Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji II w Białymstoku

 

 

Punkty przyjęć interesantów w rejonie Komisariatu Policji II w Białymstoku

  Adres Miejsce Godziny przyjęć Dni tygodnia Dzielnicowy
1. ul. Komisji Edukacji Narodowej 36, Białystok Lokal nr 5 12:00-14:00

pierwszy poniedziałek miesiąca

starszy sierżant Ewa Kaniewska

starszy posterunkowy Piotr Czapliński
2. ul. Kozłowa 4, Białystok Pomieszczenie w budynku administracji osiedla 16:00-18:00

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca

aspirant Marta Buchowiecka

sierżant Ewa Gajewska

3. ul. Konstytucji III Maja 24, Białystok Pomieszczenie administracji pokój kierownika 12:00-14:00 pierwszy i trzeci czwartek miesiąca

aspirant Mirosław Szubart

aspirant Marcin Kazimierski

4. ul. Ciepła 15, Białystok Klub "Micron" sala ogólna 15:00-17:00 pierwsza środa miesiąca

starszy sierżant Łukasz Fifielski

sierżant Marcin Adamczyk

5. ul. Gajowa 86, Białystok Pokój w budynku ADM Osiedla Dziesięciny II 12:00-14:00 pierwszy i trzeci wtorek miesiąca

sierżant Michał Suproń

sierżant sztabowy Piotr Olechno

 

 

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

aspirant sztabowy Małgorzata Czyż-Kalisz

Komisariat Policji II w Białymstoku ulica Ogrodowa 21

telefon stacjonarny 47 711 22 12

 

Rejon dzielnicowego numer 10:

Starszy Dzielnicowy

aspirant Mirosław Szubart

e-mail: dzielnicowy.warszawska4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 146

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy czwartek w godzinach 12.00-14.00

Ulice: Al. Konstytucji 3–go Maja - parzyste od nr 22 do nr 36, nieparzysty nr 3, Antoniuk Fabryczny - nr nieparzyste (od nr 1 do nr 39), Blokowa - cała, Budowlana - cała, Długa - cała, Działkowa - od ul. Konst. 3 Maja do ul. Rzemieślniczej (nieparzyste 1,7,9,11, parzyste 2, 6), Dziecinna - cała, Fiedorowicza - cała, Gromadzka - cała, Ogrodniczki - cała, Pochyła - cała, Pomiarowa - cała, Rzemieślnicza - cała, Scaleniowa - cała, Studzienna - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również używanie słów nieprzyzwoitych przez osoby przebywające w rejonie ulicy Rzemieślnicza 40. We wskazanym miejscu przebywają zarówno grupy młodzieży, jak też mieszkańcy osiedla, którzy spożywają tam alkohol, w ciągu całego tygodnia w godzinach 06.00-24.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców wspólnoty przy ul. Rzemieślniczej 40 oraz zgłoszeń na Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. kierownictwem administracji osiedla celem właściwego zabezpieczenia miejsca,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • informowanie właścicieli placówek, oraz mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Wspólnota Mieszkaniowa – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol
 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia

 

Rejon dzielnicowego numer 11:

starszy aspirant Marcin Kazimierski

e-mail: dzielnicowy.warszawska10@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 148

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Konstytucji 3-go Maja 24- administracja( pokój kierownika)
każdy czwartek w godz. 12-14

Ulice: Al. Jana Pawła II - nr 58 do 78, Antoniuk Fabryczny - nr nieparzyste nr 45 - 55, Bystra - cała, Dworska - cała, Działkowa - nr 13, Jałbrzykowskiego - cała, Kołłątaja - nr 2 – 36, Kołłątaja - nr 7 – 21, Konstytucji 3 Maja - nr nieparzyste, Łagodna - cała, Najmilsza - cała, Swobodna - cała, Szeroka - cała, Wysoki Stoczek - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również używanie słów nieprzyzwoitych przez osoby przebywające w rejonie ulicy Swobodna 56. We wskazanym miejscu przebywają zarówno grupy młodzieży, jak też mieszkańcy osiedla, którzy spożywają tam alkohol, w ciągu całego tygodnia w godzinach 06.00-24.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, zgłoszenia na Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeprowadzonych w tym miejscu interwencji Policji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. kierownictwem administracji osiedla celem właściwego zabezpieczenia miejsca,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • informowanie właścicieli placówek, oraz mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol
 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia

 

Rejon dzielnicowego numer 12:

starszy sierżant Ewa Kaniewska

e-mail: dzielnicowy.warszawska18@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 514 896 009

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal numer 5
każdy wtorek w godz. 12.00-14.00

Ulice: Generała Kleberga - od ul. Kołłątaja do ul. Narodowych Sił Zbrojnych nr 33 i 37, Kołłątaja - numery nieparzyste od 63 do 75, Komisji Edukacji Narodowej - parzyste od ul. Kołłątaja do ul. Narodowych Sił Zbrojnych od nr 40 do 58, Okulickiego - cała, Pietkiewicza - parzyste od 2 – 8b, nieparzyste od nr 1 – 15, Pietkuna - od ul. Okulickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej i nr 5, Pileckiego - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie ulicy Hugona Kołłątaja 75 występuje zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych awantur przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające. Wskazane zagrożenie występuje od poniedziałku do soboty w godz. 06:00-22:00 oraz w niedziele handlowe.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji od mieszkańców przyległych bloków, informacji uzyskanych od pracowników sklepu oraz przeprowadzonych interwencji Policji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • dalsze systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • wystąpienie do kierownictwa sklepu monopolowego o zainstalowanie dodatkowego oświetlenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, w celu eliminacji zagrożenia poprzez wspólne patrole i kontrole miejsca oraz represjonowanie sprawców wykroczeń.
 • Właściciel sklepu monopolowego - wystosowanie odpowiedniego pisma celem zamontowania lepszego oświetlenia.

 

Rejon dzielnicowego numer 13:

starszy aspirant Marcin Kazimierski

e-mail: dzielnicowy.warszawska5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 149

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Ulice: Al. Jana Pawła II - od nr 80 do 100, Bacieczki - od ul. Kołłątaja do Al. Jana Pawła II (nr 98-142 i 89 – 131), Esperantystów - cała, Generała Kleberga - od ul. Narodowych Sił Zbrojnych do ul. Esperantystów działki ogrodnicze nr 39, Grabowskiego - cała, Herberta - od ul. Kołłątaja do ul. Pietkiewicza (nr 10,12,14,16,18,oraz 61 i 63), Kołłątaja - od rzeki Białej brak numeracji nieparzystej do ul. Komisji Edukacji Narodowej, Komisji Edukacji Narodowej - od ul. Kołłątaja nieparzyste do ul. Narodowych Sił Zbrojnych nr od 3 do 9, Ks. Zdzisława Peszkowskiego - cała, Mackiewicza - cała, Miętowa - cała, Mikołajczyka Stanisława - cała, Narodowych Sił Zbrojnych - cała, Owocowa - cała, Pietkiewicza - od ul. Komisji Edukacji Narodowej do końca, Pietkuna - od ul. Herberta do ul. Komisji Edukacji Narodowej, dwa budynki nr 1 i 3, Rondo Jagiellonii Białystok - całe, Stelmachowskiego - cała, Szaykowskiej - cała.

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal 5
każdy wtorek w godzinach 12.00-14.00

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie ul. Mikołajczyka dochodzi do spożywania alkoholu, gromadzenia się osób popełniających wykroczenia porządkowe takie jak zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków mieszkalnych. Zagrożenie występuje codziennie w godzinach 12:00-4:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji od mieszkańców przyległych budynków mieszkalnych.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,
 • wzmożone kontrole, nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską,
 • propagowanie Planu Działań Priorytetowych podczas odwiedzin rodzin, współpraca z dzielnicowym sąsiedniego rejonu,
 • oddziaływanie represyjne na osoby przebywające w rejonie objętym planem.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, wspólne działania z dzielnicowymi z sąsiednich rejonów, indywidualna kontrola wskazanego rejonu, rozpowszechnianie informacji podczas rozmów z administracją osiedla.

 

Rejon dzielnicowego numer 14:

sierżant Michał Suproń

e-mail: dzielnicowy.warszawska12@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 147

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Antoniuk Fabryczny - nr 40 – 56, Gajowa - nr 53 – 81 od ul. Hallera do ul. Jarzębinowej, nieparzyste, Hallera Józefa - nr 1 – 15 i 27, Jarzębinowa - cała, Porzeczkowa - cała, Winogronowa - cała, Zagórna - cała,

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Gajowa 86
I i III wtorek w godzinach 15 - 17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie budynku przy ul. Gajowej 61 w Białymstoku zostało zdiagnozowane zagrożenie polegające na grupowaniu się osób, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, popełniają wykroczenia porządkowe takie jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego okolicznym mieszkańcom. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godz. 6:00-22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • współpraca z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, wspólne działania z dzielnicowymi z sąsiednich rejonów, indywidualna kontrola wskazanego rejonu, rozpowszechnianie informacji podczas rozmów z administracją osiedla.

 

Rejon dzielnicowego numer 15:

starszy posterunkowy Piotr Czapliński

e-mail: dzielnicowy.warszawska8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 150

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Akacjowa - cała, Antoniuk Fabryczny - nr 2 - 34, Brzozowa - cała, Bukowa - cała, Cedrowa - cała, Cisowa - cała, Cyprysowa - cała, Dębowa - cała, Dolna - cała, Dziesięciny - cała, Gajowa - nr 2 – 38 (tylko parzyste) oraz nieparzyste od 1 do 51, Gen. Gustawa Orlicz - Dreszera - cała, Gen. Maczka - 22-52, Hallera Józefa - nr 2 do końca, Jałowcowa - cała, Jaśminowa - cała, Jaworowa - cała, Jesionowa - cała, Jodłowa - cała, Kalinowa - cała, Karskiego Jana - cała prawa strona do wiaduktu ul. Gen Maczka, Kasztanowa - cała, Leszczynowa - cała, Malinowa - cała, Morelowa - cała, Orzechowa - cała, Św. Kazimierza - cała, Wiązowa - cała, Wrzosowa - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych awantur przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy Gajowa 30. Jest to rejon sklepu ogólnospożywczego, teren przyległy to parkingi, zaplecze sklepu w którym znajdują się dogodne warunki do spożywania alkoholu oraz rejon bloków i klatek schodowych.Wskazane zagrożenie występuje od poniedziałku do soboty w godz. 06:00-23:00, oraz w niedziele handlowe.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji od mieszkańców przyległych bloków, informacji uzyskanych od pracowników sklepu oraz przeprowadzonych w tym miejscu interwencji Policji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych oraz jej realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • wystąpienie do kierownictwa sklepu ogólnospożywczego o zainstalowanie dodatkowego oświetlenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, w celu eliminacji zagrożenia poprzez wspólne patrole i kontrole miejsca oraz represjonowanie sprawców wykroczeń.
 • Właściciel sklepu ogólnospożywczego - wystosowanie odpowiedniego pisma celem zamontowania lepszego oświetlenia.

 

Rejon dzielnicowego numer 16:

 

sierżant sztabowy Piotr Olechno

e-mail:dzielnicowy.warszawska17@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 514 896 048

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Aksamitna - cała, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego - nr 73, 75 i 83, Arktyczna - cała, Atłasowa - cała, Bohuna - cała, Chłodna - cała, Chmielowa - cała, Daktylowa - cała, Figowa - cała, Gajowa - nr parzyste od 50 do końca, Gen. Stanisława Maczka - od nr 54-134, Karskiego Jana - cała lewa strona od wiaduktu Gen. Maczka, Kaszmirowa - cała, Kiemliczów - cała, Kleberga - od Gen. Maczka do Kołłątaja, Kokosowa - cała, Końcowa - cała, Kryształowa - cała, Liliowa - cała, Limonkowa - cała, Lodowa - cała, Mroźna - cała, Oleńki - cała, Oliwkowa - cała, Orląt Lwowskich - cała, Palmowa - cała, Pattona - cała, Pigwowa - cała, Pistacjowa - cała, Polarna - cała, Produkcyjna - nr 80 do końca i nr 93 do końca, Przędzalniana - cała, Radziwiłła - cała, Reytana - cała, Rondo Wolnej Ukrainy - całe, Rzędziana - cała, Sapiehy - cała, Skrzetuskiego - cała, Sopelkowa - cała, Szosa Ełcka - cała, Szronowa - cała, Szyszkowa - cała, Śnieżna - cała, Św. Krzysztofa - cała, Św. Łukasza - cała, Tatarakowa - cała, Tkacka - cała, Trzcinowa - cała, Welurowa - cała, Winogronowa - cała, Wiśniowa - cała, Wspaniała - cała, Zamoyskiego - cała, Zawady - cała.

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Gajowa 86
I i III wtorek w godzinach 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczego ul. Palmowa 2 występuje zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczanie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie przez osoby przebywające. Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 16:00-24:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie ustaleń z administracją osiedla oraz rozmowy z mieszkańcami.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole, powiadomienie dzielnicowego z sąsiednich rejonów.
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną.
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami

Rejon dzielnicowego numer 17:

starszy sierżant Ewa Kaniewska

e-mail: dzielnicowy.warszawska1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 151

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal 5
każdy wtorek w godzinach 12.00-14.00

Ulice: Astronautów - cała, Bacieczki - od ul. Produkcyjnej do Kołłątaja nr 1 – 81 i 2 – 92, Elektronowa - cała, Gwiezdna - cała, Heweliusza - cała, Ikara - cała, Jowisza - cała, Kazaneckiego - cała, Kołłątaja - tylko nr 50 sklep, Komety - cała, Kosmiczna - cała, Komisji Edukacji Narodowej - nr od 1,1a i 36 – 38c, Królowej Rodzin - cała, Marsa - cała, Merkurego - cała, Nadrzeczna - cała, Neptuna - cała, Olimpijska - cała, Orbitalna - cała, Oriona - cała, Orkana - cała, Planetarna - cała, Plutona - cała, Produkcyjna - nr 2 – 78 i nr 1 – 91, Rakietowa - cała, Satelitarna - cała, Saturna - cała, Strażacka - cała, Syriusza - cała, Szewko - cała, Tetmajera - cała, Urana - cała, Wenus - cała, Wróblewskiego - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie ulicy Strażacka 2 i Bacieczki 4 występuje zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego, jak również używanie słów nieprzyzwoitych przez osoby przebywające w rejonie sklepów spożywczych. Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 6:00 - 24:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,powiadomienie dzielnicowego z sąsiednich rejonów,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami

 

Rejon dzielnicowego numer 18:

sierżant sztabowy Cezary Falkowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska16@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 131

telefon stacjonarny 47 711 3514

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00

Ulice: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego - nr 15 – 69, Białostoczek - nr 21 - 107 i nr 32 do 36, Brzeska - cała, Buska - cała, Giżycka - cała, Grodzieńska - cała, Kowieńska - cała, Lidzka - cała, Łańcucka - cała, Motoszko Michała - cała,  Olecka - cała, Olsztyńska - cała, Racławicka - cała, Radzymińska - nr 14 – 46, Sitarska - nr 30 – 68, Skidelska - cała, Sokólska - nr 9 - 31 i nr 2, Suwalska - cała, Świsłocka - cała, Wileńska - cała, Wołkowyska - cała, Zagumienna - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Sokólska 9 w rejonie sklepu ogólnospożywczego dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używania słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania. We wskazanym miejscu grupuje się również młodzież z pobliskich bloków zakłócając i zaśmiecając miejsce publiczne. Zagrożenie występuje codziennie głównie w godzinach południowych 12:00-16:00 i wieczornych od 18:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie ustaleń własnych dzielnicowego i rozmowy z mieszkańcami.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólne działania,
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu informowanie ich o możliwości podjęcia leczeni ,o miejscach , gdzie mogą takowe podjąć bądź kierowania wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie odwykowe, wgląd w sytuację rodzinną,
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się w/w osobami,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w ww. miejscu i spożywających alkohol,
 • „Miraż” Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

 

Rejon dzielnicowego Numer 19:

Starszy dzielnicowy

aspirant Marta Buchowiecka

e-mail: dzielnicowy.warszawska9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 153

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00

Ulice: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego - nr 1 – 13, Białostoczek - nr 2 – 30 i nr 1 – 19A, Bielska - cała, Gołdapska - cała, Hajnowska - cała, Kozłowa - cała, Radzymińska - nr 1 – 17 i nr 2 - 12, Siemiatycka - cała, Sitarska - nr nieparzyste (od 1 do 51), oraz obszar po stronie parzystej z posesjami bez oznaczeń numerycznych od torów kolejowych skrzyżowanie z ul. Poleską do ul. Radzymińskiej, Sokólska - nr 1 – 7.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Białostoczek 22A w rejonie lokalu gastronimicznego  dochodzi do spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania. Zagrożenie występuje głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych od 15:00 do 23:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Opisywane zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie rozmowy z mieszkańcami oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego,
 • Informowanie mieszkańców oraz pracowników lokalu gastronimicznego podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami, 
 • Zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami

Rejon dzielnicowego numer 20:

sierżant Ewa Gajewska

e-mail: dzielnicowy.warszawska14@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 132

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Ulice: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego - parzyste od nr 2 do 72, Bełzy Władysława - cała, Bitwy Białostockiej - cała, Fabryczna - nr 89 – 147 i nr 52 – 98, Gen. Władysława Andersa - nieparzyste, Kombatantów - cała, Lewandowskiego - cała, Mierosławskiego - numery 15 i 15A, Płocka - cała, Przytorowa - cała, Siedleckiego - cała, Wasilkowska - nr nieparzyste do nr 49 (do ul. Generała Andersa), Wąska - nr 37 – do 81 i od nr 28 do 64, Węglowa - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Wasilkowska 1 w rejonie sklepu spożywczego dochodzi do spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania. We wskazanym miejscu grupuje się również młodzież z pobliskich bloków zakłócając i zaśmiecając miejsce publiczne.Zagrożenie występuje głównie w godzinach południowych i wieczornych od 18 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie ustaleń własnych dzielnicowego, rozmowy z mieszkańcami oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólne działania,
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu informowanie ich o możliwości podjęcia leczeni, o miejscach, gdzie mogą takowe podjąć bądź kierowania wniosków do Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie odwykowe, wgląd w sytuację rodzinną, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się w/w osobami.
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w ww. miejscu i spożywających alkohol,
 • „Wielkoblokowa” Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

 

Rejon dzielnicowego numer 21:

sierżant Ewa Gajewska

e-mail: dzielnicowy.warszawska15@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 138

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Ulice: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego - parzyste od nr 74 do granic miasta do nr 84, Aliny - cała, Balladyny - cała,  Batorego - cała, Błękitna - cała, Chodkiewicza - cała, Cicha - cała, Domeyki - cała, Gedymina - cała, Goszczyńskiego - cała, Grota – Roweckiego - cała, Hałki - cała, Hubala - cała, Jagiełły - cała, Jęczmienna - cała, Karpowicza - cała, Kasprzaka - cała, Kirkora - cała, Kłosowa - cała, Kolbego - cała, Kolonia Pietrasze - cała, Kordiana - cała, Jagiellonki - cała, Króla Zygmunta Augusta - cała, Króla Zygmunta Starego - cała, Królowej Bony - cała, Królowej Jadwigi - cała, Krzyżowa - cała, Księcia Kiejstuta - cała, Księcia Witolda - cała, Ks. Twardowskiego - cała, Lelewela - cała, Łącznikowa - cała, Łokietka - cała, Osieckiej Agnieszki - cała, Partyzantów - cała, Pietrasze - cała, ppłk. Feliksa Selmanowicza - cała, Plac Krystyny Drewnowskiej - cały, Powstańców Warszawy - cała, Pułkownika Łukasza Cieplińskiego - cała, Pużaka - cała,  Radosna - cała, Raginisa - nieparzyste od nr 1/1 do nr 71b, Siedzikówny Danuty - cała, Skarżyńskiego - cała, Słomkowa - cała, Staffa - cała, Wajdy Andrzeja - cała, Wallenroda - cała, Warneńczyka - cała, Węgierki - cała, Wybickiego - cała, Wysockiego - nieparzyste, parzyste do nr 150, Zapolskiej - cała, Zgoda - cała, Ziółkowskiego - cała, Żółkowskiego - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczanie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie pomiędzy galerią ul. Wysockiego 67 a Cmentarzem Miejskim przy ul. Wysockiego 63 na drodze piaskowej do lasu Pietrasze. Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 14:00-18:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole, powiadomienie dzielnicowego z sąsiednich rejonów,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego,
 • przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Zarządca Cmentarza - zamontowanie dodatkowego oświetlenia

 

Rejon dzielnicowego numer 22:

starszy sierżant Dariusz Fieducik

e-mail: dzielnicowy.warszawska19@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 136

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Ulice: 42 Pułku Piechoty - parzyste od nr 2 do nr 42 , nieparzyste od nr 3 do 93, Bacewicz Grażyny - cała, Bagnowska - cała, Chabrowa - cała, Chełmońskiego - tylko nr 2, Chłopska - cała, Ciasna - cała, Dunikowskiego - cała, Gradowa - cała, Harnasiów - cała, Jaracza - cała, Jesienna - cała, Kapralska - cała, Kątowa - cała, Kierunkowa - cała, Krańcowa - cała, Leca - cała, Ludowa - cała, Makowa - cała, Młoda - cała, Moniuszki - nr nieparzyste od nr 55 do 87; nr parzyste od 46 do 90, Odległa - cała, Ogińskiego - cała, Osadnicza - cała, Pionierska - cała, Pomocna - cała, Pułkowa - cała, Pusta - cała, Raginisa - parzyste od 2 do nr 62, Robotnicza - cała, Rodzinna - cała, Sadowa - cała, Sandomierska - cała, Saperska - cała, Sąsiedzka - cała, Sekcyjna - cała, Sielska - cała, Siewna - cała, Sosabowskiego - cała, Stepowa - cała, Syczewskiego - cała, Środkowa - cała, Tarasowa - cała, Tarnowska - cała, Traugutta - cała, Trawiasta - parzyste do nr 18; nieparzyste do nr 7, Ustronna - nieparzyste do nr 35; parzyste do nr 36,  Wasilkowska - nr parzyste, Wieniawskiego - cała, Wschodnia - cała, Wyki - cała, Zacisze - cała, Zawadzka - cała, Ziołowa - cała, Żeleńskiego Boya - cała, Żniwna - cała, Żołnierska - cała, Żwirowa - cała, Żyzna - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Traugutta 33 w rejonie chodników i ścieżki dojazdowej do skupu złomu we wszystkie dni tygodnia w godz, tj. od 12:00 do 20:00 dochodzi do grupowania się osób m.in. bezdomnych, które popełniają wykroczenia porządkowe takie jak spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie oraz zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami rejonu oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja założonego Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska;

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń;

 • organizacja wspólnej akcji z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu;

 • podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego oraz działania mające na celu represjonowanie sprawców wykroczeń.

 

Rejon dzielnicowego numer 23:

 

starszy sierżant Łukasz Fifielski

e-mail: dzielnicowy.warszawska3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 133

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Ciepła 15
pierwsza środa miesiąca w godzinach 15.00-17.00

Ulice: Chmielna - cała, Ciepła - cała, Fabryczna - nieparzyste od nr 1 do 57, Jagienki - od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej (bez nieparzystych, parzyste od nr 4-12), Jurowiecka - parzyste od (ul. Fabrycznej) nr 24 do 60, nieparzyste wszystkie, Kaszubska - cała, Nowogródzka, - cała, Ogrodowa - od ul. Fabrycznej do ul. Ciepłej (bez numerów), Poleska - od ul. Fabrycznej do linii brzegowej rzeki Białej nr nieparzyste od 11 do 47A, Sienkiewicza - od linii brzegowej rzeki Białej do ul. Jurowieckiej nieparzyste rejon Galerii Jurowiecka i przyległy, Wąska - nr 1 – 25 i nr 2-8.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie bloków przy ul. Nowogródzkiej 8 i 10 w Białymstoku. Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 16:00-24:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie ustaleń z administracją osiedla oraz rozmów z mieszkańcami, a także naniesień na Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeprowadzonymi interwencjami Policji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja założonej Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej w celu ograniczenia występujących zagrożeń oraz organizacja wspólnej akcji ze Strażą Miejską ukierunkowanej na eliminację popełniania wykroczeń oraz zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami - informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów,
 • wspólne działania z dzielnicowym z przyległego rejonu mające na celu wyeliminowanie istniejącego zagrożenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Administracja Osiedla Sienkiewicza  - wspólne opracowanie metod lub sposobów, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu. Aktywizacja lokalnych mieszkańców do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu i informowanie mieszkańców o przedsięwzięciu.

 

Rejon dzielnicowego numer 24:

sierżant  Marcin Adamczyk

e-mail: dzielnicowy.warszawska11@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 134

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Ulice: Dzika - cała, Fabryczna - parzyste od nr 2 do 50, Jagienki - od ul. Sienkiewicza do ul. Fabrycznej (bez parzystych, nieparzyste nr 1), Kraszewskiego - nieparzyste od ul. Ogrodowej (nr 5) do końca (nr 49), Łąkowa - cała, Ogrodowa - nr nieparzyste od 3 do 21 i parzyste od 2a do 4, Plac Wyzwolenia - cały, Próżna - cała, Ryska - cała, Sienkiewicza - nieparzyste od nr 49 do końca (nr 89), parzyste od nr 50 do końca (do 114A), Skwer Zankiewicza - cały, Sobieskiego Jana III - cała, Sporna - cała, Starobojarska - od ul. Kraszewskiego nieparzyste od nr 21 do 27 od nr 18 do 32, Towarowa - od wiaduktu do ul. Kraszewskiego, Złota - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie parkingu i placu zabaw przy ul. Kraszewskiego 23 w Białymstoku zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecaniu oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego W/w problem przeszkadza mieszkańcom budynków znajdujących się w pobliżu. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godz. 11:00-23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, ustaleń własnych dzielnicowego, odnotowanych interwencjach oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych;
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską, kontaktu ze spółdzielnią mieszkaniową, podmiotami które będą współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń;
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu i efektach jego działania;
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem;
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia
 • Spółdzielnia mieszkaniowa- rozpowszechnianie informacji, wystąpienie o zamontowanie monitoringu.

 

Rejon dzielnicowego numer 25:

sierżant sztabowy Wojciech Nesteruk

e-mail: dzielnicowy.warszawska2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 139

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Ulice: Al. Piłsudskiego - od ul. Pałacowej do linii brzegowej rzeki Białej do ul. Sienkiewicza, nr 28 i 28a, Branickiego - od ul. Pałacowej do ul. Elektrycznej (nieparzyste nr 1 do 9; do linii brzegowej rzeki Białej), Bulwar Hałko St. - cały, Daleka - cała, Dobra - cała, Elektryczna - od ul. Warszawskiej do linii brzegowej rzeki Białej (parzyste nr 2 do nr 8), Kamienna - cała, Kościelna - od linii brzegowej rzeki Białej do ul. Warszawskiej (nr 9 i 10), Kraszewskiego - parzyste od ul. Ogrodowej (nr 2) do końca (nr 34), Most Władysława Bartoszewskiego, Ogrodowa - od ul. Sienkiewicza do ul. Pałacowej od nr 6 do 14 i od nr 23 do 31, Orla - cała, Pałacowa - cała, Plac Lussy - cały, Przygodna - cała, Sienkiewicza - parzyste od linii brzegowej rzeki Białej (nr 28) do nr 48, Sina - cała, Słonimska - nieparzyste od nr 1 do nr 47/1, Sowia - cała, Starobojarska - od ul Słonimskiej do ul Kraszewskiego (nieparzyste od nr 13 do 15A, parzyste od nr 8 do 12), Szczygla - cała, Towarowa - od ul. Kraszewskiego do ul. Dalekiej (nr 2 i 2A),  Warszawska - od ul Sienkiewicza do ul Elektrycznej (nieparzyste nr 1 do 47 i parzyste od nr 2 do 42A), Wróbla - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie

W Białymstoku przy ul. Dalekiej 9 w rejonie garaży we wszystkie dni tygodnia w godz. od 10:00 do 22:00 dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozmów z okolicznymi mieszkańcami, ustaleń własnych dzielnicowego oraz przeprowadzonej interwencji Policji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja założonej Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska;
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń;
 • zaplanowanie i realizacja działań z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, ukierunkowanych na eliminację zjawiska spożywania alkoholu;
 • podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • kontakt z właściwą administracją osiedla.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego oraz działania mające na celu represjonowanie sprawców wykroczeń.
 • Administracja Osiedla Kraszewskiego – współpraca poprzez wymianę informacji o negatywnych zjawiskach występujących we wskazanym rejonie oraz działania prowadzące do usunięcia problemu.

 

Rejon dzielnicowego numer 26:

 

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Kazimierz Żukowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 140

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Czarnieckiego - cała, Mieszka I - cała, Piasta - (od Piastowskiej do rz. Dolistówki) posesje nr 117, 115/1, 115, 130, 132, Spacerowa - cała, Towarowa - od ul. Dalekiej do ul. Piastowskiej nr 4-22A.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego okolicznym mieszkańcom, jak również dopuszczanie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie placu zabaw przy ul. Towarowej 8A. Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 18:00 - 24:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie przeprowadzonych w tym miejscu interwencji Policji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na
 • ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,
 • gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscach i spożywających alkohol

 

Rejon dzielnicowego numer 27:

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Kazimierz Żukowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 141

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Chrobrego - cała, Piastowska - cała, Rondo płk. Leona Mitkiewicza -Żółłtka – całe.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Chrobrego 1D w rejonie lokalu gastronomicznego dochodzi do spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania. Zagrożenie występuje głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych od 15:00 do 23:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmowy z mieszkańcami oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i  realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego,
 • informowanie mieszkańców oraz pracowników lokalu gastronomicznego podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • nawiazanie współpracy z Administracją „ Zachęta”
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami

 

Rejon dzielnicowego numer 28:

sierżant sztabowy Katarzyna Kalisz

e-mail: dzielnicowy.warszawska13@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 142

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Branickiego - nr 11 – 29a, Bukowskiego - cała, Chopina - cała, Elektryczna - nieparzyste od 1 do 13, Gliniana - cała, Koszykowa - cała, Modlińska - cała, Orzeszkowej - nieparzyste od nr 17 do końca i parzyste nr 32 do końca, Piasta - nr 2 – 52 oraz nr 1 – 39, Poprzeczna - cała, Rondo Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego - całe, Skorupska - cała, Słonimska - parzyste 2 do 56, Stary Rynek - cała, Staszica - cała, Świętego Wojciecha - cała, Świętojańska - nr 1 do 11 i od nr 2 do 10, Warszawska - nr 49 do końca i nr 44 do końca, Wiktorii - cała, Skwer Wolnej Białorusi - cały, Wylotna - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Św. Wojciecha 14 w rejonie Przedszkola Samorządowego nr 47 , Żłobka Miejskiego nr 7 ul. Warszawska 75A dochodzi do spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania. Zagrożenie występuje głównie w godzinach południowych i wieczornych od 15:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmowy z mieszkańcami, pracownikami przedszkola oraz ustaleń własnych dzielnicowego oraz zgłoszeń na Kraowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 rok

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole, wzmożone kontrole.
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego.
 • informowanie mieszkańców oraz pracowników przedszkola i żłobka podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • nawiązanie współpracy z dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 47 i Żłobka Miejskiego nr 7
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami

 

Powrót na górę strony