końca ( numer 34), Ogrodowa (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Pałacowej parzyste od numeru 2 do końca, nieparzyste od numeru 11 do końca), Orla, Pałacowa, Plac Lussy, Przygodna, Sienkiewicza (parzyste od linii brzegowej rzeki Białej ( numer 28) do nr 48), Sina, Słonimska (nieparzyste od numer 1 do numeru 47/1), Sowia, Starobojarska (od ulicy Słonimskiej do ulicy Kraszewskiego; nieparzyste od numeru 13 do 15A parzyste od numeru 8 do 12), Szczygla, Towarowa (od ulicy Kraszewskiego do ulicy Dalekiej ( numer 2 i 2A)), Warszawska (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Elektrycznej (nieparzyste numer 1 do 47 i parzyste od numeru 2 do 42A), Wróbla.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie

Popełnianie wykroczeń porządkowych jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecanie w rejonie przyległym do ul. Warszawskiej 31 w Białymstoku w godz. od 8:00 do 00:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami oraz interwencji podejmowanych w tym rejonie.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja założonej karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń,
 • organizacja wspólnej akcji ze Strażą Miejską ukierunkowanej na eliminację popełniania wykroczeń porządkowych ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, właścicieli budynków do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami - informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,
 • gromadzenie nowych pomysłów,
 • wspólne działania z dzielnicowym z przyległego rejonu mające na celu wyeliminowanie istniejącego zagrożenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Zarząd Mienia Komunalnego – zabezpieczanie przyległych pustostanów, wymiana informacji

 

Rejon dzielnicowego numer 26:

 

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Kazimierz Żukowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 140

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Czarnieckiego, Mieszka I, Piasta (od Piastowskiej do rzeki Dolistówki) posesje numer 117, 115/1, 115, 130, 132), Spacerowa, Towarowa (od ulicy Dalekiej do ulicy Piastowskiej)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego okolicznym mieszkańcom, jak również dopuszczanie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie placu zabaw przy ul. Mieszka I 11. Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 18:00 - 24:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie ustaleń z administracją osiedla oraz rozmów z mieszkańcami, a także interwencji Policji.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,
 • gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,
 • gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Spółdzielnia mieszkaniowa – uporządkowanie terenu stwarzając niedogodne warunki dla osób popełniających wykroczenia.

 

Rejon dzielnicowego numer 27:

sierżant sztabowy Katarzyna Kalisz

e-mail: dzielnicowy.warszawska7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 141

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Chrobrego, Piastowska

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności oraz akty wandalizmu dokonywane przez osoby nietrzeźwe w rejonie terenu zielonego i placu zabaw pomiędzy budynkami znajdującymi się przy ulicy Chrobrego 3E a ul. Piastowska 11A.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami, oznaczenia miejsca na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i  realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • wystąpienie do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zamontowania oświetlenia w rejonie strefy zielonej,
 • nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. kierownictwem administracji osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” celem właściwego zabezpieczenia miejsca,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • zaplanowane wspólnych działań z rejonowym Strażnikiem Miejskim ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • informowanie właścicieli placówek, oraz mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Administracja Osiedla Piasta II „Zachęta” - rozważenie zlikwidowania lub przycięcia krzaków w rejonie placu zabaw w których chowają się osoby dokonujące wykroczeń
 • Straż Miejska – pomoc w wyeliminowaniu zjawiska przez właściwego strażnika rejonowego.
 • Pracownicy sklepu – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasila

 

Rejon dzielnicowego numer 28:

sierżant sztabowy Katarzyna Kalisz

e-mail: dzielnicowy.warszawska13@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 142

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Branickiego (numer 11 – 29a), Chopina, Elektryczna (nieparzyste od 1 do 13), Gliniana, Koszykowa, Modlińska, S. Bukowskiego, Orzeszkowej ( numer 17,19,21 i numer 32,34,36), Piasta ( numer 2 – 52 oraz numer 1 – 39), Poprzeczna, Skorupska, Słonimska (parzyste 2 do 56), Stary Rynek, Staszica, Świętego Wojciecha, Świętojańska ( numer 1 do 11 i od numeru 2 do 10), Warszawska ( numer 49 do końca i numer 44 do końca), Wiktorii, Wylotna

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Skorupskiej 28 w rejonie bloku oraz pobliskiego placu zabaw dochodzi do spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania. Teren ten zlokalizowany jest wewnątrz osiedla mieszkaniowego, przy bloku Skorupska 28. Nieopodal bloku znajduje się również plac zabaw, gdzie stoją ławki oraz teren jest częściowo porośnięty drzewami i krzewami, co sprzyja warunkom do spożywania alkoholu. Zagrożenie występuje głównie w godzinach południowych i wieczornych od 16:00 do 23:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmowy z mieszkańcami oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 rok

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólne działania,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia

 

Powrót na górę strony