Komisariat Policji II w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji II w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

aspirant sztabowy Marta Kurcewicz

Komisariat Policji II w Białymstoku ulica Warszawska 65

telefon stacjonarny 47 711 25 34

 

 

Rejon dzielnicowego numer 10:

młodszy aspirant Mirosław Szubart

e-mail: dzielnicowy.warszawska4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 146

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy czwartek w godzinach 12-14

Ulice: aleja Konstytucji 3–go Maja (parzyste od nemeru 22 do numeru 36, nieparzysty numer 3), Antoniuk Fabryczny (numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 39), Blokowa, Budowlana, Długa, Działkowa, Dziecinna, Fiedorowicza, Gromadzka, Ogrodniczki, Pochyła, Pomiarowa, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Studzienna

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych awantur przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, jak również używanie słów nieprzyzwoitych czy zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Studzienna 12,14,16. Zagrożenie zdiagnozowaano w godzinach 06.00-24.00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zagrożeń doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska;

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;

 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby przebywające w przedmiotowym rejonie;

 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w wyżej wymienionym miejscu i spożywających alkohol,

 • właściciel oraz personelu sklepu Monopolowego - przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe);

Rejon dzielnicowego numer 11:

aspirant Marcin Kazimierski

e-mail: dzielnicowy.warszawska10@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 148

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy czwartek w godz. 12-14

Ulice: Aleja Jana Pawła II (numer 58 do 78), Antoniuk Fabryczny (numery nieparzyste numer 45 – 55), Bystra, Dworska, Jałbrzykowskiego, Kołłątaja (numer 2 – 36), Konstytucji 3 Maja (numery nieparzyste, nr 5), Łagodna, Najmilsza, Swobodna, Szeroka, Wysoki Stoczek

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych awantur przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju, porządku publicznego, jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy Wysoki Stoczek 54. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 06.00-23.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak również rozmów z mieszkańcami pobliskich bloków.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,

 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia

 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie

 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu

 • Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • Zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,

 • Rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji,

 • Nawiązanie kontaktu z zarządcą sklepu oraz personelem sklepu-przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

Rejon dzielnicowego numer 12:

sierżant Edyta Pasieka

e-mail: dzielnicowy.warszawska18@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 514 896 009

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Ulice: Generała Kleberga (ulica Kołłątaja do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych), Kołłątaja (numery nieparzyste od 63 do 75), Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od ulicy Kołłątaja do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych od numeru 40 do 58), Okulickiego, Pietkiewicza (od numeru 1 do ulicy Komisji Edukacji Narodowej), Pietkuna (od ulicy Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pileckiego

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak: spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie w rejonie ulicy: Kolłątaja 63 oraz terenie przyległym (sklep spożywczy oraz obiekty handlowe). Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach: 13.00 – 22.00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnych ustaleń oraz sygnaów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, 

 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, zarządcy nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,

 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska. Współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego w celu eliminacji zagrożenia;

 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z kompetencjami;

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w wyżej wymienionym miejscu i spożywających alkohol.

Rejon dzielnicowego numer 13:

aspirant Daniel Łotysz

e-mail: dzielnicowy.warszawska5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 149

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Ulice: Aleja Jana Pawła II (od numeru 80 do 100), Bacieczki (od ulicy Kołłątaja do Alei Jana Pawła II numer 98-142 i 89 – 131), Esperantystów, Generała Kleberga (od ulicy Narodowych Sił Zbrojnych do Esperantystów), Grabowskiego, Herberta, Kołłątaja (numery nieparzyste od 21 do ulicy Komisji Edukacji Narodowej), Komisji Edukacji Narodowej (od ulicy Kołłątaja nieparzyste do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych numer od 3 do 9), Mackiewicza, Miętowa, Mikołajczyka Stanisława, Narodowych Sił Zbrojnych, Owocowa, Pietkiewicza (od ulicy Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pietkuna (od początku do ulicy Komisji Edukacji Narodowej), Szaykowskiej.

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godzinach 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie oraz akty wandalizmu dokonywane przez osoby nietrzeźwe w rejonie parkingu znajdującego się za kościołem w rejonie  ulicy Mikołajczyka 7. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 13.00 -22.00 od piątku do niedzieli. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń własnych dzielnicowego

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych,

 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską,

 •  aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, Zarządcy Nieruchomości, właściciela lokalu do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia

 • Zarządca Rady Osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol

Rejon dzielnicowego numer 14:

sierżant Katarzyna Kalisz

e-mail: dzielnicowy.warszawska12@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 147

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Antoniuk Fabryczny (numer 40 – 56), Hallera (numer 1 – 15), Gajowa (numer 53 – 81 od ulica Hallera do ulica Jarzębinowej, nieparzyste), Jarzębinowa, Porzeczkowa, Świętego Kazimierza (numery parzyste), Winogronowa, Zagórna

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Gajowa 86
I i III wtorek w godzinach 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w sąsiedztwie bloku i sklepu spożywczo – przemysłowego Chorten przy ul. Jarzębinowej 14B w Białymstoku. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 16.00-24.00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństw.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,

 • W przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją osób.

 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu

 • Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w wyżej wymienionym miejscu i spożywających alkohol,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedłużeniu planu priorytetowego.

Rejon dzielnicowego numer 15:

Starszy Dzielnicowy

aspirant Norbert Sieradzki

e-mail: dzielnicowy.warszawska8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 150

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Akacjowa, Antoniuk Fabryczny (numer 2 – 34), Hallera (numer 2 do końca), Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Dolna, Dziesięciny, Gajowa (numer 2 – 38 tylko parzyste oraz nieparzyste od 1 do 51), Generała Maczka (numer 22-52), Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karskiego (cała prawa strona do wiaduktu ulica Generała Maczka), Kasztanowa, Leszczynowa, Malinowa, Morelowa, Orzechowa, Świętego Kazimierza (numery nieparzyste), Wiązowa, Wrzosowa

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy Cedrowa 57. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 16.00-18.00 oraz 19.00-22.00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem zdiagnozowano na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz sygnałów od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,

 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, 

 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją wyżej wymienionych osób,

 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,

 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego z funkcjonariuszem Policji, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców o przedsięwzięciu,

 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

Rejon dzielnicowego numer 16:

Starszy Dzielnicowy

aspirant Norbert Sieradzki

e-mail:dzielnicowy.warszawska17@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 514 896 048

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Aleja 1000 lecia PP (numer 73, 75 i 83), Atłasowa, Bohunowa, Chmielowa, Daktylowa, Figowa, Gajowa (numery parzyste od 50 do 101), Generała Maczka (od numeru 54-134), Karskiego (cała lewa strona), Kaszmirowa, Kleberga (od Generała Maczka do Kołłątaja), Kokosowa, Końcowa, Liliowa, Lodowa, Malinowa, Morelowa, Oleńki, Oliwkowa, Orląt Lwowskich, Palmowa,Pistacjowa, Polana, Produkcyjna (nemer 80 do końca i numer 93 do końca), Przędzalniana, Radziwiłła, Reytana, Sapiehy, Skrzetuskiego, Szosa Ełcka, Śnieżna, Tkacka, Winogronowa, Wiśniowa, Zamojskiego, Zawady

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Gajowa 86
I i III wtorek w godzinach 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie ulicy Tkackiej 2 dochodzi do: spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, głośnych awantur przez osoby spożywające alkohol oraz zaczepiania przechodniów. W tym mniejscu dochodzi również do popełniania wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócenia spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków oraz zaśmiecania. Do tego typu zdarzeń dochodzi najczęściej w weekendy, w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie zgłoszeń mieszkańców, naniesionych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz z własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,

 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,

 • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,

 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia

 • rada osiedla - rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji;

Rejon dzielnicowego numer 17:

starszy posterunkowy Michał Suproń

e-mail: dzielnicowy.warszawska1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 151

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godzinach 15-17

Ulice: Astronautów, Bacieczki (od ulicy Produkcyjnej do Kołłątaja numer 1 – 81 i 2 -92), Elektronowa, Gwiezdna, Ikara, Jowisza, Kozaneckiego, Heweliusza, Komety, Kosmiczna, Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od numeru 2 do 36), Królowej Rodzin, Marsa, Merkurego, Neptuna, Orbitalna, Orkana, Planetarna, Plutona, Produkcyjna (numer 2 – 78 i numer 1 – 91), Rakietowa, Satelitarna, Syriusza, Saturna, Strażacka, Szewko, Tetmajera, Urana, Wenus, Wróblewskiego

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie placu zabaw w Białymstoku przy ulicy Merkurego oraz okolicznych terenów zielonych, w weekendy w godzinach popołudniowych, gromadzi się młodzież, która popełnia wykroczenia porządkowe, takie jak: zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, dewastacja mienia oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców, zagrożenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską,

 • oddziaływanie represyjne na osoby przebywające w miejscu zagrożonym,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolę rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia;

Rejon dzielnicowego numer 18:

Starszy Dzielnicowy

aspirant Mariusz Pietruszkiewicz

e-mail: dzielnicowy.warszawska16@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 131

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godzinach 16-18

Ulice: Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego (numer 15 – 69), Białostoczek (numerr 21 - 107 i numer 32 do 36), Brzeska, Buska, Giżycka, Grodzieńska, Kowieńska, Lidzka, Łańcucka, Olecka, Olsztyńska, Racławicka, Radzymińska (numer 14 – 46), Sitarska (numer 18 – 68), Skidelska, Sokólska (numer 9 -  31 i numer 2), Suwalska, Świsłocka, Wileńska, Wołkowyska, Zagumienna

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, grupowanie się osób jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców bloku przy ulicy Białostoczek 23 jak i bloków do niego przyległych. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach popołudniowych oraz nocnych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak i szeregu rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami pobliskich bloków.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • utworzenie i realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika–dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, organizacja w celu eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

 • Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,

 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.

Rejon dzielnicowego Numer 19:

Starszy Dzielnicowy

mł. asp. Katarzyna Szuniewicz

e-mail: dzielnicowy.warszawska9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 153

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godz. 16-18

Ulice: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego (numer 3 – 13), Białostoczek (numer 2 – 30 i numer 1 – 19A), Bielska, Gołdapska, Hajnowska, Kozłowa, Radzymińska (numer 1 – 17 i numer 2 – 10), Siemiatycka, Sitarska (numer nieparzyste, oraz numer  2 –18), Sokólska (numer 1 – 7)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsca dostępnego dla publiczności w rejonie przyległym do ciągu garaży należących do ulicy Gołdapskiej od strony bloku Kozłowa 28 w Białymstoku. Zagrożenie zdiagnozowano całodobowo.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Opisywane zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie weryfikacji Mapy Zagrożeń oraz rozmów z mieszkańcami osiedla, pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej, pracownikami sklepów.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych;

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika/dzielnicowego odnośnie współdziałania w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;

 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;

 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające:

 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu;

 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób;

 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;

 • spotkania i rozmowy z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów;

 • analiza przeprowadzonych działań oraz osiągniętych rezultatów;

 • dalsze kontrole wskazanego rejonu, działania prewencyjne oraz represyjne;

 • kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia założonych celów, lub wdrożenie nowych metod, form, środków i sposobów, które pozwolą na wypracowanie i uzyskania określonego celu;

 • działania „Zimowy Ratownik” mające na celu pomoc osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i nie dopuszczenie do wychłodzenia organizmu;

 • podsumowanie osiągniętych celów;

 • tworzenie koncepcji na plan priorytetowy na pierwsze półrocze 2021.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca, współdziałanie z właściwym strażnikiem

 • Zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami;

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu w tym bezdomnych;

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu;

 • Właścicieli oraz personelu sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu m.in. małoletnim, osobom nietrzeźwym.

Rejon dzielnicowego numer 20:

aspirant Mariusz Chomicki

e-mail: dzielnicowy.warszawska14@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 132

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Ulice: 1000 - Lecia Państwa Polskiego (parzyste od numeru 2 do 72), Fabryczna (numer 89 – 147 i  numer 52 – 98), Generała Władysława Andersa (nieparzyste), I Armii Wojska Polskiego, Kombatantów, Lewandowskiego, Mierosławskiego (numery 15 i 15A), Płocka, Przytorowa, Siedleckiego, Wasilkowska (nieparzyste do numeru 49 do ulicy Generała Andersa), Wąska (numer 37 – do 81 i od numer 28 do 64), Węglowa

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców bloku przy ulicy Wasilkowskiej 45 oraz bloków do niego przyległych.. Zdiagnozowane zagrożenie występuje codziennie w godzinach 6:00-22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji.

Okres obowiązywania planu:

I  połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, organizacja w celu eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również,

 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób

 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - obserwacje wskazanego rejonu – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjęcie stosownych działań poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa –, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.

Rejon dzielnicowego numer 21:

 

aspirant Magdalena Dudzińska

e-mail: dzielnicowy.warszawska15@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 138

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Ulice: 1000 - Lecia Państwa Polskiego (parzyste od numeru 74 do granic miasta), Aliny, Anny Jagiellonki, Batorego, Błękitna, Chodkiewicza, Cicha, Domeyki, Duracza, Gaskiewicza, Gedymina, Goszczyńskiego, Grota – Roweckiego, Hałki, Hubala, Jagiełły, Jęczmienna, Karpowicza, Kasprzaka, Kirkora, Kłosowa, Kolbego, Kolonia Pietrasze, Kordiana, Króla Zygmunta Augusta, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krzyżowa, Księcia Kiejstuta, Księcia Witolda, Lelewela, Łącznikowa, Łokietka, Partyzantów, Pietrasze, ppłk. Feliksa Selmanowicza, Powstańców Warszawskich, Radosna, Raginisa (nieparzyste do numeru 71), Skarżyńskiego, Staffa, Twardowskiego, Wallenroda, Warneńczyka, Węgierki, Wybickiego, Wysockiego (nieparzyste, parzyste do numeru 150), Zapolskiej, Zgoda, Żółkowskiego

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Wysockiego, rejon cmentarza miejskiego, weekendami w godzinach popołudniowych, gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym. Ulica Wysockiego w tym rejonie jest drogą bez przejazdu, którą uczęszczają rodziny z dziećmi oraz osoby starsze. Droga ta prowadzi do bocznego wejścia na cmentarz oraz do lasu. Obserwowanie osób łamiących przepisy prawa naraża nieletnich na demoralizację, a osoby starsze na utratę poczucia bezpieczeństwa.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenia ustalone na podstawie, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • utworzenie i realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon

 • Przekazanie mieszkańcom osiedla informacji dotyczących zagrożenia.

 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń.

 • Wspólne działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu w godzinach popołudniowo.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

Rejon dzielnicowego numer 22:

starszy sierżant Daniel Skibicki

e-mail: dzielnicowy.warszawska19@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 136

telefon stacjonarny 47 711 25 07

Ulice: 42 Pułku Piechoty (parzyste od numeru 2 do numeru 42 , nieparzyste od numeru 3 do 93), Bacewicz Grażyny, Bagnowska, Balladyny, Boya Żeleńskiego, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłopska, Ciasna, Dunikowskiego, Gradowa, Harnasiów, Jaracza, Jesienna, Kapralska, Kątowa, Krańcowa, Leca, Ludowa, Makowa, Młoda, Moniuszki ( numery nieparzyste od numeru 55 do 87; numery parzyste od 46 do 90), Odległa, Ogińskiego, Pionierska, Pułkowa, Pusta, Raginisa (parzyste do numeru 62), Robotnicza, Rodzinna, Sadowa, Sandomierska, Saperska, Sąsiedzka, Sekcyjna, Sielska, Siewna, Sosabowskiego, Stepowa, Syczewskiego, Środkowa, Tarasowa, Tarnowska, Traugutta (parzyste od numeru 4 do 18/1, nieparzyste od numeru 1 do 33), Trawiasta (parzyste do numeru 18; nieparzyste do numeru 7), Ustronna (nieparzyste do numeru 35; nieparzyste do numeru 36), Wasilkowska ( numery parzyste), Wieniawskiego, Wschodnia, Wyki, Zacisze, Zawadzka, Ziołowa, Żniwna, Żołnierska, Żwirowa, Żyzna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków oraz zanieczyszczanie przestrzeni publicznej przez osoby przebywające w rejonie przystanku autobusowego oraz stacji transformatorowej w rejonie ulic Raginisa 2A i Raginisa 2. We wskazanym miejscu przebywają osoby mieszkające na osiedlu Wygoda, jak też osoby przypadkowe przemieszczające się komunikacją miejską.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie własnych obserwacji, informacji uzyskanych od mieszkańców przyległych posesji oraz w trakcie weryfikacji naniesionego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do obowiązujących przepisów prawnych,

 • rozpowszechnienie informacji odnośnie prowadzonego planu działania priorytetowego mieszkańców osiedla Wygoda,

 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,

 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną,

 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Klub osiedlowy  – współpraca w kwestii informowania mieszkańców,

 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

Rejon dzielnicowego numer 23:

starszy sierżant Wojciech Nesteruk

e-mail: dzielnicowy.warszawska3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 133

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Ciepła 15
każda środa w godz. 15-17

Ulice: Chmielna, Ciepła, Fabryczna (nieparzyste od numeru 1 do 57), Jagienki (od ulicy Fabrycznej do ulicy Poleskiej bez nieparzystych, parzyste od numeru 4), Jurowiecka (parzyste od ulicy Fabrycznej numer 24 do 60, nieparzyste wszystkie), Kaszubska, Nowogródzka, Ogrodowa (od ulicy Fabrycznej do ulicy Ciepłej bez numerów), Poleska (nieparzyste od ulicy Fabrycznej do numeru 47, do linii brzegowej rzeki Białej), Sienkiewicza (od linii brzegowej rzeki Białej do ulicy Jurowieckiej nieparzyste rejon Galerii Jurowiecka i przyległy), Wąska ( numer 1 – 25 i numery 2-8)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych zagrożonych wychłodzeniem oraz popełnianie przez te osoby wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecania i spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem przy ulicy Jurowieckiej 58 w Białymstoku, w godzinach 6.00- 10.00 oraz 18.00- 22.00 od poniedziałku do soboty.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowanie zjawiska,

 • Nawiązanie dalszej współpracy z właściwym dzielnicowym Straży Miejskiej, który będzie współdziałał w minimalizacji zagrożenia, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminacji zjawiska spożywania alkoholu i nagabywania klientów oraz grupowania się młodzieży

 • Działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowych

 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rad osiedla, spółdzielni mieszkaniowych do wspólnych działań na rzecz osiągnięcia  celu,

 • Spotkania z mieszkańcami – zorganizowanie np. mini debaty społecznej,

 • Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowych,

 • Umieszczanie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek celem rozpowszechnienia informacji o przedsięwzięciu.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w kontroli terenu na którym występuje zagrożenie.

Rejon dzielnicowego numer 24:

starszy sierżant Cezary Falkowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska11@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 134

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Ulice: Dzika, Fabryczna (parzyste od numeru 2 do 50), Jagienki (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Fabrycznej bez parzystych, nieparzyste numer 1), Kraszewskiego (nieparzyste od ulicy Ogrodowej numer 5 do numeru 21), Łąkowa, Ogrodowa (od numeru 1 do numeru 23 nieparzyste do ulicy Kraszewskiego), Plac Wyzwolenia, Poleska (od ulicy Fabrycznej do linii brzegowej rzeki Białej nieparzyste od numeru 11 do 47), Próżna, Ryska, Sienkiewicza (nieparzyste od numeru 49 do końca ( numeru 89)/parzyste od numeru 50 do końca (do 114A)), Skwer Zankiewicza, Sobieskiego, Sporna, Starobojarska (od ul. Kraszewskiego nieparzyste od nr 21 do 27 od nr 18 do 32), Towarowa (od wiaduktu do ul. Kraszewskiego), Złota

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób nietrzeźwych, spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie budynku przy ulicy Sienkiewicza 81/3, 81/4. 81/6 w Białymstoku. Rejon posesji jest zaśmiecany, co utrudnia to egzystencję okolicznym mieszkańcom. Zagrożenie występuje przez cały dzień, 7 dni w tygodniu. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,

 • Salszy bieżący kontakt z przedstawicielami instytucji pomocowych

 • Ewentualna informacja dla podmiotów pomocowych np. powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,

 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego,

 • Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,

 • Spółdzienia Mieszkaniowa ZACHĘTA – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w wyżej wymienionych umiejsców i spożywających alkohol,

 • Stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu oraz inne tego rodzaju fundacje itp. - oddziaływanie zgodnie z zadaniami,

 • Informowanie władz miasta o potrzebach mieszkańców związanych z poprawą, przebudową odnowieniem itp. infrastruktury osiedla,

 • Właściciel oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe)

Rejon dzielnicowego numer 25:

starszy sierżant Wojciech Nesteruk

e-mail: dzielnicowy.warszawska2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 139

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Ulice: Aleja Piłsudskiego (od ulicy Pałacowej do linii brzegowej rzeki Białej do ulicy Sienkiewicza, numer 28A), Branickiego (od ulicy Pałacowej do ulicy Elektrycznej (nieparzyste numer 1 do 9; do linii brzegowej rzeki Białej), Bulwar Hałko St., Daleka, Dobra, Elektryczna (od ulicy Warszawskiej do linii brzegowej rzeki Białej (parzyste numer 2 do numeru 8), Kamienna, Kościelna (od linii brzegowej rzeki Białej do ulicy Warszawskiej ( numer 9 i 10), Kraszewskiego (parzyste od ulicy Ogrodowej ( numer 2) do końca ( numer 34), Ogrodowa (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Pałacowej parzyste od numeru 2 do końca, nieparzyste od numeru 11 do końca), Orla, Pałacowa, Plac Lussy, Przygodna, Sienkiewicza (parzyste od linii brzegowej rzeki Białej ( numer 28) do nr 48), Sina, Słonimska (nieparzyste od numer 1 do numeru 47/1), Sowia, Starobojarska (od ulicy Słonimskiej do ulicy Kraszewskiego; nieparzyste od numeru 13 do 15A parzyste od numeru 8 do 12), Szczygla, Towarowa (od ulicy Kraszewskiego do ulicy Dalekiej ( numer 2 i 2A)), Warszawska (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Elektrycznej (nieparzyste numer 1 do 47 i parzyste od numeru 2 do 42A), Wróbla.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie

Popełnianie wykroczeń porządkowych, takich jak: spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie, używanie słów nieprzyzwoitych w rejonie ulicy Warszawska 21 w Białymstoku. W rejonie jest całodobowy sklep. Zagrożenia występują całodobowo, od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Realizacja założonego KZD celem wyeliminowania zjawiska, ,

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń , organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;

 • Aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające;

 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, zarządcy nieruchomości, właściciela lokalu do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;

 • Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia.

 • Zarządca nieruchomości – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami.

 • Rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol.

Rejon dzielnicowego numer 26:

Starszy Dzielnicowy

asp. szt. Kazimierz Żukowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 140

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Czarnieckiego, Mieszka I, Piasta (od Piastowskiej do rzeki Dolistówki) posesje numer 117, 115/1, 115, 130, 132), Spacerowa, Towarowa (od ulicy Dalekiej do ulicy Piastowskiej)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie młodzieży oraz osób bezdomnych w rejonie placu zabaw przy ulicy Mieszka I 11. Blok znajduje się w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych, sklepów spożywczych, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz zaśmiecania terenu.

Zdiagnozowany zagrożenie dotyczy osób bezdomnych tam przebywających całodobowo, od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz interwencji Policji w danym rejonie.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,

 • Aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,

 • Informacja dla podmiotów pomocowych np. itp., powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,

 • Aktywizacja, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

 • Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów celem rozwiązania problemu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscach i spożywających alkohol.

 • stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu  oraz inne tego rodzaju fundacje. 

 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu małoletnim i osobom nietrzeźwym. 

Rejon dzielnicowego numer 27:

sierżant sztabowy Michał Baranowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 141

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Chrobrego, Piastowska

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności oraz akty wandalizmu dokonywane przez osoby nietrzeźwe. Zagrożenia dotyczą rejonu terenu zielonego i placu zabaw, pomiędzy budynkami znajdującymi się przy ulicy Chrobrego1 H a ulicą Mieszka I 2A w godzinach wieczorowych, od piątku do niedzieli. 

We wskazanym miejscu przebywają przede wszystkim nie trzeźwi mieszkańcy osiedla którzy spożywają alkohol.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i  realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska.

 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, podczas obchodu.

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika, celem wzmożenia kontroli w wyżej wymienionym miejscu. Podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia.

 • Podjęcie ścisłej współpracy z Administracją Osiedla Piasta II - „Zachęta”, i okolicznymi mieszkańcami.

 • Wspólne działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu ukierunkowane na wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.

 • Administracja Osiedla Piasta II „Zachęta” - rozważenie zlikwidowania lub przycięciav krzaków w rejonie śmietnika, w których chowają się osoby dokonujące wykroczeń.

 • Dzielnicowy rejonu przyległego, na którego terenie znajduje się śmietnik, przy którym zbierają się sprawcy wykroczeń.

Rejon dzielnicowego numer 28:

sierżant sztabowy Michał Baranowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska13@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 142

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Branickiego (numer 11 – 29a), Chopina, Elektryczna (nieparzyste od 1 do 13), Gliniana, Koszykowa, Modlińska, S. Bukowskiego, Orzeszkowej ( numer 17,19,21 i numer 32,34,36), Piasta ( numer 2 – 52 oraz numer 1 – 39), Poprzeczna, Skorupska, Słonimska (parzyste 2 do 56), Stary Rynek, Staszica, Świętego Wojciecha, Świętojańska ( numer 1 do 11 i od numeru 2 do 10), Warszawska ( numer 49 do końca i numer 44 do końca), Wiktorii, Wylotna

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie i gromadzenie się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją przed Bursą Szkolną przy ulicy Warszawskiej 62. Gromadzi się tam młodzież szkolna, dopuszcza się popełniania wykroczeń porządkowych oraz palenia wyrobów tytoniowych. Powyższe zagrożenie występuje i nasila się w godzinach 08:00-16:00, od poniedziałku do piątku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie rozpoznania terenowo osobowego właściwego dzielnicowego we współpracy z dzielnicowym rejonu sąsiadującego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie w porze rannej i wieczorowej poprzez aktywizację służb patrolowych wramach KZD

 • Edukowanie społeczeństwa podczas obchodu

 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań lub też na skutek uzyskania nowych infromacji modyfikacja.

 • Szukanie nowych metod,środków które pozwolą na uzyskanie ,wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Administracja Osiedla Piasta I - bieżąca wymiana infromacji o sytuacji w miejscu zagrożonym

 • Straż Miejska – pomoc w wyeliminowaniu zjawiska przez właściwego strażnika rejonowego,