Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji II w Białymstoku

 

 

Punkty przyjęć interesantów w rejonie Komisariatu Policji II w Białymstoku

  Adres Miejsce Godziny przyjęć Dni tygodnia Dzielnicowy
1. ul. Komisji Edukacji Narodowej 36, Białystok Lokal nr 5 13:00-15:00

każdy wtorek

(jeden z dzielnicowych)

sierżant Ewa Kaniewska

sierżant sztabowy Edyta Pasieka

sierżant sztabowy Daniel Skibicki

2. ul. Kozłowa 4, Białystok Pomieszczenie w budynku administracji osiedla 16:00-18:00

każdy poniedziałek

(jeden z dzielnicowych)

młodszy aspirant Marta Buchowiecka

sierżant sztabowy Cezary Falkowski

3. ul. Konstytucji III Maja 24, Białystok Pomieszczenie administracji pokój kierownika 12:00-14:00 pierwszy i trzeci czwartek miesiąca (jeden z dzielnicowych)

aspirant Mirosław Szubart

aspirant Marcin Kazimierski

4. ul. Ciepła 15, Białystok Klub "Micron" sala główna 15:00-17:00 pierwsza środa miesiąca

starszy sierżant Łukasz Fifielski

sierżant Marcin Adamczyk

5. ul. Gajowa 86, Białystok Pokój w budynku ADM Osiedla Dziesięciny II 12:00-14:00 pierwszy i trzeci wtorek miesiąca

sierżant Michał Suproń

sierżant Ewa Kaniewska

 

 

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

aspirant sztabowy Małgorzata Czyż-Kalisz

Komisariat Policji II w Białymstoku ulica Ogrodowa 21

telefon stacjonarny 47 711 22 12

 

Rejon dzielnicowego numer 10:

Starszy Dzielnicowy

aspirant Mirosław Szubart

e-mail: dzielnicowy.warszawska4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 146

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy czwartek w godzinach 12.00-14.00

Ulice: Konstytucji 3–go Maja (parzyste od nemeru 22 do numeru 36, nieparzysty numer 3), Antoniuk Fabryczny (numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 39), Blokowa, Budowlana, Długa, Działkowa, Dziecinna, Fiedorowicza, Gromadzka, Ogrodniczki, Pochyła, Pomiarowa, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Studzienna

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również używanie słów nieprzyzwoitych przez osoby przebywające w rejonie ulicy Studzienna 12, 14, 16. Jest to rejon bloków, teren przyległy to parkingi, sklep monopolowy, klatki schodowe bloku, zaplecze sklepu w którym znajdują się dogodne warunki do spożywania alkoholu.We wskazanym miejscu przebywają zarówno grupy młodzieży, jak też mieszkańcy osiedla, którzy spożywają tam alkohol, w ciągu całego tygodnia w godzinach 06.00-24.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, Kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej Wysoki Stoczek Południe w Białymstoku, oraz zagrożeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. kierownictwem administracji osiedla celem właściwego zabezpieczenia miejsca,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby
 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych oraz jego realizacja, celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • informowanie właścicieli placówek, oraz mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol
 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia.

Rejon dzielnicowego numer 11:

aspirant Marcin Kazimierski

e-mail: dzielnicowy.warszawska10@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 148

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Konstytucji 3-go Maja 24- administracja( pokój kierownika)
każdy czwartek w godz. 12-14

Ulice: Aleja Jana Pawła II (numer 58 do 78), Antoniuk Fabryczny (numery nieparzyste numer 45 – 55), Bystra, Dworska, Jałbrzykowskiego, Kołłątaja (numer 2 – 36), Konstytucji 3 Maja (numery nieparzyste, nr 5), Łagodna, Najmilsza, Swobodna, Szeroka, Wysoki Stoczek

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Wysoki Stoczek 54 w rejonie mini galerii we wszystkie dni tygodnia w godz. od 6:00 do 23:00 dochodzi do grupowania się osób, które popełniają wykroczenia porządkowe takie jak spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie oraz zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z pracownicami lokali handlowych oraz mieszkańcami.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja założonego Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska;
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń;
 • organizacja wspólnej akcji z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu;
 • podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Kierownik i pracownicy sklepu – współpraca i wymiana informacji o stanie zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami.

 

Rejon dzielnicowego numer 12:

sierżant sztabowy Edyta Pasieka

e-mail: dzielnicowy.warszawska18@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 514 896 009

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal numer 5
każdy wtorek w godz. 12.00-14.00

Ulice: Generała Kleberga (ulica Kołłątaja do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych), Kołłątaja (numery nieparzyste od 63 do 75), Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od ulicy Kołłątaja do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych od numeru 40 do 58), Okulickiego, Pietkiewicza (od numeru 1 do ulicy Komisji Edukacji Narodowej), Pietkuna (od ulicy Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pileckiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie ogólnodostępnej altanki znajdującej się przy bloku ul. Komisji Edukacji Narodowej 42 w Białymstoku zdiagnozowano zagrożenie polegające na grupowaniu się osób nieletnich zagrożonych demoralizacją, które spożywają alkohol, zaśmiecają teren w miejscu publicznym oraz używają słów nieprzyzwoitych. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godz. 13:00-23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, ustaleń własnych dzielnicowego oraz odnotowanych interwencjach oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja karty zadań doraźnych;
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską, kontaktu ze spółdzielnią mieszkaniową, podmiotami które będą współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń;
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu i efektach jego działania;
 • kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych czynności celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod, sposobów i środków, które pozwolą na uzyskanie określonego na początku celu.
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem;
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia,
 • dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania innych podmiotów w realizację postawionego do osiągnięcia celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska – kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia,

Spółdzielnia mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji, wystąpienie o zamontowanie lamp na czujnik ruchu w rejonie prowadzenia Planu Działań Priorytetowych.

 

Rejon dzielnicowego numer 13:

 sierżant sztabowy Daniel Skibicki

e-mail: dzielnicowy.warszawska5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 149

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Ulice: Aleja Jana Pawła II (od numeru 80 do 100), Bacieczki (od ulicy Kołłątaja do Alei Jana Pawła II numer 98-142 i 89 – 131), Esperantystów, Generała Kleberga (od ulicy Narodowych Sił Zbrojnych do Esperantystów), Grabowskiego, Herberta, Kołłątaja (numery nieparzyste od 21 do ulicy Komisji Edukacji Narodowej), Komisji Edukacji Narodowej (od ulicy Kołłątaja nieparzyste do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych numer od 3 do 9), Mackiewicza, Miętowa, Mikołajczyka Stanisława, Narodowych Sił Zbrojnych, Owocowa, Pietkiewicza (od ulicy Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pietkuna (od początku do ulicy Komisji Edukacji Narodowej), Szaykowskiej.

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal 5
każdy wtorek w godzinach 12.00-14.00

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków oraz zanieczyszczanie przestrzeni publicznej przez osoby przebywające w rejonie parkingu niestrzeżonego w rejonie kościoła przy ul. Mikołajczyka 7. We wskazanym miejscu przebywają osoby mieszkające na osiedlu TBS, jak też osoby przypadkowe przemieszczające się komunikacją miejską i wracające pieszo z pobliskiego centrum handlowego. Do popełnianych wykroczeń dochodzi przeważnie w godzinach 12:00 – 23:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie własnych obserwacji oraz informacji uzyskanych od mieszkańców przyległych posesji i realizowanych wcześniej Kart Zadań Doraźnych.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja utworzonej Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • wzmożone kontrole miejsca zagrożonego,
 • zorganizowanie zintensyfikowanych działań mających na celu ograniczenie popełniania wykroczeń w miejscu zagrożonym,
 • dalsze rozpowszechnianie informacji odnośnie prowadzonego planu działania priorytetowego wśród mieszkańców osiedla TBS,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną,
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).

 

Rejon dzielnicowego numer 14:

sierżant Michał Suproń

e-mail: dzielnicowy.warszawska12@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 147

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Antoniuk Fabryczny (numer 40 – 56), Hallera (numer 1 – 15), Gajowa (numer 53 – 81 od ulica Hallera do ulica Jarzębinowej, nieparzyste), Jarzębinowa, Porzeczkowa, Świętego Kazimierza (numery parzyste), Winogronowa, Zagórna

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Gajowa 86
I i III wtorek w godzinach 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie budynku przy ulicy Gajowej 69 w Białymstoku zostało zdiagnozowane zagrożenie polegające na grupowaniu się osób, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, popełniają wykroczenia porządkowe takie jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego okolicznym mieszkańcom. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godz. 6:00-22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, oraz ustaleń własnych dzielnicowego.  

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,

 • współpraca z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wspólne kontrole

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia.

Rejon dzielnicowego numer 15:

Starszy Dzielnicowy

starszy aspirant Norbert Sieradzki

e-mail: dzielnicowy.warszawska8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 150

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Akacjowa, Antoniuk Fabryczny (numer 2 – 34), Hallera (numer 2 do końca), Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Dolna, Dziesięciny, Gajowa (numer 2 – 38 tylko parzyste oraz nieparzyste od 1 do 51), Generała Maczka (numer 22-52), Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karskiego (cała prawa strona do wiaduktu ulica Generała Maczka), Kasztanowa, Leszczynowa, Malinowa, Morelowa, Orzechowa, Świętego Kazimierza (numery nieparzyste), Wiązowa, Wrzosowa

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie pawilonu handlowego na ul. Hallera 10 w Białymstoku zdiagnozowano zagrożenie polegające na grupowaniu się osób, które spożywają alkohol, zaśmiecają teren w miejscu publicznym, niszczenia mienia oraz dopuszczanie się wybryków nieobyczajnych, w szczególności przy sklepie monopolowym oraz barze z fastfoodami. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godz. 16:00-23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem zdiagnozowano na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców osiedla, pracowników pawilonów handlowych oraz ustaleń własnych dzielnicowego, a także zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań,
 • kontakt z administratorem handlowca, który będzie współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń,
 • informowanie mieszkańców oraz pracowników pawilonu podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • informowanie mieszkańców oraz pracowników pawilonu podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w ww. miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia mieszkaniowa - rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

 

Rejon dzielnicowego numer 16:

 sierżant Ewa Kaniewska

e-mail:dzielnicowy.warszawska17@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 514 896 048

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Aleja 1000 lecia PP (numer 73, 75 i 83), Atłasowa, Bohunowa, Chmielowa, Daktylowa, Figowa, Gajowa (numery parzyste od 50 do 101), Generała Maczka (od numeru 54-134), Karskiego (cała lewa strona), Kaszmirowa, Kleberga (od Generała Maczka do Kołłątaja), Kokosowa, Końcowa, Liliowa, Lodowa, Malinowa, Morelowa, Oleńki, Oliwkowa, Orląt Lwowskich, Palmowa,Pistacjowa, Polana, Produkcyjna (nemer 80 do końca i numer 93 do końca), Przędzalniana, Radziwiłła, Reytana, Sapiehy, Skrzetuskiego, Sopelkowa, Szosa Ełcka, Śnieżna, Tkacka, Winogronowa, Wiśniowa, Zamojskiego, Zawady

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Gajowa 86
I i III wtorek w godzinach 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie bloku ulicy Hallera 17 w Białymstoku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców oraz na podstawie naniesionych zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zdań doraźnych oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,

 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby,

 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia,

 • powiadomienie Straży Miejskiej o przedmiotowych działaniach priorytetowych, organizacji wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawisk- aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,

 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia;

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu;

Rejon dzielnicowego numer 17:

 sierżant Ewa Kaniewska

e-mail: dzielnicowy.warszawska1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 151

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal 5
każdy wtorek w godzinach 12.00-14.00

Ulice: Astronautów, Bacieczki (od ulicy Produkcyjnej do Kołłątaja numer 1 – 81 i 2 -92), Elektronowa, Gwiezdna, Ikara, Jowisza, Kozaneckiego, Heweliusza, Komety, Kosmiczna, Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od numeru 2 do 36), Królowej Rodzin, Marsa, Merkurego, Neptuna, Orbitalna, Orkana, Planetarna, Plutona, Produkcyjna (numer 2 – 78 i numer 1 – 91), Rakietowa, Satelitarna, Syriusza, Saturna, Strażacka, Szewko, Tetmajera, Urana, Wenus, Wróblewskiego

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się młodzieży, którzy dopuszczają się spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełniania wykroczeń porządkowych takich jak: zakłócenie spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków, czy też używania słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w sąsiedztwie placu zabaw w Białymstoku przy ulicy Merkurego oraz okolicznych terenów zielonych w godz. 16.00-4.00 od piątku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, ustalenia własne dzielnicowego i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,
 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie mini debaty społecznej,
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia.

 

Rejon dzielnicowego numer 18:

sierżant sztabowy Cezary Falkowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska16@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 131

telefon stacjonarny 47 711 3514

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00

Ulice: Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego (numer 15 – 69), Białostoczek (numerr 21 - 107 i numer 32 do 36), Brzeska, Buska, Giżycka, Grodzieńska, Kowieńska, Lidzka, Łańcucka, Olecka, Olsztyńska, Racławicka, Radzymińska (numer 14 – 46), Sitarska (numer 18 – 68), Skidelska, Sokólska (numer 9 -  31 i numer 2), Suwalska, Świsłocka, Wileńska, Wołkowyska, Zagumienna

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Wasilkowskiej 4 w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego we wszystkie dni tygodnia w godz. od 6:00 do 22:00 dochodzi do grupowania się osób, które popełniają wykroczenia porządkowe takie jak spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie oraz zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z pracownicami pobliskich lokali handlowych oraz mieszkańcami, a także podjętych w tym miejscu interwencji związanych z osobami nietrzeźwymi w tym miejscu.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja założonej Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska;
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń;
 • organizacja wspólnej akcji z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu;
 • podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Kierownik i pracownicy sklepu – współpraca i wymiana informacji o stanie zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wnioski o zainteresowanie się sytuacją ujawnionych osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol.

 

Rejon dzielnicowego Numer 19:

młodszy aspirant Marta Buchowiecka

e-mail: dzielnicowy.warszawska9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 153

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00

Ulice: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego (numer 3 – 13), Białostoczek (numer 2 – 30 i numer 1 – 19A), Bielska, Gołdapska, Hajnowska, Kozłowa, Radzymińska (numer 1 – 17 i numer 2 – 10), Siemiatycka, Sitarska (numer nieparzyste, oraz numer  2 –18), Sokólska (numer 1 – 7)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloków przy ul. Sokólskiej 3 a ul. Sokólskiej 5 zdiagnozowano zagrożenie polegające na grupowaniu się osób, które spożywają alkohol, zaśmiecają teren w miejscu publicznym oraz używają słów nieprzyzwoitych. Budynki te zlokalizowane są wewnątrz osiedla mieszkaniowego, w pobliżu bloków znajdują się place zabaw, parkingi samochodowe, zakrzewienia co sprzyja warunkom do spożywania alkoholu. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godz. 10:00-23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Opisywane zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, podjętej interwencji Policji oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań,
 • kontakt ze spółdzielnią mieszkaniową, celem rozpowszechnienia informacji o działaniu w ramach Planu Działań Priorytetowych,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • poinformowanie kierownika sklepu monopolowego o konieczności umieszczenia informacji o zakazie spożywania alkoholu w rejonie sklepu,
 • nawiązanie współpracy z Administracją Osiedla Białostoczek BSM oraz kierownikiem sklepu monopolowego celem podjęcia wspólnych działań,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w ww. miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia mieszkaniowa - rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

 

Rejon dzielnicowego numer 20:

sierżant Ewa Gajewska

e-mail: dzielnicowy.warszawska14@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 132

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Ulice: 1000 - Lecia Państwa Polskiego (parzyste od numeru 2 do 72), Fabryczna (numer 89 – 147 i  numer 52 – 98), Generała Władysława Andersa (nieparzyste), I Armii Wojska Polskiego, Kombatantów, Lewandowskiego, Mierosławskiego (numery 15 i 15A), Płocka, Przytorowa, Siedleckiego, Wasilkowska (nieparzyste do numeru 49 do ulicy Generała Andersa), Wąska (numer 37 – do 81 i od numer 28 do 64), Węglowa

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, grupowanie się osób jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców bloku przy ul. Wasilkowskiej 37 jak i bloków do niego przyległych. Zdiagnozowane zagrożenie występuje codziennie w godzinach 6.00-22.00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak i szeregu rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami pobliskich bloków

Okres obowiązywania planu:

I  połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego odpowiedzialnego za dany rejon,
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • spotkania z mieszkańcami organizacja mini debaty społecznej.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - obserwacje wskazanego rejonu – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjęcie stosownych działań poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych– wnioski wobec osób nadużywających i spożywających alkohol we wskazanym miejscu.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.

Rejon dzielnicowego numer 21:

starszy posterunkowy Piotr Czapliński

e-mail: dzielnicowy.warszawska15@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 138

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Ulice: 1000 - Lecia Państwa Polskiego (parzyste od numeru 74 do granic miasta), Aliny, Anny Jagiellonki, Batorego, Błękitna, Chodkiewicza, Cicha, Domeyki, Duracza, Gaskiewicza, Gedymina, Goszczyńskiego, Grota – Roweckiego, Hałki, Hubala, Jagiełły, Jęczmienna, Karpowicza, Kasprzaka, Kirkora, Kłosowa, Kolbego, Kolonia Pietrasze, Kordiana, Króla Zygmunta Augusta, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krzyżowa, Księcia Kiejstuta, Księcia Witolda, Lelewela, Łącznikowa, Łokietka, Partyzantów, Pietrasze, ppłk. Feliksa Selmanowicza, Powstańców Warszawskich, Radosna, Raginisa (nieparzyste do numeru 71), Skarżyńskiego, Staffa, Twardowskiego, Wallenroda, Warneńczyka, Węgierki, Wybickiego, Wysockiego (nieparzyste, parzyste do numeru 150), Zapolskiej, Zgoda, Żółkowskiego

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie lasku przy ul. Kolbego w Białymstoku naprzeciwko sali weselnej zostało zdiagnozowane zagrożenie polegające na grupowaniu się osób, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, popełniają wykroczenia porządkowe takie jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego okolicznym mieszkańcom. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godz. 10:00-22:00. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,
 • gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w ww. miejscu i spożywających alkohol

 

Rejon dzielnicowego numer 22:

starszy sierżant Dariusz Fieducik

e-mail: dzielnicowy.warszawska19@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 136

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Ulice: 42 Pułku Piechoty (parzyste od numeru 2 do numeru 42 , nieparzyste od numeru 3 do 93), Bacewicz Grażyny, Bagnowska, Balladyny, Boya Żeleńskiego, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłopska, Ciasna, Dunikowskiego, Gradowa, Harnasiów, Jaracza, Jesienna, Kapralska, Kątowa, Krańcowa, Leca, Ludowa, Makowa, Młoda, Moniuszki ( numery nieparzyste od numeru 55 do 87; numery parzyste od 46 do 90), Odległa, Ogińskiego, Pionierska, Pułkowa, Pusta, Raginisa (parzyste do numeru 62), Robotnicza, Rodzinna, Sadowa, Sandomierska, Saperska, Sąsiedzka, Sekcyjna, Sielska, Siewna, Sosabowskiego, Stepowa, Syczewskiego, Środkowa, Tarasowa, Tarnowska, Traugutta (parzyste od numeru 4 do 18/1, nieparzyste od numeru 1 do 33), Trawiasta (parzyste do numeru 18; nieparzyste do numeru 7), Ustronna (nieparzyste do numeru 35; nieparzyste do numeru 36), Wasilkowska ( numery parzyste), Wieniawskiego, Wschodnia, Wyki, Zacisze, Zawadzka, Ziołowa, Żniwna, Żołnierska, Żwirowa, Żyzna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Wasilkowskiej 4 w rejonie sklepu we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00 dochodzi do grupowania się osób, które popełniają wykroczenia porządkowe takie jak spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecanie oraz zakłócania porządku publicznego.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z pracownicami pobliskich lokali handlowych oraz mieszkańcami. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,

 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanieaprawców wykroczeń,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w celu eliminacji występujących zagrożeń,

 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu,
 • Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną,
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Kierownik i pracownicy sklepu – współpraca i wymiana informacji o stanie zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wnioski o zainteresowanie się sytuacją ujawnionych osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol

 

Rejon dzielnicowego numer 23:

 

starszy sierżant Łukasz Fifielski

e-mail: dzielnicowy.warszawska3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 133

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Ciepła 15
pierwsza środa miesiąca w godzinach 15.00-17.00

Ulice: Chmielna, Ciepła, Fabryczna (nieparzyste od numeru 1 do 57), Jagienki (od ulicy Fabrycznej do ulicy Poleskiej bez nieparzystych, parzyste od numeru 4), Jurowiecka (parzyste od ulicy Fabrycznej numer 24 do 60, nieparzyste wszystkie), Kaszubska, Nowogródzka, Ogrodowa (od ulicy Fabrycznej do ulicy Ciepłej bez numerów), Poleska (nieparzyste od ulicy Fabrycznej do numeru 47, do linii brzegowej rzeki Białej), Sienkiewicza (od linii brzegowej rzeki Białej do ulicy Jurowieckiej nieparzyste rejon Galerii Jurowiecka i przyległy), Wąska ( numer 1 – 25 i numery 2-8)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie bloków przy ul. Ciepłej 21A i Ciepłej 21 w Białymstoku w godz. od 12:00 do 23:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z okolicznymi mieszkańcami oraz naniesień na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i odnotowania licznych interwencji dotyczących spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecania i zakłócania porządku publicznego w rejonie bloków przy ul. Ciepłej 21A i 21 oraz placu zabaw pomiędzy tymi blokami.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej w celu ograniczenia występujących zagrożeń oraz organizacja wspólnej akcji ze Strażą Miejską ukierunkowanej na eliminację popełniania wykroczeń oraz zjawiska spożywania alkoholu
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia
 • aktywizacja lokalnych wspólnot do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu
 • spotkania z mieszkańcami - informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów
 • wspólne działania z dzielnicowym z przyległego rejonu mające na celu wyeliminowanie istniejącego zagrożenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol
 • Administracja Osiedla Sienkiewicza - wspólne opracowanie metod lub sposobów, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu. Aktywizacja lokalnych mieszkańców do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu i informowanie mieszkańców o przedsięwzięciu i efektach działania

 

Rejon dzielnicowego numer 24:

sierżant  Marcin Adamczyk

e-mail: dzielnicowy.warszawska11@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 134

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Ulice: Dzika, Fabryczna (parzyste od numeru 2 do 50), Jagienki (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Fabrycznej bez parzystych, nieparzyste numer 1), Kraszewskiego (nieparzyste od ulicy Ogrodowej numer 5 do numeru 21), Łąkowa, Ogrodowa (od numeru 1 do numeru 23 nieparzyste do ulicy Kraszewskiego), Plac Wyzwolenia, Poleska (od ulicy Fabrycznej do linii brzegowej rzeki Białej nieparzyste od numeru 11 do 47), Próżna, Ryska, Sienkiewicza (nieparzyste od numeru 49 do końca ( numeru 89)/parzyste od numeru 50 do końca (do 114A)), Skwer Zankiewicza, Sobieskiego, Sporna, Starobojarska (od ul. Kraszewskiego nieparzyste od nr 21 do 27 od nr 18 do 32), Towarowa (od wiaduktu do ul. Kraszewskiego), Złota

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie bloku przy ul. Sobieskiego w Białymstoku każdego dnia tygodnia w godz. od 14:00 do 02:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami bloku i okolicznymi mieszkańcami, odnotowanych interwencjach oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja założonego Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń,
 • organizacja wspólnych działań z mieszkańcami i administracją budynku ukierunkowanych na eliminację popełniania przestępstw oraz zjawiska spożywania alkoholu
 • podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia
 • wspólna realizacja działań z dzielnicowym z przyległego rejonu mając na celu wyeliminowanie zagrożenia.
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, administracji, właścicieli budynków do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu
 • spotkania z mieszkańcami - informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Administracja Budynku przy ul. Sobieskiego 26 – współpraca i wymiana informacji o stanie zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol

 

Rejon dzielnicowego numer 25:

sierżant sztabowy Wojciech Nesteruk

e-mail: dzielnicowy.warszawska2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 139

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Ulice: Aleja Piłsudskiego (od ulicy Pałacowej do linii brzegowej rzeki Białej do ulicy Sienkiewicza, numer 28A), Branickiego (od ulicy Pałacowej do ulicy Elektrycznej (nieparzyste numer 1 do 9; do linii brzegowej rzeki Białej), Bulwar Hałko St., Daleka, Dobra, Elektryczna (od ulicy Warszawskiej do linii brzegowej rzeki Białej (parzyste numer 2 do numeru 8), Kamienna, Kościelna (od linii brzegowej rzeki Białej do ulicy Warszawskiej ( numer 9 i 10), Kraszewskiego (parzyste od ulicy Ogrodowej ( numer 2) do końca ( numer 34), Ogrodowa (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Pałacowej parzyste od numeru 2 do końca, nieparzyste od numeru 11 do końca), Orla, Pałacowa, Plac Lussy, Przygodna, Sienkiewicza (parzyste od linii brzegowej rzeki Białej ( numer 28) do nr 48), Sina, Słonimska (nieparzyste od numer 1 do numeru 47/1), Sowia, Starobojarska (od ulicy Słonimskiej do ulicy Kraszewskiego; nieparzyste od numeru 13 do 15A parzyste od numeru 8 do 12), Szczygla, Towarowa (od ulicy Kraszewskiego do ulicy Dalekiej ( numer 2 i 2A)), Warszawska (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Elektrycznej (nieparzyste numer 1 do 47 i parzyste od numeru 2 do 42A), Wróbla.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie

Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu przy ulicy Kamiennej 5 w Białymstoku w godzinach od 6:00 do 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja założonej karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń , organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu,
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające;
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, kierownika i pracowników sklepu, właścicieli budynków do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Kierownik i pracownicy sklepu – współpraca i wymiana informacji o stanie zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,

Rejon dzielnicowego numer 26:

 

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Kazimierz Żukowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 140

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Czarnieckiego, Mieszka I, Piasta (od Piastowskiej do rzeki Dolistówki) posesje numer 117, 115/1, 115, 130, 132), Spacerowa, Towarowa (od ulicy Dalekiej do ulicy Piastowskiej)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie placu zabaw przy ul. Towarowej 6 zostało zdiagnozowane zagrożenie polegające na grupowaniu się osób, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, popełniają wykroczenia porządkowe, takie jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego okolicznym mieszkańcom. Blok znajduje się w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych oraz sklepu spożywczego. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godz. 08:00-22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólnych działań,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,
 • gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska - wyeliminowanie zjawiska, powiadomienie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscach i spożywających alkohol.

 

Rejon dzielnicowego numer 27:

młodszy aspirant Michał Baranowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 141

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Chrobrego, Piastowska

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie banku w Białymstoku przy ulicy Chrobrego 2 zdiagnozowano zagrożenie polegające na grupowaniu się osób, które spożywają alkohol, zaśmiecają teren w miejscu publicznym. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godzinach 14:00-24:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, prezesa banku  oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i  realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika, celem wzmożenia kontroli w wyżej wymienionym miejscu, podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia,
 • wystąpienie do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zamontowania oświetlenia w rejonie strefy zielonej przed bankiem,
 • nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. kierownictwem administracji osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” celem właściwego zabezpieczenia miejsca,
 • wspólne działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu ukierunkowane na wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Administracja Osiedla  - rozważenie zlikwidowania lub przycięcia krzaków w rejonie banku, gdzie chowają się osoby dokonujące wykroczeń.
 • Straż Miejska – pomoc w wyeliminowaniu zjawiska przez właściwego strażnika rejonowego.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie- zainteresowanie się sytuacją osób spożywających alkohol we wskazanym miejscu,
 • Administracja banku- celem przekazywania informacji i niezwłocznego reagowania na wykroczenia porządkowe.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej – doświetlenie miejsca, gdzie popełniane są wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego numer 28:

sierżant sztabowy Katarzyna Kalisz

e-mail: dzielnicowy.warszawska13@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 142

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Branickiego (numer 11 – 29a), Chopina, Elektryczna (nieparzyste od 1 do 13), Gliniana, Koszykowa, Modlińska, S. Bukowskiego, Orzeszkowej ( numer 17,19,21 i numer 32,34,36), Piasta ( numer 2 – 52 oraz numer 1 – 39), Poprzeczna, Skorupska, Słonimska (parzyste 2 do 56), Stary Rynek, Staszica, Świętego Wojciecha, Świętojańska ( numer 1 do 11 i od numeru 2 do 10), Warszawska ( numer 49 do końca i numer 44 do końca), Wiktorii, Wylotna

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Warszawskiej 67 w rejonie bloku oraz pobliskiego placu zabaw dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania. We wskazanym miejscu grupuje się również młodzież z pobliskiej szkoły w trakcie przerw, co przeszkadza mieszkańcom. W okresie zimowym młodzież przebywa w klatkach bloku, a w cieplejsze dni na ławkach przy placu zabaw co przeszkadza mieszkańcom wskazanego budynku. Zagrożenie występuje głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych od 19:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia oraz w godzinach od 12:15 do 12:35 i 14:15 do 14:35 od poniedziałku do piątku kiedy to w szkole są długie przerwy.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie na podstawie ustaleń własnych dzielnicowego, rozmowy z mieszkańcami, naniesionych zagrożeń na Krajową Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2023 rok

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, o realizacji planu priorytetowego i wspólne działania,
 • wystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” celem rozpowszechnienia informacji o działaniu w ramach PDP,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych czynności, celem osiągnięcia w/w założeń, opracowanie nowych metod, sposobów lub środków, które pozwolą na uzyskanie określonego na początku celu,
 • nawiązanie współpracy z Spółdzielnią Mieszkaniową „Zachęta” celem podjęcia wspólnych działań,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • spotkania profilaktyczne w pobliskiej szkole tj Zespół Szkół Zawodowych nr 2 ul Świętojańska 1 w celu poinformowania o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w przypadku ujawnienia aktów demoralizacji.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w ww. miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” - rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 ul. Świętojańska 1 - organizowanie spotkań informacyjnych dla młodzieży.

 

Powrót na górę strony